[artinfo] római ösztöndíj

Műcsarnok mucsarnok at mucsarnok.hu
Wed May 13 12:08:08 CEST 2009


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Római Magyar Akadémia Képzőművész Ösztöndíjára

 

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési
Intézet és Képző- művészeti Lektorátus pályázatot hirdet a Római Magyar
Akadémia 2009-2010. évi képzőművész ösztöndíjára.

 

Pályázhatnak: hivatásos festőművészek, grafikusművészek és szobrászművészek
- a korábbi ösztöndíjasok, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók
kivételével. 

 

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 12 fő

Az ösztöndíj időtartama: 2 hónap

 

Az ösztöndíjasokat a Római Magyar Akadémia 2009. ősze és 2010. július 15-e
között tudja fogadni.

Az ösztöndíjkeret felosztásáról művészettörténészekből és képzőművészekből
álló bírálóbizottság dönt. Az eredményről a beadástól számított hat héten
belül valamennyi pályázó értesítést kap.

 

Az ösztöndíj összege: 630 Euro/hó, amelyből szállásdíjként 7 Euro/nap
fizetendő a Római Magyar Akadémián.

 

A pályázat az erre a célra szolgáló űrlap kitöltéséből, az ehhez csatolt
pályázati munkatervből és a mellékletekből áll. 

A munkatervnek a művészi koncepció kifejtését kell tartalmaznia, amelyet a
pályázó az ösztöndíj elnyerésével kíván megvalósítani. Mellékletként az
eddigi munkásságról katalógust, portfoliót, diát vagy fotókat kérünk beadni.
Nyelvismeret nem feltétel, de értékelési szempont, ezért az
idegennyelvtudást igazoló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni. Csak
egyénileg lehet pályázni, csoportosan nem. Iparművészek, fotóművészek,
restaurátorművészek pályázata a kiírásnak nem felel meg.

 

Pályázati űrlap kapható az Oktatási és Kulturális Minisztérium
ügyfélszolgálatán (Budapest, V. ker. Szalay utca 10-14.), vagy letölthető a
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus honlapjáról
(www.lektoratus.hu <http://www.lektoratus.hu/> ). 

 

A pályázatokat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátuson
kell benyújtani, vagy postán elküldeni. Cím: 1014 Budapest, Úri utca 54-56.

     Postacím: 1250 Budapest 1. Pf.: 17.

 

 További információ: Lőcsey Ágnes osztályvezető, 356-7444/107 mellék.

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2009. június 15. hétfő, 15 óra.

 

Gyakorlati tudnivalók:

 

Az ösztöndíj célja, hogy (elsősorban) Rómában lehetőséget biztosítson a
szakmai tájékozódásra, a galériák, gyűjtemények és múzeumok megismerésére,
szakmai kapcsolatok teremtésére, Róma és az itáliai kultúra nyújtotta
inspiráció elősegítse az ösztöndíjas egyéni művészetének továbbfejlesztését.


Az Akadémián közvetlen alkotómunkára csak korlátozott mértékben van
lehetőség. Munkaeszközről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia. Az Akadémia
kétévente az előző időszak ösztöndíjasainak a műveiből közös kiállítást
rendez kiállítótermében. Az Akadémiáról részletes információkat a
http://www.magyarintezet.hu/ honlapon lehet kapni.

Az elhelyezés két- illetve egyágyas szobákban történik, ahol főzési
lehetőség is van.

Parkolási lehetőség az Akadémián nincs. 

 

A kiutazási költség 50%-a megtérítésre kerül abban az esetben, ha az
ösztöndíjas repülőgéppel utazik. Az útiköltség-térítés kifizetését a Balassi
Intézet bonyolítja, és csakis abban az esetben lehetséges, ha a kiutazó 30
nappal a kiutazás időpontja előtt jelzi igényét, mivel a repülőjegyeket a
Balassi Intézet rendeli meg (Cím: 1016 Budapest, Somlói út 51., kapcsolat:
Kenyeres Erzsébet, tel.: 06 1 666 7952).

 

Baleset- és betegbiztosításról az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

 

A nyertes pályázók számára a kiutazással kapcsolatos további teendőkről a
minisztérium közös konzultációt fog tartani. 

Az elnyert időtartam több részletben való letöltésére nincs mód. Az elnyert,
de az akadémiai évben igénybe nem vett ösztöndíjak érvényüket veszítik.

 

 

Budapest, 2009. május 8.

 

 

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

 

 

Űrlap

 

 


pályázati űrlap

a római magyar akadémia képzőművész-ösztöndíj pályázatához   

2009-2010.

 

 

 


A pályázó neve:

 

 


Lakcíme:

 

 


Telefonszáma:

 

 


E-mail:

 

 

 

 

 


Születési éve:

 

 

 

 

 	 

Végzettsége:

(egyetem, főiskola megnevezése)

 

 

 

 

 

 

 

 


Fő műfaja:

 

  Festészet

   Grafika

  Szobrászat

  Intermedia


   Egyéb:

 

 

 

 


Volt-e már római ösztöndíjas?

      Nem

     Igen (mikor?)

 

   

 

 

 


  Nyelvismerete:

 

    szintje

    vizsgája


    olasz

 

 

 

 

 


    angol

 

 

 

 

 


             

                 (A nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát
mellékelni kell!)

                

 


Szakmai díjai:

 

 


Elnyert ösztöndíjak:

 

 

 

 

 

 

 

 


Fontosabb egyéni kiállításai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dátum:

 

2009.

Aláírás: 


Beadott

melléklet:

 

 ....db katalógus

 .... db......

(Kérjük, hogy az űrlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel
töltse ki, illetve a megfelelő, dőltbetűs választ aláhúzással jelölje!)

 More information about the Artinfo mailing list