[artinfo] Magyarország első netforradalma!

St. Auby Tamas iput at c3.hu
Sat Mar 4 14:48:33 CET 2006


-----Original Message-----
From: Horváth Zoltán [mailto:zoltan.horvat2 at freemail.hu]
Sent: Friday, March 03, 2006 6:28 AM
To: Sajtó Iroda külső
Cc: Czuk Dóra
Subject: Magyarország első netforradalma!


Tisztelt Szerkesztőség!

- Magyarország első netforradalma!

- Netforradalom- Fórumlázadás - immár több, mint 2 hete!

- Meghamisították a lebonyolítók a VersMetró-szavazás 
végeredményét!

- A csalást a litera beismerte, de a hamisítást megelőző, legitim 
végeredmény ismeretében sem hajlandók a VersMetró szervezői 
kiosztani a közönségdíjakat a helyezetteknek!

Lásd még: www.litera.hu


SAJTÓSZOBA: VERSMETRÓ FÓRUMLÁZADÁS - KÖVETELÉSEINK Legfrissebb 
változat!

1.) Követeljük a litera.hu irodalmi portáltól, hogy hozza 
nyilvánosságra a 2005-2006. évi VersMetró-szavazás hiánytalan 
és teljes végeredményét, a helyezettek sorrendjével és 
pontszámaikkal, a szavazás február 13-i záróképének megfelelően!

Ez 2006. febr. 28-án végre megtörtént. (Ld. Az Aktuális rovatban 
a Litera.hu III. Nyilatkozatát)

2.) Követeljük, hogy a 2005-2006. évi VersMetró-szavazás 
győztesei - I. Hollósvölgyi Iván; II. Marno János; III. Szabó T. 
Anna - megkapják közönségdíjaikat, amelyek a VersMetró 
Pályázat kiírásának értelmében, a közönség szavazatai 
alapján nekik járnak!

3.) Követeljük, hogy a litera.hu által beismert szavazat- 
hamisításért az érintett költőktől, a szavazóktól és az 
egész magyar netnyilvánosságtól kérjenek bocsánatot a felelősök!


SAJTÓSZOBA: VERSMETRÓ FÓRUMLÁZADÁS - ESEMÉNYTÖRTÉNET

2006. febr. 13. éjfél : több hónap után lezárult a VersMetró 
internetes közönségszavazása (programmenedzserek: Kemény Vagyim, 
Balázs Eszter (Café Bábel), internetes lebonyolító: Neltz Tamás 
(Litera.hu).
Éjféli versenyállás: 1. Hollósvölgyi Iván verse, 2-5. Marno 
János versei, 6. Szabó T. Anna verse. Marno János a Kutya álmok 
című második helyezett versével éjfélkor 196 db. 
közönségszavazatot tudhatott magáénak.

2006. febr. 14. másnap 16. 46. ill. 17. 23. Két internetes szavazó 
egymástól függetlenül észreveszi és szóváteszi, hogy az 
éjféli versenyálláshoz képest a látható végeredmény 
megváltozott: a költők szinte kivétel nélkül több mint száz 
szavazatot kaptak a verseny lezárása után és ennek megfelelően a 
tetszési indexük a tizes skálán a 2-3-as pont közeléből az 5- 
ös pont közelébe kúszott (szemre nagyjából egységesen). 
Egyedül az addigi helyezettek pontszámai csökkentek, a II. és III. 
helyezett eltűnt a süllyesztőben. Felmerül a nagy volumenű 
szavazathamisítás gyanúja. (52.- 53. levél)

2006. febr. 14-e 18. 20-kor a Litera.hu szerkesztősége - még név 
nélkül - reagál a topikban: kikérik maguknak a gyanúsítást, és 
megerősítik a szavazatcunami utáni állást. (54. levél)

2006. febr. 15-én 15.09. A fórumozók nem szűnő 
kérdezősködésére megérkezik Neltz Tamás első válasza (61. 
levél). Ő a zárás utáni szavazatokat rendben lévőnek találja 
és kihirdeti az első hivatalos végeredményt, érdekes módon 
helyezések nélkül: Hollósvölgyi Iván, Harkai Vass Éva, Tatár 
Sándor, Tábor Ádám. Ez a kihirdetett végeredmény 
köszönőviszonyban sincs az éjféli versenyállással.

