[artinfo] Crescendo Nyári Művészeti Akadémia

Ének a Nemzetekért office at crescendo.axelero.net
Tue May 15 17:05:16 CEST 2007


IV. CRESCENDO con SPIRITO NYÁRI MŰVÉSZETI AKADÉMIA  www.hungary.crescendo.org

Sárospatak, 2007. július 30 - augusztus 13. 



Európai és amerikai zenekarok kiváló szólistái, zeneművészeti egyetemek elismert tanárai tartanak kéthetes intenzív, korcsoportokra bontott képzést a világ több mint 17 országából érkező tehetséges, művészeti pályára készülő fiatalnak. Kiváló lehetőség, hogy nemzetközileg elismert művészek mesterkurzusain 8 féle szekcióban a közép- és kelet-európai fiatal művészgeneráció kiváló képzést kapjon, bemutatkozási lehetőséget nyerjen, valamint nemzetközi kapcsolatokkal gazdagodjon.

 

Szekciók: 

► Ének - Opera 

► Szóló és Kamarazene: Hegedű, Mélyhegedű, Gordonka, Fuvola, Klarinét, Oboa, Fagott, Kürt

► Zenekar 

► Zongora 

► Gitár 

► Karmester kurzus

► Képzőművészet

► Színészet

> Kortárs Zenei Mesterkurzus és Verseny

Az Ének kurzus során a nemzetközi összetételű tanári kar irányítása mellett elsődleges szempont a dalrepertoár bővítése és kamaraénekes produkciók elsajátítása a kamarazene tanszak együttműködésével. A naponta tartandó magánórákhoz anyanyelvi tanárok által tanított francia, olasz és német szövegkiejtés, tánc és színpadi mozgás melléktárgyak járulnak. Az énekkurzus munkáját a budapesti Zeneakadémia, és a Magyar Állami Operaház korrepetítorai segítik. Gwynne Geyer, a New Yorki Metropolitan Opera szopránja haladó énekeseknek hangképzés és interpretáció mesterkurzust, Timothy Bentch pedig oratórium repertoár mesterkurzust indít ebben az évben. 2007-ben G. F. Händel: Messiás című oratóriumának koncertelőadát tervezzük az ének, a kamarazene és a kórus szekció résztvevőinek közös munkájaként. 

Az Opera kurzus minden napos magánórái mellett a szekció célja a színészmesterség, tánc, operairodalmi repertoár bővítése, és az ismeretek gyakorlatban való alkalmazásaként az operajelenetek a szekció egy önálló estje során történő színpadi bemutatása. 


A Szóló és Kamarazene szekció résztvevői egyéni hangszeres órákon és közös munkában is részt vesznek. A kamaracsoportok között a már együttműködő vonósnégyesek, zongoratriók, szonátapárosok mellett a jelentkezők végzettségére, korára és nyelvi tudására tekintettel új együttesek is szerveződnek. Az előre elküldött szólamokat megtanult résztvevők a kurzus folyamán összecsiszolódnak, és tudásuk hangversenyeken kerül bemutatásra a Crescendo Napok hangverseny sorozatának keretein belül. Mesterkurzust tartó művésztanárok: Gyöngyössy Zoltán fuvolaművész, Kiss József oboaművész, Lakatos György fagottművész, Judith Emert-Robe gordonkaművész (B), Olaf Adler hegedűművész (D), valamint Daniel Matej (SLO), aki kortárs zenei mesterkurzust tart. 

 A Crescendo Szimfonikus Zenekar munkájában a Nyári Akadémia kamarazene tanszakának legmagasabb képzettségű résztvevői vehetnek részt, a művésztanárok ajánlása alapján. A zenekar hangversenyt ad válogatott énekes szólistákkal, az Akadémia résztvevőiből alakult kórussal a Zempléni Fesztiválon 2007. augusztus 11-én a Református templom színpadán. Műsor: G. F. Händel: Messiás c. oratóriuma. A hangversenyt a müncheni zeneakadémia professzora, Christoph Adt vezényli. 

A Zongora szekció a várható 30 fős hallgatói létszámával a kurzus egyik legnagyobb szegmense. A jelentkezők jellemzően a középiskolás és főiskolás korosztályból tevődnek ki. A zongorakurzuson belül mesterkurzust tart: Martin Helmchen (D), Körmendi Klára és Andreas Henkel (D). Irányításuk alatt folytatott mesterkurzusok aktív résztvevői lehetnek a legkiválóbb diákok, de bármely diák beosztástól függetlenül részt vehet passzív hallgatóként az előbb említett művészek óráin. Ezáltal többirányú segítségben részesülhetnek az arra vágyók. Körmendi Klára kortárs zenei mesterkurzusa magyar kortárs zeneszerzők műveire koncentrál. A fiatalok fórumokon, nyilvános koncerteken és házi versenyeken bemutathatják a 2 hetes intenzív műhelymunka eredményeképpen létrejött produkciókat, ugyanakkor meghallgathatják művésztanáraik koncertjeit. A zongoristák jó része párhuzamosan kamarazene csoportokban, vagy énekesekkel is dolgozik, így a társszekciók tanáraitól is kaphatnak órát. A Crescendo Napok hangversenyei pedig kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy tanárok és diákok együtt koncertezzenek. 

