[artinfo] MEGHIVO - Godot Galeira

Godot Galeria waiting at godot.hu
Mon Dec 1 08:23:40 CET 2003


                Godot Galéria

            1075 Budapest, Madách út 8.

               [1]www.godot.hu
   _________________________________________________________________

  [2]Feliratkozás a hirlevélre
  [3]Leiratkozás a hírlevélről
  
         A Godot Galéria tisztelettel meghívja Önt

           a Festmények, szobrok és dobozok 

           címu" kiállításának megnyitójára,

           mely az Antal-Lusztig Gyu"jtemény

       kortárs mu"vészeti anyagából mutat be válogatást.

          Megnyitó: 2003 december 3-án 20 óra.

                 Megnyitja:

              Ébli Gábor, esztéta.


               [meghivo_2.jpg]
          [4]A kép letöltése nyomdai méretben

            A kiállító mu"vészek listája:
   Bereznai Péter, Birkás István, Deim Pál, efZámbó István, feLugossy
  László, Földi Péter, Gaál József, Káldi Kata, Károlyi Zsigmond, Köves
  Éva, Lakner László, Lois Viktor, Méhes László, Swierkiewicz Róbert,
   Tamási Claudia, Taubert László, Ujházi Péter, Váli Dezso", Vojnich
      Erzsébet, Wahorn András, Zoltán Sándor, Zsakó István

       A kiállítás megtekintheto" 2003. december 23-ig.
             Keddto"l péntekig 10-18 és
              szombaton 10-13 óráig,
       etto"l eltéro" ido"pontban elo"zetes egyeztetéssel


  Az idén harmadik alkalommal jelentkezik a Godot Galéria Kortárs
  magángyu"jtemények címu" kiállítássorozata. Célunk, hogy felhívjuk a
  figyelmet a rendszerváltás óta megújult ero"vel beindult
  magángyu"jtésre, melyben sokszor keveredik a múzeumi igényességu"
  értékmentés a presztízsteremto" vállalati befektetéssel. Egyre többen
  jönnek rá, hogy a mu"gyu"jtés egyik legizgalmasabb, legváltozatosabb,
  a gyu"jto" egyéniségét leginkább kifejezni tudó területe a kortárs
  képzo"mu"vészet. Mostani kiállításunk igazi különlegesség: Antal Péter
  klasszikus gyu"jteménye talán a legnagyobb, legszélesebb köru"
  gyu"jtemény Magyarországon. Darabjai számtalan kiállításon,
  katalógusban, monográfiában jelentek meg, azonban eddig mindig
  magántulajdonként, névtelenül. A mostani az elso" alkalom, hogy a
  gyu"jto" felfedi kilétét, személyes választásait.


              [foldi%20peter_2.jpg]
              Földi Péter /részlet/
          [5]A kép letöltése nyomdai méretben


  Hogyan kötheto" Csontváry, Szinyei vagy éppen Gulácsy a mai kortárs
  mu"vészethez? Milyen mércét állítanak a ma már klasszikusnak tekintett
  mesterek a jelen alkotói elé? S fordítva: mit láthatunk meg a talán
  örökké érvényes modernségükbo"l azáltal, hogy a mai mu"vészek felo"l
  nézünk képeikre? Az egyes remekmu"vek kvalitásán túl ezek a kérdések
  tesznek izgalmassá egy olyan mu"gyu"jteményt, ahol a modern magyar
  mu"vészet teljes íve megtalálható, Nagybányától a mai
  pixel-festészetig.
  A kollekció eredete a nagy mu"veltségu" nagyapára megy vissza, aki a
  hatvanas évek végéto"l már az akkor középiskolás unokája kezdeti
  mu"tárgy-vásárlásait is támogatta.

  A kollekció túllép a festészet határain. Bokros Birman Dezso" és
  Medgyessy Ferenc szobrászatát hagyatékukból származó, átfogó anyag
  mutatja be. Grafikában kiemelkedo" az Ámos Imre anyag, amely egyúttal
  a gyu"jto"t Anna Margithoz fu"zo" közeli barátság emléke is. A
  debreceni otthonban ma már külön vitrin fogadja be az ókori régészeti
  tárgyakat is.

