[artinfo] litera - program és hírek

gabriel gabriel <nagygabi@axelero.hu>
Sun, 29 Sep 2002 17:02:11 +0200


This is a multi-part message in MIME format.

--Boundary_(ID_iDBOMEhGU8yoFbZ+qrt2LA)
Content-type: multipart/alternative;
 boundary="Boundary_(ID_1KrFXZA1doeJTu8Xfq+7XA)"


--Boundary_(ID_1KrFXZA1doeJTu8Xfq+7XA)
Content-type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-transfer-encoding: quoted-printable

Tisztelt Leend=F5 Egy=FCttm=FBk=F6d=F5nk! Kedves Seg=EDt=F5nk!

=D6r=F6mmel tudatjuk =D6nnel, hogy 2002 okt=F3ber=E9nek m=E1sodik =
fel=E9t=F5l litera c=EDmen elindul egy kort=E1rs magyar irodalmi =
port=E1l (www.litera.hu). Sz=E9les k=F6r=FB programaj=E1nl=F3val =E9s =
h=EDrblokkal szeretn=E9nk szolg=E1lni a kort=E1rs irodalom ir=E1nt =
=E9rdekl=F5d=F5ket, Magyarorsz=E1gon =E9s k=FClf=F6ld=F6n is. =
Tisztelettel arra k=E9rj=FCk, havi rendszeress=E9ggel, aktu=E1lisan =
t=E1j=E9koztasson benn=FCnket azokr=F3l a kort=E1rs magyar irodalmat =
=E9rint=F5 esem=E9nyekr=F5l (kort=E1rs =EDr=F3k felolvas=E1sa, =
k=F6nyvbemutat=F3ja, kort=E1rs =EDr=F3k m=FBveib=F5l k=E9sz=FClt filmek, =
=EDr=F3k sz=EDndarabjainak bemutat=F3ja stb.), amelyek abban =
int=E9zm=E9nyben, k=F6nyvesboltban,ki=E1ll=EDt=F3helyen, kultur=E1lis =
helysz=EDnen, illetve annak szervez=E9s=E9ben, azzal kapcsolatban =
zajlanak, valamint k=E9rj=FCk, inform=E1ljon minket minden olyan =
egy=E9b, a kort=E1rs magyar irodalommal kapcsolatos h=EDrr=F5l (d=EDjak, =
ford=EDt=E1sok, vend=E9g=FCl l=E1t=E1s, fesztiv=E1l, t=E1bor, =
m=FBv=E9szeti szervezetek esem=E9nyei stb.) is, amelyet =D6n =
k=F6z=E9rdek=FBnek tart.=20
Leend=F5 partnereink list=E1j=E1t most =E1ll=EDtjuk =F6ssze, amennyiben =
nem =D6n tud nek=FCnk seg=EDteni, k=E9rj=FCk, jelezze, kit kell =
keresn=FCnk, honnan =E9s ki tud inform=E1lni benn=FCnket a j=F6v=F5ben. =
Seg=EDts=E9g=E9t k=F6sz=F6nj=FCk.
Rendszeresen szeretn=E9nk k=F6zz=E9 tenni az =D6n =E1ltal =
rendelkez=E9s=FCnre bocs=E1tott h=EDreket, programaj=E1nl=F3kat, amelyek =
- amennyiben kiemelked=F5en fontos esem=E9nyr=F5l van sz=F3 - =
besz=E1mol=F3k, tud=F3s=EDt=E1sok is lehetnek. C=E9lunk, hogy sz=E9les =
k=F6rben ismertt=E9 v=E1ljon a kort=E1rs magyar irodalmi =E9let ezen =
szegmense is.
Az egyik mell=E9kelt lev=E9lben bemutatkozunk, a m=E1sikban olvashatja =
hivatalos felk=E9r=E9s=FCnket, illetve a r=E9szleteket.=20
Seg=EDts=E9g=E9t el=F5re is k=F6sz=F6nj=FCk. =D6r=F6m=FCnkre =
szolg=E1lna, ha folyamatos =E9s hossz=FA t=E1v=FA egy=FCttm=FBk=F6d=E9s =
sz=FCletne k=F6z=F6tt=FCnk!

Tisztelettel,
Nagy Gabriella - litera (szerkeszt=F5)

ELS=D5 SZ=C1MUNKBA OKT=D3BER 10-=C9IG V=C1RJUK =D6N=D6KT=D5L AZ =
OKT=D3BER 15-T=D5L NOVEMBER V=C9G=C9IG TERJED=D5 ID=D5SZAKRA VONATKOZ=D3 =
H=CDREKET, AJ=C1NL=D3KAT A NAGYGABI@LITERA.HU C=CDMRE (M=C1SOLATTAL: =
INFO@LITERA.HU).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=

