[artinfo] Terepszemle / Survey

Ocsab ocsab at dnmart.hu
Sat Jul 21 15:01:27 CEST 2007


please find english below 

További információ a www.dnmart.hu-n,
more information on www.dnmart.hu 

Terepszemle, avagy inter- és transzdiszciplináris reflexiók
II. Debreceni Nemzetközi Művésztelep 

A második Debreceni Nemzetközi Művésztelep kéthetes tematikus rezidens 
programja a kortárs képzőművészet önkiterjesztésének jó néhány évtizede 
zajló eseményeire kíván reflektálni, mikor meghívott résztvevőinek a 
terepszemle (terepkutatás) nem titkoltan tudományos felhanggal kezelt 
fogalmát, s módszerét tálalja fel. 

A kéthetes program kapcsolódási pontokat keres a kortárs képzőművészet és a 
társművészetek, valamint a társadalom és a természettudomány fellelhető 
szegmensei között. Remények szerint a meghívott művészek itt készülő munkái, 
kvázi kísérletei, szociális köztéri akciói, performanszai e valós vagy vélt 
tudományközeliséget prezentálják majd a nagyközönség felé felvillantva egy 
vágyott kohéziót a diszciplínák között. Természetesen e terepkutatási 
program során létrejövő sajátos elmozdítás mozzanatához, vagyis a művészet 
és a tudomány saját biztonságos közegéből való kimerészkedésének, s egymásra 
találásának aktusához Debrecen közterein "visszafogott komolysággal" 
javasolt közelíteni, hisz; Jean Jacques Lebel szavaival élve: ,"a művészet 
lehet nagyon is játékos és szórakoztató. Attól még tisztelhetjük." 

A II. Debreceni Nemzetközi Művésztelep programja: 

Július 21. a művésztelep nyitása
Július 26. 15.00-20.00: Orosz Csaba - Lendvay Viktor - LESZ RÁDIÓ, a rádiót, 
mint médiumot használó közösségi performansz:Fész I. projekt(Fiktív Életmű 
Szolgálat)az Efott-on,
   Modem Dóm, Vekeri Tó (http://www.efott.hu)
Július 27-29: A művésztelephez kapcsolódó előadások,
   helyszín: Kölcsey Központ
Előadók:
Július 27. (péntek)
   16.00: Aknai Katalin, művészettörténész: Terepszemle.
       A landarttól a public art-ig
   16.40: Lovas Ilona, képzőművész: A hely inspirációs ereje
       munkáimban
   17.20: Nagy Tamás, építész: SOAJO
Július 28. (szombat)
   10.00: Erhardt Miklós, képzőművész: A társadalmi tér, mint terep
   10.40: Kukla Krisztián, filozófus: Érzékszervi terepszemle
       (A Molyneux-kérdés művészetelméleti implikációi)
   11.20: Hornyik Sándor, művészettörténész: Helyszínelők
       Hightech vizualizációs technológiája a szórakoztatóipar
       szolgálatában
Július 27. (péntek) 20.30: performanszok, installációk a Baltazár téren
Július 28. (szombat) Terepgyakorlat Hortobágyon
Augusztus 3. (péntek) 18.00: Fúzió – A művésztelepen résztvevő alkotók
       kísérleti filmjei a MODEM-ben. Moderátor: Aknai Katalin,
       Szoboszlai Lilla
Augusztus 8. 17.00: Zárókiállítás a Kölcsey Központ kiállítótermében és a
       Baltazár Dezső téren. Megnyitja: Aknai Katalin
       művészettörténész
Augusztus 9. a telep zárása 

FIELD SURVEY, or inter- and transdisciplinary reflections
II. Debrecen International artists' Colony 

The two-week thematic resident programme of the 2nd International 
Artists’ Colony of Debrecen wishes to reflect upon events that have 
been going on as part of the process of self-extracting in contemporary fine 
arts for several decades, when choosing FIELD SURVEY (field study), a 
concept consciously loaded with scientific overtones, as its organizing 
theme and method. The setting for all of this is a city that gained a 
reputation both domestically and internationally for its scientific life, 
and whose renewal of the fine arts scene in recent years surprised many 
across the country. Our two-week programme aims to take advantage of these 
favourable winds and explore the meeting points between the living and 
breathing contemporary fine arts and the attendant art forms on the one 
hand, and social and natural sciences on the other hand. It is our hope that 
the works, quasi-experiments, actions in the social and public space, and 
performances of the artists invited, will present this existing or supposed 
intimacy with science, highlighting for the audience a desired state of 
cohesion between the disciplines. Naturally, we must approach this 
characteristic displacement occurring in the course of the field study, 
meaning the leaving behind of its own, safe environment by both arts and 
sciences and the act of finding each other, with ;restrained seriousness; in 
the public places of Debrecen, to which our best guideline could be borrowed 
from Jean Jacques Lebel: 

"Art can be very much playful and entertaining. Still we can respect it." 

program scheldue 

July 21, 2007 The gates open
7/26: 15.00-20.00 Csaba Orosz - Viktor Lendvay - RADIO LESZ, community 
performance (Fész I. project) on the Efott, at
  Modem Dóm
7/27-29: Series of lectures at Kölcsey Centre
Series of lectures at Kölcsey Centre 

7/27: (Friday)
   16.00 Katalin Aknai (art historian): Survey. From the land art    to 
the public art
   16.40 Ilona Lovas (fine artist): Spirit of the location
   17.20 Tamás Nagy (architect): SOAJO 

7/28 (Saturday)
   10.00 Miklós Erhardt (fine artist): Survey of the social       
stratification
   10.40 Krisztián Kukla (philosopher): Survey of the organ
      (The Molyneux-effect)
   11.20 Sándor Hornyik (art historian): SCIS 

7/27: 20.30 Performances, installations on the Baltazár square
7/28: Survey at Hortobágy
8/3: 18.00 Fusion – Showing a selection of videos and films
produced by the participants at the MODEM, lectured by:       Katalin 
Aknai, Lilla Szoboszlai
8/8: 17.00 Closing Exhibition in the Gallery of the Kölcsey Centre     
and at Baltazár Dezső aquare. Inaugurated by Katalin Aknai art
historian
8/9: Colony closes
9/5: Presentation of the exhibition


More information about the Artinfo mailing list