[artinfo] Szétfolyóirat - a folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből

Seres Szilvia szseres at c3.hu
Fri May 14 10:00:07 CEST 2004


nemzetközi konferencia
2004. május 21-22.


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia Tanszék Média
Oktatási és Kutatási Központja szervezésében

A konferencia célja a folyóiratkultúra hagyományainak, működésmódjainak,
jelentéseinek feltárása. A nemzetközi előadógárda - humán- és
társadalomtudósok, szerkesztők, webszakértők - többféle szempontból
vizsgálja a művészeti, tudományos, közéleti stb. folyóiratokat. A
konferencia hangsúlyt helyez a netkultúra perspektívájára, vagyis szem
előtt tartja azt a kérdést, hogy a folyóiratkultúra mely elemei
folytatódnak/folytatódhatnak az hipertextes formákban és az internet
közegében, mennyiben tekinthető ezeknek a kommunikációs formáknak az
előzményeként.

A konferencián angol és magyar nyelvű szekciók lesznek. Az angol nyelvű
plenáris előadások magyar szinkrontolmácsolással zajlanak


Amikor a digitális szövegek technológiai, társadalmi és kulturális
feltételeit, jellemzőit vizsgáljuk, gyakran kézenfekvőnek tekintjük, hogy
a többé-kevésbé új jelenségeket "a nyomtatás kultúrájával" állítjuk szembe
- így is hangsúlyozva a digitális szövegvilág megjelenéséhez kapcsolódó
paradigmaváltást. A nyomtatás kultúráját viszont gyakran nagyvonalúan "a
könyv kultúrájával" azonosítjuk, ami nem egyszer túl könnyen kínálkozó
tanulságok levonását eredményezi: a zárt szöveget felváltja a nyitott, a
lineárisat az elágazó, linkeket tartalmazó, a szerzői kontrollt felváltja
a szerkesztői-olvasói-kompilátori-másolói funkciók és szerepek kavalkádja,
az olvasó passzívból aktívvá lesz, oly módon avatkozhat a diskurzusba, ami
a könyvhöz kapcsolódó szisztéma esetében elképzelhetetlen stb. Ha a
nyomtatás kultúráját kizárólag a benne szimbolikus szerepet betöltő könyv
szempontjából jellemezzük, figyelmen kívül hagyjuk a kommunikáció olyan
formáit – röplapok, pamfletek, újságok, folyóiratok -, melyek csakis
a nyomtatás feltalálásával váltak lehetségessé, és a nyilvánosság, az
autoritás, az ellenőrzés, a közönség, az írói-olvasói-szerkesztői
szerepek, a médiumok, a szövegegységek stb. másféle struktúrái
kapcsolódnak hozzájuk.

A konferencia célja a folyóiratkultúra hagyományainak, működésmódjainak,
jelentéseinek feltárása figyelembe véve azt a sokféle formát, melyben a
folyóiratok nálunk és más nemzeteknél intézményesültek. Mindez a
netkultúra perspektívájából, vagyis szem előtt tartva azt a kérdést, hogy
a folyóiratkultúra mely elemei folytatódnak/folytatódhatnak az hipertextes
formákban és az internet közegében, mennyiben tekinthető ezeknek a
kommunikációs formáknak az előzményeként (pl. szöveg-kép viszony,
bizonytalan határú szövegegységek, olvasói aktivitás, szerkesztői szerep
felértékelődése, levelező és hirdetési rovatok stb.), mi az, ami a
nyomtatott folyóiratkultúrából nem plántálható át az on-line világba,
illetve melyek az on-line periodikumok specifikumai.