2006. febr. 16. 11.55. A fórumozók további nyomására a Litera.hu 
beismeri, hogy az éjfél után érkezett szavazatok illegitimek, de a 
csalás tényét tagadják, azt meg pláne, hogy szerverközeli 
állapotból történt volna. A kedélyek lecsillapítására 
megpróbálkoznak egy kompromisszumos végeredmény kihirdetésével: 
visszahozzák a csalás előtti helyezetteket, de ragaszkodnak a 
csalás utáni helyezettek díjazásához is. Ergo nem ismerik el 
felelősségüket a csalásban és azt a szavazók számlájára 
akarják írni. Ez az úgynevezett hatfős
végeredmény: immár helyezések nélkül hat költőt díjaznának:
Hollósvölgyi Iván, Harkai Vass Éva, Tatár Sándor, Tábor Ádám, 
Marno János, Szabó T. Anna. (68. levél)

2006. febr. 17. 04.09. Az egyik internetes szavazó NYÍLT LEVÉLBEN 
tiltakozik a mindinkább nyilvánvaló csalás és eltussolási 
kísérlete ellen.
Követeli, hogy állítsák helyre az éjféli legitim versenyképet. 
Kéri, hogy levelét a Litera.hu első oldalára tegyék ki. Ez nem 
történik meg, de egy linkkel rámutatnak a topikban zajló vitára. 
A nyílt levélben Neltz Tamás levelei részletes elemzésre 
kerülnek és felsejlenek a lehetséges motivációk körvonalai is. 
(79. levél)

2006. febr. 17-én a NYÍLT LEVÉL-re Keresztury Tibor és Nagy 
Gabriella hivatalos KÖZLEMÉNYben válaszol. Az I. hivatalos 
közlemény a mai napig olvasható a Dosszié rovat 2. oldalán. Ebben 
elismerik, hogy felelősek azért, hogy nyitva hagyták a szavazást, 
de nem foglalnak állást abban a kérdésben, hogy ki csalt. 
Megpróbálják finoman elhatárolni magukat a VersMetró 
szervezőitől, megkísérlik a kompromisszumos végeredményt 
legitimálni és lezárni a vitát. De ami a legborzasztóbb, 
kitesznek egy általuk éjfélinek nevezett versenyképet, ami a mai 
napig megtekinthető a Dosszié 2. oldalán és eltüntetik azt a 
versenyképet, amely még pontosan tükrözte az éjfél utáni 
beavatkozás nyomait. Magyarán: megpróbálták megvezetni a 
tiltakozókat a csalás utáni végeredményhez hozzáretusált 
versenyállás közzétételével. Idézet a Közleményből:


"Sajnos elkövettünk hibákat a lebonyolítás során. Ezek közül a 
legnagyobb, hogy az utolsó héten az előzetes időponthoz képest 
tizenkét órás késéssel zártuk le a szavazást. Miután a 2006. 
február 14-én 0 óra után érkezett voksokról minden kétséget 
kizárhatóan megállapítható, hogy ellenkeznek az előzetesen 
meghatározott szabályokkal, visszaállítottuk 13-án éjfélkor 
érvényes állapotot.
Ugyanakkor, tekintettel a szavazást végigkísérő anomáliákra, a 
pályázat kiírói úgy döntöttek, hogy azt a hat szerzőt 
díjazzák, akiknek
11 verse vitathatatlanul kiemelkedett a mezőnyből, de rangsort nem 
állítanak fel közöttük.

A VersMetró-szavazás technikai végeredményei:
2006. február 14-én 0 órai eredmény a versek szerzői szerint: I.
Hollósvölgyi Iván, II. Marno János, III. Szabó T. Anna; a 
szavazás technikai lezárásakor Tábor Ádám, Tatár Sándor és 
Harkai Vass Éva alkotásai szerepeltek a legjobbak között."