=20
C=EDmzettek: M=FBcsarnok - Nagy Gabriella, B=E1torfi Andrea: Traf=F3, =
T=FCt=FC Tang=F3 - B=E1rdos De=E1k =C1gnes, Traf=F3 - Kenesei Edina, =
Ludwig M=FAzeum - Karafi=E1th Orsolya: Ban=E1n Klub - Derd=E1k Andr=E1s, =
Artpool - Klaniczay J=FAlia, Pet=F5fi Irodalmi M=FAzeum - Elek Tibor, =
Csorba Csilla, K=E1rolyi Csaba, =C9S - =C9s-vacsor=E1k, Fiatal =
K=E9pz=F5m=FBv=E9szek Egyes=FClete - Be=F6thy Bal=E1zs, Millen=E1ris - =
Kirchkeszner =C1gnes, B=E1lint Zsid=F3 K=F6z=F6ss=E9gi H=E1z, illetve =
Szombat - Sz=E1nt=F3 T. G=E1bor, Bihari =C1gnes, Bencz=FAr H=E1z, MEO - =
Bencsik Barnab=E1s, Kiscelli M=FAzeum - Fitz P=E9ter, C3 - Eisenstein =
Ad=E9le, Er=F5ss Nikolett; Budai Katalin - NKOM, M=FBv=E9szetek H=E1za, =
P=E9cs - =C1goston Zolt=E1n, Pet=F5fi Csarnok, Vigad=F3 Gal=E9ria, =
Kongresszusi K=F6zpont, L=E1gym=E1nyosi K=F6z=F6ss=E9gi H=E1z, =
Duna=FAjv=E1ros, Petr=E1nyi Zsolt, Miskolc, Zeml=E9nyi Attila, Pesti Est =
Caf=E9: Para-Kov=E1cs Imre, Bal=E1zs B=E9la St=FAdi=F3, Liget Gal=E9ria, =
V=E1rnagy Tibor, Mai Man=F3 H=E1z - T=F6r=F6k Andr=E1s, Magyar =
Filmm=FBv=E9szek Sz=F6vets=E9ge, Fekete Doboz Alap=EDtv=E1ny, Artinfo, =
=CDr=F3k Boltja - Nagy Bernadett, Gyermekk=F6nyvesbolt - Kov=E1cs =
Eszter, Osiris K=F6nyvesh=E1z, F=F3kusz K=F6nyv=E1ruh=E1z, Balassi =
K=F6nyvesbolt=20

