[artinfo] Vizualis KulturaKonferencia

Seres Szilvia szseres at c3.hu
Thu May 6 11:28:20 CEST 2004A Magyar Iparművészeti Egyetem szervezésében május 7-8-án a
MIE Galériában (1015 Budapest, Batthyány u. 65.) konferenciát szerveznek,
amely egy öt alkalomból álló sorozat első rendezvénye. A
konferencia-sorozat a Magyar Iparművészeti Egyetemen előreláthatólag 2005
őszétől induló Művészet- és designelmélet szakot kíséri. Az új
interdiszciplináris program négy diszciplínát, illetve
diszciplína-csoportot (művészettörténet, filozófia/esztétika,
társadalomelmélet és kommunikáció) összefogva, és műhely-ismeretekkel
(tekhné) kiegészítve kutatja az autonóm és alkalmazott művészet fogalmait,
funkcióit, folyamatait, alkotásait és hatásait; vagyis azt, amit időnként
nagyon tágan vizuális kultúrának szoktak nevezni.

A Vizuális Kultúra Konferencia az interdiszciplináris program
szakterületeit felölelő sorozat első alkalma, melynek feladata a vizuális
kultúra mint kutatási tárgy körbejárása, különös tekintettel azokra a
kérdésekre és problémákra, amelyekre a diszciplína válaszként létrejött.
A konferencia moderátorai: Bátori Zsolt és Horányi Attila (MIE Vizuális
Kultúra Kutatócsoport)
A konferencia szerkezete:
Minden előadást (30 perc) 10 perces korreferátum és 30 perc vita követ.

A konferencia programja

2004. május 7. (péntek) 9:00-11:30:
Hornyik Sándor (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)
A vizuális kultúra retorikája: egy újabb fejezet a régiek és a modernek
viszályában
Korreferens: Zwickl András (Magyar Nemzeti Galéria, MIE Elméleti Intézet)

Timár Katalin (Ludwig Múzeum)
Mi a vizuális kultúra?
Korreferens: Ébli Gábor (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)

13:00-15:30:
Beke László (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)
Megjegyzések a vizuális kultúra fogalomtörténetéhez és aktuális
értelmezéséhez
Korreferens: Janáky István (MIE Doktori Iskola)

Bán András (Miskolci Egyetem Vizuális Antropológia Tanszék)
Csak a képek maradnak ránk
Korreferens: Aknai Katalin (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet)

16:00-18:30:
Kókai Károly (Wiener Kreis, Bécs)
Otto Neurath és Gerd Arntz képstatisztikája
Korreferens: Zsótér László (MIE Doktori Iskola)

Milián Orsolya (SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék)
Nézővé tenni az olvasót
Korreferens: Szentpéteri Márton (Octogon Architecture & Design)

2004. május 8. (szombat) 9:00-11:30:
Bárkányi Attila (MIE Formatervező Tanszék)
A tárgy elnyeri formáját
Korreferens: Tóth Péter (BDF Művelődéstudományi és Kommunikáció
Tanszék)Horányi Özséb (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék)
Az interdiszciplinaritásról a vizuális kultúra összefüggésében
Korreferens: Zemplén Gábor (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)

13:00-15:30:
Ragó Anett (ELTE Médiakutató Intézet)
- Személyes képek - a perceptuális tapasztalattól a fogalmi
reprezentációig
Korreferens: Dúll Andrea (ELTE Kísérleti és Általános Pszichológia
Tanszék)
Ármeán Otília (SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék)
A betű vizuális és verbális határvonalán
Korreferens: Babarczy Eszter (BME Média Oktató és Kutató Központ)

16:00-17:15:
Ferkai András (MIE Építész Tanszék)
Építészet és vizuális kultúra
Korreferens: Szalai András (BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék,
MIE Elméleti Intézet)

*****************************************************
Seres Szilvia, Tel.: (30)-9894917
*****************************************************


More information about the Artinfo mailing list