2006. febr. 18. 21.30-ra világossá válik az internetes szavazók 
számára, hogy a korrekciós céllal közzétett éjféli versenykép 
szintén hamisítvány. Többen készítettek Print Screen Copy-kat a 
szavazás folyamán, és volt, aki felírta, hol is álltak a 
versenyzők éjfélkor. Nagy felháborodást keltett, hogy 
hazugságon érték a Litera.hu szerkesztőit.
A bizonyítékok alapján újabb nyílt levélben fordultak a portál 
üzemeltetőihez (102. levél), és követelték a legitim éjféli 
versenykép helyreállítását, a pontos helyezésekkel együtt (ezek 
szerint a díjazásra szánt hat költőből három közelében sem 
volt a helyezéseknek).

2006. febr. 18 és 24-e között idegtépő állóháború kezdődött 
a Fórumozók és a VersMetró szervezőinek képviseletében a 
topikban feltűnő Kemény Vagyim között. Kemény Vagyim több 
arrogáns levélben megpróbálta leszerelni a felháborodott 
szavazókat, majd a helyzet rosszabbodásával a színfalak mögötti 
egyeztetésre buzdította őket.

2006. febr. 19-én Kemény Vagyim, minekutána az egyeztetési 
kísérletei (miről is kellett volna egyeztetni...?) nem jártak 
sikerrel, újabb arrogáns levéllel borzolta a kedélyeket (112. 
levél)

"Ehhez képest véres komolyan vett küzdelem kezdődött a 
helyezésekért. Ezen a Versmetró szempontjából teljesen mellékes 
problémán egyeztetve a literás szervezőkkel úgy tettük túl 
magunkat, hogy mindenféle győztesek kapnak díjakat. Akikre sokan 
szavaztak, akikre utolsó éjszaka, akiket a zsűri szeretett, akiket 
mi szerettünk.
Versek versenye? Táblázatok? Dobogók? Nem lesznek."

Addigra a Fórumozók kezdtek rájönni, hogy a csalás a legbelsőbb 
körökben (és Neltz Tamás révén) történhetett, célja pedig az 
volt, hogy a VersMetró project renoméját a szavazatszámok 
mesterséges növelése és a neves költők relatíve gyenge 
eredményeinek feltuningolása segítségével javítsák, 
nyilvánvalóan a jövő évi szponzoráció, egyszersmind a költők 
versenyzési kedvének megtartása érdekében. A költők maguk 
sajnos a vitához nem szóltak hozzá, kivéve Hollósvölgyi Ivánt, 
Tábor Ádámot és Rapai Ágnest. Vélhetőleg az ő, illetve Háy 
János a topikban történt állásfoglalása és a Fórumozók 
elszántsága együttesen vezetett a Litera.hu, II., érdemben 
beismerő közleményéig.

2006. febr. 24. A tíznapos internetes Fórumlázadás után a 
Litera.hu újabb Közleményben beismerte felelősségét a 
szavazathamisításban.
Menesztették Neltz Tamást. Mindenre kiterjedő, gyors vizsgálatot 
ígértek. Azonban újabb kísérletet tettek arra, hogy összemossák 
a szavazás során a szerintük a rajongók részéről történt 
anomáliákat a szavazás utáni nagy volumenű csalással, hogy így 
tereljék el a jogtalan beavatkozásról a figyelmet (a szavazás 
ugyanis jogszerű volt, lévén, hogy a játékszabályokat ők 
állították fel és a meccset menetközben nem fújták le). Evvel 
megpróbálták a felelősség egyértelmű vállalása helyett 
befeketíteni a szavazókat (egyben a Fórumozókat). Ráadásul a 
Litera alapítója által aláírt, a mai napig érvényes 
Közleményhez csatlakozik a VersMetró szervezőinek (Balázs Eszter, 
Kemény Vagyim) nyilatkozata, melyben ismét elhárítják maguktól a 
felelősséget, továbbá közlik, hogy továbbra sem hajlandók 
kihirdetni azokat a helyezetteket, akiket az általuk végrehajtott 
szavazatcunami eltüntetett a 13-a éjféli versenyképből.

