[artinfo] Ultrahang_Fesztival_2005_marcius_24-27

Seres Szilvia szseres at c3.hu
Wed Mar 2 17:13:56 CET 2005


Ultrahang Fesztivál
http://fest.uh.hu/

2005. március 24-27.
Fellepok: http://fest.uh.hu/artists.phtml?lang=hu
Programok: http://fest.uh.hu/events.phtml?lang=hu

Az Ultrahang Alapítvány létrejötte óta azon dolgozik, hogy hazánkat 
közelítse azokhoz a zenei centrumokhoz, ahol a legizgalmasabb események 
történnek. A 2001-ben kezdett Ultrahang Estek után 2003-ban már négynapos, 
közel harminc produkciót bemutató fesztivált szerveztünk (a 
koncertfelvételek letölthetõk innen: http://uhfest.underground.hu/), s a 
kezdetektõl együttmûködtünk más szervezõcsapatokkal mint "természetes 
szövetségesekkel".

A 2003-as Ultrahang Fest után azonnal hozzáfogtunk egy nemzetközi 
összefogáson alapuló fesztivál létrehozásához, s külföldi partnereinkkel, a 
bécsi Skug-gal, valamint a pozsonyi Atrak Art-tal több mint másfél éves 
közös elõkészítõ munka után tetõ alá hoztuk a Soundbridges projektet, 
melynek keretén belül a három városban azonos idõpontban kerülnek 
megrendezésre modern zenével foglalkozó fesztiválok.

Mûfajok, zenei iskolák, apokrif hangzások és kanonizált zenei formák, 
kísérleti stratégiák jönnek és mennek, a zene folyamatosan változik, 
megújul, s a fogékony közönség úgy érzi: állandó fáziskésésben van, csakúgy 
mint a média azon része, melyben egyáltalán megvan a törekvés a változások 
követésére. A zenei ügyek kibeszéletlenek maradnak, ha egyáltalán említést 
kapnak.

Noha ezen a helyzeten változtatni nem lehet csak "alulról", a közönség és a 
szervezõk oldaláról, szükség volna a köz- és kereskedelmi média, a 
kultúrpolitika és .finanszírozás szemléletváltására is, azért az Ultrahang 
Alapítvány (sok más, a jogos panaszok ellenére dolgát mégis végzõ 
szervezõdéshez hasonlóan) megteszi, ami tõle telik. Mûködteti honlapját, 
rádiómûsort szerkeszt, CD-R kiadással foglalkozik, és rendezvényeivel 
igyekszik serkenteni a mûfajok fölötti (és közötti) párbeszéd kialakulását.

A külföldi elõadók mellett szerettünk volna bemutatkozási lehetõséget adni 
hazai elõadóknak is. 2004 õszén a Pararádióval közösen pályázatot 
hirdettünk (http://workshop.pararadio.hu/) új experimentális zenemûvek 
létrehozására. 49 pályamû, köztük számos igazán kiforrott és elképesztõen 
eredeti munka érkezett. A külföldi fellépõk mellett a zsûri által 
legjobbnak ítélt elõadók is hallhatóak lesznek a fesztiválon.

A koncerteken több alkalommal talán éppen a fentebb említett változásnak 
lehetünk majd tanúi, vagyis annak, amint egy korábban forradalminak 
tekinthetõ, vagy legalábbis konvenciókat felrúgó, szokatlan zenei 
elképzelés, fonotaktika átfordul és egyszeriben zenei közbeszéddé válik. Az 
eddigi szépségeszmények, ideálok helyébe, mellé újabbak lépnek, például a 
zaj, a hangok hangjegyekkel leírhatatlan birodalma.More information about the Artinfo mailing list