[artinfo] Meghivo az oktober 14-15-i RE:aktivizmus konferenciara

Bodo Balazs bodo at mokk.bme.hu
Wed Oct 5 19:01:23 CEST 2005


Kedves Artinfo tagok!

Tisztelettel meghívunk benneteket az október 14-15-én megrendezendő
RE:Aktivizmus konferenciára (www.re-activism.net), és október 15-én, szombat
este 8-tól a Creative Commons Magyarország hivatalos elindítására
(creativecommons.hu).

A CEU Nádor utcai épületében megrendezendő eseményen több mint száz hazai és
nemzetközi résztvevő bevonásával arra a kérdésre keressük a választ, hogy az
új kommunikációs eszközök milyen szerepet töltenek be a kortárs politikai,
társadalmi és kulturális aktivizmusban - helyi és nemzetközi szinten
egyaránt. 

Üdvözlettel,

Bodó Balázs
a szervező intézmények nevében
 

RE: Aktivizmus
Nemzetközi konferencia az új média és a politikai, kulturális, társadalmi
aktivizmus kapcsolatáról

Budapest, 2005. október 14-15. Helyszín: CEU

Az információs technológiák elterjedése és a globális kommunikációs
hálózatok egyre hangsúlyosabb jelenléte új társadalmi és politikai
tevékenységeket hív életre, s a hagyományos politikai szerepek
újragondolását teszi szükségessé. A Budapest Műszaki Egyetem (BME), a
Közép-európai Egyetem (CEU), a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) és a Annenberg
School for Communication (Pennsylvaniai Egyetem) által közösen szervezett
RE:Aktivizmus konferencia célja az új kommunikációs eszközök politikai és
kulturális aktivizmusban betöltött szerepének vizsgálata - helyi és
nemzetközi szinten egyaránt.  

A konferencián közel száz kutató, aktivista és művész vesz részt a világ
minden pontjáról Indonéziától Nigérián át az Egyesült Államokig. A kétnapos
konferenciát kiállítás és egy egyhetes workshop egészíti ki. A konferencia
elsősorban a következő kérdésekre keresik a választ:

- Az új média által, az egyén számára megnyíló politikai és kulturális
lehetőségek milyen társas, kommunikatív tevékenységekben öltenek formát?
- Mikor fordulnak ezek a tevékenységek aktivizmusba? Mit jelent az
aktivizmus az új média kontextusában?
- Az új média mely használatai képesek valós változásokat előidézni a
fennálló társadalmi, politikai, kulturális rendben? Mikor és hogyan
változik meg a tudás, a kultúra, a lojalitások és identitások termelése,
elosztása?

A konferencia nyolc, egymással összefüggő témakörrel foglalkozik. 

Kulturális ellenállás: milyen formát ölt a nyugati kulturális és társadalmi
rend radikális kritikája egy alapvetően megváltozott mediális környezetben?
A szigorúan ellenőrzött hozzáférésű tömegkommunikációs eszközök és a
marginális kiadványok szorításából kiszabadult kritikai hangokra vajon
milyen sors vár egy olyan telekommunikációs környezetben, ahol a megszólalás
nem ütközik akadályba? A panelt Kembrew McLeod, az University of Iowa
professzora vezeti, Andy Bichlbaum (rtmark.org), Marcell Mars
(Multimedijalni Institut), Sebastian Luetgert (textz.com /
piratecinema.org), Nalini P. Kotamraju (University of California at
Berkeley) és Petko Dourmana (InterSpace Media Art Center) a résztvevők.

A Város és új média panelben a városi szövet és az új kommunikációs
hálózatok - a mobiltelefónia, a WiFi hálózatok - kölcsönhatásáról lesz szó.
A városi tér képén egy újabb rács a kommunikációs hálózatok által
biztosított hozzáférhetőség. Ez az infrastruktúra részben a gazdasági,
urbanisztikai szerkezetváltás, megújulás eszköze, de ennek segítségével
koordinálják egymást a biciklis felvonulók, antiglobalista tüntetők vagy
éppen egy terrortámadást követően a hétköznapi városlakók rajai. Hogyan
alakulnak a fizikai tér meglévő dimenziói ennek az új dimenziónak
köszönhetően? A panelben Laura Forlano (NYC Wireless), Giles Lane
(Proboscis.org), Michael Keith (Boston College), Andrew Paterson (UIAH) és
Shekhar Krishnan (Collective Research Initiatives Trust, Mumbai, India)
vesznek részt.


