[artinfo] MEGHIVO - Godot Galeira

Godot Galeria waiting at godot.hu
Mon Oct 27 03:06:37 CET 2003


                Godot Galéria

            1075 Budapest, Madách út 8.

               [1]www.godot.hu
   _________________________________________________________________

  [2]Feliratkozás a hirlevélre
  [3]Leiratkozás a hírlevélről
  
         A Godot Galéria tisztelettel meghívja Önt

               Választások 2003
           (Képzo")mu"vészet kontra Politika
                   
           címu" kiállításának megnyitójára
            2003. november 3-án, hétfo"n.

                Baksai József
                 Bukta Imre
               Dr. Máriás Béla
               ef Zámbó István
                El Kazovszkij
                Földi Péter
                Gaál József
                Kovács Péter
               Szemadám György
               Szurcsik József
                   
               Megnyitó: 18 óra

             Göncz Árpád köszönto"je
              A kiállítás védnökei:
                Göncz Árpád
           a Magyar Köztársaság volt elnöke

                Hiller István
         a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere

               [szurcsik1.jpg]
          [4]A kép letöltése nyomdai méretben

       A kiállítás megtekintheto" 2003. november 21-ig.
           hétfo"to"l péntekig 10-18 óráig,
       etto"l eltéro" ido"pontban elo"zetes egyeztetéssel

                Godot Galéria
            1075 Budapest, Madách út 8.
               Tel.: 322-52-72
               [5]www.godot.hu
               waiting at godot.hu


  A Godot Galéria meghívja Önt a Választások 2003, (Képzo")mu"vészet
  kontra politika címu" kiállításának a megnyitójára 2003. november
  3-án, hétfo"n. 18 órakor Göncz Árpád köszönto"je. A kiállítás
  védnökei: Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság volt elnöke és Hiller
  István, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere.

  A Godot Galéria azért döntött a Választások 2003. megrendezése
  mellett, mert bár az idei évben a 2002-es illetve 2004-es esztendo"vel
  szemben nincsenek politikai választások, mégis állandó, felfokozott
  kampányhangulat uralkodik. Társadalmunk túlpolitizált, az emberek az
  utcákon, iskolákban, családban, gyakorlatilag mindenhol a politikáról
  beszélnek, indulatokkal vagy a nélkül, pedig az ún. nyugati
  demokráciák az elmúlt fél évszázad során bebizonyították, nincs
  szignifikáns különbség a más ideológiai alapokon, de alapveto"
  demokratikus értékeket betartó kormányok intézkedései között. A hazai
  közéletben, közgondolkozásban és közfigyelemben azonban továbbra is a
  politika a vezeto" hír, örökre övé a bérelt címlap. Úgy érezzük, hogy
  egyre többen csömörlenek meg etto"l, és fordulnak el a számukra
  méltatlan hangnemto"l, stílustól. A kiállítással fel kívánjuk hívni az
  emberek figyelmét az élet egy általunk sokkal fontosabbnak tartott
  területére, a (képzo")mu"vészetre.

                [gaal1.jpg]
          [6]A kép letöltése nyomdai méretben

  Egy generáció 10 jelento"s mu"vészét kértük fel, hogy a képi kifejezés
  nyelvén mondja el véleményét a jelenlegi helyzetro"l. Baksai József,
  Bukta Imre, Dr. Máriás Béla, El Kazovszkij, Ef Zámbó István, Földi
  Péter, Gaál Jószef, Kovács Péter, Szemadám György és Szurcsik József
  kiált fel egyszerre a maga sajátos, egyéni világával túlpolitizált
  életünkre, egyben választási leheto"séget nyújtva a befogadónak. A
  kiállítással ugyanis többféle választási szituációt szeretnénk
  teremteni. Egyrészt egy választást az egyre inkább háttérbe szorított
  (képzo")mu"vészet és a mindent vivo" politika között. Mérlegre
  helyezzük a politikát, amely a médián keresztül próbálja uralni a
  gondolatokat, a cselekvéseket, a mindennapokat, illetve a
  (képzo")mu"vészetet, melyre egyre kevesebb ido" jut és egyre kevésbé
  jelent elmélyülést, katarzist és támaszt. A másik választási szituáció
  a kiállított alkotások között alakul ki. Természetesen semmiféle
  versenyhelyzetet nem kívánunk teremteni a meghívott mu"vészek között,
  a választás a kiállítás természetes jellegébo"l adódik, minthogy a
  nézo" értékel és kiválasztja a számára legértékesebbet.

                [bukta1.jpg]
          [7]A kép letöltése nyomdai méretben

  A kiállításon az alábbi kérdésekkel kívánjuk szembesíteni a nézo"t:
  Mennyi ido"t szán Ön a politikára? Milyen szerepet tölt be az Ön
  életében a politika illetve a mu"vészet? Van-e igazi tétje a politikai
  választásoknak? Volt már valamilyen közvetlen hatással az Ön életére a
  politika? Szavazni volt többször vagy kiállításon az utóbbi 13 évben?
  Mennyi bo"r van a képeken? Mikor nyújtott Önnek katarzist egy
  mu"vészeti esemény? Volt már elfogult Ön egy mu"vésszel szemben? Hány
  mu"vészt illetve politikust ismer? Ön mit/kit választ?

              [elkazovszkij1.jpg]
          [8]A kép letöltése nyomdai méretben

  Most igazán nagy a tét, (képzo")mu"vészet kontra politika. Kérjük
  szavazzon, voksát az ország bármely kiállítótermében a látogatásával
  adja.

               Szavazzon ránk.                Godot Galéria
            1075 Budapest, Madách út 8.
               Tel.: 322-52-72
               [9]www.godot.hu
               waiting at godot.hu
               [bpestCimer.jpg]

                [nkaff.jpg]

               [logo_cimmel1.jpg]


                [sarokhaz.jpg]

References

  1. http://www.godot.hu/
  2. mailto:safizoo at westel900.net%20?subject=%20%3CGodot%20Galeria%20kiallitasai%20-%20HIRLEVEL%3E
  3. mailto:safizoo at westel900.net%20?subject=%20%3CA%20tovabbiakban%20nem%20kerem%20hirleveluket%20-%20%20REMOVE%3E
  4. http://www.godot.hu/valasztas/szurcsik.jpg
  5. http://www.godot.hu/
  6. http://www.godot.hu/valasztas/gaal.jpg
  7. http://www.godot.hu/valasztas/bukta.jpg
  8. http://www.godot.hu/valasztas/elkazovszkij.jpg
  9. http://www.godot.hu/


More information about the Artinfo mailing list