[artinfo] Braun_Andras_kiallitasa

acb Contemporary Art Gallery acbinfo at acbgaleria.hu
Mon Feb 28 17:51:44 CET 2005


Az acb kortárs mûvészeti galéria következõ projektje:

Braun András: Follow Me címû kiállítása

megnyitó: 2005. március 10., csütörtök, 19.00 - 21.00
nyitva: 2005. március 11 - április 8., kedd - péntek, 14.00 ­ 18.00
valamint elõzetes bejelentkezéssel

cím: acb galéria
Budapest, VI. ker., Király u. 76.
T: (1) 413-7608
www.acbgaleria.hu
acbinfo at acbgaleria.hu

Braun András struktúra-festményeirõl:

Sajátos, összetéveszthetetlen, egyéni stílust alakított ki az 1990-es évek
közepén a most harminchét éves festõ, Braun András. Nem ábrázoló jellegû,
geometrikus elemekbõl és struktúrákból álló, telített színekbõl építkezõ
mûvei szinte vibrálnak, dinamikát és energiát sugároznak. Kemény
szemmunkára kényszerítik a nézõt, akik intenzív optikai élményben
részesülnek egy-egy Braun-kép élvezetekor. Aki állt már valamelyik kétszer
két méteres mûve elõtt, megerõsítheti: mint mûélvezõnek hallucinogén
anyaggal volt dolga, s alapos idegrendszeri stimulációt élt át.

A Braun-féle kép rétegei egy-egy raszter, vonalháló, struktúra. Az így
létrejött rétegek mint egy-egy hullámcsomag hatnak egymásra a fizikából
ismert interferencia-jelenséghez hasonlóan. A hullámok interferenciája azt
jelenti, hogy két vagy több hullám ütközik, vagy párhuzamosan halad, vagy
keresztezi egymást, s a találkozás során a hullámok rezgésszámuktól és
amplitudójuktól függõen kioltják, gyengítik, vagy erõsítik egymást.
Különösen jól megfigyelhetõ ez azokon a képeken, ahol ugyanazt, vagy
nagyon hasonló vonalhálót fest Braun az elõzõ rétegre. Ilyenkor az apró,
de gyakori ismétlõdések megzavarják a szemet, a vonalháló vibrálni,
lüktetni kezd. A megzavart szem egy idõ után nem tudja eldönteni, hogy
melyik a felsõ és melyik az alsó réteg, tehát a kép sajátos térviszonyai
is felborulni látszanak. Hasonlót tapasztalunk a kaleidoszkóp lassú
mozgatásakor. Ezek az optikai hatások ismertek az álmokból és a
pszichedelikus élményekbõl és tapasztalatokból. Braun képeit szemünk a
központi idegrendszerbe juttatja, amelyik megzavarodik, elbizonytalanodik.
A festmény tehát közvetlen, optikai stimuláció. Színei önálló életre
kelnek az optikai turbulencia miatt, s bár mûveinek koncepciója hasonló,
mindegyik képe más-más festõi élményt nyújt.

2003-ban az acb Galéria mutatta be legutóbbi ciklusának elsõ darabjait,
Verso címmel. Ismert festõk négyzet-alakú festményeinek hátoldalát
festette meg. 2004-es, HU.GO címû acb-s tárlatán Braun további variációkat
mutatott be. Follow me címû kiállításának anyaga ezen elõzõ, két év
munkáján alapul.

Braun András festményei megtalálhatók a Ludwig Múzeum, a Kortárs Mûvészeti
Intézet és a Szombathelyi Képtár gyûjteményében. 1995-ben elnyete a Ludwig
Alapítvány, 1999-ben a Magyar Aszfalt festészeti díját. Alkotásainak
nagyívû kollekciója az Irokéz Gyûjteményben található. A mûvész festményei
számos hazai és külföldi magángyûjteménybe is bekerültek. Braun Andrást
2003-tól a budapesti acb Galéria képviseli.

(A fenti szöveg-részlet teljes verziója eredetileg megjelent: Optikai
stilumációk, Artmagazin, 2004. november)

Szoboszlai János
acb Contemporary Art Gallery
Király u. 76.
H-1068 Budapest, Hungary
(ph) +36 1 413 7608 / 413 7609
www.acbgaleria.hu
acbinfo at acbgaleria.huMore information about the Artinfo mailing list