[artinfo] A magyar animáció - műhelyek a két világháború között / Hungarian Animation - Studios between the World Wars - kArton Galéria

Eszter Lázár leszter at mke.hu
Mon Feb 11 21:35:52 CET 2008


A magyar animáció - műhelyek a két világháború között
Hungarian Animation - Studios between the World Wars

megtekinthető / on view: 2008. 02. 14 - 03. 14.
hétfő - péntek / M-F: 10.00 - 18.00, szombat /S: 10.00 - 14.00
helyszín / venue: kArton galéria
1054 Budapest, Alkotmány utca 18.
kurátor / curated by: Dizseri Eszter, Lázár Eszter
www.karton.hu
info at karton.hu

please scroll down for English version
A magyar animáció immár bizonyítottan több mint nyolcvan éve ismert a világ
filmművészetében. Alig húsz évvel Émilie Reynaud Párizsban készült, első
rajzolt filmjének vetítése után Magyarországon sorra jelentek meg a "holt"
anyagok megmozgatásával kísérletező művészek. Különösen akkor lendült fel az
alkotókedv, amikor az 1920-as évek végén az első Walt Disney filmek
megérkeztek hazánkba. Azonban az e mintákat követő alkotók kényszerűen
felismerték, hogy anyagiak, valamint korszerű filmlaboratóriumok hiányában
nem kelhetnek versenyre a nyugati kollégákkal, így sajnálatosan nagy számban
mondtak le dédelgetett álmukról, az animációs film (rajz, báb-,
papírkivágásos-, tárgymozgatásos film), vagy, ahogy akkoriban nevezték, a
trükkfilm készítéséről. 

Szerencsére azonban voltak olyanok, akik a kilátástalan körülmények ellenére
sem hagytak fel a filmezéssel. 
1914-ben Kató-Kiszly István az Uher Filmgyár díszlettervezőjeként (Fekete
Kapitány, 1920; Az Egér, 1921.) forgatta a Zsirb Ödön című első magyar
papírkivágásos animációs filmet. A filmgyár operatőre volt Kovács Gusztáv,
aki testvérével, Kovács Kruppka Andor színésszel közösen, párhuzamos
tevékenységként létrehozta a Kruppka Gyár nevű filmes laboratóriumot
1915-ben. Ebből lett különböző bővítésekkel a Kovács és Faludi cég, majd az
államosítás után a Szivárvány Laboratórium. 

Jelentős animációs filmműhely volt a Magyar Film Iroda, mely a háború után
a Híradó és Dokumentum Filmgyár nevet kapta, majd jóval később a Mafilm
II.-t. A húszas évek végén olyan jeles bábanimátor volt az alkalmazottja,
mint például Marczincsák György, aki a későbbi hatszoros Oscar díjas,
Hollywoodban élő George Pal. Itt dolgozott rövid ideig Halász János (John
Halas), és itt tevékenykedett, mintegy 40 000 méter trükkfilmet készítve a
Polly Ági filmek alkotója Valker István is. 
Az úgynevezett Jaschik iskola sokoldalú ipar- és képzőművészeti képzést
adott növendékeinek. E műhely készítette el animációt kedvelő
tanítványaival (Vidor Pál, Hegyi György, Szilágyi Ildikó) - többek között -
a Kiskakas című magyar népmese első változatát, melynek forgatókönyvét, és
grafikai terveit is bemutatjuk a kiállításon. 
Bortnyik Sándor 1928-ban alapította Budapesten MŰHELY nevű
magániskoláját, melynek újszerű Bauhaus alapelveit Weimarból és Bécsből
hozta magával. Ez az iskola olyan tehetségeknek volt a gyűjtőhelye, mint
Vásárhelyi Győző (Victor Vasarely), Kassowitz Félix (Kasso), a három Macskássy:
Gyula, János és Dezső, Halász János (John Halas), Szénásy György és
társaik.
Ebből váltak ki pár év múlva a Macskássy fivérek, és lényegében fenti
társaikkal (Vásárhelyi kivételével) új animációs műhelyt alapítottak,
melyet Coloriton-nak neveztek el. Ez volt az államosítás utáni Pannónia
Rajz- és Animációs Stúdió "őse."
A harmincas években fontos műhelyük volt az amatőr filmeseknek is. Az Amatőr
Mozgófényképezők Egyesülete számos tehetséges animációs amatőr filmesnek
adott érvényesülési, és fesztiválokon való nemzetközi szereplési
lehetőségeket (Vásárhelyi István, Zsellér Lipót, Németh Nándor).
A kArtonban az említett műhelyek bemutatása mellett egy-két "szabadúszó"
alkotása is látható lesz, és ízelítőt adunk a tárgyalt korszak reklámfilm
zenéiből is.

