[artinfo] sajtókommüniké

Héjj Klára khejj at mucsarnok.hu
Thu Jul 5 13:22:03 CEST 2007
SAJTÓKOMMÜNIKÉA Műcsarnok  2118/2006(VI.30.). Kormányhatározat szerinti átalakításáról: Az Ernst Múzeum Kht. Alapító Okiratát az alapító képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. július 1-jével módosította és Cégbírósági bejegyzésre benyújtotta. Ennek következtében megváltozik a gazdasági társaság formája, neve, székhelye, feladatrendszere, ügyvezetője, stb.. Ettől az időponttól kezdve a nonprofit gazdasági társaság (Műcsarnok Nkft.) ügyvezetője dr. Petrányi Zsolt 


A központi költségvetési szervként működő Műcsarnok jogutódlással történő megszüntetésére az eredetileg tervezett 2007. július 1-jei helyett 2007. szeptember 1-jei hatállyal kerül sor A gazdasági társaság megváltozott formában történő továbbműködése és a költségvetési intézmény megszüntetése időpontjának átütemezésére pénzügyi-technikai okokból van szükség. A központi költségvetés ugyanis ilyen ütemezés mellett tudja biztosítani azon juttatások forrását, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján azokat a munkatársakat illeti, akik nem kívánnak a továbbiakban munkaviszonyban a Műcsarnok Nkft.-nél dolgozni. 

A megszűnésig hátralevő átmeneti időszakban a költségvetési intézmény ügyeit Fábik Gábor viszi tovább. Az eddigi gazdasági igazgató beosztásának köszönhetően a főigazgatóval együtt részt vett az intézményi átalakítás előkészítésben, így biztosított, hogy ? folyamatosan együttműködve az Nkft. ügyvezetőjével - a gazdasági társasági formába történő átmenethez szükséges intézkedéseket zökkenőmentesen lebonyolítsa. Mivel mandátuma az átmeneti időszak menedzselésére vonatkozik, megbízatása a Műcsarnok szakmai programja tekintetében nem jelent változást.

Műcsarnok Sajtóosztály
Budapest, 2007. július 4.


More information about the Artinfo mailing list