[artinfo] Szombathy Bálint könyvbemutatója - 2009.04.28.

Csóka Edina ecsoka at mucsarnok.hu
Mon Apr 27 10:18:19 CEST 2009


A Magyar Műhely Kiadó

szeretettel meghívja


SZOMBATHY BÁLINT

Marék homokot szorongatva
Kalandozások a művészet határmezsgyéin

című könyvének bemutatójára

2009. április 28-án 16 órára az Írók Boltjába
(1062 Budapest, Andrássy út 45.)


A kötetet bemutatja:

BEKE LÁSZLÓ művészettörténész


A kötet a kiadó Underground expanzió sorozatának 3. kötete (sorozatszerkesztő: L. Simon László)A Vajdaságban élő és dolgozó Szombathy Bálint 30 éve szereplője, szervezője és inspirálója
a magyar művészetnek, művészeti életnek. Különös, határeseteknek tekinthető műfajokban
dolgozik, illetve maga dolgozott ki ilyen műfajokat munkáival, melyekben a helyi és az
egyetemes művészet- és életproblematika egzisztenciális egységben tárul fel, csakúgy, mint
a képzőművészet szellemi és vizuális volta. A mai magyar (ún. posztmodern) művészetben
kevés olyan alkotó van, aki egész individualitásával (élet, környezet és mű egységével)
cselekszik, vagy a megismerésnek, az események mélyére hatolásnak az alkotó folyamat
révén olyan fontosságot tulajdonítana, mint Szombathy Bálint.

Keserü Katalin művészettörténész, 2000


1989-ben Szombathy Bálint részesült Kassák-díjban. Több évtizedes alkotói és teoretikus
munkássága költészeti és képzőművészeti sajátosságok együttesében jelentkezett. Az élet
és a művészet ekvivalenciájának tétele, az általános szemiotikai ihletettségből kibomló és
minden lehetséges dolgot poetizáló szemlélete több műfajban (vizuális költészet, mail art,
performansz, videó) is a nemzetközi avantgárd mozgalmának centrumába emelte. Elméleti
tevékenysége, a vajdasági és az egyetemes alternatív művészet kapcsolatainak feltérképezése
pedig a térség jelentős dokumentumait tematizálja, rekonstruálja.

Bohár András esztéta, filozófus, 2002


Rendkívül fontos - és alkotói tevékenységétől elválaszthatatlan - az a munka, amelyet
művészeti íróként folytat a hazai és a külföldi szaksajtóban. (.) Szombathy Bálint ez irányú
tevékenységével azon kevesek közé tartozik, akik az organikus, a folytonosságot és a radikális
megújulást egyaránt képviselő művészeti gondolkodást az elméleti felkészültség és a
gyakorlati tapasztalat közös terében képesek értelmezni, a szakma és a szélesebb érdeklődő
közönség számára egyaránt hozzáférhetővé tenni.

Szkárosi Endre multimediális művész, 2002


Szombathy Bálint képzőművész, művészeti író kétségtelenül a kortárs képzőművészet egyik
legmeghatározóbb alkotója és elméleti szakértője Magyarországon és szülőföldjén, a Délvidé
ken. (.) szakmailag teljesen feltöltekezett, alapos és rendszerezett elméleti ismere teket
sajátított el, folyamatosan gyarapodó tudását csupán mozgósítania kell: ha avantgárd
mű vészetről kérdezik, a válasz eleve benne van ebben a strukturált ismerethalmazban, és
a felelet teoretikus megfogalmazása egyaránt érthető szakember és laikus érdeklődő számára.

Fekete J. József műkritikus, 2008


More information about the Artinfo mailing list