2006. febr. 28. A Fórumozók nem adták fel a blokádot: és milyen 
jól tették! Előkerült ugyanis az a bizonyos, 
helyreállíthatatlannak titulált éjféli versenykép (ld. 
Eseménytörténet I. bejegyzés). A Litera.hu 2006.
febr. 28-án teljesítette 1.-es számú követelésünket és 
közzétette a szerverről érkezett szavazathamisítás előtti 
legitim és teljes versenyképet. Külön kitért arra, hogy külső 
segítség nélkül tette ezt, ezzel beismerte, hogy hazudott újfent, 
amikor azt állította, hogy nem tudja rekonstruálni az éjféli 
versenyképet. (Ld. LITERA.HU főoldal, III.
számú NYILATKOZAT) Ezekután joggal merül fel a kérdés: megteheti- 
e minden további nélkül egy internetes portál, hogy többször 
megtévesztésre alkalmas információkat tesz közzé, majd az 
eljárására vonatkozólag semmiféle magyarázatot nem nyújt és 
nem kér bocsánatot sem a csalásért, sem az azt követő 
megfélemlítési és megtévesztési hadjáratért?

Mi, Fórumozók eltértük, hogy az ELSŐ MAGYAR NETFORRADALOM, melyet 
egy internetes portál felületén indítottunk a portál 
üzemeltetői és a VersMetró project szervezői ellen, elérje 
célját. Győztünk! De győzelmünk nem teljes addig, míg 
valamiféle magyarázatot nem kapunk és bocsánatot nem kérnek 
tőlünk, és azoktól a költőktől, akiket megpróbáltak 
elsikkasztani a végeredményből az általuk generált 
szavazatcunami éjjelén. Nem adtuk fel, annak dacára sem, hogy 
újabban az MTE ajánlásai alapján (melyek egy irodalmi-forradalmi 
topikban nyilván nehezen értelmezhetők) a Litera.hu elkezdte 
moderálni a topikot. Nem bűnbakokat akarunk, hanem a 
közönségszavazásunk helyezettjeit akarjuk díjazva és megkövetve 
látni. És nem bánnánk némi magyarázatot. A blokádot addig 
folytatjuk, immár a magyarországi netdemokrácia védelmében is, 
míg célunkat, a TISZTÁZÁST el nem érjük.

Éljen a NETDEMOKRÁCIA!!!

Abban bíztunk, hogy itt a forradalmi események véget is érhetnek. 
Ám sajnos nem ez történt.

2006. márc. 1. A Litera.hu új főszerkesztője nyílt levélben 
fordult a Fórumozókhoz (olvasható az Aktuális rovatban: Nyílt. 
Levél címen.) .
Ebben a - hangnemét tekintve lekezelő, a Fórumozókat többször 
kipellengérező és meggyanúsító - levélben a Litera 
főszerkesztője, Németh Gábor egy régi-új fabulával áll elő: a 
kettős szavazatcunami teóriájával. Sajnos arra nem derül fény, 
hogy kinek is állt volna érdekében hajnali négy után beszavazni 
versenyállást felülíró mennyiségű szavazattal - hiszen nem 
nehéz belátni, hogy az első három helyezettnek nem. Tán csak nem 
- Harkainak?! Hirtelen, zárás után megjött volna szavazói 
hónapokig eléggé lankadt harci kedve? S e Harkai-rajongó mellesleg 
Tábor és Tatár ügynöke is volt? S szeméremből nem élt a 
verseny folyamán, sőt még éjfél után közvetlenül sem - a 
nyitva hagyott lehetőséggel? Melyről honnét is értesült? Szóval 
a kérdések a "tisztázó" válasz után csak sokasodnak.
Egyvalami biztos: a Litera.hu beismerte, hogy Neltz Tamás "korrigálni"
próbálta a versenyállást, visszaélve szerverközeli - hatalmi - 
helyzetével. Ezt két hétig miért nem lehetett elismerni? Miért 
kellett minket megpróbálni lerázni hazugságokkal, hamisított 
versenyállással, hazug kijelentéseket tartalmazó közleményekkel, 
pökhendi beirkálásokkal a topikba? S miért, hogy még mindig 
minket aláznak, gyanúsítanak arctalansággal, összeesküvés- 
elméletekkel, miért nem érzi a Litera.hu kötelességének az 
őszinte és nyílt tájékoztatást és bocsánatkérést? Tényleg 
komolyan gondolja bárki, hogy az elmúlt 2 hét eseményeinek és a 
Litera velünk kapcsolatos sajátos kommunikációjának, megvezetési 
kísérleteinek tükrében nem tartoznak nekünk köszönettel és 
valami más hangnemben megfogalmazott bocsánatkéréssel?!

