[artinfo] A kollaborációról - holnapi program

Bircsák Eszter eszter at trafo.hu
Tue Mar 28 19:15:52 CEST 2006


2006. március 23. - április 1. 
Következő program:

Március 29.

Inklúzív

Három művészcsoport beszél legutóbbi projektjeiről

17h The Randomroutines (Kaszás Tamás és Kristóf Krisztián)
18h Version (Gabriela Vanga, Mircea Cantor, Ciprian Muresan): A VERSION MAGAZINE-ről és a nr 0.6 - COLORING BOOK-ról
19h IRWIN (Duąan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek, Borut Vogelnik): Az East Art Map-rőlRésztvevők: 

The Randomroutines:
A művészcsoportot Kaszás Tamás és Kristóf Krisztián alapította 2003-ban. Munkáikat elsősorban a technikával való kísérletezés, játékosság jellemzi, sokszor különböző médiumokat használnak azok feldolgozásához, "átalakításához", átszűréséhez. Gyakran vonnak be más művészeket és dolgoznak köztéren is. 2003-ban a montescagliosoi workshopon Pioneers című munkájukkal mutatkoztak be, azóta 2004-ben az amszterdami Ellen de Brujine Projects-ben, majd Nykarleby-ben (FIN), 2005-ben a a Lumen Galériában, a finn Vaasa Taidehalliban állítottak ki.
www.randomroutine.net

Version:
2001-ben Cluj-Napocában alakultak, alapító tagjaik: Mircea Cantor, Ciprian Muresan és Gabriela Vanga. 
2003-ig művészcsoportként működtek Super Us név alatt. Nemzetközi és hazai kiállításokon egyaránt részt vesznek.  
www.versionmagazine.com 

IRWIN:
Ljubjlanában alakultak 1983-ban. Tagjai: Dusan Mandic, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek és Borut Vogelnik. Számos csoportos és egyéni kiállításon vettek részt, többek közt a 2002-es Museutopián, Németországban, a 2003-as Berlin-Moszkva kiállításon, Berliben, vagy 2005-ben az Isztambuli Biennálén. Budapesten az East Art Map nevű projektjükről beszélnek.
www.nskstate.com/irwin/
www.eastartmap.org 


 

Az A kollaborációról egy nemzetközi eseménysorozat, amely előadásokon, művészeti projekteken és kerekasztal beszélgetéseken keresztül a kollaboratív művészeti gyakorlat jelenségét vizsgálja.

Az együttműködés nem új jelenség a képzőművészetben. Számtalan példáját találjuk mióta a művészek közös műhelyben vagy művésztelepen kezdtek dolgozni, az avantgárd mozgalmakon át, amikor hasonló látásmóddal és célokkal rendelkező alkotók egyesítették erőiket az általuk képviselt művészi gondolatok tisztázása és elismertetése érdekében. Régóta ismert a szerzőség megosztásának és az alkotófolyamatban részesülő közösségek bevonásának gondolata is. 

Azonban a műalkotás fogalmának és a művész egyéniség szerepének a hatvanas évektől kezdődő radikális átértelmezése illetve az utolsó két évtizedben a kommunikációs technológia fejlődése új dimenziókat nyitott a közös alkotás előtt. Az emberi jogi mozgalmak, társadalmi problémák és politikai kontextusok is arra sarkallják a művészeket, hogy új módokon fejezzék ki magukat. Nem csak arról van szó, hogy a művészek egy helyen, hasonló stílusban dolgoznak, nem csak hasonló művészet szemléleten alapuló közös diskurzusról; az A kollaborációról arra a jelenségre fókuszál, amikor maga az alkotó folyamat válik közös élménnyé és munkává, hogy az így létrejövő mű már ne egy egyénhez, hanem az egész kollektívához legyen csak köthető.

Milyen lehetőségeket kínál a kollaboráció az egyéni kreativitás kiteljesítésére és milyen új energiák szabadulnak fel a közös alkotófolyamat során? Melyek lehetnek ezen metódusok erősségei és gyengéi?

Milyen módokon szervezheti meg magát egy csoport, hogyan alakítható ki egyfajta autonómia a kritika és az ellenállás alapjaként? Miképpen képes egy így kialakított mikro-társadalom az alkotás és az akció alternatív tereit bevenni?

