[artinfo] Erdely80

Miklos Peternak peternak at c3.hu
Mon May 26 18:44:26 CEST 2008


INTERMEDIA
Magyar Képz m vészeti Egyetem Intermédia Tanszék
H-1063 Budapest, Kmety György utca 27.
Tel. ++36-1 3730069 Fax ++36-1 3730070
<http://www.intermedia.c3.hu/>http://www.intermedia.c3.hu
e-mail: intermedia at c3.hu


ERDÉLY 80
Szeminárium, 2008. június 5-6
A Magyar Képz m vészeti Egyetem Intermédia Tanszéke és az
Erdély Miklós Alapítvány (EMA) szervezésében


"A legfontosabb az, hogy a m vészet a 
szabadságfokát növelte ezekben az években... (
) 
ez most úgy hat, minthogyha szétesett volna 
irányzatokra, közben itt egy egységesedési 
folyamattal állunk szemben és egy 
kiterjeszkedéssel. Egyre interdiszciplinárisabb 
lett például, ez a jellemz je a m vészetnek; 
másrészt egyre inkább nem válogatós az 
eszközeiben." (Erdély Miklós egy interjúban, 1983. tavasz)


       A mottóként idézett beszélgetés egy 
tervezett, de soha meg nem valósult 
kiállítássorozat alkalmából készült, mellyel 
kapcsolatban Erdély Miklós az interjú els 
mondatában megfogalmazza kétségeit: "Szóval ez a 
kiállítás-sorozat újra a »divide et 
impera«”-alapon készül, ami annyit jelent, hogy 
ami egy test, egy lélek, egy szellem, azt a m 
vészettörténészek megosztják, hogy uralkodhassanak rajta."
 Erdély születésének 80. évfordulója alkalmából 
rendezett szemináriumunk célja Erdély Miklós 
munkásságának átfogó bemutatása a fiatalabb 
generáció, a mai m vészhallgatók, egyetemisták, 
illetve minden – m veit talán kevéssé ismer 
– érdekl d számára, a hangsúlyt az életm 
egészének bels összefüggéseire, a különböz m 
formák és médiumok – festészet, grafika, szobor, 
film, rajz, installáció, vers, hangjáték, fotó, 
fotogram, akció, performansz, tanulmány, el adás, 
esszé, építészet, találmány, tervezés, mozaik, 
novella, forgatókönyv, zene, dialógus, oktatás, m 
elemzés, megnyitó, kreativitási gyakorlat – révén 
létrejött m vek közötti kapcsolatokra helyezve, 
amennyire a szemináriumi forma és a két napos id határ ezt lehet vé teszi.
       A rövid el adások, felolvasások, 
vetítések, hozzászólások, demonstrációk 
reményeink szerint arra is választ adnak, hol 
tart e munkásság feldolgozása, mi történt eddig 
és milyen feladatokat kell még megoldani ahhoz, 
hogy Erdély Miklós életm ve elfoglalhassa 
egyedülálló kvalitásának megfelel helyét a hazai 
és nemzetközi m vészet történetében.


Peternák Miklós (MKE Intermédia)

Program

2008. június 5. csütörtök

10.00
Peternák Miklós: Üdvözlés, bevezet
Erdély Dániel: Természettudományos kapcsolódások, 
újítások apám munkásságában (Héjfalazás, 
fotómozaik, tetraéder szerkezetet, tudományos sejtések, paradoxonok)
Sz ke Annamária: Az Erdély Miklós-hagyaték
Szünet
14.00
Müllner András és Varga Balázs:A Metropolis Erdély Miklós számának bemutatása
Szabó Marcell: A "Puskin utca" Erdely Miklós számának bemutatása
Fuchs Péter: Erdély Miklós, az Artpool és a CC (Creative Commons)
             Rövid szünet
16.00
Seb k Zoltán: Erdély Miklós-anekdoták
Krausz Petra: Erdély nemzetközi viszonylatban, 
elmélet és m vészet (Id -M biusz, 
Törvény-véletlen M biusz, Ismétléselméleti tézisek)
Nagy Pál: Erdély Miklós experimentális 
versszövegei és kapcsolata a Magyar M hellyel

             Beszélgetés, vetítés

2008. június 6 péntek

10.00
Peternák Miklós: Üdvözlés, bevezet
Hornyik Sándor: Avantgárd kozmológia. (Az ész 
szeme, C.E.T.I., Bujtatott zöld, Hadititok)
Beke László: Erdély Miklós és a m vészettörténet
             Szünet
14.00
Szegedy-Maszák Mihály: Szó és kép
Sugár János: Erdély Miklós egy 1979-es m vének 
elemzése (cenzúra és interdiszciplinarizmus)
Peternák Miklós: Erdély-interpretációk
             Rövid szünet
16.00
Halász András: "
a tibeti szerzetesekkel nem 
lehet viccelni, mert akkor földrengés 
"
StAuby Tamás: Ereklye

             Beszélgetés, vetítés


More information about the Artinfo mailing list