[artinfo] (fwd)Horizont Kutató Intézet

Janos Sugar sj at c3.hu
Wed Jan 5 00:32:54 CET 2005


Horizon Research Institute - Horizont Kutató Intézet
 MANIFESZTUM

A HI olyan határátlépõk szövetsége, akik 
munkájukat a valóság pengeélén táncolva végzik. 
Az Intézet fõ profilja a valóságkutatás: a világ 
jelenvalóságának, létmódjainak vizsgálata, így 
leginkább a kultúra határhelyzeteit igyekszik 
feltárni és elemezni.

Ezek közül a legfontosabbak a mûvészetek és a 
tudomány, a valóság és a fikció metszéspontjain 
adódnak - a filozófiában bekövetkezett 
esztétikai fordulat pedig remek viszonyítási 
pontokkal szolgál ezen helyzetek viszgálatához. 
A HI különbözõ szakmai és kulturális háttérrel 
rendelkezõ mûvészeket tömörít, és olyan 
projektekben mûködik közre, melyek a korlátok 
túllépésén keresztül egy szélesebb szintézis 
megteremtését célozzák.

 Konkrét tevékenységi körünk a következõ területeket fedi le:

apartikultúra, mint a valóság totális átformálása

bvalóságellenes akciók túl a performanszon

ca jelenlegi kulturális változásokhoz szorosan 
kapcsolódó régi mesterek munkásságának 
tanulmányozása

dfordítás és interkulturális kommunikáció

emûvészet és politika interakciói, az ontológia 
fikciós szintjének átfordulása társadalmi 
valósággá

http://hi.zpok.hu


More information about the Artinfo mailing list