Az arctalanság vádjával kapcsolatban a következő nyilatkozatot
tesszük:
"Nekün, Fórumozókként, a szabad vélemény-nyilvánítás jogán 
kívül nincsen hatalmi eszköz a kezünkben. Azért sem fedjük fel 
Fórumneveinket, mert nem akarunk az esetleg a személyünkhöz 
fűződő valós hatalmi potenciálokkal élni. Egy internetes portál 
működésének elvi feltétele, hogy törekedjünk arra, hogy ne 
abban a hatalmi erőtérben rekedjenek meg a dolgok, mint a levajazott 
hétköznapokban. Ez kell legyen a Litera.hu hitvallása is, 
különben nem érdemli meg az internetes portál nevet."


AZ ALÁBBI ÍRÁS HÁTTÉR-anyag! A litera.hu-ról szól, egy 
közösségi internetes portálon látott napvilágot:

http://lmv.hu/node/538


Címlap
A net első forradalma (in: LMV Közösségi Portál 2006. 03. 01.) 
csacskacsiga, v, 2006-02-26 08:27 ROKONOK FÖLDJE A litera.hu mint a 
magyar irodalmi élet egyetlen államilag támogatott (kvázi 
hivatalos) weboldala már megalakulása óta sok bakit követett el.
Sokáig azt hittük, majd megtanul járni a csapat, bár a "rokonok"
országa vagyunk, néhány dologgal tisztában volt az olvasó az 
elejétől
fogva: nem lesz a litera.hu liberális, nem lesz nyitott. A litera.hu 
vezetője nem mondható, hogy nagy szakértője lenne az internetnek, 
erről a működése folyamán hozott szakmai és tartalmi döntései 
egyaránt meggyőzték azokat, akik látogatják egyáltalán az 
oldalt. Az, hogy nyilvánvalóan elitista, elfogult és kirekesztő 
volt a szerkesztői magatartás, talán még érthető (de el nem 
fogadható), az azonban kifejezetten kifogásolható, hogy a nagyobb 
részben közpénzekből építkező, szépítkező oldal mire költi 
a pénzt: pl. nem kell nektek ecsetelni, hogy mit jelent Microsoft 
szoftverekkel felruházni a vasat, amikor ott lenne számos jó, 
ingyenes, kipróbált op.rendszer (hogy a litera.hu szervere nagyon 
gyakran lefagy, nem tudni, a szakértelem hiánya vagy a Microsoft 
szoftvereinek gyengesége okozza - a hibaüzenetek szerint mindenki 
hülye, csak a szoftver nem).
KIS PÉNZ KIS IRODALOM, NAGY PÉNZ NAGY IRODALOM Ezek az anomáliák 
azonban szó nélkül is maradhattak volna. Még az sem bökte senki 
csőrét, hogy 2005-ben a litera.hu összesen 20 millió forint 
támogatást kapott a MASZRE-től (egyéb támogatásai mellé, a 
literának ígérete volt, hogy X évre amúgyis biztos jövője van, 
egyes információk szerint ez kb. havi garantált 1 milliót jelent, 
közpénz, persze). 10 milliót a litera.hu arculatcseréjére (!!!), 
másik tízet az angol változatának elkészítésére (mely 
projektbe egyszer már látványosan belebukott a litera.hu 
gárdája). A MASZRE, mellesleg jegyzem meg, azért létezik, hogy a 
fénymásolásokból származó bevételeit jogdíj formájában 
eljuttassa a szerzőkhöz! A kulturális minisztériumból már 
többször a szervezet orrára koppintottak, ugyanis a megalakulása 
óta (ennek úgy tudom, három éve) nem sikerült egyetlen szerzőnek 
sem kiutalni jogdíjat, hanem minden bevételt egyesületeknek és 