--Boundary_(ID_1KrFXZA1doeJTu8Xfq+7XA)
Content-type: text/html; charset=iso-8859-2
Content-transfer-encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-2" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2614.3500" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DGaramond>
<DIV>
<DIV><FONT face=3DGaramond size=3D2>Tisztelt Leend=F5 =
Egy=FCttm=FBk=F6d=F5nk! Kedves=20
Seg=EDt=F5nk!</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DGaramond size=3D2>=D6r=F6mmel tudatjuk =D6nnel, hogy =
2002 okt=F3ber=E9nek=20
m=E1sodik fel=E9t=F5l <STRONG>litera </STRONG>c=EDmen elindul egy =
kort=E1rs magyar=20
irodalmi port=E1l (<A href=3D"http://www.litera.hu">www.litera.hu</A>). =
Sz=E9les k=F6r=FB=20
programaj=E1nl=F3val =E9s h=EDrblokkal szeretn=E9nk szolg=E1lni a =
kort=E1rs irodalom ir=E1nt=20
=E9rdekl=F5d=F5ket, Magyarorsz=E1gon =E9s k=FClf=F6ld=F6n is. =
Tisztelettel arra k=E9rj=FCk, havi=20
rendszeress=E9ggel, aktu=E1lisan t=E1j=E9koztasson benn=FCnket azokr=F3l =
a kort=E1rs magyar=20
irodalmat =E9rint=F5 esem=E9nyekr=F5l (kort=E1rs =EDr=F3k felolvas=E1sa, =
k=F6nyvbemutat=F3ja,=20
kort=E1rs =EDr=F3k m=FBveib=F5l k=E9sz=FClt filmek, =EDr=F3k =
sz=EDndarabjainak bemutat=F3ja stb.),=20
amelyek abban int=E9zm=E9nyben, k=F6nyvesboltban,ki=E1ll=EDt=F3helyen, =
kultur=E1lis=20
helysz=EDnen, illetve annak szervez=E9s=E9ben, azzal kapcsolatban =
zajlanak, valamint=20
k=E9rj=FCk, inform=E1ljon minket minden olyan egy=E9b, a kort=E1rs =
magyar irodalommal=20
kapcsolatos h=EDrr=F5l (d=EDjak, ford=EDt=E1sok, vend=E9g=FCl l=E1t=E1s, =
fesztiv=E1l, t=E1bor,=20
m=FBv=E9szeti szervezetek esem=E9nyei stb.) is, amelyet =D6n =
k=F6z=E9rdek=FBnek=20
tart.&nbsp;</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DGaramond size=3D2>Leend=F5 partnereink list=E1j=E1t =
most =E1ll=EDtjuk =F6ssze,=20
amennyiben nem =D6n tud nek=FCnk seg=EDteni, k=E9rj=FCk, jelezze, kit =
kell keresn=FCnk,=20
honnan =E9s ki tud inform=E1lni benn=FCnket a j=F6v=F5ben. =
Seg=EDts=E9g=E9t=20
k=F6sz=F6nj=FCk.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DGaramond size=3D2>Rendszeresen szeretn=E9nk k=F6zz=E9 =
tenni az =D6n =E1ltal=20
rendelkez=E9s=FCnre bocs=E1tott h=EDreket, programaj=E1nl=F3kat, amelyek =
- amennyiben=20
kiemelked=F5en fontos esem=E9nyr=F5l van sz=F3 - besz=E1mol=F3k, =
tud=F3s=EDt=E1sok is lehetnek.=20
C=E9lunk, hogy sz=E9les k=F6rben ismertt=E9 v=E1ljon a kort=E1rs magyar =
irodalmi =E9let ezen=20
szegmense is.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DGaramond size=3D2>Az egyik mell=E9kelt lev=E9lben =
bemutatkozunk, a=20
m=E1sikban olvashatja&nbsp;hivatalos felk=E9r=E9s=FCnket, illetve a =
r=E9szleteket.=20
</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DGaramond size=3D2>Seg=EDts=E9g=E9t el=F5re is =
k=F6sz=F6nj=FCk. =D6r=F6m=FCnkre=20
szolg=E1lna, ha folyamatos =E9s hossz=FA t=E1v=FA egy=FCttm=FBk=F6d=E9s =
sz=FCletne=20
k=F6z=F6tt=FCnk!</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT face=3DGaramond size=3D2>Tisztelettel,</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DGaramond size=3D2>Nagy Gabriella - litera=20
