[artinfo] Az autonómia új esélyei , dec. 12. 18h

by way of Janos Sugar sores at iti.mta.hu
Tue Dec 9 13:28:41 CET 2008


Szeretettel várunk minden kedves érdeklödöt
a Helikon Irodalomtudományi Szemle 2008/4-es,
Az autonómia új esélyei
cimü kötetének bemutatójára
2008. december 12-én pénteken 18h-ra az MKE Intermédia Tanszékére.

A tematikus lapszámot a kötet szerkesztöje, Sörés 
Zsolt mutatja be. Vendégek a Helikon-szám 
munkatársai közül: Nagy Imola, Ivacs Ágnes és 
Antal István Juszuf.

Helyszin:
Magyar Képzömüvészeti Egyetem
Intermédia Tanszék
H-1063 Budapest, Kmety György utca 27.

A 700 példányban 436 oldalon megjelent _Az 
autonómia új esélyei_ cimü Helikon-kötet 
számonként 450 Ft-ért (!) a helyszinen 
megvásárolható. A Helikon a Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtudományi Intézetének 
folyóirata. Kiadja az Argumentum Kiadó.
 
Az autonómia és a kultúra alapvetöen 
problematikus viszonyának elemzései az emberi 
civilizáció megjelenésének legelsö fázisa óta 
ontológiai kérdések megválaszolását igénylik.
Kant ugyan rámutatott arra, hogy az emberek metafizikailag szabadok, de a
szabad tettek megválasztásának joga nem irja felül a cselekedetekért való
felelösségvállalást. Az állam és az autonómia közötti konfliktus során az
egyén abban a pillanatban alul marad, amint elfogadja az alávetettséget.
Eközben ontológiai - és nem erkölcsi - beágyazódása okán felelösségét el
kellene ismernie, autonómiáját megteremtenie minden korban és idöpontban,
amikor ez csak lehetséges. A civilizált ember az önmaga által teremtett
ontológiai paradoxon megoldatlansága miatt nem csupán kultúráját, müvészi
kreativitását veszitheti el, hanem saját identitását is.
A müvészet ugyanakkor az autonómiateremtés egyik szintere. A Helikon
mostani száma a müvészi autonómia újraalkotásának egy radikálisan
provokativ kisérletét mutatja be.
Sörés Zsolt az ontológiai anarchizmus egyik fö teoretikusának, Peter
Lamborn Wilsonnak a poétikájáról és a hazai alternativ
kulturális-müvészeti élettel kialakult kapcsolatáról irt tanulmányt.
Peter Lamborn Wilson, a New York-i Autonomedia szerkesztöje, Hakim Bey
néven irt müveiben az autonóm területek kialakitásának alternativáival, a
technológiai-társadalmi változások természetével, a média és a müvészet
kritikájával foglalkozik. A második, _Nomadozófia_ cimü témakörben Peter
Lamborn Wilsonnak az iszlám történelem és kultúra emblematikus
sajátosságait tárgyaló valamint az álom nyelvéröl szóló metalingvisztikai
müveiböl válogattunk. Az ÑUtópia bluesî részben René Balliger az
ellenállás zenéjének szónikus térfoglalásáról, Hakim Bey a zene utópikus
poétikájának és spiritualitásának megteremtéséröl, Antal István Juszuf
pedig a radikális müvészet és az anarchia esztétikai és ontológiai
kapcsolatáról értekezik. A negyedik, ÑMai magyar autonómia-törekvésekî
cimü témakörben Kotun Viktor a budapesti házfoglalók tevékenységét, a
squat-ideológia esélyeit foglalja össze. Galambos Attila tanulmánya a
globalizáció által teremtett új nevelési helyzeteket veszi számba.
Szemle rovatunkban az ontológiai anarchizmus müvelödéstörténeti
hagyományából a klasszikus anarchista iró, John Henry Mackay eredetileg
1891-ben megjelent _Az anarchisták_cimü regényének utolsó fejezetét
közöljük. Hubert Kennedy és Peter Lamborn Wilson esszéi Mackay
munkásságának szellemi hátterét vázolják. (Az autonómia új esélyei - a
szerkesztöség bevezetöje)
 
A tartalomból:

HELIKON 2008/4 - Az autonómia új esélyei

tanulmányok

Sörés Zsolt: Az autonómia új esélyei

Hakim Bey - Autonóm területekî

- Káosz: Az ontológiai anarchizmus nyomtatványai (Forditotta: Nagy Imola)
- Immediatizmus (Forditotta: Deák Ágnes és Koronczay Dávid)
- Az Ideiglenes Autonóm Terület (Forditotta: Nagy Imola)
- Permanens IAT-k (Forditotta: Pajtók Ágnes)
- Nyári Otthon. A Periodikus Autonóm Terület (Forditotta: Horváth Mária)
- A No Go Terület (Forditotta: Garai Eszter)
- Millenium (Forditotta: Ivacs Ágnes)
- A palimpszeszt (Forditotta: Nagy Imola)

Peter Lamborn Wilson - Nomadozófia

- A sejkek két státusza: Szabad meditáció 
szexualitásról és hatalomról a modern 
szúfizmusban (Forditotta: Sándor László)
- Szent sodródás. Úton Doktor Maximusszal (Forditotta: Sándor László)
- Az álom szertelen bökezüsége (Forditotta: Nagy Imola)

Utópia blues

Robin Balliger: Az ellenállás hangjai (Forditotta: Albert Mária)
Hakim Bey: Utópia blues (Forditotta: Sándor László)
Antal István Juszuf: Müvészet és anarchizmus

Mai magyar autonómia-törekvések

Kotun Viktor: A Centrum csoport és Budapest
Kotun Viktor: Foglaltház makettek a képzömüvészetben
Galambos Attila: A szabadságra és autonómiára nevelés fontosságának elemzése

Szemle

Hubert Kennedy: John Henry Mackay: Az anarchisták (Forditotta: Koronczay Dávid)
Peter Lamborn Wilson: Visszatérés a 
tizenkilencedik századba (Forditotta: Koronczay 
Dávid)
John Henry Mackay: Anarchia (Forditotta: Koronczay Dávid)
 


More information about the Artinfo mailing list