A Digitális emlékezet: az újságírás és archiválás új formái panel a
hálózaton felhalmozódó információ, tudás, tapasztalat és szakértelem
szerkezetét vizsgálja, és arra keresi a választ, hogy a digitális
archívumok, különös tekintettel a szabad hozzáférésű, közösségi vagy egyéni
archívumokra, hogyan formálják át viszonyainkat saját egyéni és közösségi
identitásunkhoz, valamint a fennálló intézményi rendhez. A posztkommunista
térség országaiban e kérdés azzal a felvetéssel is kibővül, hogy a nagy,
állami, titkosszolgálati archívumok korát követően milyen jövő áll az ilyen
kollaboratív archívumok előtt. Rick Prelinger (Prelinger Archives)
vezetésével Rév István (Open Society Archives), Paula le Dieu (BBC Creative
Archives), Hassan Mneimneh (Iraq Memory Foundation) beszélget e témáról.

Az Új média és a demokratikus választási rendszerek panel arra a kérdésre
keresi a választ, hogy a demokratikus politikai rendszer fennálló keretei
mennyiben alkalmasak az új médiumok által megnyitott lehetőségek
beépítésére. A kommunikációs technológiák változása a politikai életben a TV
megjelenéséhez mérhető változásokat vetít előre. E kihívást Michael X Delli
Carpini (Annenberg School for Communication), Alexander H. Trechsel
(European University Institute), Wainer Lusoli (University of Salford),
Allen Gunn (Aspiration Tech) és Gianpietro Mazzoleni (University of Milan)
értékeli.

A Civil kezdeményezések és az új média használata panel azt vizsgálja, hogy
a helyi érdekek mentén szerveződő civil kezdeményezések intézményesülésében,
céljaik elérésében milyen szerepet játszik a kommunikációs technológia
változása. Önmaguk jobb szervezésének eszköze, a nyilvánosság elérésének új
csatornája, és egy új nyilvánosság megteremtése egyaránt a lehetőségek
között van? Hogy mindezekből mi és hogyan valósult meg eddig, arra Joanne
Richardson (subsol.c3.hu), Nicholas Jankowski (University of Nijmegen),
Vámosi Gyula (Roma Information Project) és Christian Sandvig (University of
Illinois Urbana - Champaign) keresi a választ.

Az Új média és a globális civil társadalom panelben a globális játéktérben
aktív  civil kezdeményezésekkel foglalkoznak a résztvevők. Szó lesz többek
közt a környezetvédelmi, háborúellenes globális civil szerveződések
hatékonyságát a helyi kontextusokban. Megpróbálunk nyomára jutni annak, hogy
mennyiben csak nyugati világhoz, illetve kifejezetten a jelenlegi társadalmi
kulturális elithez kötődő jelenséggel van dolgunk. E panel tagjai: Douglas
Kellner (UCLA), Saskia Sassen (University of Chicago), Richard Barbrook
(School of Media, Arts & Design, University of Westminster), Boda Zsolt
(Institute of Political Science, Hungarian Academy of Sciences), Dominique
Cardon (Ecole des hautes études en sciences sociales) és Richard Rogers (New
Media University of Amsterdam).

A Peer-to-peer hálózatok politikai gazdaságtana panel arra keresi a választ,
hogy az interneten szerveződő nemzetközi kooperációs hálózatok működése
milyen gazdasági, jogi, kulturális, technológiai keretek között jöhet létre,
illetve milyen kereteket teremt magának. A fájlcserélő hálózatok, a
számítógépek számítási kapacitását közös cél alá rendelő GRID rendszerek, a
felhasználók szakértelmének önkéntes és ingyenes megosztásán alapuló
kollaboratív kezdeményezések (mint például a wikipedia.org nevű online
enciklopédia) fennálló intézményeket meghaladó kapacitása már most látható.
Ezek jövőbeli sorsa nem független azoktól a hagyományoktól melyek egy
internet előtti kor működése során öltöttek testet törvényekben, gazdasági
szabályokban, intézményekben. A két világ határán zajló diskurzus
legnagyobbjai: Yochai Benkler a Yale Law School oktatója, Larry Lessig, a
Creative Commons szellemi atyja, Jimmy Wales a Wikipedia.org alapítója,
Magnus Bergquist és Felix Stadler vesznek részt ebben a panelban.

