[artinfo] Luis Teran: Afterwards / Afterwords

zsuzsa laszlo laszlozsuzsi at gmail.com
Tue Oct 23 13:31:43 CEST 2007


Luis Terán: Afterwards / Afterwords

Megnyitó  Opening: 2007. 10. 25. csütörtök Thursday 19:00
Megtekinthető  On view till 2007. 11. 17-ig
Kedd – Péntek Tuesday – Friday: 16:00-20:00
Szombat  Saturday: 12:00-16:00

Stúdió Galéria Studio Gallery
1077 Budapest Rottenbiller u. 35.
+36 1 342 53 80 +36 70 324 4748
studio at c3.hu http://studio.c3.hu

Luis Terán két hónapot tölt Budapesten a Stúdió és a Buenos Airesi El
Basilisco műteremház közös residency programja keretében. A
kiállítása az itt készített munkáit mutatja be, melyek egy elemi
munka-fázis kitartó és aprólékos ismétlésére épülnek: Luis hétköznapi
tárgyakat és saját festményeit perforálja (kilyuggatja).

Luis régóta foglalkozik perforált tárgyakkal. Korábban közkeletű
utcai feliratok és termékek csomagolásának perforálásával épített
világító dobozokat. Budapesten háromdimenziós tárgyakat kezdett
perforálni, melyek így a művész beavatkozásának apró nyomaival
borítva súlytalanná és áttetszővé válnak. Luis egy festmény-sorozatát
is folytatta itt, ugyanazon dekoratív kompozíciót és színeket
ismételve apróbb, a reprodukciós folyamatból adódó eltérésekkel. A
kiállításon annak a folyamatnak a különböző fázisait láthatjuk, mely
során a művész egy alapvető tárgyat: a széket és egy számára
emblematikus Matisse festményt alázatos és ismétlődő beavatkozásokkal
a sajátjává, a saját művévé formál. Csütörtök este Luis Terán műterme
is nyitva áll majd a látogatók előtt, akik így bepillanthatnak a
művész munkafázisaiba és módszereibe.

Luis residency-blogja: http://www.rinconcitodeluter.blogspot.com/Luis Terán has spent two months in Budapest in the framework of the
Studio's residency program with El Basilisco, Buenos Aires,
Argentina. This exhibition presents his work done here, which is
centered around the meticulous and devoted repetition of a simple
action by which he perforates everyday objects as well as his own
paintings.

Luis has been making perforated works for a long time. By the process
of perforation he converted common street signs and product packages
into light boxes. In Budapest he started to perforate three
dimensional objects, which this way became light and semi-transparent
covered with the marks of the artist's intervention. He also
continued here a series of paintings that repeats the same decorative
composition and colors with small divergences caused by the process
of re-production. The exhibition displays the different stages of a
humble appropriation and transformation of a basic object: the chair
and a – for him - iconic painting of Matisse. On Thursday evening
Luis Terán's studio will also be open to visitors who can get an
insight to the working methods and processes of the artist.

Luis's residency-blog: http://www.rinconcitodeluter.blogspot.com/Luis Terán a festmény-sorozatáról:

Műveim egy módszer megtalálásával kezdődnek.

Ezért használom az ismétlést alkotó-módszerként.

Az ismétlés lehet a cselekvés bizonyítéka, forrása, anyag vagy kép,
vagy mindezek együtt, egyidejűleg.

Az utóbbi hónapokban festeni kezdtem. Tempera papíron.

Felidéztem H. Matisse A király szomorúsága című kompozícióját.

Az emlékezetemben lévő festményt idéztem fel és ezt akartam
reprodukálni, nem pontosan, mert tudtam, hogy nem másolhatom le, csak
azt akartam, hogy a festményem direkt módon kapcsolódjon
Matisse-éhoz.

A király szomorúsága egyszerre egy vidám és egy szomorú kép. Én
szintén egy vidám képet akartam csinálni élénk és friss színekkel, és
egy szomorút, diszharmonikus kompozícióval.

Mikor befejeztem az elsőt, elkezdtem festeni a másodikat, majd a
harmadikat és így tovább, mintha a képet csak úgy tudnám fenntartani,
ha mindig a saját reprodukcióival veszem körül.

Végül rákerestem a google-ön az eredetire, csak hogy összehasonlítsam
az emlék-képemmel és lássam, hogy egyáltalán van-e bármi közük
egymáshoz. És láttam, hogy Matisse műve sokkal kevésbé vidám, mint az
én emlékem róla. A központi figura, amit én sárgára festettem,
fekete, mint egy árnyék. De valami mégis egyezett a számítógép
képernyőjén és a műtermem falán: ugyanaz a kép, többször egymás
mellett, de mégis nincs két egyforma. Úgy értem, hogy mikor a például
színek egyeztek, akkor a képkivágás vagy a világosság tért el, és
fordítva.

Úgy gondolom, hogy a módszer, amit alkalmaztam az egyik
legnyitottabb, mert minden kép a nulláról újra és újra megfesthető,
vagy később is bármikor felidézhetem a képemet, mikor felidézem
Matisse-ét.Luis Terán on his paintings:

My art work starts once I have founded a method.

That´s why I use the repetition as a way of construction.

Repetition can be the evidence of an action, a resource, a material
or an image, or all of them at the same time together.

In the last months I started to paint. Tempera over paper.

For that I evoked H. Matisse´s composition "La tristesse du roi".

I remembered in my mind that painting, and I intended to reproduce
it, not precisely because I knew that I wasn't copying it, but I
wanted my painting to be a direct reference to Matisse's work.

"La tristesse du roi" is a happy and sad painting at the same time. I
also have the intention to make a happy painting, with vivid and
fresh colors; and a sad one disharmonic in their composition.

When I finished it, I continued painting another one and another one
more, as if the only way of sustaining that painting were producing
and placing the same composition next to it again and again.

At last, I "googled" up the original one just for seeing or comparing
if what I remembered had anything in common with this painting. And I
notice that Matisse´s work was much less cheerful than my memory of
it. The central character that I painted in yellow, was black, like a
 shadow.

But something remained the same in the computer's monitor and in the
walls of my studio, this was the same image placed one next to
another and there weren't two exactly the same. I mean, when the
difference was not in the color, it was in the cut of the frame, or
lightness, etc.

I consider now that the method I applied is one of the most "open"
ones, because each painting can be painted again and again from
zero…or in the future I can evoke the painting I made when I evoked
Matisse´s.


More information about the Artinfo mailing list