[artinfo] Kontakt kiállítás megnyitó KMI

Janka Sipiczki sipiczki.j at gmail.com
Mon Apr 28 13:32:23 CEST 2008


*Kontakt…válogatás az Erste Bank Csoport kortárs művészeti gyűjteményéből**
*

Megnyitó:* 2008. május 6. kedd 17 óra*

Helyszín:* Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros*

* *

*A gyűjtés politikája*

*Nemzetközi konferencia a tranzit. hu és az ICA-D szervezésében*

Időpont:* 2008. május 7. szerda 10-15 óra között*

Helyszín:* Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros**Koncepció: Hegyi Dóra, Zólyom Franciska** *

* *

*Kontakt…válogatás az Erste Bank Csoport kortárs művészeti gyűjteményéből**
*

* *

Kiállító művészek:

*Pawel Althamer, Mária Bartuszová, Josef Dabernig, El-Hassan Róza, Erdély
Miklós VALIE EXPORT, Stano Filko, Tomislav Gotovac, Ion Grigorescu, Marina
Griznić/ Aina ©mid, Hajas Tibor, IRWIN, Sanja Iveković, ©ejla Kamerić, Kis
Varsó, Július Koller, Jiří Kovanda, Edward Krasiński, Ladik Katalin, Denisa
Lehocká, Vlado Martek, NETRAF:HI**²**M, Roman Ondak, Tanja **Ostojić, Nesa
Paripovic, Mladen Stilinović, Heimo Zobernig***A Kontakt gyűjteményt az Erste Bank Csoport egy nemzetközi szakmai zsűri
közreműködésével 2004-ben kezdte el felépíteni a közép-, kelet- és délkelet-
európai régió 1960-as, 1970-es éveinek konceptuális művészetéből. A
történeti művek mellett a gyűjtemény a konceptuális hagyomány kortárs
megnyilvánulásaira koncentrál. Ez a munka értékmentő, mivel a gyűjteményben
reprezentált országok (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország,
Lengyelország, Horvátország, Románia, Szlovénia, Szerbia, Montenegró,
Bosznia-Hercegovina) művészettörténet-írása, és ennek következtében
közgyűjteményi politikája gyakran nem képviseli megfelelően a korábban
tiltott vagy tűrt kategóriába sorolt neoavantgárd korszakot. A gyűjteményi
kiállítás lehetőséget teremt egy összehasonlító elemzésre a régió művészetét
illetően, amelyet a mai napig homogenizáló ismerethiány övez.A gyűjteményből rendezett dunaújvárosi kiállításon külön figyelmet kapnak a
kollektív emlékezet, a történelem megőrzésének és feldolgozásának
kérdéskörei. Milyen mértékben tanúskodnak a kiállított munkák arról az adott
korszakról, a politikai, kulturális és társadalmi kontextusról, amelyben
létrejöttek. A kiállítás három tematika köré épül fel: a „Mozgás/szabadság"
témához – amely a művészek társadalmi és politikai viszonyok által
befolyásolt cselekvési tereit mutatja be – azok a művek sorolhatók, amelyek
a láthatóság és a láthatatlanság, a jelenlét és a hiány kérdéseivel
foglalkoznak. „A művészet tere" a művészeti rendszer térbeli és hatalmi
viszonyait tematizáló műveket jelöli, amelyek a prezentációs formákat, a
jelentés-képződést, valamint a művészek alkotási körülményeit vizsgálják.
Végül a „Hasonló, de nem egyforma történetek" olyan szimbólumokról szól,
amelyek a közös geo-politikai térben működtek, mégis különféle módon
rögzültek és élnek tovább a kulturális emlékezetben.A bemutatón a gyűjteménybe újonnan bekerülő magyar művek, így El-Hassan
Róza, Erdély Miklós, és a Kis Varsó alkotásai, valamint a
NETRAF:HI²Mprojektje is szerepel.

* *

* *

*A gyűjtés politikája…nemzetközi konferencia *

* *

Meghívott előadók:

*Zdenka Badovinac, igazgató, Moderna Galerija, Ljubljana*

*Bart De Baere, igazgató, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen*

*Sabine Breitwieser, független kurátor, a CIMAM főtitkára, Bécs*

*Bartomeu Marí, igazgató, a Museu d'Art Contemporani Barcelona
igazgatójaigazgatója*

*Barbara Steiner, igazgató, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig*

*Szoboszlai János, társtulajdonos, galériavezető, acb Galéria, Budapest *

* *

A köz- és magángyűjtemények jelenlegi helyzetére, a politika által
megfogalmazott elvárásokra és a szakmaiságot olykor háttérbe szorító
ambíciókra reagálva a konferencia a kortárs művészet gyűjtésének aktuális
modelljeit és irányelveit mutatja be.Manapság a magán- és közfinanszírozás egyre hasonlóbb mértékbenegyüttesen
határozza meg a művészeti intézmények működését, ezért fontos megérteni,
hogy miként viszonyul a művészeti közeg az adott politikai és gazdasági
struktúrákhoz. Miként jellemezhető a befolyásos gazdasági szereplők, a
politikai döntéshozók, illetve a közintézmények kapcsolata, miként
befolyásolják a magánszféra kulturális kezdeményezései a nyilvánosság terét
és az aktuális művészeti közbeszédet?A konferencián nemzetközi magán- és közgyűjtemények példáin keresztül szó
lesz a helyzetből adódó nehézségekről, valamint a vállalható és fenntartható
partneri viszonyok kialakításának lehetőségéről. A meghívott előadók a köz-
és magánfinanszírozás találkozási pontjain működő gyűjtési stratégiákat
mutatnak be. A vitára bocsátott példák a magán és céges támogatást is
élvező, gyűjteményeiket aktívan újragondoló közintézményektől, a magán és
céges gyűjtemények szakmai instabilitásából fakadó problémákig terejdnek.

A konferencia angol nyelvű, tolmácsolást biztosítunk!A konferenciára ingyenes buszt indítunk Budapestről, ezért kérjük, 2008.
április 30-ig jelezze részvételi szándékát az office at tranzitinfo.hu címen.A kiállítás megtekinthető 2008. június 13-ig, a vasárnapok és az ünnepnapok
kivételével

naponta 10 – 18 óráig

Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros         Információ:
Sipiczki Janka

2400 Dunaújváros,
t: 30/823-6566

Vasmű út 12.
                        e: sipiczki.j at gmail.com

t: 06 25 412 220

e: info at ica-d.hu

www.ica-d.huwww.tranzit.org

A tranzit kortárs művészeti programot az Erste Bank Csoport támogatja.A kiállítás és a konferencia támogatói:

Erste Bank Csoport, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nemzeti
Kulturális Alap, Lengyel Intézet
-- 
Sipiczki Janka
Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros
tel.: 06-30/823-6566


More information about the Artinfo mailing list