[artinfo] meghívó pauer gyula erektív fantazmagóriák címu kiállítására

Nagy Bálint galeria at nagybalint.hu
Tue Jul 17 00:03:32 CEST 2007


az N&n galéria tisztelettel meghívja önt és barátait

2007. július 18-án, szerdán 18 órára
 
pauer gyula 


erektív fantazmagóriák 1957-2007

kiállításának megnyitójára

a kiállítást megnyitja karafiáth orsolya költ‘ radikális festészet

erektív fantazmagóriák
a cím arra utal, hogy a közel száz rajz a saját 
elképzelésem szerint modellek alkalmazása nélkül, 
a fantáziámból ered. a rajzolás által, erekciós 
izgalmi állapotba kerültem.
minden rajz annyi ideig készült, amíg ez az 
állapot fennállt. remélhet‘en, aki megtekinti a 
képeket, hasonlókat él majd át.
az eredeti rajzok nagy részét az id‘ megviselte. 
ezek kifejezetten azzal a szándékkal készültek, 
hogy festményekké váljanak. A rajzok és 
festmények szemmel láthatóan gátlástalanok, 
szándékosan nélkülöznek minden szemérmességet.
"a radikális kifejezést, amikor a festészetre 
vonatkozólag használjuk, úgy kell érteni, hogy az 
a gyökérre, a forrásra, az eredend‘re, a 
lényegesre utal
 a festészet lényegével 
foglalkozik és nem a kulturális értelmével vagy a 
vele létrehozott alkotás szociológiai 
körülményeivel
 a radikális festészetet a 
festészet más fajtájától azok a kérdések 
különböztetik meg, amelyeket a maga alkotásával 
vet fel, és megkülönbözteti az, ahogyan a néz‘t 
az élményében részesíti. az ilyen kutatás inkább 
a festészet élményével kapcsolatos lényegi 
kérdésekre, mintsem a mžvészet kulturális 
dimenziójára irányul

a hagyomány az volt, hogy a néz‘ passzív 
szemlél‘je annak a képnek, amely valamit 
elbeszél, mégpedig olyan térben, amely nem 
tartozik a létez‘ világhoz.
a néz‘ feladata az volt, hogy szociológiai vagy 
esztétikai kritériumok szerint ítélje meg 
rakományának gyümölcseit. a radikális festmény 
mint konkrét tárgy létezik a való világban
 a 
néz‘ aktív módon be van vonva a dolog 
körülményeinek a megtapasztalásába.
a festmény bemutatása élményében kel életre. a 
radikális festészetben egy kép a lehet‘ 
legkevesebb információt és a lehet‘ legtöbb 
értéket nyújtja
 a festmény ellenszegül a 
magyarázatnak
 a néz‘ dönthet úgy, hogy kedve 
szerint használja a festményt
 minthogy a 
radikális festészetnek saját állítása szerint az 
értelme az élményében rejlik, a tartalma többé 
nem választható el a tárgy materiális 
megtestesülését‘l. a festmény élményéhez 
valóságos anyagának élményén belül vezet az út
 a 
radikális festészet a festmény és hordozója 
közötti bels‘ strukturális kapcsolat tudatára 
épít. a hordozó strukturáját tekintve olyan 
tárgy, amelynek sajátos rendeltetése az lenne, 
hogy fessenek rá. mind a festmény, mind pedig a 
hordozó anyagainak fizikai logikája mutatkozik 
meg az élményben.
a képet a radikális festészetben az anyagának a 
festett színnek a lényege határozza meg. a 
festészet gyökér-forrása valamilyen szín-kép."
/joseph marioni - günter umberg: a kartuson 
kívül. a néz‘ kérdése a radikális festészetben, 
fordította: klimóné pohárnok ágnes, balkon2007/5/
az itt látható képeim gyökér-forrása a meztelen 
emberi test. az a test, ami nem csupán erotikus 
képzeteinket ragadja meg, hanem sajátos 
életmechanizmusával a teljes világ egységeit 
hordozza magán, magában és vetíti ki az ‘t 
figyel‘ szemek felé.
a provokáció is megjelenik a képeken, de a humort 
sem nélkülözik. a pszeudo-közszemérem ellen 
lázad, amely különösen jellemz‘ volt a kommunista 
rendszer prüdériájára. ez semmiképpen nem illett 
bele az én szabad gondolkodásomba. az igazsághoz 
hozzátartozik az is, hogy rajzoláskor sokkal 
inkább dominált a korlátlan fantáziám, mint a 
gyakorlati tapasztalatom.
ezek a képek szándékosan provokatívak.
eredetileg nem szándékoztam a rajzaimat 
nagyközönség elé tárni, de a bemutatásukhoz a kor 
szellemisége is hozzásegített.
örömmel fogadtam nagy bálint felkérését és 
megragadom az alkalmat, hogy többségüket az N&n 
galériában bemutassam.
izgalommal várom a hatást.

 
a kiállítás megtekinthet‘: 2007. szeptember 10-ig
   
N&n galéria

 1065 budapest, hajós utca 39.
<http://www.nagybalint.hu>www.nagybalint.hu


More information about the Artinfo mailing list