Milyen mozgatórugói vannak a kollektívába szerveződésnek a világ különböző pontjain - így Közép-Európában vagy az Egyesült Államokban -, és milyen válaszok adhatók ezzel különböző gazdasági és intézményrendszeri modellek kihívásaira? 

Vajon az Internet megjelenése és elterjedése kínál-e új formákat az együttműködésre, hogyan használható az internetes kommunikáció nyújtotta tapasztalat a művészi alkotásban?

Úgy tűnik, egyre több művész és kulturális szakember ismeri el és hirdeti a hagyományosan főként műtárgyakra és piacosítható tendenciákra fókuszáló művészettörténet újraírásának szükségességét a szociálisan és politikailag elkötelezett kollektív művészeti tevékenységekre tekintettel. Miként köthetők össze a kora huszadik századi avantgárd mozgalmak és gondolatok együttműködésről, részvételről és társadalmi cselekvésről a hatvanas és hetvenes évek kollaboratív projektjein át a jelen tendenciáival? Hogyan archiválhatók és miként mutathatók be ezek a tevékenységek, melyek azok a lehetséges stratégiák, amelyeket a kurátorok és az intézmények alkalmazhatnak, amikor folyamat alapú kollektív projektekkel foglalkoznak - és melyek voltak és melyek ma ezen független tevékenységek intézményi és kanonizációs rendszerbe történő beemelésének formái és következményei? Hová vezethet egy, művészet és aktivizmus viszonylagos fogalmait tisztázni igyekvő diskurzus? Miként oldódnak fel ezen határok egyes projektek során?

Beszélhetünk-e növekvő érdeklődésről a társadalmi és politikai irányultságú kollektív munka iránt, és ha igen, milyen okai lehetnek ennek?

Az A kollaborációról programsorozata ezekre és ezekhez kapcsolódó kérdésekre keresi a választ meghívott előadók, kurátorok, művészek, csoportok bevonásával.

A program kurátora Somogyi Hajnalka.

Az On Difference / Special Working Section: Focus East-Europe keretében, 

amely a Württembergischer Kunstverein kezdeményezése. 

Társszervezők: Galerija ©KUC, Ljubljana és az InterSpace, Szófia

Az Európai Unió Kultúra 2000 programja és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.

További programok:

Március 24.

It's Up to Us!

Az On Difference #2 - Grenzwertig c. kiállítás és az ennek részeként Angel Judit által bemutatott It's Up to Us! ismertetése

Az It's Up to Us! résztvevői Bartha Sándor, Beöthy Balázs, Big Hope (Dominic Hislop, Erhardt Miklós), CAB (Képzőművészeti Kurátorok Egyesülete, Budapest), Kaszás Tamás / Kotun Viktor, Manamana UPDATED (Várnagy Tibor, Erhardt Miklós, BiL) 

14-18h Az It's Up to Us! munkáit (Kaszás Tamás és Kotun Viktor installációját kivéve) bemutatjuk a galériában

18h Angel Judit és a résztvevők prezentációja

Március 25. 

18h The Randomroutines

Március 29.

Inklúzív

Három művészcsoport beszél legutóbbi projektjeiről

17h The Randomroutines (Kaszás Tamás és Kristóf Krisztián)

18h Version (Gabriela Vanga, Mircea Cantor, Ciprian Muresan): A VERSION MAGAZINE-ről és a nr 0.6 - COLORING BOOK-ról

19h IRWIN (Duąan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek, Borut Vogelnik): Az East Art Map-ről

Március 30.

A Version workshopja gyerekekkel és a Coloring Book-kal

Április 1.

2-től a tömegekig: Előadások a kollektivizmusról az Egyesült Államokban, Közép-Európában, Magyarországon - és másutt

16h Gregory Sholette: Whistle This Tune With Me Herr Adorno?

(Gossip, Autonomy and Collectivism in the Age of Enterprise Culture)

17h WHW (Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataąa Ilić, Sabina Dabolović): What, How and for Whom: On Collectivity

18h Timár Katalin: Group Dynamics and Contiguity: The Fine Art of Collaborative Practices

19.30 Kerekasztal beszélgetés az előadókkal és a meghívott művészcsoportokkal, moderátor: Erhardt MiklósTovábbi információ a programról: www.trafo.hu 
More information about the Artinfo mailing list