alapítványoknak utaltak. Volt, amikor azoknak se, olyankor 100 
millió forintot kényszerültek átutalni az NKA-nak, nem tudván azt 
elkölteni.
Hehehe. Miért nem utalnak a szerzőknek közvetlenül, amikor ezek a 
forintocskák őket illetnék meg? Azt mondja az egyesület, hogy 
azért, mert nincs listája a szerzőkről, nincs elérhetőségük 
stb, és a törvény is tiltja ennek előállítását. Ezen aztán 
további jó nagyokat lehetne röhögni (nincs kedvünk hozzá): az 
Artisjus hogyan működik, he? Ott tartunk, hogy MASZRE-tag az lehet, 
aki jelentkezik annak (fel kell sorolni, milyen köteteid jelentek 
meg, milyen antológiákban jelentél meg), s évente egyszer 
szétosztják a lóvét (nekem nincs olyan ismerősöm, aki kapott 
volna, vagy nem dicsekszenek vele, pedig az íróember nagyon 
dicsekvős). De még mindig marad annyi tartalék, hogy 
pályázatokat írjanak ki szervezeteknek. Ezt az ember nem érti: 
miért marad annyi, amikor a MASZRE feladata nem a szervezetek, hanem 
a szerzők közvetlen elérése lenne. De a MASZRE olyan titokban 
működik, mint egy gerillacsoport, tizenvalahány éves irodalmi 
működésem alatt egyetlen fiatal íróval, költővel sem 
találkoztam, aki tudott volna róla (lehet, én mozgok rossz 
körökben). De van egy olyan gyanúm, hogy talán azért nem 
terjesztik széleskörben, mert akkor sokan jelentkeznének, talán 
olyanok is, akik nem a hivatalos irodalmi kánon tagjai, s akkor még 
azoknak is kellene fizetni, akik saját kiadásban már ezredszer 
adják ki, szakmailag talán valóban kétes ertékű műremekeiket. 
Ne kelljen most itt elemeznem, hogy ez miért bajos...
VERSEK A METRÓBAN
A litera.hu felvállalta az ún. VersMetró-projekt webes 
támogatását. A VersMetróról röviden: a kettes Metró 
szerelvényeiben pár kortárs költő versét lehetett olvasni egy 
ideig (talán még most is, nem tudom). A megnyitón volt nagy 
csinnadratta, talán emlékeztek rá: Bozóky nyitotta meg, tévé 
adta, rádió nyomta, blabla. A neten, a litera.hu oldalán szavazni 
lehetett, kinek melyik vers tetszik, és voltak díjak. A 
szavazómotor bűnrosszra sikeredett, még az is "csalhatott" vele, 
aki direkt nem akart. Menet közben lecserélték azt, de attól még 
visszaélésekre adott lehetőséget az új is. A vége az lett, hogy 
egyértelműen nyomták a netes szavazók a saját barátjukat, 
kedvenc költőjüket vagy akit akartak. Ez a szervezőknek 
természetesen nem tetszett (hülye vagyok: miért lenne ez 
természetes, el kellett volna fogadniuk, hogy ez a szavazás ilyen, 
ha már ilyenre alkották), és az eredményeket többször is 
"kozmetikázták". Ahogy már a pályázat meghirdetésekor is: nem 
akaródzott a nagy neveknek pályázni, ezért őket külön 
megkeresték, bíztatták, s ugyan a pályázat tematikus volt 
(Budapesthez kapcsoldó verseket vártak), bekerültek nagyoktól 
olyan versek is, melyek csak némi jóindulattal nevezhetők 
helyükön valónak, egyesek állítása szerint az egyébként 
szigorúan vett határidőkőn túl is.