                [gaal_2.jpg]
              Gaál József /részlet/
          [6]A kép letöltése nyomdai méretben

  A gyu"jtött klasszikus modern anyag múzeumi mino"sége és mélysége nem
  jelentett akadályt a kortárs mu"vészet beemelése elo"tt sem. Az Ország
  Lili ikonosztáz a falon, Bálint Endre legkülönbözo"bb technikájú
  munkái vagy éppen a részben külföldro"l hazahozott, sokáig
  lappangóként számon tartott Kondor Béla mu"vek spektruma mutatja, hogy
  a második világháború utáni élo" mu"vészetünk az unoka révén már
  kezdetto"l fogva, s a hivatalos kanonizációt jóval megelo"zo"en utat
  talált a nyolcvankilenc éves korában elhunyt, s az utolsó napig
  aktívan élo" nagyapa által eredetileg a klasszikusokra és a saját
  kortársaira alapított gyu"jteménybe. Ekkor do"lt el, hogy ez tényleg
  közös Antal-Lusztig Gyu"jtemény lesz és marad: a két generáció ízlése
  ugyan különbözhetett, de a mino"ség, s néhány stiláris alapelv iránti
  elkötelezettségük közös nevezo"t biztosított a lassan száz évet
  felölelo" anyagnak.
  1978-ben azonban nem csupán a nagyapa hunyt el, hanem Ország Lili is
  távozott. Halálával megszakadt a gyu"jtemény kortárs részének építése.
  Az abban az évben még éppen csak a diplomáját megszerzo" fiatalember
  mellett szinte anyai szerepet játszó mu"vészno" személyes jelenléte
  túl fontos volt, semhogy ennek hitele nélkül folytatódhatott volna az
  élo"mu"vészeti vásárlás. Másfél évtized következett, amely alatt a
  klasszikus kollekció rendületlenül gazdagodott, s az addig megvett
  kortárs rész a mesterek halálával csöndben klasszicizálódott, ám újabb
  kortársak felé nem történt nyitás.

                [lakner_2.jpg]
             Lakner László /részlet/
          [7]A kép letöltése nyomdai méretben

  Ennek esztétikai oka is volt. A még második világháború elo"tti,
  klasszikus gyökerekbo"l táplálkozó, a hatvanas-hetvenes években
  kortársnak számító generáció távoztával a modern mu"vészet egy
  szakasza lezárult. Az új kortársaktól jóval nehezebb volt választani,
  különösen az Antal-Lusztig program mentén, amelynek máig is központi
  elemei az expresszív (zömében, bár nem kizárólag figuratív), mély
  színárnyalatokat alkalmazó festészet, és a drámai konfliktusok
  megragadása egy részben egzisztencialista, részben spirituális
  olvasatban. Ez a mu"vészeti krédó azonban kevéssé tu"nik jellemzo"nek
  a mai kortárs alkotókra. A klasszikus modern és a kortárs értékek
  küzdelme ezért a jelenkori mu"vészet gyu"jtésének másodszori
  elkezdésekor vált valóban élessé.

  A korábbi kortárs anyag nyilvánvaló szervességgel ízesült a
  gyu"jteménybe, de van-e, s ha igen, melyek azok a mai trendek,
  amelyeket néhány évtized múltán majd ugyanilyen természetes egységben
  látunk a korábbi huszadik századi anyaggal? Bár tíz éve újra, so"t
  nagy lendülettel gyu"jt kortársat, ez a kétely máig kíséri Antal Péter
  választásait. Ez, a gyu"jto" által nyíltan felvállalt bizonytalanság
  adja meg vételeinek emberi értékét is: ugyan ki ne választaná inkább a
  biztosat, s ülne klasszikus babérjain? A bizonytalanság magyarázza azt
  is, hogy a gyu"jto" a mai mu"vészek elég széles köréto"l vásárol,
  miközben a mostani kiállítás csak egy szu"kebb, néhány szempont
  szerinti válogatást mutat be.

                Godot Galéria
            1075 Budapest, Madách út 8.
               Tel.: 322-52-72
               [8]www.godot.hu
               waiting at godot.hu


               [bpestCimer.jpg]

                [nkaff.jpg]


  Ébli Gábor: 

