[artinfo] CivilKomP - Civilekkel, civilekről, civilekért - a hatékonyabb kommunikációért

CivilKomP Szervezés info at sheridan.no-ip.hu
Tue Oct 10 02:37:36 CEST 2006


CivilKomP ???06 A t??rsadalmi c??l?? kommunik??ci?? negyedik f??ruma

2006. november 9. Parlament, Budapest

Felk??rt f??v??dn??k: Kiss P??ter szoci??lis ??s munka??gyi miniszter

Az 1%-os kamp??nyid??szakot megel??z?? konferencia a korm??nyzati oldal, a
gazdas??g szerepl??i, a civilek ??s kommunik??ci??s szakemberek
egy??ttgondolkod??s??t, a tapasztalatcser??t, a m??diakapcsolatok ??p??t??s??t ??s
??j kommunik??ci??s utak keres??s??t szolg??lja.

Tervezett t??m??k ??? r??szletesen www.civilkomp.hu
korm??nyzati civil strat??gia priorit??sai 
az adom??nyoz??s etikai k??dexe 
az adom??nyoz??s pszichol??gi??ja
sikeres adom??nyoz??si m??sor k??lf??ld??n
tematikus civil m??sortervek itthon 
??sszefog??s-modellek 
civilretorika - hat??kony 1%-os kamp??nyok, t??rsadalmi tudatform??l??s
??js??g??r??k, szerkeszt??k ??rz??keny??t??se
???T??rsadalmi Igazs??goss??gi Index??? a civilek min??s??t??s??hez

K??s??r??esem??ny: kommunik??ci??s workshop - 1%-os kamp??nytan??csad??s
Tervezett szponzor??lt program: Esti CivilKOMP ??? haj??program, m??sor,
fogad??s (csak t??mogat??s eset??n)
Szakmai t??mogat??k: Magyar Marketing Sz??vets??g, Magyar PR Sz??vets??g,
Magyar ??js??g??r??k Orsz??gos Sz??vets??ge, Sz??vets??g a K??zc??l??
Kommunik??ci????rt, ??nszab??lyoz?? Rekl??mtest??let, Mec??n??s Klub, Szoci??lis
Innov??ci?? Alap??tv??ny, SANSZ, webSANSZ, Magyar InternetFigyel??,
Civilr??di??

JELENTKEZ??SI HAT??RID??K
1.2006. okt??ber 15. (??r??sbeli lemond??s eset??n 50%-os d??jfizet??ssel)
2.2006. okt??ber 30. (100%-os d??jfizet??s, nincs visszat??r??t??sre
lehet??s??g)
3.2006. november 6. ???utols?? pillanat??? (megh??v?? ??tv??tele ??s d??jfizet??s
helyben kp)

Jelentkez??s: e-mailen vagy a civilkomp.hu honlapr??l let??lthet?? word
form??tum?? ???CivilKomP ???06??? jelentkez??si lapon t??rt??nik (visszak??ld??s
elektronikus vagy postai ??ton)

Teljes program ??s r??szv??teli felt??telek: www.civilkomp.hu 
A honlapon az elm??lt ??vi konferenci??k hanganyagai is megtal??lhat??k
??rdekl??d??s, jelentkez??s folyamatos: info at civilkomp.hu ??s 30/910-1047
telefon
HR&PR Hum??n Programiroda: 1082 Budapest, Baross u. 61. Lev??l: 1444
Budapest 8. Pf. 245/1.________________________________________________________________________
A CivilKomP '06 egy??ttm??k??d?? partnere a WWW.SANSZ.ORG magyarorsz??g
legnagyobb p??ly??zati adatb??zisa.
??rdeklik a friss p??ly??zatok? Net??n ??sz??nd??jra, t??moagt??sra, egy??b
forr??sra volna sz??ks??ge? Ne habozzon, l??togasson el a
http://www.sansz.org port??lra ??s b??ng??sszen a folyamatosan t??bb, mint
600 aktu??lis p??ly??zat ??s k??zbeszerz??s k??z??tt!


More information about the Artinfo mailing list