[artinfo] A hetven;ves Papp Tibor köszöntése

magyarmuhely at frugo.docca.hu magyarmuhely at frugo.docca.hu
Fri Apr 21 09:06:46 CEST 2006


A Magyar Írószövetség
a Petőfi Irodalmi Múzeum
valamint a Magyar Műhely szerkesztősége 
szeretettel meghívja Önt
2006. április 24-én hétfőn, 17 órára

Papp Tibor 

József Attila-díjas költő, író, műfordító 
70. születésnapi estjére
és a születésnapra megjelenő kötet bemutatójára.

Köszöntőt mond
Kalász Márton költő
a Magyar Írószövetség elnöke 
és 
Nagy Pál 
a Magyar Műhely alapító szerkesztője 

Házigazda: L. Simon László 
Az esten Papp Tibor több művészbarátja olvas fel, vagy mutat be performanszot. 

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum
1053 Budapest, Károlyi M. u. 16.

A kötetről:
A Magyar Műhely című folyóirat alapító szerkesztőjét, a költő, író, műfordító, tipográfus Papp Tibort köszöntik hetvenedik születésnapján barátai, pályatársai. A kötet szerzői: András Sándor, Bodor Béla, Bortnyik Éva, Bujdosó Alpár, Csillag István, Deák László, Durkó Péter, Farkas Jenő, Ferdinándy György, Galántai György, Gáyor Tibor, Géczi János, Alexandre Gherban, Haász Ágnes, Haraszty István, Hegedűs Mária, Jozef Cseres, Juhász R. József, Kékesi Zoltán, Kibédi Varga Áron, G. Komoróczy Emőke, Kovács Zsolt, Ladik Katalin, Claude Maillard, Maurer Dóra, Megyik János, Molnár Miklós, Nádler István, Nagy Pál, Németh Péter Mykwla, Pető Barna, Pető Hunor, Petőcz András, Philippe Bootz, Pomogáts Béla, Prágai Tamás, Jacques Roubaud, L. Simon László, Sőrés Zsolt, St.Auby Tamás, Székely Ákos, Szkárosi Endre, Szombathy Bálint, Tandori Dezső, Anne Tardos, Tubák Csaba, Vass Tibor, Vitéz György, Wehner Tibor, Záborszky Gábor

"Heidegger a költészet primátusát hirdette, a nyelvhez a költészet felől közeledett. >[.] a költészet - mondotta Hölderlinről írott tanulmányában - soha nem mint meglevő nyersanyagot veszi fel a nyelvet, hanem csak maga a költészet teszi lehetségessé a nyelvet. [.] a költészet lényegéből kell a nyelv lényegét megérteni.< Wittgenstein ezzel szemben a nyelv lényegét kutatta, a nyelvből indult ki és oda tért vissza, a költészettel nem is foglalkozott. Midőn Papp Tibor - elutasítva a szürrealista poétikát és az egzisztencialista bölcseletet - a nyelvet teszi meg érdeklődése tárgyának, s a szavak mögött rejlő értelemre vagy éppen a szóalakok véletlen hasonlóságára építi >szövegét<, maga is a wittgensteini kiindulást fogadja el. Érdeklődésének terében már elsősorban nem a költészet, hanem a nyelv, általánosabban a szemiotikai rendszer áll. Gondolkodásának átalakulásával járt együtt írói munkásságának igen radikális fordulata, amely azután a Magyar Műhely költészetének és ezzel együtt az új magyar avantgárdnak a poétikai rendszerét is meghatározta." (Pomogáts Béla)
-------------- next part --------------
_______________________________________________
Magyarmuhely mailing list
Magyarmuhely at frugo.docca.hu
http://212.40.96.88/mailman/listinfo/magyarmuhely


More information about the Artinfo mailing list