[artinfo] crosstalk Video Presentations, november 5-én a Műcsarnokban. Meghívott: Roland Wegerer (A)

Adrien Török adrien.torok at gmail.com
Mon Nov 2 14:38:38 CET 2009


Please, scroll down for english version...


A* crosstalk* video art festival, Budapest (www.crosstalk.hu)
részprogramjaként, a nyári szünet után, újraindul az egy éve, havonta
megrendezett
*"Video presentations" *előadássorozat.

Az egy estés beszélgetés-sorozat meghívottjai magyar és külföldi videó-
illetve médiaművészek. Az esemény célja elsősorban a kortárs magyar
videoművészettel foglalkozó alkotók bemutatása a külföldi szcéna
képviselőivel egyetemben, másodsorban a videóművészet, mint olyan,
megismertetése, felkarolása.

Az új évad változásokban is gazdag, változások lesznek a prezentáció
struktúrájában és változások lesznek a sorozat helyszínét illetően is. A
korábban helyszínt adó Labor (1053 Budapest, Képíró u. 6.) helyett a *Video
presentations* sorozat átköltözik a *Műcsarnok* (1146 Dózsa György út 37.) több
férőhelyet biztosító előadótermébe.

Következő meghívott előadó: *Roland Wegerer (A)***

Időpont: *2009. november 5, csütörtök, 19h.*

Roland Wegerer 1974-ben született Ausztriában, Amstetten városában. Műszaki
rajzolónak tanult, a művészi kifejezés 1997 óta jelenik meg munkájában
erőteljesen.
2005-től tanulmányokat folytat a linzi művészeti egyetemen (University of
Art and Industrial Design, Linz).

A Duna melletti Szent Nikola faluban és Linzben él és dolgozik.

 Az  egyén helyzetének kutatása adja a központi témáját  Roland Wegerer
munkáinak.  Ezért mélyen elmerül az emberek hétköznapi életének
vizsgálatában.    Rítusokat, különböző szokásokat, preferenciákat jegyez fel
és vizsgál meg minőségüket tekintve. Ismerős tárgyakat használ, de szokatlan
módon, eseménysorokat fordít meg, az emberi test részleteire fókuszál,
amelyeket szociális struktúrák közé illeszt.

A társadalmi közösségi mintát veszi alapul számos asszociációjához.
Munkáiban megjelenik az egyén és környezetének kapcsolata, és a mindennapi
élet tapasztalatai (légzés, rágás, alvás stb.) is érdeklik. Minden
munkájában folyamatként mutatja be azt, ami általában egy valamilyen
szobrászi minőségben realizálódik, amikor egy emberi lény találkozik s
konfrontálódik egy anyaggal vagy elemmel (por, levegő, víz). A szobor
kitágított értelmezéséből indul ki. Ami érdekli, az nem a formális
végtermék, a tárgy maga vagy annak esztétikai értéke. Számára maga a
műalkotás lehet akár egy szembenállás megjelenítése a tárgy és annak logikai
kontextusa között, szavak és jelentések, amiket a vizsgált dolog/tárgy
külső, látható keskeny jelentéstartományához kapcsol.

A művész szerepének és helyének keresése a társadalomban; a jelen
pillanatnyi és tartósan húzódó problémáinak elemzése, valamint ezek
megoldására tett kísérletek adják Roland Wegerer munkáinak hajtóerejét.Helyszín: *Műcsarnok* (1146 Dózsa György út 37.)

A prezentáció nyelve: angol

Bővebb információk: http://www.crosstalk.hu/2009_site/2009_video_hu.html
vagy

adrien.torok at gmail.com

Támogató:

BB, Cyber Dürer, MűcsarnokAs part of  *crosstalk video art festival* 2010 (www.crosstalk.hu) the
monthly organised talk series *crosstalk Video Presentations* start again.

Video and Media Artists from Hungary and from outside Hungary are invited to
do a presentation and have a discussion with the audience.  The aim of the
events is to introduce contemporary video artists (from and outside our
country) and to make the audiences acquainted with video art as such and
also to nurture this field of art.

 One is going to meet a couple of new changes this year. There has been
changes in the structure of the presentations and the venues are going to be
different too. Video Presentations are moving from last year's location the
Labor (1053 Budapest, Képíró u. 6.) to the spacious rooms of *Műcsarnok *(1146
Dózsa György út 37.)

The invited artist of the next presentation: *Roland Wegerer (A)***

Date: Thursday the* 5th November 2009 *Time: *7pm** ***

Roland Wegerer was born in 1974 in Amstetten, Austria
Training for technical draftsman, since 1997 express intense in art.
Since 2005 studies at University of art and industrial design Linz. Lives
and works in St. Nikola/Danube and Linz.

The investigation of positioning the individual is a central task in the
work of Roland Wegerer. For this he dives deeply into the daily life of
everyone. Rituals, practices and preferences are recorded and get examinated
on their qualities. He uses familiar objects in distorted ways, turns action
sequences backwards or focuses details of the human body to intervense in
socially formed structures.

>From the collective society, he uses pattern numerous associations. There
are the relations of man to his surroundings and the experience of daily
life (breathing, chewing, sleeping, etc.) he is interested in. In all his
work Wegerer shows processual what the average quantity of sculptural
quality emerges is when a human being confrontational meets on a material or
an element (dust, air, water, etc.). He goes from an expanded notion of
sculpture. The interest is not the formal product, the object itself, nor
its aesthetics. To create a work of art can also be just an ordinary stand
out against its logical context, words and meaning attached to the outside
of the narrow range of the visible stem.

The search for the position and the role of an artist in society, the
treatment of current and enduring issues and attempts to answer them driving
Roland Wegerer work forward.Venue:  *Műcsarnok* (1146 Dózsa György út 37.)

More information:  http://www.crosstalk.hu/2009_site/2009_video_hu.html  or

adrien.torok at gmail.com

Sponsors:

BB, Cyber Dürer, Műcsarnok

-- 
adrien török
www.crosstalk.hu
+36304630337-- 
adrien török
www.crosstalk.hu
+36304630337


More information about the Artinfo mailing list