[artinfo] Felhívás kiállításra: A művészet őstermelés

+ b2 at c3.hu
Tue Apr 13 17:23:43 CEST 2010


"A MŰVÉSZET ŐSTERMELÉS"
/Joseph Beuys/


KIÁLLÍTÁST szervezünk május 7-18 között az Erzsébet-téri Gödör Klub
teraszára nyíló kirakatos kiállítótérben. Olyan képzőművészek
jelentkezését várjuk, akik maguk is gyakran vásárolnak élelmiszert piacon,
termelőktől, és foglalkoznak az étellel kapcsolatos kérdésekkel.

Kik vagyunk? Elsősorban piacra járó budapesti lakosok. Emellett a Kincsünk
a piac - Hunyadi tér lakossági csoport tagjaként önkéntesen, illetve a
Védegylet Egyesület munkatársaként több éve dolgozunk a piacok
megmaradásáért és népszerűsítéséért.

A kiállítás a termelői piacok témájának alábbi vonatkozásait szeretné
művészeti elemzés alá vetni:
-    Társadalmi: a piacot mint közteret, ahol a bevásárlás egy
személyes élményt nyújt, ahová rendszeresen eljárni családi vagy baráti
program is lehet, ahol közösségek formálódnak
-    Kulturális és gasztronómiai: a piacot, ahol a kistermelőktől
olyan különlegességekhez is hozzá lehet jutni, amelyek az árujukat a
nagybani piacról beszerző kereskedőknél vagy boltban nem kaphatók
-    Várostervezési: a piacot mint egy élhetőbb város szerves részét,
amely legalább annyira lehet a városi kultúra meghatározója, mint a mozik,
parkok vagy a plázák
-    Gazdasági: a piacot mint munkahelyek, méltányosabb megélhetés
generátorát
-    Népegészségügyi: a piacot mint friss, egészséges, szezonális
élelmiszerek beszerzési forrását
-    Ökológiai: a piacot mint környezetkímélő és klímabarát
bevásárlási helyet

SZABAD A GAZDA! Várjuk a javaslatokat, kérdéseket vagy akár konkrét
munkákat. Olyan alacsony költségvetésű kulturális akciót kezdeményezünk,
amelyhez mindenki hozzájárulhat valamivel, nem csupán a téma
népszerűsítése, de saját maga szórakoztatása okán is. Formai megkötés
nincs, korábbi munkák is jöhetnek a fotótól a performanszig.

Az anyag remélhetőleg bővül majd : további kiállításokat tervezünk a Liget
Galériában, a Sirályban, piacokon, stb. .

Jelentkezés: április 15-ig emailben vagy telefonon.

Személyes találkozó, ötletelés: április 21, Gödör, 19 óra.

A munkákat legkésőbb május 4-re várjuk!

TOVÁBBI INFÓ:

Bartha Gabó : gabobartha at chello.hu, 06 20 381 71 72 (telefonon nem
leszek elérhető április 13-20 között, de igyekszem emailezni)
Kiss Csilla : csilla at vedegylet.hu, 06 70 513 14 74

*********************

A FELHÍVÁS HÁTTERE


KIK VAGYUNK?

A Kincsünk a piac- Hunyadi tér lakossági csoport 2007 nyarán alakult az
IMPEX galéria művészet, köztér és várostervezés témájú műhelyét követően. 
A workshop alatt a csoport egyik tagja utánanézett a VI. kerületi piac
bizonytalan sorsára vonatkozó híreszteléseknek. Kis kutatás után rátalált
a Hunyadi téri csarnok és tér átalakításával kapcsolatos 2005-ben kötött
önkormányzati szerződésre, melyre felhívta a piaci árusok és vásárlók
figyelmét. A vásárcsarnok bevásárló és szórakoztató központtá alakítását,
a csarnoki árusítás föld alá költöztetését, a park helyére négy-öt szintes
mélygarázs építését és a szabadtéri piac eltűntetését a lakosság tudta
nélkül készítette elő az önkormányzat. A napvilágra került részletek
nyomán szerveződni kezdett a lakosság a vásárcsarnok, a szabadtéri piac és
a park megmaradásáért. Több civil szervezet is közreműködik velünk és
támogat.


