[artinfo] A LABORt kikoltozteti az V. kerulet junius 30-an

FKSE studio at c3.hu
Fri Jun 13 11:08:01 CEST 2008


A LABOR Sajtóközleménye:
Az V. Kerületi Önkormányzat kiköltözteti a Képíró utcai LABORt
2008.06.12.
 
Az V. kerületi Önkormányzat döntése értelmében 
2008. június 30-án véglegesen ki kell költöznie a 
Képíró utca 6. szám alóli helyiségb‘l az ott 1994 
óta mžköd‘ egykori Stúdió Galériának, amit 2007 
szeptembere óta Labor néven közösen mžködtet a C3 
Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány, a 
Fiatal Képz‘mžvészek Stúdiója Egyesület és a 
Magyar Képz‘mžvészeti Egyetem.
A kilencvenes évek elejét‘l a jelenlegi 
helyszínen mžköd‘ galéria fontos kulturális 
értékek hordozója. A három intézmény 
összefogásaként létrejött LABOR éppen azt a 
hagyományt igyekszik folytatni, mely a fiatal, 
haladó mžvészek alkotásait bemutató program 
eredményeként kulturális központtá változtatta a 
Képíró utcát, ahol egyébként azóta több galéria 
is nyílt. Közülük azért kiemelked‘ az évtizedes 
hagyományokra támaszkodó LABOR, mert három, a 
kortárs képz‘mžvészeti életet meghatározó 
intézmény garantálja a programok szakmai 
színvonalát, illetve vállalta azok 
finanszírozását, szervezését. A galéria 
létezésére, mžködésére az Önkormányzat és a 
belváros lakói is méltán büszkék lehetnek. Az 
idei évben a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta 
a LABOR szakmai programját, mely  így, a bezárás 
esetén eredeti formájában nem valósítható meg.
Rogán Antal polgármester által ellenjegyezett 
döntés értelmében Budapest kulturális térképér‘l 
így egy fontos és jegyzett pont tžnhet el. Egy, a 
fiatal képz‘mžvészeknek teret adó, non-profit 
kiállítóhelyet visszhangtalanul megszüntethetnek 
azért, hogy a jöv‘ben egy magasabb bérleti díjat 
fizet‘ üzlethelyiség létesülhessen a helyén. A 
jelenlegi Labort üzemeltet‘ C3 Kulturális és 
Kommunikációs Központ Alapítvány, a Fiatal 
Képz‘mžvészek Stúdiója Egyesület és a Magyar 
Képz‘mžvészeti Egyetem is számos próbálkozást 
tett arra az elmúlt egy évben, hogy tárgyalásokat 
kezdeményezzen az V. kerületi Önkormányzattal, az 
V. kerületi Vagyonkezel‘vel és Rogán Antal 
polgármesterrel arról, hogy miként mžködtethetné 
tovább a galériát, de érdembeli választ a mai 
napig nem kapott. Az V. kerület elzárkózása miatt 
nem jött létre párbeszéd az ügy kapcsán. A 
vagyonkezel‘ pedig korábban ahhoz a feltételhez 
kötötte az új szerz‘dés aláírását, hogy a galéria 
évekre visszamen‘leg fizesse ki az új 
szerz‘déssel hatályba lép‘, eddig egyoldalúan 
számon tartott megemelt bérleti díjat.
A Labor olyan kereskedelmi tevékenységet nem 
folytató galéria, melynek célja egy rugalmasan 
mžköd‘, közös (alkotó)tér létrehozása és 
mžködtetése, amely a mžvészeti kutatómunkának 
éppúgy helyet teremt, mint kiállításoknak, 
projekteknek. A Labor feladata azon túl, hogy 
fiatal és professzionális képz‘mžvészetet mutat 
be az, hogy ösztönözzön az aktív részvételen 
alapuló kutatómunkára, hogy nemzetközi 
együttmžködések keretében megvalósuló mžvészeti 
programokat és kiállításokat szervezzen, 
valamint, hogy innovatív mžvészeti projekteket 
kezdeményezzen. A Labor az a platform, ahol közös 
nevez‘re jutnak a társintézmények alapvet‘ 
célkitžzései, mint amilyen a tudományos és 
technikai szféra kooperációja (C3), a fiatal 
mžvészek pályakezdésének támogatása (FKSE), 
valamint az egyetem oktatási programjához 
kapcsolódó kutatási projektek megvalósítása (MKE).
Az 1994-t‘l 2007-ig a Képíró utca 6. alatt mžköd‘ 
Stúdió Galéria a nyolcvanas évekt‘l kezdve a 
kortárs magyar képz‘mžvészeti élet egyik 
meghatározó jelent‘ségž galériája, ahol mindig a 
legfiatalabb mžvészgenerációk alkotói kaptak 
önálló kiállítási lehet‘séget. A kortárs 
képz‘mžvészet mai elitjeként számon tartott 
mžvészek - akik mára már nemzetközi karriert is 
magukénak tudhatnak - jelent‘s részének a képíró 
utcai Stúdió Galériában volt az els‘ önálló 
kiállítása. A képíró utcai galériatér így mára 
már a magyar mžvészettörténet részét képzi, amely 
egy át nem gondolt önkormányzati döntés 
következtében megszžnhet.
 
<http://labor.c3.hu/>http://labor.c3.hu/
 More information about the Artinfo mailing list