  Képek, szobrok és dobozok az Antal-Lusztig gyu"jteménybo"l

  Hogyan kötheto" Csontváry, Szinyei vagy éppen Gulácsy a mai kortárs
  mu"vészethez? Milyen mércét állítanak a ma már klasszikusnak tekintett
  mesterek a jelen alkotói elé? S fordítva: mit láthatunk meg a talán
  örökké érvényes modernségükbo"l azáltal, hogy a mai mu"vészek felo"l
  nézünk képeikre? Az egyes remekmu"vek kvalitásán túl ezek a kérdések
  tesznek izgalmassá egy olyan mu"gyu"jteményt, ahol a modern magyar
  mu"vészet teljes íve megtalálható, Nagybányától a mai
  pixel-festészetig. A kollekció eredete a nagy mu"veltségu" nagyapára
  megy vissza, aki a hatvanas évek végéto"l már az akkor középiskolás
  unokája kezdeti mu"tárgy-vásárlásait is támogatta.
  A kollekció túllép a festészet határain. Bokros Birman Dezso" és
  Medgyessy Ferenc szobrászatát hagyatékukból származó, átfogó anyag
  mutatja be. Grafikában kiemelkedo" az Ámos Imre anyag, amely egyúttal
  a gyu"jto"t Anna Margithoz fu"zo" közeli barátság emléke is. A
  debreceni otthonban ma már külön vitrin fogadja be az ókori régészeti
  tárgyakat is.
  A gyu"jtött klasszikus modern anyag múzeumi mino"sége és mélysége nem
  jelentett akadályt a kortárs mu"vészet beemelése elo"tt sem. Az Ország
  Lili ikonosztáz a falon, Bálint Endre legkülönbözo"bb technikájú
  munkái vagy éppen a részben külföldro"l hazahozott, sokáig
  lappangóként számon tartott Kondor Béla mu"vek spektruma mutatja, hogy
  a második világháború utáni élo" mu"vészetünk az unoka révén már
  kezdetto"l fogva, s a hivatalos kanonizációt jóval megelo"zo"en utat
  talált a nyolcvankilenc éves korában elhunyt, s az utolsó napig
  aktívan élo" nagyapa által eredetileg a klasszikusokra és a saját
  kortársaira alapított gyu"jteménybe. Ekkor do"lt el, hogy ez tényleg
  közös Antal-Lusztig kollekció lesz és marad: a két generáció ízlése
  ugyan különbözhetett, de a mino"ség, s néhány stiláris alapelv iránti
  elkötelezettségük közös nevezo"t biztosított a lassan száz évet
  felölelo" anyagnak.
  1978-ben azonban nem csupán a nagyapa hunyt el, hanem Ország Lili is
  távozott. Halálával megszakadt a gyu"jtemény kortárs részének építése.
  Az abban az évben még éppen csak a diplomáját megszerzo" fiatalember
  mellett szinte anyai szerepet játszó mu"vészno" személyes jelenléte
  túl fontos volt, semhogy ennek hitele nélkül folytatódhatott volna az
  élo"mu"vészeti vásárlás. Másfél évtized következett, amely alatt a
  klasszikus kollekció rendületlenül gazdagodott, s az addig megvett
  kortárs rész a mesterek halálával csöndben klasszicizálódott, ám újabb
  kortársak felé nem történt nyitás.
  Ennek esztétikai oka is volt. A még második világháború elo"tti,
  klasszikus gyökerekbo"l táplálkozó, a hatvanas-hetvenes években
  kortársnak számító generáció távoztával a modern mu"vészet egy
  szakasza lezárult. Az új kortársaktól jóval nehezebb volt választani,
  különösen az Antal-Lusztig program mentén, amelynek máig is központi
  elemei az expresszív (zömében, bár nem kizárólag figuratív), mély
  színárnyalatokat alkalmazó festészet, és a drámai konfliktusok
  megragadása egy részben egzisztencialista, részben spirituális
  olvasatban. Ez a mu"vészeti krédó azonban kevéssé tu"nik jellemzo"nek
  a mai kortárs alkotókra. A klasszikus modern és a kortárs értékek
  küzdelme ezért a jelenkori mu"vészet gyu"jtésének másodszori
  elkezdésekor vált valóban élessé.
  A korábbi kortárs anyag nyilvánvaló szervességgel ízesült a
  gyu"jteménybe, de van-e, s ha igen, melyek azok a mai trendek,
  amelyeket néhány évtized múltán majd ugyanilyen természetes egységben
  látunk a korábbi huszadik századi anyaggal? Bár tíz éve újra, so"t
  nagy lendülettel gyu"jt kortársat, ez a kétely máig kíséri Antal Péter
