[artinfo] =?iso-8859-2?Q?Sz=FBcs_Attila_ki=E1ll=EDt=E1sa_az_acb_gal=E9ri= E1ban?=

acb Contemporary Art Gallery acbinfo at acbgaleria.hu
Wed Apr 6 14:50:06 CEST 2005


Szûcs Attila: Holt lelkek

Szûcs közel kétéves szünet után jelentkezik önálló tárlattal, amelyen több, 
mint
40, Magyarországon még ki nem állított alkotása lesz megtekinthetõ. A média 
világából (képeslapokból, magazinokból, filmekbõl és a televízióból) 
kiemelt és radikálisan átdolgozott képek szereplõi között a 20. század 
néhány meghatározó figurája, így Nikola Tesla, Buster Keaton és Adolf 
Hitler is felismerhetõ. „Nincs itt mit magyarázni, hogy ki lenne a
’másik’, az ’ellenség’, mi magunk kik lennék. Az ott egy férfi a képen, aki 
valahogy a szereplõje volt a közelmúlt történetének. Elõttünk élt, itt járt 
ezen a földön. Épp annyi közünk lehet hozzá, mint a többi képen 
szereplõhöz” - írta György Péter esztéta 2003-ban Szûcs festményeirõl. E
képek szenvtelenül mutatják be szereplõiket, nem nyújtanak útmutatást arra 
nézve, hogy a mûvész részvéttel fordul feléjük vagy kritikai éllel 
ábrázolja õket. Szturz János mûvészettörténész szerint Szûcs „festményein a 
XX. századi mûvészet legkülönbözõbb tapasztalatai, reminiszcenciái 
kavarognak és egyesülnek valamilyen egyszerre finoman nosztalgikus,
szentimentális, ugyanakkor (...) a nagy mûvek melankóliáját és egységét is
megidézõ, megnyugtatóan harmonikus stílusban”.

A kiállítás megnyitóját követõen, 21.00 órakor a Kuplungban 
videó-vetítésekre kerül sor: Szûcs Attila The last sentence címû animációs 
rövidfilmje mellett bemutatjuk a Filmpositive által készített videoklipet, 
amelyben a Holt lelkek címû kiállítást dr. György Péter esztéta elemzi.

kiállítás-megnyitó:
2005. április 14., 19.00-21.00

megnyitja:
dr. Farkas András

megtekinthetõ:
2005. április 15 - május 13., kedd-péntek 14.00-18.00,
valamint elõzetes bejelentkezéssel

helyszín:
acb Kortárs Mûvészeti Galéria
Budapest, VI. ker., Király u. 76.
T: (1) 413-7608
www.acbgaleria.hu
acbinfo at acbgaleria.hu

életrajz és reprodukciók:
www.szucsattila.hu
www.acbgaleria.hu
More information about the Artinfo mailing list