[artinfo] X. Minimum Party összmûvészeti alkotótábor

Lorincz Ildiko l_ildike at yahoo.com
Sat Jul 9 13:49:31 CEST 2005


Anch'io sono pittore! 
MPX. 
10. Minimum Party Alkotótábor
2005. július 30. – augusztus 12.
Tiszástõ, Hargita megye, Románia

2005-ben immár a tizedik alkalommal fogja megnyitni
kapuit a Minimum Party Alkotótábor. Jubileum – ebben
az évben egymást fogjuk ünnepelni. Nem az MP
születésnapja ez, hanem a táborban létrejövõ
közösségé. Egyvalahogy lehet létezni a táborban, s ezt
a hogylétet a mindenkori empés táborozók hozzák létre
– máshol megismételhetetlenül. 
Anch'io sono pittore! mottóval indul a jubileumi
tábor, mert Corraggio állítólagos mondása valamelyest
kifejezi a mindenkori Minimum Party érzést. A Minimum
Party egy nyitott alkotótábor, ahová nem személyes
meghívóval megy az ember, ahová bárki eljöhet és
beavatottá válhat. Hogy mibe? Abba a titokba, aminek
megfejtését magunk is kilenc éve keressük, mi teszi az
egyéneket közösséggé. 
Az idei táborba meghívtuk az elõzõ kilenc tábor minden
mûhelyvezetõjét és elõadóját. Úgy gondoljuk, hogy ez
az esemény a 2005-ös év legfontosabb mûvészeti
eseménye lesz Erdélyben.

A tizedik tábor alkotómûhelyei:

Vizuális mûvészetek mûhely
Vezeti: Bob József képzõmûvész (Marosvásárhely)
A mûhelyben résztvevõ képzõmûvészek és vizuális
mûvészetek iránt érdeklõdõk a Gilles Deleuze
olvasatában megfogalmazódó Idõ virtuális erejérõl,
azaz az Idõrõl mint létrejövésrõl (keletkezésrõl) és
mint elmozduló térelemrõl alakíthatják ki
asszociációikat. 
Az Idõ a Nyitott. Állandóan átalakul és természete
megváltozik. Átalakulásával megakadályoz minden
halmazt, hogy önmagába záruljon. Legfontosabb, hogy
egy kép sem áll egymagában, mindig egy virtuális,
szellemi, tükrözõdõ képpel lép kapcsolatba. A két kép,
a valóság és a képzeletbeli
megkülönböztethetetlenségpontja körül mozog
folytonosan. Ez egy kristály-kép, amely megkettõzött.
Benne az Idõt látjuk, rétegeit, egy közvetlen
idõképet, mely képes lesz megragadni a gondolkodás
mechanizmusait. A jelentés sohasem alap vagy eredet –
a jelentés létrejön. Új gépezeteknek kell
létrehozniuk. Az eddigi Minimum Party táborok
alkotásai a térrel és az idõvel való kísérletezés
megannyi példái – a 2002-es vizuális mûhely
kimondottan ezzel foglakozott Irsai Zsolt vezetésével,
Tavalyi munkám helyére címmel –, a sor folytatható az
Idõ elmélyültebb problematizálásával.

Mozgásszínház mûhely
Vezeti: batarita (koreográfus, Budapest)
Az idei tábor munkájának alapját az emberi ösztönök
vizsgálata adja a táncon, a mozgáson keresztül. A
résztvevõk elsajátítanak etûdöket és szituációs
gyakorlatokban tehetik próbára testüket. Természetesen
minden nap tréninggel indul.

Zenemûhely
Vezeti: Zéno Apostolache zeneszerzõ (Marosvásárhely)
Afrikai ritmusok, etno dzsessz, improvizáció. Fõként
freedom, macru, kandafi ritmusok elsajátítása. A
mûhely résztvevõi hozzanak magukkal
ritmushangszereket, fõleg djembét.

Fotómûhely – Te én vagyok
Vezeti: Fekete Zsolt médiamûvész (Marosvásárhely)
„Aki tudja, hogyan kell egy szobába belépnie és
leülnie, vagy egy gabonatáblán megállnia ahhoz, hogy
úgy nézzen ki, amilyen, az már többet is tud; az felnõ
ahhoz, amilyen mások szemében: az saját maga
manökenje; az önmagát, mint általános divatot adja
elõ; alakítja magát; hivatalossá válik. És mivel
hivatalossá válása más keretek közt zajlik, mint ahogy
szokásos, megsejtheti, hogy véletlenül esett rá a
választás, és hogy valójában mindenki hivatásos.”
(Hajas Tibor) Az ábrázolt, és a fotográfus közötti
empátiát tartom a legfontosabb szempontnak a személy
illetve önábrázolás esetén. Mondhatnám a
személyfényképezés leginkább pszichológiai probléma. A
mûhelyben ezt fogjuk gyakorolni. Kortárs fotográfusok
(Elek Judit, Gyurján Eszter, Csoszó Gabriella,
Gobolyos Luca, Hajas Tibor, Vetõ János, Jokesz Antal,
Rákosi Péter, Zoltania, Fekete Zsolt, Diane Arbus,
Sally Mann, Mary Elen Mark, Cindy Shermann, Anie
Leibovitz, Andres Serrano, Joel Peter, Richard Avedon,
Witkin, Robert Mapplethorpe) munkáin keresztül
megpróbálom a problémát mélyíteni. 

