[artinfo] TIPP kurzus palyazat

Veszely Beata veszelyb at t-online.hu
Thu Apr 6 14:50:27 CEST 2006


TIPP
Tihanyi Nemzetközi Posztgraduális Kutató Mühely
Goldsmiths College, London - Magyar Képzömüvészeti Egyetem, Budapest

PÁLYÁZATOT HÍRDET

A 4. TIPP NEMZETKÖZI KORTÁRS KÉPZÖMÜVÉSZETI KURZUS
RÉSZVÉTELÉRE TIHANYBAN 2006-BAN


BEVEZETÖ
A TIPP - Tihanyi Nemzetközi Posztgrdauális Kutató 
Mühely a londoni Goldsmiths College és a Magyar 
Képzömüvészeto Egyetem közös nemzetközi kutató 
programja. A program magában foglalja 
szimpóziumok, intenzív kurzusok, konferenciák, 
müvésztelepek, kiállítások és más események 
szervezését, valamint kiadványok szerkesztését. 
Célunk olyan nemzetközi fórum kialakítása 
képzömüvészek számára, mely a kortárs 
képzömüvészeti gyakorlatot és az azt körülvevö 
kritikus diskurzus természetét széles körüen 
tárgyalja.

A kurzusok lehetöséget nyújtanak mind a 
Goldsmiths, mind az MKE tanáraival való 
kapcsolatfelvételre és mindkét intézményben 
beveztést nyújtanak a posztgraduális képzésbe. 
Azt a tanítási technikát, melyet alkalmazunk, a 
Goldsmiths College az elmúlt 18 évben fejleszette 
ki és mely mélyen kritikus, ugyanakkor játékos. A 
kurzusok ideálisak azok számára, akik 
posztgraduális tanulmányokat szeretnének 
folytatni, vagy azok számára, akik 
hosszabb-rövidebb szünet után intenzív program 
keretében várnak reflexiót praxisukra, mütermi 
munkájukra. Ebben az értelemben a tanítás a 
résztvevök egyéni szükségletei köré összpontosít.

A programok a Magyar Képzömüvészeti Egyetem nem 
régiben felújított tihanyi müvésztelepén kerülnek 
megrendezésre, ahol a résztvevöknek lehetöségük 
van a megszokott urbánus környezetüktöl eltérö 
helyszínen müvészetet, teóriát és diszkussziót 
tapasztalni. A TIPP ebben az értelemben 
különleges atmoszférát teremt. Tapasztalatból azt 
találtuk, hogy így kialakul egy nyugodtabb 
kapcsolat a résztvevök között, mely direkt módon 
szabadabb kifejezésre és egy nyitott fórumra ad 
lehetöséget.

TIPP Akadémiai Tanácsadó Testület
Gerard Hemsworth professzor, a Képzömüvészeti 
Posztgraduális Képzés Igazgatója, Goldsmiths 
College, London, Brian Falconbridge professzor, a 
Sir John Cass Department of Arts, Media & Design, 
London Metropolitan University igazgatója, Farkas 
Ádám professzor, a Magyar Képzömüvészeti Egyetem 
szobrász tanszékének tanára és Veszely Beáta, a 
Magyar Képzömüvészeti Egyetem doktorandusza és a 
TIPP igazgatója.

4. TIPP NEMZETKÖZI KORTÁRS KÉPZÖMÜVÉSZETI KURZUS,
2006 szeptember 11-24

Tanulmányok
Tanulmányok egy csoport nemzetközi képzömüvész 
számára, akik már elindultak határozott irányba 
munkájukkal és akik olyan két-hetes intenzív 
programon szeretnének résztvenni, mely 
lehetöséget nyújt mütermi munkájuk elmélyítésére. 
A kurzus arra összpontosít, hogy segítsen a 
müvészeknek munkájuk értelmezésében szélesebb 
müvészeti, kulturális és elméleti kontextusban. 
Célunk új munkák, gondolatok és koncepciók 
kialakítása személyes konzultációkon, 
szemináriumi és mütermi programon keresztül, 
melyet nemzetközi tanári testület vezet a londoni 
Goldsmiths College-ból, a Magyar Képzömüvészeti 
Egyetemröl és a Royal Academy-böl Londonból, 
valamint nemzetközileg elismert müvésztanárok 
részvételével.

Program
- Szeminariumok
- Tutorial (Konzultációk)
- Beszámolók
- Mütermi munka
- Elöadások
- Videó estek
- Balatoni kirándulás
- Hétvége Budapesten
- Oklevél
- Kiállítás

JELENTKEZÉS
Feltétel a legalább alap szintü angol nyelvtudás.
Kérjük a jelentkezéshez csatoljanak:
1. Kitöltött és aláírt jelentkezési lap, mely a 
honlapunkról letölthetö: www.mke.hu
2. 10 db dia (35 mm). Kérjük számozzanak meg 
minden diát, írják nevüket a diakeretre és 
tegyenek keresztet a bal alsó sarokba. Kérjük ne 
ragsszanak semmit a diakeretre és ne küldjenek 
üveges keretet. VAGY 10 db digitális kép CD-n, 
minden kép számozva és címmel ellátva.
3.	Statement. A korábbi munka rövid leírása 
maximum 500 szóban, A4-es papíron angolul és 
gépelve. Kérjük írják le, hogy miért jelentkeznek 
a kurzusra.
4.	Felbélyegzett, megcímzett válaszboriték 
(csak akkor szükséges, amennyiben azt
szeretnék, hogy postai úton visszaküldjük a pályázati anyagot).
Kérjük postázzák a pályázati anyagokat Veszely 
Beáta részére (1124 Budapest, Tamási Áron utca 
34). Kérjük a boritékra írják rá: '4. TIPP 
International Course in Contemporary Art'.
Határidö: 2006 május 8.

RÉSZVÉTELI DÍJ
NEMZETKÖZI HALLGATÓK: 140000 HUF
MAGYAR HALLGATÓK: 60000 HUF
A MAGYAR KÉPZÖMÜVÉSZETI EGYETEM HALLGATÓI: 40000 HUF
A részvételi díj minden költséget, valamint a 
szállást és napi egy föétkezést fedezi.
A résztvevök utazásukért és biztosításukért maguk 
felelnek. Anyagot mütermi munkájához mindenki 
maga hoz. 
A sikeres jelentkezök a részvételi díjat 
legkésöbb 2006 június 10-ig kell, hogy a TIPP 
alapítvány számlájára befizessék.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Igazgató: Veszely Beáta, E-mail: veszelyb at t-online.hu, Tel: +36 30 3986538
Posta cím: 1124 Budapest, Tamási Áron utca 34.
www.mke.hu

More information about the Artinfo mailing list