[artinfo] H2L kiállítás

Katalin Anna Debreczeni katanima1 at yahoo.com
Thu Apr 17 08:22:34 CEST 2008


FAUR Zsófi - RÁDAY Galéria
  
 Kedves Barátunk szeretettel látunk
  
 HEGEDÛS 2 lászló
  
 MELLésRÖNTGENKÉPEK
  
 címû kiállításának megnyitóján
a Ráday Galériában 
 2008. április 17-én csütörtökön 17:00 órakor.
  
 A kiállítást megnyitja a BEATLES együttes (felvételrõl).
  
 A kiállítás megtekinthetõ:
április 17-tõl május 16-ig.
  
 Ráday Galéria H-1092 Budapest, Ráday utca 8.
info at raday-galeria.hu  www.raday-galeria.hu
  
  
 Ha tudnék rendesen latinul, a Harmonia caelestis, a Mennyei harmónia mintájára Fotográfiai harmóniának nevezném Hegedûs 2 fotóuniverzumát, nem nárcizmusból mondanám ezt, hanem leíróilag, úgy érezvén, ez mond valamit arról a bonyolult, áttételes viszonyról, ami Hegedûs 2-t a fényképészethez és a harmóniához fûzi. Nem ellenfényképészet az övé, és világa nem a káoszé. De a legkevésbé sem állítja, hogy minden rendben volna, miközben, természetesen, errõl a rendrõl közvetlenül nem tud állítani semmit. 
 Fényképeivel nem a pillanatot ragadja meg, hanem a pillanatot állítja elõ. Idõ van, írta e sorok írója úgy húsz éve. Mintha H2 az ellenkezõjébõl indulna el: nincs idõ. De ha nincs idõ, kép sincs. Van kép. 
                                                    Esterházy Péter
  
  
 Hegedûs 2 László zavarbaejtõen sokféle mûvészetet mûvel, sok technikát alkalmaz, sokféle stílust ötvöz és hasonlít magához. A kutató mûvész típusába tartozik. Van azonban valami, méghozzá egy paradoxon, ami kutatásait összetartja, s ami a kutató-keresõ-kísérletezõ típusból mûvész-egyéniséget hoz létre. 
 Hogyan is mondjam, hogy ez ne legyen félreérthetõ? Tunya, modern szemléletünk a mûvészt világ- illetve valóságteremtõnek látja, s ha találkozik egy mûvel, ezt a valóságot akarja a kezébe kaparintani. Lássuk a mûvész világát, az õ különbejáratú valóságát! Hegedûs 2 mûvein azonban másfajta valóságokat találunk, olyan valóságos valóságokat, amelyek megvoltak korábban is, s amelyeket õ olyan becseseknek talál, hogy nem akarja átalakítani. Mit tesz tehát helyette? Meglepõ kombinációkban megmutatja õket. Mûvészete a megmutatás – az ugyanis, hogy mit mutat meg -, és a kombináció. 
                                                       Radnóti Sándor 
  
  
   A képzõmûvész Hegedûs stílusát, felfogását tekintve leginkább Bálint Endre-i, kissé groteszk montázstechnika folytatójának tekinthetõ, de készít objekteket és installációkat is, fényképátdolgozásai pedig hiperrealista eszközöket és posztmodern díszítõelemeket egyaránt felhasználnak. Témaválasztásában néhány motívum akár valami fixa idea megjelenési formájának is tekinthetõ: a gombok (csoportképeken az arcok ekvivalensei), a meggyszemek, a fecskefészek, a dominó (képekre helyezve elidegenítõ effektusként, de úgy is, mint képkeret), a könyv. A montázs és a kollázs egyfajta poszt-szürrealista gondolkodásra vall (Bálint mellett Max Ernst és René Magritte is szóba kerülhet), az idõnként elõtörõ verbalitás viszont a konceptuális mûvészet iskolájára. Azonban a besorolhatóságnál jóval jellemzõbb a módszeresség: a figyelmes szemlélõ számára kiderülhet, hogy a felsorolt motívumok laza asszociációs láncolatokként függnek össze – a dominó pöttyei kapcsolódnak a gombokhoz, a
 gombok a meggyszemekhez, ezek pedig a fontainebleau-i iskolából származó, jól ismert kettõs nõi portrékhoz, ezeken is a hölgyek csupasz mellbimbóinak hangsúlyos motívumához.
                                                          Beke László
  
 Hegedûs 2 László a magyarországi kortárs színtér mintegy harminc éve jelenlévõ, kiemelkedõ jelentõségû alkotója. Eltérõ technikai médiumokban (fotó, film, festmény, nyomat, installáció), különféle mûvészeti eszközökkel létrehozott alkotásai döntõen hozzájárultak a jelentésközvetítõ eszközök és módszerek megújulásához. 
                                                    Készman József
  
  
  

    
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.


More information about the Artinfo mailing list