[artinfo] "CIVIL TWILIGHT (VI): NO MORE HEROES"

Adele Eisenstein adele at c3.hu
Thu Apr 22 18:56:34 CEST 2004


[scroll down for English]

KORTÁRS KONTEXTUÁLIS
PERFORMANCE MÛVÈSZET
KUTATÁS ES OKTATÁS

MEGHÍVÓ
RODDY HUNTER (GB)

"CIVIL TWILIGHT (VI): NO MORE HEROES"

2004. ÁPRILIS 30 - MÁJUS 4.

BUDAPEST, HÕSÖK TERE

 április 30, péntek.: 03:55 06:55
 április 30, péntek.: 18:25 21:25
 május 1, szombat.: 03:55 06:55
 május 1, szombat.: 18:25 21:25
 május 2, vasárnap.: 03:55 06:55
 május 2, vasárnap.: 18:25 21:25

DARTINGTON GALÉRIA, DARTINGTON COLLEGE OF ARTS, ANGLIA

 május 4, kedd: 18:00 - 21:00

"
a leghatékonyabb kulturális forradalmi kísérletek arra irányultak, hogy a 
szemlelônek a hôssel való pszichológiai azonosulását megtörjék, céljuk 
pedig az volt, hogy a szemlélôt saját életének forradalmasítására 
mozgósítsák, s így aktívvá tegyék."
Guy DEBORD, 'Report on the Construction of Situations and on the 
International Situationist Tendency’s Conditions of Organisation and 
Action', 1957

A ”civil twilight” annak az idõpontnak az asztronómiai meghatározàsa, 
amikor az alkonyi és hajnali fény a földi képzõdményeket még és már 
tisztán láthatóvá teszi, a horizont pontosan kivehetô, és láthatóak a 
legfényesebb csillagok. A ”civil twilight” hajnali kezdete elôtt és esti 
vége után mesterséges megvilágítás szükséges bármely szabadtéri 
tevékenységhez.

A 2004. április 30-i éjszakai sötétség megszûnte és május 2-a estéjén való 
beállta között hat háromórás sétát teszek a Hôsök terén illetve a tér 
körül. Folyamatosan sétálok az órajárással megegyezô, majd ellenkezô 
irányban, amihez minden érdeklôdô csatlakozhat, hogy együtt gondolkodjon 
velem a hôsiességrôl szóló lehetséges kollektív képzetekrõl. Járásom 
kitartó folyamatosságáról, valamint a kezemben fejjel lefelé tartott - 
mindennap különbözô szinû (piros, fehér, sárga fejû, és természetesen zöld 
szárú) - rózsáról leszek felismerhetõ. A performance idôpontjai tudatosan 
lettek kiválasztva Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása és az 
ezzel egybeesô “Munka Ünnepe” körül.

A meghívó személyes vagy más formában való részvételre invitál. A 
tetszõleges formában (e-mail, levél, kép, hang, tárgyak, gondolat) 
elküldött dokumentumokat május 4-e estéjen egy “beszámoló performance” 
keretében a Dartington Galeriaban (Dartington College of Art, Anglia) 
szeretném nyilvánossá tenni. Anyagok küldhetôk e-mailen a 
r.hunter at dartington.ac.uk, vagy postán Roddy Hunter névre a Dartington 
College of Arts, Totnes, TQ9 6EJ, England címre.

A "Civil Twilight VI: No More Heroes" egy kétéves performance kutatási 
projekt végpontja, mely közösségi funkcióval vagy jelentôséggel bíró városi 
tereken - vagy azokra utalva - zajlik. A kutatás a társadalmi ellenõrzés, a 
gazdaság- és politikatudomány, a vágy-, a történelem- és a 
szituációteremtés témakörében vet fel kérdéseket. A projektben partnerként 
eddig kulturalis intezmenyek (pl. Piet Zwart Institute, Rotterdam) és 
kisebb közösségi szervezôdések (pl. Pico Boulevard Revitalisation Group, 
Los Angeles) egyaránt részt vettek.

Performance-ok a projekt keretében: Dundee Law Skócia; Trafalgar Square - 
London; Victory Square - Minszk; Plata Libertatii - Temesvár; Fôtér - 
Érsekújvár; Plaça de Catalunya - Barcelona; Cathedral Quarter - Belfast; 
Pico Boulevard - Los Angeles; Baghdad - Irak; Yitzhak Rabin tér - Tel Aviv; 
Adamsdown - Cardiff; Wiite de Withstraat Rotterdam; Tian’anmen 
tér Beijing; Hôsök Tere - Budapest.

