[artinfo] (¯`·.(¯`·.(¯`·.(¯`·. H.W.A.Á. – Free Your Mind .·'¯).·'¯).·'¯).·'¯)

Sára Stenczer stenczer at gmail.com
Tue May 12 20:06:08 CEST 2009


_|¯|_|¯| scroll down for English version _|¯|_|¯|


Stúdió Galéria szeretettel meghívja

H.W.A.Á. – Free Your Mind

Heidi Wood és Albert Ádám kiállításának megnyitójára és zenei
dekódolását megkísérlő performanszára
2009. május 19-én, 19 órakor Ávéd János és Fenyvesi Márton jazz
zenészek közreműködésével

Stúdió Galéria
Budapest, VII. kerület, Rottenbiller utca 35.
http://studio.c3.hu
a kiállítás megtekinthető június 9-ig
nyitvatartás: kedd, csütörtök, péntek 10-18, szerda 12-20, szombat 12-16 óráig
kurátor: Stenczer Sári

Heidi Wood és Albert Ádám egymásról mit sem tudva dolgozik évek óta
párhuzamosan azon, hogy a neurálisan lezajló felismerési folyamatot
interpretációs zsákutcába terelje. Ennek célja a mediatizált,
kulturális információs jelrendszer megzavarása. Mindketten
pszeudo-jeleket alkotnak, melyek stimulusa felszabadítja a globalizált
világunk kozmikus jel-zaj szférájában megszokott, irányított
gondolkodást. Munkáik nyelvezetükkel tökéletesen beépülnek a közös
kommunikációs térből ismerős formavilágba, de az újrateremtés által
elveszítik eredeti, indikáló eszköz szerepüket.
Mindez lázadás az életterünket elárasztó, agyunk által megtanult és
cselekvésünket írányító, a köztudatban elterjedt absztrakt jelek és
formák mindennapjaink feletti uralma ellen. A kiállításon a közös
térben megtanult jelfelismerés logikája cserben hagyja a befogadót:
képtelenség ezeknek a pszeudo-piktogrammoknak valódi megfejtése. A
művészek imitációi a rendeltetéssel bíró grafikai jelek délibábjai.
Az internet, a technológiák fejlődése és a világ virtuális zsugorodása
egyre több jelrendszert, nemzetközileg ismert piktogrammokat szül –
így nő ezek szerepe is a vizuális gondolkodás színpadán. Heidi Wood és
Albert Ádám a Kant-i produktív képzelőerőre apellál és félreteszi a
kondicionált gondolkodást: úgy manipulálják a talált formákat és
jeleket, hogy azokat éppenséggel manipuláló jellegüktől fosztják meg.
Művészetük kontextusa a fogyasztói és poszt-fogyasztói társadalom
stratégiáinak terepe, kritikájuk tárgya pedig annak elkerülhetetlenül
érvénnyel követendő kódrendszere és annak vonzatai.
A Stúdió Galériában helyspecifikusan készült falképek, az 1x1 tábla a
Lövölde téren, az interneten terjesztett pszeudo-spamek és a nézők
által szabadon, pszeudó-jel-hagyásra invitáló kis füzet gondoskodik
arról, hogy az univerzális nyelvezetet dekódoló alkotások beépüljenek
a budapesti realitás és fikció közé és ha csak átmenetileg is, de
felszabadítsák elménket.
Heidi Wood (1967, London) képzőművész Ausztráliában nőtt fel és
jelenleg Párizsban él. Már kezdeti munkáiban is a kommunikáció és
annak divatos megjelenése, az intézményes és az intim terek
vizuálitása foglalkoztatta, így jutott el ipari és iskolai
létesítményeknek vagy éppen egy kereskedelmi galériának a sajátos, ©
Heidi Wood arculatának kölcsönzéséhez. Ebbe illeszkednek festményei és
gyakran digitálisan manipulált fotográfiái, melyek jelen kiállításon a
művész 2006-os budapesti rezidencia időszaka alatt születtek.
Albert Ádám (1975, Veszprém) pszeudotábláit jól ismerhetjük Budapest
utcáiról és kiállításokról. Művei a 21. század jelrendszerének
logikáját követve, szisztematikusan körbejárják az ipar és technológia
világából ismert képeket, jeleket, konceptuális vírusként támadva a
megszokást. A Stúdió Galéria falán olvasható Make a Name for Yourself
festménye a szabad választás mellett a név kötelez determinált
ideájára vagy a márkanév teremtés példájára is utalhat.
Stenczer Sári


_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|_|¯|


Stúdió Gallery is pleased to invite you to the opening and live
performance of a musical decoding of the exhibition
H.W.A.Á. – Free Your Mind
Heidi Wood and Albert Ádám
On May 19 at 7 p.m.
with appearence by jazz musicians János Ávéd and Márton Fenyvesi

Stúdió Gallery
Budapest, VII. Rottenbiller utca 35.
http://studio.c3.hu
The exhibition is open until June 9
Opening hours: Tuesday, Thursday, Friday 10 a.m. - 6 p.m., Wednesday
12 a.m. - 8 p.m. Saturday 12 p.m. - 4 p.m.
Curator: Sári Stenczer

Heidi Wood and Adam Albert have been working in parallel for many
years, pursuing their intentions to drive the neural identification
processes into the dead end of interpretation, without any knowledge
of each other. Their goal is to disturb mediated cultural information
sign-systems. Both create pseudo-signs, the stimuli of which set free
controlled thinking channels in accustomed directions in the cosmic
signal-noise sphere of our globalized world. With the language of
their work these creations find their place in the seemingly familiar
world of forms within a common communication space. However, via
reconstruction, they completely lose their original, indicating
instrumental role.
All this undermines the rule of generally accepted signs and forms
flooding our environment, learnt by our brains, which control our
everyday activities. In the exhibition, the socially learnt logic of
signal recognition lets the recipient down: a real decoding of these
pseudo-pictograms is impossible. The artists’ imitations are mirages
of graphic signs with a designation.
Internet, the development of technology and our virtually shrinking
world create more and more sign systems and similarly, their role is
growing on the stage of visual thinking. Heidi Wood and Ádám Albert
appeal to the Kantian productive imaginative force and set aside
conditioned thinking: they manipulate the forms and signals found in
their environment by denying their manipulative character. The context
of their art is the strategic field of the consumer and post-consumer
society; they criticize the compulsory following of its code-system
and its effects.
The wall paintings, made in situ in the Stúdió Gallery, the billboard
poster at Place Lövölde, the pseudo spams distributed on the internet
and the booklet inviting visitor participation in pseudo-signaling all
allow these universal linguistic decoding creations to infiltrate
somewhere between the reality and fiction of Budapest - and though
only for a short time, free us from Pavlov’s conditioned reflex.
Heidi Wood (1967, London) grew up in Australia and currently lives in
Paris. She has been concerned with communication and its trends right
from her early works, along with the visual nature of professional and
intimate spheres and the application of © Heidi Wood to industrial
commissions, teaching projects or exhibitions in commercial galleries.
Her paintings and digitally manipulated photographs fit into this
undertaking. Most works in this exhibition come from the artist’s
residency in Budapest in 2006.
We are well acquainted, from the streets of Budapest and his
exhibitions, with the pseudo-plates of Adam Albert (born in Veszprém,
1975). His works follow the logic of 21st century sign-systems and
circulate systematically around the figures and signals known from the
world of industry and technology. They attack our habits like a
conceptual virus. His wall piece entitled Make a Name for Yourself
refers to the free choice, to the engagement taken with a name and to
the pervasive notion of branding.
Sári Stenczer


More information about the Artinfo mailing list