A GITÁR szekció, Connie Sheu (USA) gitárművésznő mesterkurzusán a középhaladó és haladó szinten levő diákok a naponkénti egyéni hangszeres órák során a technikai képzés mellett saját repertoárjuk előadásmódjának tökéletesítéséhez is segítséget kaphatnak. A technikai tudás tökéletesítése mellett, a kurzus kiemelten foglalkozik a barokk előadásmóddal, a latin-amerikai gitárirodalommal és a kortárs zenével. A diákok részt vehetnek gitáregyüttesben, kamarazenekarban, valamint szólistaként vagy kamaraegyüttesben fellépési lehetőséget kaphatnak a Crescendo con Spirito Nyári Akadémia kiemelt hangversenyein. 

 A Karmester kurzus során a résztvevők Christoph Adt (D) vezetésével Csajkovszkij: Vonósszerenád, Wieniawsky: d-moll hegedűverseny Nr. 2. és Bartók: Román népi táncok c. művek előadását dolgozzák ki 2007. július 30. és augusztus 4. között. A mesterkurzus záró hangversenye 2007. augusztus 4-én 18 órakor kerül sor a sárospataki Református Templomban. A mesterkurzuson közreműködik a sátoraljaújhelyi Lavotta Kamarazenekar (koncertmester és művészeti vezető: Dombóvári János) valamint Pinchas Adt hegedűn.

Kortárs Zenei Mesterkurzusok
A mesterkurzusokon a résztvevők az ajánlott irodalomtól eltérően, saját igény szerint is készülhetnek kortárs zenei darabokkal. A kurzusokat követő hangversenyek műsoraiban a XXI. századi művek ősbemutatói fontos szerepet kapnak. A kortárs kamarazenei mesterkurzust a pozsonyi Zeneakadémia tanára Daniel Matej zeneszerző tartja. A mesterkurzusra amelyre bármely hangszerrel lehet jelentkezni. A kurzus témája: A "nyitott" kottától a (félig) improvizált zenéig. Körmendi Klára kortárs zenei zongora mesterkurzusa főleg magyar zeneszerzők: Bozay Attila, Durkó Zsolt, Farkas Ferenc, Hollós Máté, Lendvay Kamilló, és Sári József műveire épül, s mellettük jelentős szerepet kapnak az évfordulóik miatt kiemelt zeneszerzők: Kodály Zoltán, Lajtha László, Takács Jenő és Veress Sándor. 2007. augusztus 6-án Hollós Máté műveit interpretáló résztvevők számára nyílik konzultációs lehetőség a zeneszerzővel. 




KÉPZŐMŰVÉSZET

Barabás Márton festő- és szobrászművész vezetésével, szabadtéri és műtermi munkára, tanulmányrajzok készítésére, valamint ezek kreatív feldolgozására és továbbfejlesztésére kerül sor. A résztvevők előadásokat hallgathatnak a zene és a képzőművészet közti viszon változásairól a klasszicizmustól az impresszionizmuson és a szecesszión át egészen az absztrakt művészetig, különös tekintettel a közelmúlt és jelen művészetére, melyben a műfajközi területeken kísérletező alkotók sokszor egyszemélyben zenészek, képzőművészek és preformerek. A kreatív foglalkozásokon a képalkotás elemeiről, ritmusról, színről és felületekről lesz szó, valamint profán és szakrális zene hallgatása közben a vizuális kifejezésmód (kollázs, fetés, rajzolás, frottázs) széles eszköztárából merítünk. A kurzus kiállítással zárul. 






SZÍNÉSZET

Dér András rendező kurzusán a résztvevők színpadi mozgást, táncot, színészmesterséget fognak tanulni, valamint Jean Paul Sartre: Barjona c. daragját állítják színpadra. "A Barjona c. darabot a fiatal filozófus-író még a fogságban írta egy jezsuita kérésére, s a német fogolytáborban elő is adták a darabot. A születéstörténeti dráma a háború idejéből az élet haszontalanságáról szól - egy ideig." A szerepekre válogatás Budapesten: június 23 - 27. között. 



www.hungary.crescendo.org


More information about the Artinfo mailing list