(szerkeszt=F5)</FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>
<DIV><FONT size=3D2><STRONG>
<DIV><FONT size=3D2><STRONG>ELS=D5 SZ=C1MUNKBA OKT=D3BER 10-=C9IG =
V=C1RJUK =D6N=D6KT=D5L AZ=20
OKT=D3BER 15-T=D5L NOVEMBER V=C9G=C9IG TERJED=D5 ID=D5SZAKRA VONATKOZ=D3 =
H=CDREKET, AJ=C1NL=D3KAT A=20
<A href=3D"mailto:NAGYGABI@LITERA.HU">NAGYGABI@LITERA.HU</A> C=CDMRE =
(M=C1SOLATTAL: <A=20
href=3D"mailto:INFO@LITERA.HU">INFO@LITERA.HU</A>).</STRONG></FONT></DIV>=
</STRONG></FONT></DIV></DIV>
<DIV><FONT face=3DGaramond=20
size=3D2>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
xxxxxxxxx</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DGaramond size=3D2>&nbsp;</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D2><FONT face=3DGaramond>C=EDmzettek:&nbsp;<FONT=20
face=3DGaramond>M=FBcsarnok &#8211; Nagy Gabriella, B=E1torfi Andrea: =
<FONT=20
face=3DGaramond>Traf=F3, T=FCt=FC Tang=F3 &#8211; B=E1rdos De=E1k =
=C1gnes, </FONT></FONT><FONT=20
face=3DGaramond>Traf=F3 &#8211; Kenesei Edina, </FONT><FONT =
face=3DGaramond>Ludwig M=FAzeum &#8211;=20
Karafi=E1th Orsolya: <FONT face=3DGaramond>Ban=E1n Klub &#8211; Derd=E1k =
Andr=E1s, </FONT><FONT=20
face=3DGaramond>Artpool &#8211; Klaniczay J=FAlia, </FONT><FONT =
face=3DGaramond>Pet=F5fi=20
Irodalmi M=FAzeum &#8211; Elek Tibor, </FONT><FONT =
face=3DGaramond>Csorba Csilla, K=E1rolyi=20
Csaba, =C9S -&nbsp;=C9s-vacsor=E1k, </FONT></FONT><FONT =
face=3DGaramond>Fiatal=20
K=E9pz=F5m=FBv=E9szek Egyes=FClete &#8211; Be=F6thy Bal=E1zs, <FONT =
face=3DGaramond>Millen=E1ris &#8211;=20
Kirchkeszner =C1gnes, </FONT></FONT><FONT face=3DGaramond>B=E1lint =
Zsid=F3 K=F6z=F6ss=E9gi=20
H=E1z, illetve Szombat - Sz=E1nt=F3 T. G=E1bor, Bihari =C1gnes, =
</FONT><FONT=20
face=3DGaramond>Bencz=FAr H=E1z, MEO &#8211; Bencsik Barnab=E1s, =
Kiscelli M=FAzeum &#8211; Fitz P=E9ter,=20
</FONT><FONT face=3DGaramond>C3 &#8211; Eisenstein Ad=E9le, Er=F5ss =
Nikolett; </FONT><FONT=20
face=3DGaramond>Budai Katalin &#8211; NKOM, </FONT><FONT =
face=3DGaramond>M=FBv=E9szetek H=E1za,=20
P=E9cs &#8211; =C1goston Zolt=E1n, </FONT><FONT face=3DGaramond>Pet=F5fi =
Csarnok, </FONT><FONT=20
face=3DGaramond>Vigad=F3 Gal=E9ria, Kongresszusi K=F6zpont, =
L=E1gym=E1nyosi K=F6z=F6ss=E9gi H=E1z,=20
Duna=FAjv=E1ros, Petr=E1nyi Zsolt, </FONT><FONT face=3DGaramond>Miskolc, =
Zeml=E9nyi=20
Attila, </FONT><FONT face=3DGaramond>Pesti Est Caf=E9: Para-Kov=E1cs =
Imre,=20
</FONT><FONT face=3DGaramond>Bal=E1zs B=E9la St=FAdi=F3<FONT =
face=3DGaramond>, Liget=20
Gal=E9ria, V=E1rnagy Tibor, </FONT><FONT face=3DGaramond>Mai Man=F3 =
H=E1z &#8211; T=F6r=F6k Andr=E1s,=20
</FONT></FONT><FONT face=3DGaramond>Magyar Filmm=FBv=E9szek =
Sz=F6vets=E9ge, <FONT=20
face=3DGaramond>Fekete Doboz Alap=EDtv=E1ny, </FONT></FONT><FONT=20
face=3DGaramond>Artinfo, </FONT><FONT face=3DGaramond>=CDr=F3k Boltja =
&#8211; Nagy=20
Bernadett,</FONT><FONT face=3DGaramond> Gyermekk=F6nyvesbolt &#8211; =
Kov=E1cs Eszter,=20
</FONT><FONT face=3DGaramond>Osiris K=F6nyvesh=E1z, </FONT><FONT =
face=3DGaramond>F=F3kusz=20
K=F6nyv=E1ruh=E1z, Balassi K=F6nyvesbolt=20
</FONT></FONT></FONT></DIV></DIV></FONT></DIV></BODY></HTML>

