[artinfo] [N&n galeria] meghívó az N&n galéria közös tört címu kiállítására - invitation to the exhibition common history at the N&n gallery

Galéria galeria at nagybalint.hu
Sun Apr 11 11:58:40 CEST 2010


 
 
 
az N&n galéria tisztelettel meghívja önt és barátait
a molnár farkas és gyarmathy katalin terembe

2010. április 14-én, szerdán 18 órára
 

the N&n gallery cordially invites you and your friends
to the farkas molnár and katalin gyarmathy halls
on 14th april 2010, on wednesday at 6 pm 
to the opening of the exhibition
 
közös tört • common history 
 
20 év tervezésoktatás a BME építészettörténeti és műemléki tanszéken • 
20 years of design education at the department for history of
architecture and of monuments of the BUTE
 

a kiállítást megnyitja golda jános építész • the exhibition will be 
jános golda architect

-------------- next part --------------
 
-------------- next part --------------
 
 >
-------------- next part --------------
>  
-------------- next part --------------
>  
-------------- next part --------------
>
>  
>     a BME építészettörténeti és műemléki tanszékén folyó 
> tervezésoktatás szorosan kapcsolódik értékes épített és táji 
> környezetünk védelméhez. az akadémikus tudás gyakorlati alkalmazása a 
> szituációs elemzéstől a karaktervizsgálat és a kortárs építészeti 
> tendenciák ismeretével a valós helyzetvizsgálatból indul ki. a 
> specifikumok szintjén a természeti tájérték, a falu karakterének 
> megőrzése, a kistelepülési lépték és a sűrű városi szövetbe illesztett 
> beavatkozások aktuális kérdéseivel foglalkoznak a hallgatók terveikben 
> - nem csak magyarországi, hanem számos nemzetközi workshop alkalmával 
> külföldi helyszíneken is. oktatói oldalról a műemléki szemlélet 
> kiegészül a kortárs építészeti alkotómetódusok megismertetésével – így 
> adva komplex választ a korszellem és történeti hűség fogalmaira.
>     a kiállítás az építészettörténeti ismereteken alapuló 
> tervezésoktatás utóbbi két évtizedét mutatja be. egyik részében a ma 
> már komoly praxissal rendelkező egykori hallgatók zsengéi mellett az 
> azóta készült alkotásaik láthatóak, míg a másik, nagyobb anyag az 
> utóbbi évek diploma- és komplex tervein keresztül ad képet a tanszéki 
> tervezésoktatás új irányairól. a tervekben és alkotásokban megjelenő 
> értelmezések közös alapja a történeti kontextus.
>     a közös emlékezet megteremtésének és ápolásának feladata 
> gyakorlati feladat, az építészet alapvető, hajlékteremtő 
> rendeltetéséből következik. építeni mindenkor csak elődeinktől 
> szerzett, megfelelő ismeretek birtokában tudtunk és tudunk ma is, és 
> az építés munkájával ezt a bölcsességet örökítjük, adjuk tovább, 
> miközben módosítjuk is saját időnk gyakorlatának tapasztalataival. az 
> építés mindig az emberek modus vivendi-je, valamikor valahol a 
> természetben. a hogyan éltünk, hogyan élünk és hogyan fogunk élni 
> kérdésre adott válasz, időről időre egy történeti helyen. ahogy 
> jacques derrida fogalmazta meg nagyon szépen: ha nincs az élő jelennek 
> ez a nem-egyidejűsége önmagával, ha nincs, ami titokban megbontja azt, 
> ha nincs ez a felelősség és igazságszeretet azokkal szemben, akik 
> nincsenek ott, akik nincsenek már, vagy nincsenek még jelen élőként, 
> akkor mi értelme föltenni a kérdést: ‘merre tartunk?’, ‘merre tartunk 
> holnap?. pazár béla
>  
-------------- next part --------------
>  
-------------- next part --------------
>  
-------------- next part --------------
>  
>  
>  
>     the design curriculum at the BUTE department for history of 
> architecture and of monuments is closely aligned with the protection 
> of our valuable built and natural environment. the practical 
> application of academic knowledge stems from situation analysis and 
> character analysis, and in contemporary architectural tendencies from 
> examining real life situations. specifically, the students explore in 
> their designs the practical questions about the value of landscapes, 
> the conservation of the character of a village, the scale of a small 
> township, and the alterations of a dense urban fabric – at hungarian 
> and international workshops. from the teacher’s side, the approach to 
> the monuments is supplemented with the knowledge of contemporary 
> architectural design methods – thus giving complex answers to the 
> questions of modernity and adherence to history.
>     the exhibition showcases the past two decades of design education 
> based on the history of architecture. the first part shows the student 
> work of architects who lead serious careers since then, along with 
> their more recent work, the second and larger part gives an idea of 
> the new directions the department is taking in design education 
> through the diploma works and complex designs from the past couple of 
> years. the common denominator in interpreting these designs and works 
> is historical context.
>     the establishment and cultivation of a common memory is a 
> practical task that stems from the basics, homemaking function of 
> architecture. we can, and could always, only build with the proper 
> knowledge inherited from our ancestors, and through the work of 
> architecture we pass this knowledge on, while modifying it with the 
> experience acquired in our own practice. building has always been 
> humanity’s modus vivendi, at some place and some time in nature. at 
> each point in history it gave the answer to the questions of how we 
> used to live, how we live now, and how we will live. jacques derrida 
> put it beautifully: without this non-contemporaneity within itself of 
> the living present, without that which secretly unhinges it, without 
> this responsibility and this respect for justice concerning those who 
> are not there, or those who are no longer, or not yet present and 
> living, what sense would there be to ask the question ‘where?’ ‘where 
> tomorrow whither?’. béla pazár