Hírlevelet írtunk és eljuttattuk a kerületi lakosokhoz és vásárlókhoz,
lakossági fórumot szerveztünk a tervek megismertetésére, aláírásokat
gyűjtöttünk a petíciónkhoz, ügyészségi feljelentést tettünk, törvényességi
vizsgálatot kértünk a közigazgatási hivatalnál, molinót készítettünk és
függesztettünk ki a téren. Követjük a képviselő testületi anyagokat és
döntéseket, perelünk fakivágás ügyben, közösségi blogot írunk,
performálunk, sajtótájékoztatókat tartunk, belföldi és külföldi
kapcsolatokat ápolunk aktivistákkal, kutatókkal, művészekkel a témában.
Az önkormányzattal rendszeresen ismertetjük az álláspontunkat, és
próbálunk hatni konkrét esetekben a piaccal kapcsolatos döntésekre. Ennek
hatására a szerződést a felek visszavonták, és úgy tűnik, hogy az
önkormányzat megértette mennyire ragaszkodnak a környékbeliek a piachoz és
a kerület egyetlen parkjához.


A piac sorsa nagyon sok mindenen múlik az önkormányzati marad-nem marad
döntésen túl: a helypénzen, a piac fizikai kiterjedésén és kinézetén, a
piac működésének szabályozásán, az árukínálaton, a termelők
önszerveződésén, a tudatos vásárlókon. Ezeket a kérdéseket is igyekszünk
figyelemmel kísérni, megérteni és megoldásokat javasolni. Folyamatos a
piaci jelenlétünk, és a gazdákkal való kapcsolatunkat kertlátogatással,
mag csere-berével, új gazdálkodási módszerek és a választék bővítését
szolgáló ötletekkel, és a levelező lista tagjainak tájékoztatásával
erősítjük.


A Védegylet fő küldetése, hogy az ökopolitika elvei mentén hozzáruljon egy
élhető, fenntartható, a jövő generációk érdekeit szem előtt tartó város és
vidék kialakításásához. Túllépve a hagyományos "zöld" környezetvédelmen,
azért küzd, hogy Magyarországon a demokrácia ne csak papíron létezzen. A
mezőgazdaság témakörében ezeket a célokat az élelmiszer-önrendelkezés
keretében kívánjuk megvalósítani. E szerint a gazdáknak joguk van a
termőföldhöz, vízhez, és egyéb természeti erőforrásokhoz, és a munkájukból
származó méltányos jövedelemhez. A fogyasztóknak pedig joguk van ahhoz,
hogy átlássák és eldöntsék, milyen élelmiszert vásárolnak: hogy tudják és
választhassanak hol, milyen körülmények között, ki által termelt
élelmiszert fogyasztanak.


Ennek megfelelően a kistermelők házi termékeinek piacra engedéséért és a
zöldségek, gyümölcsök fajtagazdagságának fennmaradásáért folytatunk
érdekérvényesítő munkát a döntéshozás szintjén, illetve erre a célra
alternatív jogszabályi kereteket javasolunk. Emellett a legkülönbözőbb
műfajú szemléletformáló programokjainkon hívjuk fel a figyelmet a termelői
piacok és a közvetlen értékesítés jelentőségére, és a hasonló ügyekben
szerveződő helyi közösségeket támogatjuk akcióikban. A Kincsünk a piac -
Hunyadi tér csoporttal megalakulása óta működünk együtt jogtanácsadásban,
piacnépszerűsítő programok szervezésében. Szegedi csoportunk alapítója a
szegedi szabadtéri piac megmaradásáért alakult Kincsünk a piac- Mars tér
kezdeményezésnek.


PIACOKRÓL DIÓHÉJBAN

A Hunyadi tér esete csupán egy a sok közül. Az újjáépített VII. kerületi
Garay téri piac a föld alá került, és elveszítette a termelők
háromnegyedét a helyszűke és a megemelkedett bérleti díjak miatt. A
Klauzál téri szombati piac több mint egy évi felfüggesztés után három-négy
árussal, az új Lehel téri csarnok szintén erősen megcsappant termelői
létszámmal indult újra. Tervben van a Bosnyák téri piac újjáépítése is.
Kérdés, hogy az árusok, termelők és a helyi lakosok részt vesznek-e az új
piaccal kapcsolatos tervek kialakításában. Pécsett a Búza téri piac
megmentéséért szerveződött kezdeményezés már kudarcot vallott. Szegeden a
Mars téri piac ugyan megmenekült a bevásárlóközponttá alakítástól, de a
felújítási tervek nem kedvezőek a szabadtéri piacon árusító kistermelők és
az odaszokott vásárlók szempontjából.


