[artinfo] 50. Velencei Képzomuvészeti Biennále a Millenárison

Bora Eva ebora@mucsarnok.hu
Mon, 24 Feb 2003 14:56:34 +0100


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_0018_01C2DC14.ECB8B5E0
Content-Type: text/plain;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Kedves Bar=E1tunk!
=20
=20
=20
Szeretettel megh=EDvunk a K=E1v=E9h=E1zi Est=E9k sorozat k=F6vetkezo =
programj=E1ra!

=C1LMOK =C9S KONFLIKTUSOK - besz=E9lget=E9s az 50. Velencei =
K=E9pzomuv=E9szeti Bienn=E1le kapcs=E1n.
Vend=E9g=FCnk: PETR=C1NYI ZSOLT muv=E9szett=F6rt=E9n=E9sz, a Magyar =
Pavilon ki=E1ll=EDt=E1s=E1nak kur=E1tora.


2003. febru=E1r 27-=E9n (cs=FCt=F6rt=F6k) este 6, Millen=E1ris Haj=F3 =
(Millen=E1ris Park: II., F=E9ny u. 20-22.)
=20


Szeretettel v=E1runk!
=20
=20
Bora =C9va Beatrix, h=E1zigazda
=20
=20
A program ingyenes!------=_NextPart_000_0018_01C2DC14.ECB8B5E0
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3Dtext/html;charset=3Diso-8859-1 =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2920.0" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY background=3D"" bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DArial>Kedves=20
Bar=E1tunk!<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>Szeretettel megh=EDvunk a =
K=E1v=E9h=E1zi=20
Est=E9k sorozat k=F6vetkezo programj=E1ra!<BR><BR>=C1LMOK =C9S =
KONFLIKTUSOK=20
-&nbsp;besz=E9lget=E9s az 50. Velencei K=E9pz&#337;m&#369;v=E9szeti =
Bienn=E1le=20
kapcs=E1n.<BR>Vend=E9g=FCnk: PETR=C1NYI ZSOLT =
m&#369;v=E9szett=F6rt=E9n=E9sz, a Magyar Pavilon=20
ki=E1ll=EDt=E1s=E1nak kur=E1tora.</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial>2003. febru=E1r 27-=E9n (cs=FCt=F6rt=F6k) este =
6, Millen=E1ris Haj=F3=20
(Millen=E1ris Park: II., F=E9ny u. 20-22.)<BR>&nbsp;</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DArial>Szeretettel =
v=E1runk!<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>Bora =C9va=20
Beatrix, h=E1zigazda<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR>A program =
ingyenes!<BR></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DArial></FONT>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

------=_NextPart_000_0018_01C2DC14.ECB8B5E0--