-------------- next part --------------
 
-------------- next part --------------
 
-------------- next part --------------

> kiállítók • exhibitors: albicz ágnes, alvégi lőrinc, antal máté, 
> balázs attila, bodnár tibor, bodon zsófia, botlik emese, bozsik judit, 
> budai mihály, csáki szabolcs, deigner ágnes, fábri attila, farkas 
> klaudia, füvessy klára, horváth bálint, juhász anikó, kálmán péter, 
> király zoltán, kiss bernadett, kiss márton, kiss tamás, koródi zoltán, 
> krikovszky balázs, madarassy anikó, martinovszky zsuzsa, molnár 
> zsófia, molnos attila, nagy ádám, nagy adriána, paller eszter, pintér 
> magdolna, polyák györgy, romhányi dóra, skultéti levente, sugár 
> zoltán, székely márton, szoó dominika, szűcs anikó, török zsófia, 
> vértesy ágnes, wettstein domonkos, zsámár dóra
> konzulensek • consultants: daragó lászló, deák zoltán, ekler dezső, 
> farkas pál, fekete j. csaba, halmos balázs, kalmár miklós, 
> kralovánszky réka, krähling jános, masznyik csaba, mezős tamás, 
> nándori klára, pazár béla, szalai andrás, vukoszávlyev zorán
> a kiállítás kurátora • exhibition curators: szalai andrás, 
> vukoszávlyev zorán
-------------- next part --------------
>  
-------------- next part --------------
>  
-------------- next part --------------
>


 
 
-------------- next part --------------a kiállítás megtekinthető: 2010 május 3-ig
the exhibition is open until the 3th of may 2010

következő kiállítás • the next exhibition is
petri györgy terem • györgy petri hall
2010 04 21 • 21 04 2010
szilágyi lenke• 27 kép petri györgyről • lenke szilágyi • 27 pictures 
about györgy petri

> a megnyitó alatt a galériában megtekinthető • during the opening on 
> view at the gallery
>  
>
>
> petri györgy terem • györgy petri hall
>  
>
> jövőkép /perspective/ 
> petri kéziratok • petri manuscripts

   N&n galéria

 1065 budapest, hajós utca 39.
 
+36 1 302 45 96, +36 1 301 04 50, +36 30 934 73 89
galeria at nagybalint.hu
www.nagybalint.hu
 
a galéria átmenetileg csak telefonos egyeztetés után látogatható. 
kérjen időpontot. • admission to the gallery is by appointment only. 
please call to arrange a visit. 

tisztelt látogatóink, aki érdekelt a kamara továbbképzési programjában, 
kérjük olvassa el
kamara.doc mellékletünket to unsubscribe • leiratkozás az értesítésről
 


More information about the Artinfo mailing list