Kérem, küldje tovább ezt a meghívót bárkinek, akit informálni szeretne az 
eseményrôl, egyben elôre elnézést kérek az esetlegesen többször is 
megkapott meghívókért.

Köszönettel,

Ars long, vita brevis!

Roddy HunterCONTEMPORARY CONTEXTUAL
PERFORMANCE ART
RESEARCH AND PEDAGOGY

INVITATION

RODDY HUNTER

CIVIL TWILIGHT (VI): NO MORE HEROES

30 APRIL - 4 MAY 2004

Heroes' Square, BUDAPEST, HUNGARY

Friday, 30 April: 03:55 06:55
Friday, 30 April: 18:25 21:25
Saturday, 1 May: 03:55 06:55
Saturday, 1 May: 18:25 21:25
Sunday, 2 May: 03:55 06:55
Sunday, 2 May: 18:25 21:25

DARTINGTON GALLERY, DARTINGTON COLLEGE OF ARTS, ENGLAND

Tuesday, 4 May: 18:00 - 21:00

"
 the most pertinent revolutionary experiments in culture have sought to 
break the spectator's psychological identification with the hero so as to 
draw him into activity by provoking his capacities to revolutionise his own 
life."

Guy DEBORD, 'Report on the Construction of Situations and on the 
International Situationist Tendency’s Conditions of Organisation and 
Action', 1957

'Civil Twilight ' is an astronomical term describing the limit at which 
twilight illumination is sufficient for terrestrial objects to be clearly 
distinguished, when the horizon is clearly defined and the brightest stars 
visible. Artificial illumination is required to carry on ordinary outdoor 
activities before the beginning of morning civil twilight and after the end 
of evening civil twilight. Complete darkness, however, ends sometime before 
and after these times.

Between the disappearance of darkness on Friday 30 April and its 
reappearance on Sunday 2 May 2004 I will undertake six three hour walks in 
and around the perimeter of Hõsök Tere, Budapest. I will walk continuously 
in both clockwise and anti-clockwise directions and invite anyone 
interested to walk with me to help discover collective ways of thinking 
about heroism. I will be recognisable by the repetitive insistence and 
deliberateness of my continual motion and by carrying a different coloured 
rose (red, white, or yellow flower; the stalk is always green) upside down 
on each different day. It is of course deliberate that this performance 
will occur over the day that marks Hungary's accession to the European 
Union and International Workers' Day.

I invite your collaboration, whether in person or from a distance, in 
anyway you feel appropriate toward making this project successful. I will 
endeavour to publicly share any material (emails, letters, images, sounds, 
objects, thoughts
) on the evening of Tuesday, 4 May 2004 during a 
performance reporting on the project at Dartington Gallery. Please make any 
of your ideas known by email to r.hunter at dartington.ac.uk or by post to 
Roddy Hunter, Dartington College of Arts, Totnes, TQ9 6EJ, England.

'Civil Twilight (VI): No More Heroes' marks the culmination of a two-year 
performance research project situated in - or referring to - urban places 
of civic function or importance in deliberately varying locations. The 
research asks questions about social control, economic and political 
science and constructions of desire, history and situations. Project 
partners have ranged from cultural institutions such as Piet Zwart 
Institute, Rotterdam to community groups such as the Pico Boulevard 
Revitalisation Group, Los Angeles.

Works have centred upon Dundee Law, Scotland; Trafalgar Square, London; 
Victory Square, Minsk; Piata Libertatii, Timisoara; Main Square, Nové 
Zámky; Plaça de Catalunya, Barcelona; Cathedral Quarter, Belfast; Pico 
Boulevard, Los Angeles/Baghdad, Iraq; Yitzhak Rabin Square, Tel Aviv; 
Adamsdown, Cardiff; Wiite de Withstraat, Rotterdam/Tian’anmen Square, 
Beijing and now Heroes' Square, Budapest.

Please pass this invitation on to anyone that you wish to inform and accept 
my apologies for any cross posting

Sincerely and with thanks,

Ars longa, vita brevis!

Roddy Hunter


More information about the Artinfo mailing list