A VERSEK EREJE
A versek ereje itt tört elő, s lett akkor a feszültség, ami egy 
metrót is eltolt volna: a fórumozók nem nyugodtak bele, hogy 
kozmetikázták az
eredményeket: egyre többen és egyre jobban vérszemet kapva 
követelték az eredeti helyzet visszaállítását. Máig hiába. 
Annyit sikerült elérniük, hogy a litera.hu elismerte 
felelősségét, a VersMetró szervezői (Balázs Eszter, Kemény 
Vagyim) nyilatkozatban bocsánatot kértek, és a hasukra csapva 
kialakítottak egy sorrendet (meglepő, hogy csupa jó név került a 
győztesek közé, nem kell Budapestnek és Bozókynak szégyenkeznie, 
s talán jövőre, a következő pályázatban is jól jönnek majd a 
nevek). A litera.hu programozója (vagy a szavazómotorért felelős 
technikus) lemondott, és nem mellékesen elkezdték moderálni a 
felháborodott fórumozók hozzászólásait. Ez azonban nem olyan 
újdonság, mert korábban is előszeretettel távolítottal el 
oldalairól a litera.hu azokat a bejegyzéseket, melyek sértették 
érdekeit. Ez csak azért bosszantó, mert a litera nem magánoldal, 
az oldalt működtető alapítvány oszlopos tagja (ha nem elnöke, 
nincs elég és pontos infóm
erről) egyik miniszterünk leánya, egyértelmű volt, hogy ha 
pályázott miniszteri különkeretre (és pályázott, legyünk 
nyugodtak), úgy kapott, hogy azt se tudták, mi a litera.hu. Ezek nem 
pletykák, azoktól tudtam meg, akik kondérközelben vannak.
FORRADALMAT HIRDETTEK
Azóta a litera.hu fórumán illedelmesen, de kitartóan állják a 
moderálás és az érdemi válaszok vákuumának hidegét az 
öntudatos fórumozók.
Forradalmat hirdettek. Kimoderált kérdéseiket ezerszer is beírják:
követelik az eredeti szavazási állapot visszaállítását, 
követelik a közönségdíj kiosztását (a VersMetró szervezői 
úgy döntöttek, nem adnak ki közönségdíjat a helyzetre való 
tekintettel).
Nem lehetetlen, hogy a forrongásba belebukik a litera, de a tét 
természetesen nem ez (Kereszturyt, a főszerkesztőt talán már nem 
is érdekelné oly nagyon, hiszen egy ideje a Stuttgarti Magyar 
Intézet igazgatója lett). Sokkal nagyobb a tét: működik-e a netes 
forradalom, elérheti-e célját. Sajnos azzal, hogy elnémítani 
igyekeznek az elégedetlenkedőket, valami olyasmit tesznek, mintha a 
tömegbe lövetnének...
Ha valakinek kedve és energiája van támogatni ezt a "mozgalmat", 
nyomuljon a litera.hu oldalán, tegyen szimpátianyilatkozatot. A 
topicot megtalálni a litera.hu nyitóoldalán, balra alul "VersMetró 
szavazás"
címmel. A litera.hu oldalára regisztráció után írhatsz...
CsacskaMacs

________________________________________________________________________ 
___
[origo] klikkbank lakossági számlacsomag havi 199 Ft-ért, 
bankkártya éves díj nélkül!
www.klikkbank.hu

--------------------------Hirdetés-----------------------------
Narnia krónikái - A történet folytatódik! Jegyezze elő most!
http://www.bookline.hu/control/news?newsid=379&affiliate=vipnarkar1927


More information about the Artinfo mailing list