Máshol Európában reneszánszukat élik a termelői piacok. Franciaországban
és Olaszországban a piacra járás népszerűsége folyamatosan növekszik. Az
ottani gazdák már szervezetten törekednek arra, hogy visszafordítsák a
nagyüzemi gazdálkodás és az egységes, ipari vetőmagok egyeduralma miatt
kiszorult tájfajta gyümölcsök, zöldségek eltűnését. Ezt a jelenséget a
magyarországi gazdák általában természetesnek veszik, ritkán kérdőjelezik
meg.


Nagy Britanniában, ahol az elmúlt évtizedekben teljesen eltűntek a
gazdálkodók a piacokról, mozgalom indult a termelők visszacsábításáért.
Olyan piacok alakulnak, ahol kizárólag gazdálkodók árulják közvetlenül az
általuk termesztett, fogott, pácolt, savanyított, főzött, sütött, füstölt
árut.


Ezek a külföldi példák is megerősítenek abban a meggyőződésünkben, hogy
részvételünk a helyi ügyekben kulcsfontosságú a piacok megmaradása
szempontjából.


Magyarországon a piac az egyedüli olyan értékesítési mód - a háztól való
árusításon kívül - amely viszonylag kis beruházást igényel, ezért még a
kis mennyiségű árut is érdemes piacra hozni. Gazdasági szerepe nem kevés,
mert megélhetést biztosít a gazdasági válság által méginkább sújtott
vidéki lakosság számára. Van, aki csak a saját célra megtermelt fölösleget
adja el jövedelme vagy nyugdíja kiegészítésére. Ez viszont a piacon
gyakran a ritkább, érdekesebb áruk megjelenését jelenti, ami az egyik
vonzereje a piacnak.


Az élelmiszer botrányok- a brazil fűszerpaprikáétól kezdve a hamisított
mézen keresztül a lejárt szavatosságú átcimkézett húskészítményekéig- sok
esetben az iparilag előállított és messziről
érkező árukat érintik. Amennyiben közvetlenül kistermelőtől vásárolunk a
piacon, a kialakított bizalmon alapuló személyes kapcsolat garancia arra,
hogy az áru biztonságos és friss, mert a származása könnyebben
ellenőrizhető. A személyesség ugyanakkor azt is jelenti, hogy mindegyik
kistermelő hozza a maga személyiségét, üzletberendezését. Mindegyik pult
egy sajátos világ. Néhol a reggel szedett írisz passzol az árus
otthonkájával, máshol az illatos kajszibarack a terítő mintájával.
Izgalmas része még a piacnak az üzleti bevásárláshoz képest az előrendelés
és az alkudozás.


A kistermelők standjai tükrözik az évszakok változását. Kínálatuk
környezetkímélőbb, kevésbé járul hozzá a klímaváltozáshoz, mert a közelben
termett, és a környékről szállították. Néhol még fel-felbukkannak tájfajta
gyümölcsök (húsvétig elálló rozmaring alma, aromás, édes besztercei
szilva) és zöldségek (kosszarvú zamatos paprika, gesztenye ízű
menyecskebab). Vadásznak rájuk leleményes háziasszonyok és
gasztroforradalmár séfek. Ezekhez még hozzá lehet férni Magyarországon
magánszemélyként is a Tápiószelei Agrobotanikai Intézetben. A kiállítás
elvihető részét képezik majd az innen kért magokból nevelt palánták.


Az őstermelés is művészet.
Kapcsolódó linkek:

Kincsünk a piac - Hunyadi tér: lmv.hu/hunyadi
Kincsünk a piac - Mars tér: sites.google.com/site/amarsterert
Védegylet: www.vedegylet.hu
Magyar Permakultúra Szövetség: /www.permakultura.hu
Bűvős szakács - Kulináris Charta:
buvosszakacs.blog.hu/2007/07/12/kulinaris_charta
Dining Guide a tájfajtákról:
www.diningguide.hu/hirek/etterem-informacio-3901
Association of Farmers' Markets: www.farmersmarkets.net
Heritage Seed Library: www.gardenorganic.org.uk/hsl
Arche Noah: www.arche-noah.at/etomite
Via Campesina: www.viacampesina.org
European Food Declaration: www.europeanfooddeclaration.org
Réseau Semences Paysannes: www.semencespaysannes.org
Kokopelli Seed Foundation: www.kokopelli-seed-foundation.com

More information about the Artinfo mailing list