[artinfo] Művészet mint kutatás - könyvbemutató a Szépművészeti Múzeum könyvesboltjában, 2007. október 18-án 19 óra

Lázár Eszter leszter at mke.hu
Mon Oct 15 11:27:11 CEST 2007


A Magyar Képzőművészeti Egyetem tisztelettel meghívja a 
 
Művészet mint kutatás 
című tanulmánykötet bemutatójára,
 
2007. október 18-án 19 órára
 
a Szépművészeti Múzeum könyvesboltjába (1146 Budapest, Dózsa György út 41.)
 
A kötetet bemutatja: 
Prof. Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, 
az MTA Filozófiai és Történelemtudományok Osztályának elnöke
A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a  <http://www.arthist.mta.hu/> Magyar
Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet  és a
<http://www.c3.hu/> C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány
együttműködésében 2006. november 24-én került megrendezésre a Művészet mint
kutatás című tudományos konferencia. 
A 20. századi művészet egyik alapvető újdonsága az experimentalizmus, a
kísérlet (újra) bevezetése a művészeti gyakorlatba, mely több évtizede
ismételten visszatérő diskurzus tárgyává teszi tudomány és művészet
viszonyát, a tudományos és művészi megismerés, alkotás, gyakorlat lehetséges
kapcsolatainak, a hasonlóságoknak és különbségeknek vizsgálatát.
A kutatás, fejlesztés valamint az innováció művészeti kontextusban az elmúlt
két évtized fejleményei nyomán vált fontos és egyre hangsúlyosabban
előkerülő, interdiszciplináris területté, mely érvényes leírását nyújthatja
az elektronikus, digitális, kommunikációs, interaktív eszközöket és
technikákat alkalmazó művészeti projektek jelentős csoportjának. Joggal
merülhet föl általánosabb kérdésként is, mit jelent a művészet mint kutatás?
Kizárólag tudományos kiváltság-e a kutatás és fejlesztés vagy értelmezhető a
művészet területén is? Ha igen, melyek a jellegzetességei, hogyan
közelíthető meg a művészeti gyakorlat, elméleti, illetve történeti
szempontok alapján? Az előadók, egyben a kötet szerzői a művészeti
gyakorlat, a tudományos és művészeti, elméleti és történeti szempontokból
keresik a lehetséges válaszokat.
Marosi Ernő: A tudományosság modelljei a művészettörténetben
Beke László: Konstruktőrök és fejlesztők a művészetben és a tudományban 
Hantos Károly: Kutatásmódszertani relációk a művészeti és tudományos
tevékenységekben
KissPál Szabolcs: A technodeterminizmus és a művészi képzelet
Horányi Attila: Művészet és kutatás - minták és minthák
Csurgai Ferenc: Új törekvések új anyaggal
Kicsiny Balázs: Köztes idő - köztes tér
Pléh Csaba: A művészeti változás pszichológiai megközelítései: természeti és
társadalmi evolúció és a művészet
Varga Tünde: Tudományos? Fantasztikus?: Képzelt szörnyek reprezentációja.
Kékesi Zoltán: Hard és soft. Ideológia- és reprezentációkritika a
médiatudomány és a médiaművészet egy-egy változatában
Szegedy-Maszák Mihály: A művészet tudományközi kutatása 
Kőnig Frigyes: Tudomány, vizuális megjelenítés, művészi alkotás 
Vidnyánszky Zoltán: LátásKutatás
Peternák Miklós: Valami dereng. A figyelő tekintet a tudományban és a
művészetekben, a kutatás és a képek
Szegedy-Maszák Zoltán: Művészet mint kutatás: Experimentalizmus a
médiaművészetbe
A kiadvány a Semmelweis Kiadóval való együttműködés eredményeképpen valósult
meg.  
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
 


More information about the Artinfo mailing list