Az Állami beavatkozás és szabályozás témájával foglalkozó panel arra keresi
a választ, milyen intézményei és lehetőségei vannak az állami szabályozásnak
egy olyan világban, amelyben a szupranacionális intézmények, multinacionális
vállalati érdekek egyre nagyobb beleszólással rendelkeznek a technológiai
változást illetően. A szabályozás intézményeinek megváltozásával
újrarajzolódnak azok a normatív keretek is, melyek e szabályokat diktálják,
miközben megváltozik e szabályok kikényszeríthetősége, betarthatósága is. E
kérdésekről Henry Perritt (Chicago-Kent College of Law) és Jonathan Zittrain
(Berkman Center for Internet & Society) vezetésével Martin Cloonan
(University of Glasgow), Milton Mueller (Syracuse University, School of
Information Studies), Halmai Gábor (Szechenyi Univeristy Gyor) és William
Drake (Computer Professionals for Social Responsibility) tart eszmecserét.

A Creative Commons Magyarországon

A webet böngészve egyre gyakrabban találkozhatunk különböző írások, fotók,
filmek és zenék mellett a Creative Commons logójával, amely e művek a
szabadabb felhasználását engedélyezi. Az eredetileg amerikai non-profit
kezdeményezés mára nemzetközi mozgalommá nőtt, néhány év alatt több mint
harminc ország csatlakozott hozzá. Magyarország 2005. október 15-én, a
Creative Commons honosított, magyar nyelvű licenceinek közzétételével
csatlakozik hivatalosan e nemzetközi kezdeményezéshez. 

Bemutatkozó rendezvény

A kulturális hozzáférés új viszonyait vizsgáló RE:aktivizmus konferencia
záróeseményeként bemutatkozik a Creative Commons Magyarország. A
rendezvényen  Lawrence Lessig, a Creative Commons egyik ötletgazdája és a
magyar CC szervezet képviselői mellett szót kapnak a hazai archiválással
foglalkozó intézmények és kulturális kormányzat olyan kiemelkedő képviselői,
mint Faludi Gábor ügyvéd, szerzői jogász, Rév István a Nyílt Társadalom
Archívum vezetője és Csepeli György az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium politikai államtitkára. 

Az est során DJ Shuriken táncos-zenés bemutató keretében olyan
harminc-negyven éves elfelejtett magyar lemezeket játszik majd, amiket talán
csak azok szabadabb felhasználásának engedélyezése hozhatna vissza a kortárs
kultúra felszínére a Hungaroton-archívum mélyéről.

Helyszín: 	a Nyílt Társadalom Archívum új épülete, 
Arany János u. 32, Goldberger ház 
Időpont: 	2005. október 15-én, este 8 óra.  

A rendezvény során bemutatjuk Lessig Szabad Kultúra című könyvének magyar
kiadását is. E mű nem csak egy, a szellemi termékek szabad felhasználásának
filozófiai, gazdasági és jogi hátterével foglalkozó ismeretterjesztő mű, de
egyben működő, gyakorlati példa is a CC által kínált, megosztásra épülő új
kulturális és gazdasági modellre. Ahogyan a mű eredeti kiadása és számos
fordítása, a magyar nyelvű változat is egy időben jelenik meg a
könyvesboltok polcain és ingyenesen letölthető formában az interneten. 

Sok szeretettel várjuk rendezvényünkön! Kérjük részvételi szándékát jelezze
a bodo at mokk.bme.hu emailcímen vagy a http://creativecommons.hu/ címen.


More information about the Artinfo mailing list