[artinfo] A Fiatal Írók Szövetsége nyilatkozata

by way of Janos Sugar fisz at frugo.docca.hu
Wed Sep 15 17:41:09 CEST 2004


Tisztelt Szerkeszt‘ség, Kedves Kolléga!
 
A FISZ, Fiatal Írók Szövetsége július 23-án 
nyilatkozatot tett közzé Bácsfi Dianával 
kapcsolatban, amelyet július 26-án elküldött a 
Magyar Távirati Irodának, valamint számos 
szerkeszt‘ségnek is, és feltettük a 
<http://www.irok.hu>www.irok.hu cím alatt 
található honlapunkra.
 
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy akkor szinte 
semmilyen visszhangja sem volt a jelenség 
veszélyeire is rámutató nyilatkozatunknak. Mivel 
augusztus vége óta Bácsfi személye körül egyre 
dagad a botárny és ebben sajnos többször 
megemlítették szervezetünk nevét is, ezúton újra 
elküldjük nyilatkozatunkat, de nemcsak a 
szerkeszt‘ségeknek, hanem a levelez‘listánkra is.
 
Fiatal Írók Szövetsége
 
----- Original Message -----
From: <mailto:fisz at racio.hu>FISZ
Sent: Monday, July 26, 2004 9:25 AM
Subject: A Fiatal Írók Szövetsége nyilatkozata

Tisztelt Szerkeszt‘ség, Kedves Kolléga!
 
Mellékelten csatoljuk a Fiatal Írók Szövetsége 
nyilatkozatát. Kérjük, amennyiben lehet‘ségük van 
rá, tegyék közzé!
 
Köszönettel:
 
Elek Tünde
titkár
 

A Fiatal Írók Szövetsége nyilatkozata
 

A Fiatal Írók Szövetsége vezet‘ségi tagjai, 
valamint könyvsorozat-szerkeszt‘i megdöbbenéssel 
értesültek arról a Magyar Demokrata címž hetilap 
2004. július 22-i számában megjelent interjúról, 
amelyben Bácsfi Diána nemzetiszocialista, 
hungarista érzelmeit és politikai ambícióit 
vallja meg. Arról a Bácsfi Diánáról van szó, 
akinek verseit, tanulmányait korábban több rangos 
folyóirat, például az Egyháztörténeti Szemle is 
közölte, aki - tudomásunk szerint - tagja a 
Mircea Eliade Nemzetközi Társaságnak, s akinek 
TIT-el‘adásairól rendszeresen hírt adott a 
Népszabadság is. Ugyanarról a Bácsfi Diánáról, 
akit egyetemi tanárai tehetséges kutatóként 
ajánlottak a FISZ könyvsorozat-szerkeszt‘i 
figyelmébe, s akinek - a számunkra vállalhatatlan 
politikai nézeteir‘l mit sem tudva - 
 vallástörténeti tanulmányait tartalmazó kötetét 
2003-ban annak ellenére is megjelentettük, hogy 
nem tagja a fiatal írókat, irodalmárokat tömörít‘ 
szervezetünknek.

Sajnáljuk, hogy egykori szerz‘nk a magyar 
történelem egyik legkártékonyabb alakját 
választotta példaképéül, s megdöbbentünk azon a 
komolytalannak tžn‘, ugyanakkor veszélyes 
felvetésén is, hogy a hungaristák által 
létrehozandó munkaállamnak, illetve a hungarista 
hatalomátvételnek akar filozófiai vezet‘je lenni, 
s céljai megvalósítása érdekében egyenruhás 
pártot kíván létrehozni. Azt is szomorúan 
tapasztaltuk, hogy Bácsfi Diána a józan ész 
határait teljesen áthágó veszélyes nézeteit egy 
magyar politikai hetilap minden kritikai 
megjegyzés nélkül közli, s‘t úgy tžnik, Bácsfi 
Diána szerepét, elhivatottságát, nyíltan vállalt 
hungarizmusát pozitívumként állítja be. 
Mindezeket megismerve a Fiatal Írók Szövetsége 
vezet‘sége kijelenti, hogy Bácsfi Diánától és 
mindennemž politikai megnyilvánulásától 
elhatárolódik, azok tartalmával egyáltalán nem 
ért egyet, károsnak és veszélyesnek tartja. A 
FISZ vezet‘i csak remélni tudják, hogy Bácsfi 
Diána felhagy nézeteinek terjesztésével, valamint 
ilyen nézetek elfogadásával és követésével, s 
visszatér vallástörténészi munkájához.

 
Budapest, 2004. július 23.

 
A FISZ, Fiatal Írók Szövetsége vezet‘sége, a FISZ Könyvek sorozatszerkeszt‘iMore information about the Artinfo mailing list