  választásait. Ez, a gyu"jto" által nyíltan felvállalt bizonytalanság
  adja meg vételeinek emberi értékét is: ugyan ki ne választaná inkább a
  biztosat, s ülne klasszikus babérjain? A bizonytalanság magyarázza azt
  is, hogy a gyu"jto" a mai mu"vészek elég széles köréto"l vásárol,
  miközben a mostani kiállítás csak egy szu"kebb, néhány szempont
  szerinti válogatást mutat be.
  Tudatos döntésként nem szerepel a tárlaton az Iparterves anyag. Bak
  Imre, Keserü Ilona vagy Nádler István képei gyakorlatilag konszenzusos
  értéknek számítanak már. Egy másik kiállításon azért érdemes lenne
  majd egy olyan hosszmetszetet felvillantani, amely a gyu"jteményben, a
  személyes ízlésnek megfelelo"en, a kolorista-naturalista irányhoz
  képest mennyiségileg értelemszeru"en kisebb súllyal, ám kiváló
  mu"vekkel képviselt korai konstruktivista vonalú avantgárd (Kassák
  Lajos, Moholy-Nagy László, Nemes Lampérth József, de akár a zseniális
  Bohacsek Ede) alkotásaitól nyúlna a neo-avantgárdig.
  Ezt az irányt csak Deim Pál egy miniatu"r remeke, illetve Károlyi
  Zsigmond öt kisebb képbo"l álló egysége képviseli a mostani bemutatón,
  amelyhez viszont nem véletlenül társul Káldi Kata és Köves Éva egy-egy
  képe. A hatvanas-hetvenes évek nagy generációjából mindazonáltal
  felbukkan még Méhes László és Lakner László (Száj) egy-egy mu"ve, s a
  rendezo"k vagány választása az utóbbihoz a fo"iskolán végzo"s Tamási
  Claudia mai festményeit (Ajkaim) társítani. A festészet leheto"ségeit,
  dilemmáit tematizáló alkotók közül nagyméretu", de most nem bemutatott
  képekkel szerepel a kollekcióban Fehér László és Szu"cs Attila.
  A kollekció su"ru", drámai üzenetu", a lét feszültségeinek megidézését
  a látványos ecsetkezelés és a plasztikus faktúra révén is hangsúlyozó
  irányvonalának tükrében nem meglepo" a gyu"jto" elkötelezettsége Gaál
  József (Corpus) munkái iránt, akit a sevillai világkiállításon Tóth
  Menyhérttel közös bemutatón fedezett fel magának. Csupán színvilágában
  ellentéte ennek Földi Péter képe (Aszály), de pontosan a citromsárga
  ilyen bátor használata jelzi, hogy az emberi-állati lét nyomasztó
  érzeteinek elo"hívása nem a sötét színek függvénye. Földito"l egy
  hasonlóan nagyméretu", rózsaszín festmény éppen méretproblémák miatt
  maradt ki a kiállításról, de az egyébként oly könnyen giccsbe fúló
  világossárga és rózsaszín mesteri alkalmazása kapcsán érdemes
  elgondolkodni, hogyan is lehetett egy ilyen popos színvilágot mély
  dilemmák ábrázolásával tartalmassá tenni.
  A könnyed és a súlyos párosa jelenik meg, bár más vetületben, a
  Wahorn-efZámbó-feLugossy volt szentendrei triász bemutatott képein is.
  A gyu"jteményben található, lenyu"gözo" Vajda Lajos anyag fényében
  természetesnek tu"nhetne a Vajda Lajos Stúdió alkotói iránti
  érdeklo"dés, ám valójában csak Lugótól került nagyobb anyag Antal
  Péterhez. Annál tanulságosabb látni, hogy a groteszk képi világ mely
  darabjait választotta a gyu"jto". A formák gyakran amorf jellege, a
  tudatalatti elemeinek megidézése nem is helyezi oly távolra e mu"veket
  a kollekció gerincét képezo" drámai vonulattól.
  A mulandóságnak a harsány színek és ero"s gesztusok általi megidézését
  képviseli Swierkiewicz Róbert képe (Az álom jön és elszáll), míg egy
  látszólag szu"k színskála végtelen sok árnyalatában úszik, s a
  melankóliát, meditációt így varázsolja elo" Váli Dezso" és Vojnich
  Erzsébet egy-egy festménye. A középnemzedék további alkotóitól egy
  olyan csoport is található a kollekcióban és részben a kiállításon
  (Ujházi Péter, Birkás István), akik a hatást éppen a mesteri
  festo"iség elutasítása, s az anyaghasználat kiszélesítése például
  homok, textil vagy vakolat részeknek a képmezo"be történo" beépítése
  révén keresik.