Együttműködő partnerek: V. kerületi Önkormányzat Kulturális Bizottsága,
Magyar Nemzeti Filmarchívum, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet,
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemény, MOME

Külön köszönet: Kurutz Márton

Hungarian Animation - Studios between the World Wars

Hungarian animation has been well known in international film history for over eighty years. Barely 20 years after the showing of Émilie Reynaud's first animated film made in Paris, a whole series of Hungarian artists emerged with experimentations of "reanimating" "dead" material. Creative impulses were especially inspired by the initial arrival of Walt Disney films in Hungary at the end of the 1920s. Artists who were following along these patterns, however, had no choice but to realise that in the absence of financial resources and state of the art film laboratories, they could not compete with their colleagues in the West. Thus, unfortunately, many relinquished their cherished dream of making animations (films made with drawn images, puppets, paper cutouts, and the movement of objects) or trickfims, as they were referred to at the time.    
Thankfully, however, there were also some who, in spite of the seemingly hopeless situation, continued to make films. 

In 1914, István Kató-Kiszly shot his first cutout animation by the title "Zsirb Ödön", as the first art director of the Uher Film Factory ("Black Captain / Fekete Kapitány", 1920; "The Mouse / Az Egér", 1921). Parallel to this, in 1915, the cameraman of the Film Factory, Gusztáv Kovács, together with his brother Andor Kovács Kruppka (actor) established a film laboratory by the name of Kruppka Factory. This was later expanded to first become the Kovács and Faludi company, and then, was brought under state control to become the Rainbow Laboratory (Szivárvány Laboratórium). 
The Hungarian Film Bureau (Magyar Film Iroda) was a significant animation studio, which after the war was initially renamed the News and Documentary Film Factory (Híradó és Dokumentum Filmgyár), and then much later came to be known as Mafilm II. At the end of the 20s, the Film Factory had such eminent puppet animators as György Marczincsák, who later won six Oscars and was known in Hollywood as George Pal. János Halász (John Halas) also worked here briefly as well as István Valker who was the creator of the Polly Ági films and made circa 40 000 m of trickfilm. 
The so called Jaschik School provided its students with a multifaceted education in fine and applied arts. It was this studio that, in cooperation with its animation enthusiast students (Pál Vidor, György Hegyi, and Ildikó Szilágyi), made, among others, the first version of the Hungarian folktale entitled "Little Rooster" (Kiskakas) whose script and graphic sketches will be shown at the exhibition.  
Sándor Bortnyik founded the private school called the Studio (Műhely) in Budapest in 1928, whose new Bauhaus principles he had brought back to Hungary from Weimar and Vienna. This school was a gathering place for such talented artists as Győző Vásárhelyi (Victor Vasarely), Félix Kassowitz, János Halász (John Halas), György Szénásy and the three Macskássys: Gyula, János and Dezső - among others. 
The Macskássy brothers emerged from this group and in collaboration with their school mates (with the exception of Vasarely) established a new animation studio by the name of Coloriton, which was the forerunner of the Pannonia (Pannónia Rajz- és Animációs Stúdió).

In the 30s, this also served as an important work space for amateur filmmakers. The Association of Amateur Motion Picture Makers (Amatőr Mozgófényképezők Egyesülete) provided a large number of talented amateur animation filmmakers (István Vásárhelyi, Lipót Zsellér, and Nándor Németh) with a break as well as opportunities to participate in international festivals.
In addition to the aforementioned artworks, pieces by a few "freelance" artists will also be on exhibit at the kArton Gallery. Visitors can also enjoy a taste of advertisement tunes from the discussed time period.  

 More information about the Artinfo mailing list