[artinfo] Chinese Contemporary Video - Pixel Gallery

Gergely Laszlo gergely.laszlo at gmail.com
Sun Dec 2 23:06:14 CET 2007


-------------- english text below--------------

A Lumen Fotóművészeti Alapítvány és a Pixel Galéria közös szervezésében:

THE WAVE – A HULLÁM
Új kísérleti filmek Kínából
1997-2006

2007.12.06 – 12.31

Megnyitó: 2007. 12.05, szerda, 19.00

Helyszín: Millenáris Park, C épület – Pixel Galéria
1024 Budapest, Kis Rókus  u. 16-20.

Megnyitja: Dr. Hamar Imre, az ELTE Konfuciusz Intézet igazgatója és Li
Zhenhua kurátor

Nyitva: kedd–péntek: 9.00–17.00, szombat–vasárnap: 10.00–18.00
A népköztársaság gazdasági fellendülésével egyidőben, azzal párhuzamosan
született meg és kapott szárnyra az, amit ma kínai kortárs képzőművészetnek
nevezünk. Az egész világon, beleértve az Egyesült Államokat, Japánt,
Ausztráliát, az összes európai országot, tág szemekkel, elképedve próbálták
követni a távolkeleti ország robbanásszerű virágzását. Peking, Sanghaj és
Guangzhou

városa egy évtized alatt szült annyi művészt, teremtett annyi műalkotást,
hogy a nyugati művészettörténeti diskurzus hirtelen nagyszabású
kiegészítésre kényszerült.

Számos európai és amerikai nagyvárosban óriási kiállítások hívják fel a
figyelmet a kínai művész-gyárakra. A nemzetközi kortárs műkereskedelmi piac
leghatalmasabb képviselői versenyben gyarmatosítják az érintetlen földet.

Miért koncentrál mindenki Kínára? Rejlenek-e új képzőművészeti ösvények egy
olyan országban, ahol a műalkotások teljesen más jelrendszerekből, a nyugati
filozófiától, művészettörténettől függetlenül jönnek létre?

*Li Zhenhua*, a HULLÁM című projekt kínai kurátora ilyen és ehhez hasonló
kérdéseket próbál megválaszolni videó-válogatásával. A válogatás, mely 20
kísérleti filmet mutat be, már-már történeti szemlélettel közelíti meg a
kínai videóművészet elmúlt tíz évének alakulását, a kínai médiaművészet
hajnalától máig. Azért érdemes ilyen rövid idő után is történelemről
beszélni, mert stílus, szemlélet, illetve technika tekintetében Kína egy
évtized alatt európai lépték szerint 20-40 évnek megfelelő változáson ment
keresztül.

A HULLÁM ennek a folyamatnak a sokszínűségét, végletességét hivatott
bemutatni. A kiválasztott rövidfilmek jelentős kínai művészek munkái:

1201 (Wang Ning, 2002); BACKYARD-HEY! SUN IS RISING (Yang Fudong, 2001);
BEAUTIFUL CLOUD (Zhou Xiaohu, 2001); DANAM (Zhang Dan and Chen Man, 2003);
JERK DON'T SAY FUCK (Zhao Liang, 2000); ME (Wu Quan, 2002); MO XI TOWN (Shi
Qing, 2003); NEWS DANCE (8GG, 2002); PING PONG (Qiu Zhijie, 1997); SUMMER OF
1969 (Cao Kai, 2002); SING WITH ME (Zheng Yunhan, 2004), és másik.

A kiállítás budapesti bemutatásának ötlete Katarina Sevic és László Gergely
kínai tanulmányi útjának eredménye, melynek során lehetőségük nyílt a
pekingi képzőművészeti élet számos jeles képviselőivel kapcsolatot
teremteni.

A kiállítás megtekintése díjtalan!

A programot támogatta: NKA.
Együttműködő partner: IMPEX – kortárs művészeti szolgáltató

www.impex-info.org
http://www.millenaris.hu/
www.photolumen.hu <http://www.photolumen.hu/>

------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Lumen Photography Foundation and the Pixel Gallery presents:

THE WAVE
New Experimental Films from China
1997-2006

 06.12.2007-31.12.2007

Vernissage: 5.12.2007, 7pm

Place: Millenáris Park, Building C  – Pixel Gallery
1024 Budapest, Kis Rókus  u. 16-20.

Opening speech by Dr. Imre Hamar, Director of the  ELTE Konfuciusz Institute
and Curator Li Zhenhua.

Open: Tuesday- Friday: 9.00 a.m.–5.00 p.m., Saturday-Sunday: 10 a.m.–6 p.m.

What we call today Chinese contemporary art sprouted and began to flourish
simultaneously with the economic boom of the People's Republic of China. The
entire world, including the US, Japan, Australia and the whole of Europe,
stood wide-eyed, astonished, trying to grasp the unbelievably fast booming
of the Far-Eastern country. The cities of Beijing, Shanghai and Guangzhou
produced so many artists and created so many artworks in just one decade,
that the Western discourse on art history suddenly required serious
amendment.

Several European and American big cities keep hosting giant exhibitions that
call attention to Chinese artist-factories. The largest representatives of
the international contemporary art market are competing to colonise the
new-found land.

Why is everyone focusing on China? Can we find new, undiscovered paths for
fine art in a country where works of art are engendered independently of
Western philosophy and art history, employing completely different semiotic
systems?

*Li Zhenhua*, Chinese curator of THE WAVE project, attempts to find answers
to such questions with his selection of videos. The selection, showing 20
experimental films, approaches the past ten years of Chinese video art from
an almost historical perspective, spanning from the birth of Chinese video
art until the present day. The reason it is sensible to call such a short
period history is that this single decade in China brought 20-40 years'
worth of change at a European scale, in terms of style, mentality and
technique.

THE WAVE is meant to show the diversified and extreme nature of this
process. The selected short films were made by prominent Chinese artists:

1201 (Wang Ning, 2002); BACKYARD-HEY! SUN IS RISING (Yang Fudong, 2001);
BEAUTIFUL CLOUD (Zhou Xiaohu, 2001); DANAM (Zhang Dan and Chen Man, 2003);
JERK DON'T SAY FUCK (Zhao Liang, 2000); ME (Wu Quan, 2002); MO XI TOWN (Shi
Qing, 2003); NEWS DANCE (8GG, 2002); PING PONG (Qiu Zhijie, 1997); SUMMER OF
1969 (Cao Kai, 2002); SING WITH ME (Zheng Yunhan, 2004), and others.

The idea of presenting the show in Budapest is a result of Katarina Sevic
and Gergely László's study trip, throughout which they had an opportunity to
make contact with several prominent figures of the Beijing art scene.

Supported by: NKA

Cooperating partner: IMPEX – contemporary art provider

www.impex-info.org
http://www.millenaris.hu/
www.photolumen.hu <http://www.photolumen.hu/>


More information about the Artinfo mailing list