--Boundary_(ID_1KrFXZA1doeJTu8Xfq+7XA)--

--Boundary_(ID_iDBOMEhGU8yoFbZ+qrt2LA)
Content-type: application/msword;
 name="=?iso-8859-2?B?bGl0ZXJhLWJla/ZzevZudPUucnRm?="
Content-transfer-encoding: quoted-printable
Content-disposition: attachment;
 filename="=?iso-8859-2?B?bGl0ZXJhLWJla/ZzevZudPUucnRm?="

{\rtf1\ansi\ansicpg1250\uc1 =
\deff0\deflang1033\deflangfe1038{\fonttbl{\f0\froman\fcharset0\fprq2{\*\p=
anose 02020603050405020304}Times New Roman{\*\falt =
Times};}{\f16\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose =
020b0604030504040204}Tahoma;}
{\f72\froman\fcharset238\fprq2 Times New Roman CE{\*\falt =
Times};}{\f73\froman\fcharset204\fprq2 Times New Roman Cyr{\*\falt =
Times};}{\f75\froman\fcharset161\fprq2 Times New Roman Greek{\*\falt =
Times};}
{\f76\froman\fcharset162\fprq2 Times New Roman Tur{\*\falt =
Times};}{\f77\froman\fcharset186\fprq2 Times New Roman Baltic{\*\falt =
Times};}{\f168\fswiss\fcharset238\fprq2 Tahoma =
CE;}{\f169\fswiss\fcharset204\fprq2 Tahoma Cyr;}
{\f171\fswiss\fcharset161\fprq2 Tahoma =
Greek;}{\f172\fswiss\fcharset162\fprq2 Tahoma =
Tur;}{\f173\fswiss\fcharset186\fprq2 Tahoma =
Baltic;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green25=
5\blue255;\red0\green255\blue0;
\red255\green0\blue255;\red255\green0\blue0;\red255\green255\blue0;\red25=
5\green255\blue255;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\gree=
n128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\b=
lue0;\red128\green128\blue128;
\red192\green192\blue192;}{\stylesheet{\nowidctlpar\widctlpar\adjustright=
 \fs20\lang1038\cgrid \snext0 =
Normal;}{\s2\qc\keepn\nowidctlpar\widctlpar\adjustright =
\i\lang1038\cgrid \sbasedon0 \snext0 heading 2;}{\*\cs10 \additive =
Default Paragraph Font;}{\*
\cs15 \additive \ul\cf2 \sbasedon10 =
Hyperlink;}{\s16\nowidctlpar\widctlpar\adjustright \cbpat9 =
\f16\fs20\lang1038\cgrid \sbasedon0 \snext16 Document =
Map;}}{\info{\title \'96 A litera}{\author Litera.hu}{\operator =
gabi}{\creatim\yr2002\mo9\dy29\hr14\min53}
{\revtim\yr2002\mo9\dy29\hr14\min53}{\version2}{\edmins1}{\nofpages1}{\no=
fwords755}{\nofchars4308}{\*\company =
Litera.hu}{\nofcharsws5290}{\vern73}}\paperw11906\paperh16838\margl1701\m=
argr1701\margt1134\margb1701=20
\deftab708\widowctrl\ftnbj\aenddoc\hyphhotz425\formshade\viewkind1\viewsc=
ale120\pgbrdrhead\pgbrdrfoot \fet0\sectd =
\linex0\headery709\footery709\colsx709\endnhere\sectdefaultcl =
{\*\pnseclvl1\pnucrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta =
.}}{\*\pnseclvl2
\pnucltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta =
.}}{\*\pnseclvl3\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta =
.}}{\*\pnseclvl4\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta =
)}}{\*\pnseclvl5\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta =
)}}{\*\pnseclvl6
\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta =
)}}{\*\pnseclvl7\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta =
)}}{\*\pnseclvl8\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta =
)}}{\*\pnseclvl9\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang
{\pntxtb (}{\pntxta )}}\pard\plain =
\s2\qc\keepn\nowidctlpar\widctlpar\outlinelevel1\adjustright =
\i\lang1038\cgrid {\fs32 \endash A }{\b\fs32 litera.hu }{\fs32 =
el\'e9}{\b\fs32 }{\fs32 \endash=20
\par }\pard\plain \qj\nowidctlpar\widctlpar\adjustright =
\fs20\lang1038\cgrid {
\par }{\fs12=20
\par }\pard \qj\fi708\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {A }{\i litera}{ =
a magyar irodalom 2002. okt\'f3ber 15-\'e9n indul\'f3 legnagyobb \'e9s =
leg\'e1tfog\'f3bb professzion\'e1lis port\'e1lja. Alap\'edt\'f3i, =
l\'e9tre}{\f72 hoz\'f3i nem egyszer\'fben a kultur
\'e1lis kiadv\'e1nyok sz\'e1m\'e1t k\'edv\'e1nj\'e1k eggyel}{ =
gyarap\'edtani: k\'eds\'e9rlet\'fck az irodalmi nyilv\'e1noss\'e1g \'faj =
}{\f72 t\'edpus\'fa, teljess\'e9gre t\'f6r\'f5, megker\'fclhetetlen =
