[artinfo] Képháromszög , könyvbemutató

by way of Janos Sugar magyarmuhely at frugo.docca.hu
Fri Dec 7 21:12:30 CET 2007


A Ráció Kiadó és a Magyar Mžhely Galéria szeretettel meghívja
 
Peternák Miklós: Képháromszög 

címu tanulmánykötetének bemutatójára
 
Magyar Mžhely Galéria (1072 Budapest, Akácfa utca 20.)

2007. december 14. péntek, 17h
 
A kötetet Beke László muvészettörténész mutatja be.

"Az ember, míg él, közvetlenül reagál a fényre, 
mégpedig testének teljes felületével, hiszen a 
fotonok, a Nap fényének kis hírnökei a b‘rt 
elszínezik, kirajzolva a fényintenzitás, az id‘ 
és az ennek kitett egyén chromagráfiáját, mint a 
barna szín árnyalatait (miért is voltak barnák az 
els‘ fotográfiák?).
Kultúrának nevezzük, mikor a napfény b‘rünket 
egyenletesen már nem barníthatja le, hanem 
testünket sajátos alakú foltokra tagolja 
aszerint, hogy milyen mértekben, hol és meddig 
takartuk el‘le el, mely ábra ritkán, de - a 
g‘zfürd‘ben vagy a szeret‘nk el‘tt - láthatóvá 
válik, a privát fotográfia nagyobb dics‘ségére.
A fény el‘l eltakart b‘rfelület metafizikai 
pótlására - a kultúra jegyében - az ember 
létrehozta a szellemi epidermiszt, vagyis 
megjelent az üres lap, a tabula rasa, a tiszta 
felület írás vagy kép számára, a horror vacui 
kezelési útmutatójával impregnálva." (A kamera 
nélküli fényképezésr‘l, 2000)
 
"Minden, ami a látvány-világ része, alapul 
szolgálhat egy képhez, de a kép nem feltétlen 
utal erre vissza. Akár a látványként már létez‘, 
akár valami korábban nem látható a kép alapja, az 
mindig kapcsolatban áll még egy, ett‘l különböz‘ 
szférával is. Ez a képen magán közvetlenül nem 
látható, de ez a lényege.
A kép látható és nem látható között úgy teremt 
kapcsolatot, hogy megmutatja határukat, s ez más 
ként a kép folyamatos mžködése az id‘ben. Ezért 
mondható, hogy kép és jelentés rokon értelmž, 
mivel a kép által létrehozott jelentések 
folyamatosan változhatnak a valóságról alkotott 
képzeteink függvényében." (Mi a kép? 1991)
 
"A digitális kép a hagyományos értelemben már nem 
kép. Legfontosabb jellegzetessége, melyet 
egyértelmžen tudunk: segíthet megérteni azt, hogy 
mi is a kép egyáltalán - mivel err‘l ma még 
fogalmunk sincs - hiszen metarendszerként magában 
foglalja az összes lehetséges képet." (Itt az 
id‘, 1999)

Az est házigazdája: L. Simon László író, szerkeszt‘


More information about the Artinfo mailing list