[artinfo] Hangösvények - kiállitás+koncert

Center for Arts and Culture cac at ceu.hu
Thu Jan 31 16:41:44 CET 2008


Koncert és kiállítás 
a Fiatal közép-európai m*vészek a CEUn programsorozat keretében
 
”Hangösvények”
 
Ben Niran - marimba
Csányi Katalin - szobor
 
Február  5, kedd, 19.30 pm - CEU Oktogon
 
Vajon nagyobb hatással van ránk egy zenem*, amikor koncerten, teljes figyelemmel hallgatjuk, mint amikor a háttérb*l szól és csak fél füllel figyelünk rá? S vajon mit tesz hozzá a zene egy vizuális m*alkotás megértéséhez? A rendezvény els* részében a közönség az aulában kiállított szobrot szemlélheti, miközben valahonnan hangok hallatszódnak. Az est második része, a voltaképpeni koncert olyan darabokkal kezd*dik, amelyek a korábban hallott improvizáció elemeit használják, mintha az imrpovizáció hangjai s*r*södnének darabbá. A darabok lassan elvezetnek Bach, majd az afrikai balafon kultúra zenéjéhez. 
 
Csányi Katalin figyelme az utóbbi id*ben egyre inkább a szinesztéziás jelenségekre irányul. Kiállított szobrának megalkotásakor Bach zenei szerkesztésmódjának jellemz*i vezették. Az az elképeszt* találékonyság, mellyel a klasszikus összhangzattan *labirintusát” tökéletesen átlátó mester utat talál a legkülönböz*bb motívumnak, variációnak s mindezt bravúros építménnyé varázsolja. A *Hangösvények” cím* szobor február 17-éig tekinthet* meg a Közép-európai Egyetem Oktogonján.

A belépés ingyenes!
 
A sorozatot az International Visegrad Fund támogatja.
 
Cím: Közép-európai Egyetem (CEU) 1051 Budapest, Nádor u. 9.
Info: cac at ceu.hu 


More information about the Artinfo mailing list