[artinfo] Kupcsik Adrián, Szépfalvi Ágnes - kiállítás a kArton Galériában

Lázár Eszter eszter.lazar at karton.hu
Mon Dec 10 20:33:54 CET 2007


Kupcsik Adrián, Szépfalvi Ágnes
megnyitó: 2007. december 12. 19 óra
a kiállítást megnyitja: Maros András, író 
megtekinthető: 2007. december 13 - 2008. január 19.
helyszín: kArton Galéria, 1054 Budapest, Alkotmány utca 18.
www.karton.hu
info at karton.hu


A kArton galériában 2007 december 12-én Kupcsik Adrián és Szépfalvi Ágnes
legújabb munkáiból nyílik kiállítás. A két külön helyiségre osztott tér
adottságait kihasználva, nem egy tematikus tárlatot, hanem két kamara
kiállítást rendeztünk be. 
Szépfalvi filmjelenetekből kilépő ismerős nőalakjait, ezúttal is többnyire
kényelmetlen, kiszolgáltatott helyzetekben láthatjuk viszont. A kimerevített
bizarr jelenetekre, a szokatlan beállításokra a művész a francia rendező,
Truffaut gondolatát parafrazeálva keresi a megfelelő magyarázatot: "Mivel
bármennyire szeretném, soha nem sikerül vidám képet festenem, mindennek
furcsának kell lennie és majd meglátjuk mi lesz belőle". 
A kArton kiállítás a megszokott színes, dekoratív "szépfalvis" világ
helyett, nagyobb hangsúlyt fektet fekete-fehér rajzaira. Bár korábban is
készített szénrajzokat, azokat a nagyobb festmények "próbanyomatainak"
szánta. Az utóbbi időben a rajzok nagyobb szerepet kaptak, önállósodtak.  A
filmjelenetek már-már ikonikusnak tűnő kimerevített képek, melyek a női
"szerepjáték" archetipikus példázatainak is megfeleltethetőek.
Bizonyos szempontból archetipikus képek kapcsolódnak Kupcsik Adriánhoz is. A
korábbi években tőle megszokott tematikától és technikától szinte
homlokegyenest eltérő műveket láthatunk a galéria falain, melyeket Kupcsik
"diagram csendéleteknek" nevezett el.  Fára festett, korareneszánsz
ábrázolási metódust és festői problémákat (is) feszegetve archetipikusnak
tűnő képeket készít, miközben egyúttal mindent parodizál is. A tárgyiasult
formában megjelenő ismert öt érzék mellé odahelyezi a kevésbé körülírható
hatodik érzéket is (viszont ez utóbbira jellemző forma a képen tetszés
szerint felcserélhető egy másik érzékhez kapcsolódó tárggyal). A 21. század
festészetének történetét kanalakból, kenyérszeletekből és egyéb konyhai
felszerelésekből felépített diagrammal modellezi. 
"Kupcsik Adrián utóbbi években készített képeivel pálcát tör a fantázia
tradíciója mellett, és képeivel azt állítja, hogy a komponálás, a
megjelenítés módja és szimbólumrendszere nem a valóságról készült
technológiai képekben keresendő, hanem a művész fejében, aki
felkészültségének felelős tudatában teremti meg azokat a módszertani
kereteket, amelyekben a fantázia szabadsága értelmet nyer." írja róla
2005-ben Petrányi Zsolt. A fenti sorok még inkább jellemzik a 2007-ben
készült műveit. A klasszikus értelemben vett allegória értelmezésekkel
dacolva, Kupcsik saját maga épít fel magyarázó rendszereket, melyek
megfejtése teljes egészében a nézőre van bízva.  
More information about the Artinfo mailing list