f\'f3rum\'e1nak megteremt\'e9s\'e9t \'e9s m\'fbk\'f6
dte}{t\'e9s\'e9t c\'e9lozza meg. Elk\'e9pzel\'e9seik szerint a }{\i =
litera}{ lesz az a hely, ahov\'e1 minden \'fat \'f6sszefut \endash =
\'e9s ahonnan sz\'e9tsz\'e1laznak az utak \endash ; ahol minden =
megtal\'e1lhat\'f3, s ahonnan minden e}{\f72 l\'e9rhet
\'f5, ami az irodalommal kapcsolatos: ig\'e9nyes \'e9s informat\'edv =
gy\'fbjt\'f5port\'e1l, tal\'e1lkahely m}{indazok sz\'e1m\'e1ra, akit a =
mai magyar irodalom \endash olva}{\f72 s\'f3k\'e9nt, =
szerepl\'f5k\'e9nt, profi \'e9s amat\'f5r szerz\'f5k\'e9
nt, di\'e1kk\'e9nt vagy szakmabelik\'e9nt \endash behat\'f3bban =
\'e9r}{dekel.
\par }\pard \qj\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {\fs16=20
\par }\pard \qj\fi708\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {A }{\i =
litera}{\f72 nagyra t\'f6r, de nem nagyk\'e9p\'fb; kom}{olyan veszi =
\'f6nmag\'e1t s az irodalmat, de nem komoly}{\f72 kodik \endash nyitott =
szellem\'fb, j\'f3kedv\'fb, s \'e9rt\'e9
kcentrikusan dem}{okratikus. Profilja szerint egyr\'e9szt teljes}{\f72 =
k\'f6r\'fb tartalom}{szolg\'e1ltat\'f3, ahonnan az irodalommal, az =
irodalmi \'e9lettel, a szakmai programokkal, a k\'f6nyv- \'e9s =
foly\'f3irat-kiad\'e1ssal, az \'faj \'e9s k\'e9sz\'fc
}{\f72 l\'f5, megjelen\'e9s el\'f5tt \'e1ll\'f3 kiadv\'e1nyokkal =
kapc}{solatos \'f6sszes inform\'e1ci\'f3 naprak\'e9szen besze}{\f72 =
rezhet\'f5. Prog}{ramaj\'e1nl\'f3ja, helysz\'edni szeml\'e9je minden =
\'e9rdemi rendezv\'e9nyre, esem\'e9
nyre igyekszik felh\'edvni a figyelmet \endash fot\'f3kkal is =
sz\'ednes\'edtett k\'e9pet adva az irodalmi \'e9let aktu}{\f72 \'e1lis =
t\'f6rt\'e9n\'e9seir\'f5l. }{\i Dr\'f3t}{\f72 c\'edm\'fb rovata =
egyfajta irodalmi \ldblquote h\'edr\'fcgyn\'f6ks\'e9gk
\'e9nt\rdblquote m\'fbk\'f6dik, sz\'ednes inform\'e1ci\'f3kat =
k\'edn\'e1l. A port\'e1l jo}{bb k\'f6nyvesboltok, k\'f6nyv}{\f72 =
terjeszt\'f5k elad\'e1si adataira t\'e1}{maszkod\'f3 sikerlist\'e1i =
folyamatosan jelzik a piaci mozg\'e1sokat. }{\i\f72 Prim
\'f5r}{ rova}{\f72 ta let\'f6lthet\'f5 szemelv\'e9nyek, szerkeszt\'f5i =
aj\'e1nlatok form\'e1}{j\'e1ban az ig\'e9nyes k\'f6nyvkiad\'f3k =
v\'e1rhat\'f3 k\'edn\'e1lat\'e1b\'f3l v\'e1logat. A nyomtatott irodalmi =
saj}{\f72 t\'f3 eg\'e9sz\'e9t lefed\'f5 lap}{
szeml\'e9j\'e9t jeles liter\'e1tor jegyzi. }{\i P\'e1ly\'e1zati =
figye}{\i\f72 l\'f5}{je a magyar \'e9s k\'fclf\'f6ldi =
ki\'edr\'e1so}{\f72 k, \'f6szt\'f6nd\'edjak teljes k\'f6r\'e9t =
el\'e9rhet\'f5v\'e9 teszi, de magyar szakra k\'e9sz\'fcl\'f5k sz\'e1}{m
\'e1ra is szolg\'e1ltat teszteket, t\'e9teleket, seg\'e9danyagokat. =
Sz\'e9les}{\f72 k\'f6r\'fb kor}{t\'e1rs irodalmi adatt\'e1rat =
\'fczemeltet, melyet kieg\'e9sz\'edt a magyar irodalom f\'f3rumainak =
list\'e1ja, adatsora is. A k\'f6zvetlen cser\'e9
re is lehe}{\f72 t\'f5}{s\'e9get k\'edn\'e1l\'f3 apr\'f3hirdet\'e9sek =
mellett a }{\i K\'f6nyvvad\'e1sz}{ rovata k\'f6nyvke}{\f72 res\'f5, =
-rendel\'f5 \'e9s -v\'e1s}{\'e1rl\'f3 szolg\'e1ltat\'e1s, a hamarosan =
indul\'f3 }{\i\f72 Rendel\'f5}{ rovat pedig m
\'f3dot ad majd n\'e9vre sz\'f3l\'f3, dedik\'e1lt p\'e9ld\'e1nyok, =
valamint fi}{\f72 atal k\'e9pz\'f5m\'fbv\'e9szek \'e1ltal a }{\i =
liter\'e1}{nak tervezett egyedi k\'e9peslapok megrendel\'e9s\'e9re is. =
Mindehhez a kort\'e1rs magyar irodalo}{\f72 m szerz
\'f5it bemutat\'f3 gazdag fot\'f3}{gal\'e9}{\f72 ria, egy =
n\'e9pszer\'fb, k\'f6zis}{mert szt\'e1r \ldblquote =
kedvenck\'f6nyv\rdblquote -rovata, s e}{\f72 gy sz\'fbr\'e9s =
n\'e9lk\'fcli, minim\'e1lis moder\'e1l\'e1s mel}{lett zajl\'f3 }{\i =
F\'f3rum}{ kapcso
l\'f3dik, mely a port\'e1l rem\'e9nyei szerint folyamatos \'e9s eleven =
irodalmi eszmecsere helysz\'edne lesz. A }{\i Haddsz\'f3ljon!}{ rovat =
pedig ama}{\f72 t\'f5r sz\'e9p\'edr\'f3knak, p\'e1}{lyak}{\f72 =
ezd\'f5knek, civil m\'fbhelyeknek, alkot\'f3k\'f6}{