Kísérleti színház mûhely
Benne: Élboy – Szabó Attila, Vranyecz Artúr és Molnár
István örömszínháza. Az Élboy egyidõs a Minimum
Party-val, a tizedik alkalommal szolgáltatják a tábori
színházat. Kísérletezésük magára a színház mibenlétére
kérdez rá, megannyi formában és sok humorral.

Filmes mûhely
Vezeti: Gáspárik Attila (színész , film- és média
szakember, Marosvásárhely,) és Schneider Tibor
(rendezõ –operatõr, Kolozsvár)
MPTV 05, Tábori videó napló, Mesél az erdõ – kisfilmek
a tábor körül. A mûhely résztvevõi hozzanak magukkal
videó-kamerát.

Katalóguskészítõ mûhely
Vetezeti: Besze Barbara kritikus és Besze Flóra
szerkesztõ (Budapest)
A Minimum Party Társaság tábori katalógusa
dokumentálja az elõzõ "MP-k" alkotás-folyamatát. 
A mûhelymunka során a katalógus közvetlen születésén
vehetünk részt, amely – eltérõen a korábbiaktól – real
time-ban rögzíti bármely, a táborban éppen dolgozó
mûvészeti stúdió munkafolyamatát – adott esetben
kritikai reflexiókkal. Várjuk azok jelentkezését a
mûhelybe, akik kedvelik, hogy ha nemcsak részesei, de
tudósítói is a világ – de legalábbis a Minimum Party
történéseinek!

Filozófia Mû-hely
Vezeti Mester Béla az MTA Filozófiai Kutatóintézetének
(Budapest) fõmunkatársa. PhD (2003, BBTE; 2005, ELTE,
irodalomtudomány és filozófiatörténet)
Szókratész nem szívesen hagyta el Athént. Ami keveset
a természetbõl látott, azt katonai behívóknak és
hadjáratoknak köszönhette – volna. (Nemigen köszönte.)
Lehetséges, hogy Empedoklész is csak egyszer kirándult
életében: akkor, amikor az Etnába ugrott.
Az urbánus bölcselkedés e tiszteletre méltó hagyománya
után miért csábítjuk hát a filozofálni vágyókat a
hegyre, messze a könyvtáraktól és a tanult kollégák
értõ eszmecseréjének szokott helyszíneitõl? Éppen
ezen, a helyen, a hely fogalmának jelentésén akarunk
ugyanis eltöprengeni. Azon az elméleti módon is,
ahogyan egy bizonyos attikai birkózóbajnok tette azt,
Timaiosz szájába adva a kozmosz térviszonyainak
meghatározását; de szebb és irodalmibb módon is,
fölfejtvén, miért ironikus az egyszerû
perspektíva-váltás, melynek révén az oikumené egyszer
csak pocsolya körül ugráló békák élõhelyének tûnik. (S
kultúrája nyílván – békabrekegésnek.) Legtöbbet a
társadalmi térrõl, mint hatalmi konstrukcióról
gondolkodunk, ebben a kiábrándult baloldal jeles
teoretikusa, a spanyol-amerikai Manuel Castells
mutatja meg azt az utat, amirõl valószínûleg letérünk
majd. Szándékom szerint belekontárkodunk az irodalmi
mûalkotások térkonstrukciójának a magyarázatába is.

Kézmûves mûhely
Vezeti: Pünkösti Gabriella (kézmûves, Mór)
Agyagozás, agyagszobrok készítése és égetése
gödörkemencében. Kavicsolt felületû, színes, vízzáró
réteggel ellátott edények készítése. A szakmai fórum programja alakulóban, tervezett
elõadók:
Antik Sándor
Ármean Ottília
Besze Barbara
Gáspárik Attila 
Irsai Zsolt és A Hét szerkesztõi
Mester Béla
Romhányi András
Vécsi Nagy Zoltán

Támogatók:
Communitas Alapítvány
Illyés Közalapítvány
Mobilitas (ICSSZEM)
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Progress Alapítvány

Médiapartnerek:
A Hét
Transindex

Bejelentkezés és részletek: www.minimumparty.cjb.net. 
Infó: minimumparty at gmail.com, tel: 0040-745-972892.

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


More information about the Artinfo mailing list