  Az anyagok és a kétdimenziós felületbo"l való kilépés iránti
  érdeklo"dést tanúsítják a gyu"jteményben az immáron klasszikusnak
  számító, egykor kortárs szobrászok (Schaár Erzsébet, Vilt Tibor)
  alkotásai, s a kiállításon a groteszkbe hajló (Zsakó István) illetve a
  redukcióval a drámait kutató (Taubert László) kisplasztikák és a nagy
  Lois Viktor szobor.
  A mu"vészet-fogalomnak a gyu"jteményen belüli, radikális kitágítására
  legjobban a különteremben, mintegy kamara-kiállításon látható dobozok
  utalnak. Bereznai Péter és Ujházi doboz-kompozíciói hol a
  közép-európai történelem, hol az általános emberi lét szívszorító
  bugyraiból merítik elemeiket, míg Zoltán Sándor szürrealisztikus
  dobozai úgy kínálnak hommage-t Magritte-nak és Ország Lilinek
  egyaránt, hogy a bemutatott festészeti anyagból közben párbeszédre
  hívják a bölcseleti-mimetikus és groteszk-elvont motívumokat is.
  Az anyag egészét tekintve feltolul az eredeti kérdés, találkoznak-e
  ezek a mu"vek klasszikus elo"djeikkel? Egyes alkotások és mu"vészek
  terén ezt természetesen majd csak a jövo" dönti el. Ám összességében
  nyilvánvaló a közös kvalitásra törekvés, a klasszikus és a kortárs
  között csupán a történetiség alapján való különbségtétel elutasítása.
  Lehet egy kortárs mu" kérdésfelvetése és eszköztára akár teljesen
  hagyományos is, ha ezek a mai kor problémáira reflektálnak, akkor a
  mu" ugyanúgy korunk társa, mint egy installáció vagy c-print. S
  fordítva: egy mai munka elutasíthatja a mu"vészeti hagyomány akár
  minden elemét, ha örökérvényu" emberi dilemmákról és egyedi formában
  szól, akkor elo"bb-utóbb a klasszikus értékek közé sorolódik majd.
  Mindez ero"s folytonosságot sugall a szakma által gyakran oly élesen
  különválasztott klasszikus, modern és kortárs mu"vészet között. A
  gyu"jto" és befogadó számára a mesterséges történeti cezúráknál
  fontosabb az egyes mu"vek mino"sége.
  Különösen tanulságos mindezt egy átfogó huszadik századi gyu"jtemény
  kapcsán rekonstruálni. Hiszen a modern mu"vészet jövo"orientáltsága a
  múlttal való szakítás programjából eredt, míg a mai kortárs alkotások
  éppen a történetiséggel játszanak mint szabadon manipulálható
  szemiotikai vegyértékkel. E ketto"s perspektívából értheto" meg, hogy
  egy ilyen kitekintésu" kollekció a huszadik századot miért nem az
  izmusok, s különösen nem a geometrikus absztrakció történetére fu"zi
  fel. Jelen van ez a szál, so"t a kortárs anyagban is érvényesül de
  csupán az egyik lehetséges olvasatként. Most, hogy az avantgárd lassan
  minden hulláma történelemmé vált, valójában ez a kérdés foglalkoztat
  mindenkit: hogyan is lehet a mu"vészet konceptuális-filozófiai illetve
  érzéki-humanista vetületét egyensúlyban látni, egymással kibékíteni?
  Az Antal-Lusztig kollekció válasza elég egyértelmu"en az, hogy a
  mu"vészetnek a modern életben betöltött szerepe ugyan felöleli az
  esztétikai-formai kísérletezést és a politikai-világnézeti aktivitást,
  ám ezek együttesénél is jóval szélesebb, s mélyen köto"dik az emberi
  létállapot örökérvényu" kérdo"jeleivel való szembenézéshez.

  Az Antal-Lusztig gyu"jtemény kortárs-mu"vészeti válogatása december 3.
  23. között látható a Godot Galériában. Ébli Gábor

References

  1. http://www.godot.hu/
  2. mailto:safizoo at westel900.net%20?subject=%20%3CGodot%20Galeria%20kiallitasai%20-%20HIRLEVEL%3E
  3. mailto:safizoo at westel900.net%20?subject=%20%3CA%20tovabbiakban%20nem%20kerem%20hirleveluket%20-%20%20REMOVE%3E
  4. http://www.godot.hu/antal/meghivo.jpg
  5. http://www.godot.hu/antal/foldi%20peter.jpg
  6. gaal.jphttp://www.godot.hu/antal/gaal.jpg
  7. http://www.godot.hu/antal/lakner.jpg
  8. http://www.godot.hu/


More information about the Artinfo mailing list