Előadók
Bence György (ELTE, BTK) E-zines and Metazines English, plenary (bio,
kivonat)

Bodó Balázs (BME-MOKK) Agyfarm - A collaborative model for academic
publishing and scholarly communication beyond or beside print journals,
English (bio, kivonat)

Brawley, Lisa (PMC) Editorial Experiences of Postmodern Culture, English
(bio, kivonat)

Csáki Zoltán (OSZK - EPA) Elektronikus időszaki és integrálódó kiadványok
archiválása és nyilvántartása: EPA 2.0, magyar (bio, kivonat)


Csuhai István (Élet és Irodalom) Olvasói levelek az irodalmi
folyóiratokban, magyar (bio, kivonat)


Dolan, John (The eXile) Our Friends From Frolix 8 - Offending, Attracting
and Ignoring the Reader from Afar, English (bio, kivonat)

Gács Anna, (ELTE BTK) Who will read us if we all become writers?, English
(bio, kivonat)

Galántai Zoltán (BME-Innovációmenedzsment és Technikatörténet Tanszék)
Elektronikus médiumok a Naprendszerben, magyar (bio, kivonat)

V. Gilbert Edit (PTE BTK) Mitől olyan nehéz beszélgetni kulturális
folyóiratainkban? magyar, (bio, kivonat)

György Péter (BME-MOKK) Copyright versus Net, English (bio, kivonat)

Hajdú-Kis Diána Magyar Narancs: A "neozsurnalizmus" a hazai sajtóban (bio,
kivonat)

Harnad, Stevan (Centre de Neuroscience de la Cognition (CNC) Universite du
Quebec a Montreal) Quote/Commentary - Journals in Hypertext Space,
English, plenary (bio, kivonat)

Havasréti József (JPTE BTK) A Lélegzet - Szóbeliség és dialogicitás egy
"élő folyóirat" koncepciójában (bio, kivonat)

Kacsuk Zoltán (BKÁE-TEK) Skatescape - The Construction of the Global
Skatepark, English (bio, kivonat)

Koltay Tibor (SZIE) Alternative Models of Journal Publishing and the
Problem of Prestige

Kovács Kinga (ELTE, MOKK) The Place of Poetry in Space - Periods,
Periodicals, Radical Thoughts English (bio, kivonat)

Müllner András (SZTE) Platón beteg volt. Insert korunk
techno-optimizmusának sorai közé, magyar (kivonat)

Nagy Anikó (Gazdag Elizabeth poszterével) (OSZK) A magyar folyóiratkultúra
története, magyar (kivonat)

Nunberg, Geoffrey(Center for the Study of Language and Information,
Stanford University) Publics after Print? The Communities of Electronic
Discourse, English,plenary, (bio, kivonat)

Parászka Boróka (A Hét) Archaic society and the new ways of communication.
Romanian media snapshot.

Pintér Tibor (ELTE BTK) A Multikulturalitás Internetes Dalárdái magyar
(bio, kivonat)

Rév István(OSA) Open Access to Instant Archives (kivonat)

Sampson, Fiona (Orient Express, GB) Orient Express: Print journal
publication of literature in translation in the UK, English (bio, kivonat)

Sebők Marcell (CEU) Questions of Authority and Canon: Examples for
Hungarian Online Journals and Cultural Contents, English (bio, kivonat)

Simon Tamás (origo) Az on-line tudományos újságírás, magyar (bio, kivonat)

Szakadát István (BME-MOKK) A digitális szövegfolyam elmélete - 10 éves az
ABCD Interaktív Magazin, magyar (bio, kivonat)

Takáts József (PTE BTK) Az irodalmi folyóiratok mai kánonai, magyar (bio,
kivonat)

Vályi Gábor (BME-MOKK) From peer review to peer-2-peer - The
transformation of knowledge networks (kivonat)


Varga Péter (JPTE BTK) Az identitásképzés alakzatai a Metal Hammerworld
magazinban, magyar (bio, kivonat)

Kerekasztal bezsélgetés:

Balla D. Károly - UngParty

Kelemen Attila - Transindex

Parászka Boróka - A Hét

moderátor: Makai József

A konferencia programja: http://www.mokk.bme.hu/content/view/full/438


*****************************************************
Seres Szilvia, Tel.: (30)-9894917
*****************************************************More information about the Artinfo mailing list