r\'f6knek teremt \endash folyamatos szavaz\'e1s mellett zajl\'f3 =
\endash szabad publik\'e1ci\'f3s f\'f3rumot, amihez \endash =
szakma}{\f72 i zs\'fbri kont}{rollja mellett \endash rendszeres =
p\'e9nzd\'edjas p\'e1ly\'e1zatok kapcsol\'f3dnak.=20
\par }\pard \qj\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {\fs16=20
\par }\pard \qj\fi708\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {A }{\i litera}{ =
mindemellett arra k\'e9sz\'fcl, hogy szolg\'e1ltat\'e1sain t\'fal maga =
is az irodalmi nyilv\'e1noss\'e1g egyik m\'e9r}{\f72 t\'e9kad\'f3 =
m\'fbhelye legyen. \'c9pp ez\'e9rt l\'e9
trehozza a kort\'e1r}{s magyar iroda}{\f72 lom els\'f5 online =
foly\'f3irat\'e1t. Azt az ir\'e1nyzatokt\'f3l f\'fcggetlen, =
min\'f5s\'e9gelv\'fb org\'e1numot, mely a }{\i litera }{sz\'e1m\'e1ra =
\'edrt sz\'e9pirodalmi sz\'f6vegek, havonta fris}{\f72 s\'fcl
\'f5 els\'f5 k\'f6z}{l\'e9sek r\'e9v\'e9n karakteriz\'e1lja a port\'e1l =
\'e9rt\'e9kszeml\'e9let\'e9t. A }{\i litera}{\f72 bels\'f5 =
foly\'f3irat\'e1hoz h\'e1rom-n\'e9gy, fiatal szerz\'f5k \'e1ltal =
jegyzett, k\'e9thetente cser\'e9l\'f5d\'f5 b\'e1tor \'e9
s friss, \'e9rt\'e9kel\'f5 kis}{kritika kapcsol\'f3dik az elm\'falt =
hetek legizgalmasabb ter}{\f72 m\'e9s\'e9r\'f5l, tov\'e1bb\'e1 egy =
hosszabb terjedelm\'fb, elemz\'f5 recenzi\'f3 egy neves kri}{tikus =
toll\'e1b\'f3l, mely a h\'f3nap k\'f6nyv\'e9nek v\'e1
lasztott opussal foglalkozik. \'dagyszint\'e9n havonta friss\'fcl a }{\i =
Nagyvizit}{: a }{\i litera}{ \'edr\'f3j\'e1t exkluz\'edv in}{\f72 =
terj\'faval, fot\'f3kkal, k\'e9sz\'fcl\'f5, m\'e9g publi}{k\'e1latlan =
sz\'f6vegr\'e9szletekkel, beszkennelt napl\'f3
jegyzetekkel, bibliogr\'e1fi\'e1val bemutat\'f3, af}{\f72 f\'e9le =
\ldblquote l\'e1togat\'f3\rdblquote , a m\'fbhelybe bepillant\'f3 rovat, =
melyhez az \'edr\'f3val e-mail-en t\'f6rt\'e9n\'f5 \ldblquote =
besz\'e9lget\'e9s\rdblquote lehet\'f5}{s\'e9ge is kap
csol\'f3dik. A port\'e1l saj\'e1t anyagait editorial t\'edpus\'fa =
irodalmi-k\'f6z\'e9leti publicisztikai rovat eg\'e9sz\'edti ki, az =
irodalmi nyilv\'e1noss\'e1g, a kultur\'e1lis k\'f6z\'e9let, a =
k\'f6nyvszakma, az \'e9r}{\f72 telmis\'e9gi l\'e9t k\'e9rd
\'e9seir\'f5l.
\par }\pard \qj\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {\fs16=20
\par }\pard \qj\fi708\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {A }{\i =
litera}{\f72 szerkeszt\'f5i t\'f6bb h\'f3napos munk\'e1jukkal val\'f3di =
\'e9rt\'e9ket k\'edv\'e1nnak teremteni. Hisznek abban, hogy a kort\'e1rs =
magyar sz\'e9pirodalom \endash s annak int\'e9zm
\'e9nyh\'e1l\'f3zata \endash olyan gazdag, hogy m\'e1s m\'fbv\'e9szeti =
\'e1gakhoz hasonl\'f3an \ldblquote elb\'edr\rdblquote , s\'f5t =
ig\'e9nyel egy orient\'e1l\'f3, kapcsolatokat \'e9p\'edt\'f5, a =
t\'e1}{j\'e9koz\'f3}{\f72 d\'e1st megk\'f6nny\'edt\'f5
, koncentr\'e1lt f\'f3rumot. Maguk el\'f5tt olyan k\'f6zponti port\'e1lt =
l\'e1tnak, }{amely az olvas\'f3t \'e9s az \'edr\'f3t egyar\'e1nt nagyra =
becs\'fcli, mik\'f6zben egym\'e1sra tal\'e1l\'e1sukhoz, az \'e9rtelmes =
irodalmi p\'e1rbesz\'e9dhez m\'e9lt\'f3
 felt\'e9teleket teremt.
\par }\pard \qr\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {\b\fs14=20
\par }{\b\fs16=20
\par }{\b=20
\par Keresztury Tibor
\par }\pard \qr\fi708\li6372\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {\b\f72 =
f\'f5szerkeszt\'f5
\par }{\b\fs14=20
\par }{\field\flddirty{\*\fldinst {\b HYPERLINK http://www.litera.hu =
}{\b {\*\datafield=20
00d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b02000000170000000e0000007700770077002e0=
06c00690074006500720061002e00680075000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b=
2c00000068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0069007400650072006=
1002e00680075002f000000}}}{\fldrslt=20
{\cs15\ul www.litera.hu}}}{\b=20
\par }\pard \qr\li6372\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {\b az irodalmi =
port\'e1l}{
\par }}=

