[artinfo] vendegmuvesz a haznal / kurator-bank

Janos Sugar sj at c3.hu
Thu Nov 4 15:16:47 CET 2004


Tervezett programok

A sok sikeres külföldi példa nyomán - hosszabb 
távon - a következ?ket próbáljuk Magyarországon 
is megvalósítani.

Mentor-kölcsönzés - Valamely cég egyik szakembere 
(pénzügyi, kommunikációs, HR, stb.) munkaideje 
egy részét 2-6 hónapos id?tartamban egy-egy 
kulturális, m?vészeti szervezetnél tölti. A 
m?vészeti szervezet a mentor szakértelméb?l 
profitál, az üzleti partner szakembere a feladat 
révén új látásmódot szerezhet.

Vendégmuvész a háznál - Az üzleti vállalat 
alkotóházként funkcionál, a beköltözött m?vész 
alkotásaival új hangulatot, imázst kölcsönöz a 
helynek.

Alkotás megrendelésre - Az üzleti vállalat egy 
számára valamilyen szempontból lényeges kérdés 
(csapatépítés, küls?/bels? kommunikáció javítása, 
jeles alkalomŠ) megközelítéséhez a m?vészetet 
veszi igénybe, az adott témához rendelt m?alkotás 
(jellemz?en színházi, zenei el?adás, de akár 
képz?m?vészeti alkotás) által. Az alkotói 
folyamatba igény szerint az üzleti partner 
munkatársai is bekapcsolódhatnak.

Kurátor-bank - Olyan vállalkozó kedvu cégvezetok, 
üzletemberek tárháza, akik kedvet éreznek ahhoz, 
hogy kurátorként segítsék kulturális, m?vészeti 
alapítványok munkáját.

http://www.summa-artium.hu/?w=91&parent=50&lg=hu#138

http://www.summa-artium.hu


More information about the Artinfo mailing list