--Boundary_(ID_iDBOMEhGU8yoFbZ+qrt2LA)
Content-type: application/msword;
 name="=?iso-8859-2?B?bGl0ZXJhLXByb2dyYW1hauFubPMg6XMgaO1yZWsucnRm?="
Content-transfer-encoding: quoted-printable
Content-disposition: attachment;
 filename="=?iso-8859-2?B?bGl0ZXJhLXByb2dyYW1hauFubPMg6XMgaO1yZWsucnRm?="

{\rtf1\ansi\ansicpg1250\uc1 =
\deff0\deflang1033\deflangfe1038{\fonttbl{\f0\froman\fcharset0\fprq2{\*\p=
anose 02020603050405020304}Times New Roman{\*\falt =
Times};}{\f15\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose =
02020404030301010803}Garamond;}
{\f25\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose =
020b0604030504040204}Verdana;}{\f72\froman\fcharset238\fprq2 Times New =
Roman CE{\*\falt Times};}{\f73\froman\fcharset204\fprq2 Times New Roman =
Cyr{\*\falt Times};}
{\f75\froman\fcharset161\fprq2 Times New Roman Greek{\*\falt =
Times};}{\f76\froman\fcharset162\fprq2 Times New Roman Tur{\*\falt =
Times};}{\f77\froman\fcharset186\fprq2 Times New Roman Baltic{\*\falt =
Times};}{\f162\froman\fcharset238\fprq2 Garamond CE;}
{\f163\froman\fcharset204\fprq2 Garamond =
Cyr;}{\f165\froman\fcharset161\fprq2 Garamond =
Greek;}{\f166\froman\fcharset162\fprq2 Garamond =
Tur;}{\f167\froman\fcharset186\fprq2 Garamond =
Baltic;}{\f222\fswiss\fcharset238\fprq2 Verdana CE;}
{\f223\fswiss\fcharset204\fprq2 Verdana =
Cyr;}{\f225\fswiss\fcharset161\fprq2 Verdana =
Greek;}{\f226\fswiss\fcharset162\fprq2 Verdana =
Tur;}{\f227\fswiss\fcharset186\fprq2 Verdana =
Baltic;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;
\red0\green255\blue255;\red0\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red25=
5\green0\blue0;\red255\green255\blue0;\red255\green255\blue255;\red0\gree=
n0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0;\red128\green0\blu=
e128;\red128\green0\blue0;
\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;=
}{\stylesheet{\nowidctlpar\widctlpar\adjustright =
\f15\fs26\lang1038\cgrid \snext0 =
Normal;}{\s1\keepn\nowidctlpar\widctlpar\adjustright =
\b\scaps\fs20\lang1038\cgrid=20
\sbasedon0 \snext0 heading 1;}{\*\cs10 \additive Default Paragraph =
Font;}{\s15\nowidctlpar\widctlpar\adjustright =
\b\scaps\fs20\lang1038\cgrid \sbasedon0 \snext15 Body Text;}{\*\cs16 =
\additive \ul\cf2 \sbasedon10 Hyperlink;}{
\s17\nowidctlpar\widctlpar\adjustright \f15\lang1038\cgrid \sbasedon0 =
\snext17 Body Text 2;}}{\info{\title litera@litera}{\author =
gabi}{\operator =
gabi}{\creatim\yr2002\mo9\dy29\hr14\min55}{\revtim\yr2002\mo9\dy29\hr15\m=
in4}{\version2}{\edmins9}
{\nofpages1}{\nofwords0}{\nofchars0}{\*\company =
}{\nofcharsws0}{\vern73}}\paperw11906\paperh16838\margl1417\margr1417\mar=
gt1417\margb1417 =
\deftab708\widowctrl\ftnbj\aenddoc\hyphhotz425\formshade\viewkind1\viewsc=
ale90\viewzk2\pgbrdrhead\pgbrdrfoot \fet0
\sectd \linex0\headery709\footery709\colsx709\endnhere\sectdefaultcl =
{\*\pnseclvl1\pnucrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta =
.}}{\*\pnseclvl2\pnucltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta =
.}}{\*\pnseclvl3\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}
{\*\pnseclvl4\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta =
)}}{\*\pnseclvl5\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta =
)}}{\*\pnseclvl6\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta =
)}}{\*\pnseclvl7\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang
{\pntxtb (}{\pntxta =
)}}{\*\pnseclvl8\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta =
)}}{\*\pnseclvl9\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta =
)}}\pard\plain \nowidctlpar\widctlpar\adjustright =
\f15\fs26\lang1038\cgrid {
\f25\fs22\cf9\lang1024 =
{\shp{\*\shpinst\shpleft-409\shptop-121\shpright2615\shpbottom1766\shpfhd=
r0\shpbxcolumn\shpbypara\shpwr1\shpwrk0\shpfblwtxt0\shpz0\shplid1026{\sp{=
\sn shapeType}{\sv 75}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}
{\sp{\sn pib}{\sv =
{\pict\picscalex134\picscaley134\piccropl0\piccropr0\piccropt0\piccropb0\=
picw3988\pich2489\picwgoal2261\pichgoal1411\jpegblip\bliptag332095916{\*\=
blipuid 13cb61acbc13ca4afabff10c74109141}
ffd8ffe000104a4649460001010100c800c80000ffdb00430003020203020203030303040=
30304050805050404050a070706080c0a0c0c0b0a0b0b0d0e12100d
0e110e0b0b1016101113141515150c0f171816141812141514ffdb0043010304040504050=
9050509140d0b0d1414141414141414141414141414141414141414
141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414ffc000110800c=
4013a03012200021101031101ffc4001f0000010501010101010100
000000000000000102030405060708090a0bffc400b510000201030302040305050404000=
0017d01020300041105122131410613516107227114328191a10823
42b1c11552d1f02433627282090a161718191a25262728292a3435363738393a434445464=
748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a
838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c=
3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1
f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f01000301010101010101010100000000000001020304050=
60708090a0bffc400b5110002010204040304070504040001027700
0102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f0156272d10a1=
62434e125f11718191a262728292a35363738393a43444546474849
4a535455565758595a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939=
495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4
c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9eaf2f3f4f5f6f7f8f9faffda000=
c03010002110311003f00fd53a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280=
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a280=
0a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a28
00a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28aa7abeb361e1fd3a6bfd4ef20d3e=
ca100c97173208e34c900658f1c9200f7229a4dbb202e515c47fc2e
ef00ff00d0dfa47fe05a7f8d03e3778049c7fc25fa3ffe05a7f8d6dec2aff23fb991cf1ee=
76f4543677906a1690dd5acd1dcdb4c8248a6858324884643291c10
41c822a6ac0b0a2992ca9046d248eb1c680b3331c0007524d6168bf103c35e23be96cb4bd=
7b4fbfbb88e1e1b7b94761dba0354a3269b4b615d23a0a28a2a4614
5145001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145=
14500145145001451450014514500145145001451450015e3ff00b4
dfc31d67e287822cecf44647bab4bc5b836f23ed122ed65241f51bb3f4cf7af60a2b6a356=
542a2a91dd1138a9c5c59f9dbff000cd1f12ffe8569ff00effc3ffc
5d719e2ef05eb5e04d5469baed8b69f7a6312889d958ec248072a48ec6bf516be18fdb43f=
e4aec1ff60c87ff004392beb3019955c556f673492b74bff99e557c
3469439933e8afd94a6926f81ba0ef72fb5ee15771ce079cf815ebb5e3ff00b26ffc90dd0=
ffeba5c7fe8e7af60af99c67fbcd4f57f99e9d2fe1c7d11e45fb555
b6a575f05b591a6acafb1e27b958412de487058f1d8704fb024f19af8bfe0e5beaf3fc4ef=
0dff628b8fb72dec4775be4158f70121623a2ed2c1b3c609cd7e961
018104641ed546c341d334a9a496cb4fb5b4964fbef042a8cdf520735db85cc3ead425479=
6f7fd4c2ae1fda4d4ee5ea5a28af18ec32fc4de25d3bc1fa15e6b1a
b5cada69f689be595fb76000ee4920003924815cbfc36f8d9e16f8ab3de5be877721bab55=
0ef6d729e5c8509c6f519e4038048e9919c646799fdad3fe487eb3f
f5d6dfff0047257cfbfb16ff00c95bbaff00b05cdffa323af66860e157073aedbbaff8071=
ceb4a35a34d6ccfb928a28af18ec0a28a2800a28a2800a28a2800a2
8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28=
a2800a28a2800af863f6d0ff92bb07fd8321ffd0e4afb9ebe18fdb4
3fe4aec1ff0060c87ff4392bdcc9ff00debe4ce2c5ff0008fa1ff64dff00921ba1ff00d74=
b8ffd1cf4bf13ff0069df0bfc30f10b689736f7ba96a312869d2d15
76c3900804b119241078cf5a4fd937fe486e87ff005d2e3ff473d73bf18bf6518be2578c2=
7f10d86b9fd973ddaafda619a0f354b2a850ca4118e00c839e79a8b
61de36a7d65da377f7dc77a8a8c7d9efa147fe1b87c2bff402d5ff0028bff8bad8f087ed8=
3e13f157892c7476d3f52d39af655822b89d51a31231c286dac4804
e0670793ce064d79cc9fb0c5fa46cdff00096db9c0271f626ffe2ebe79f038c78db401e9a=
841ff00a316bd6a782c062212745b76f5fd4e5956af4dae7ea7ea0c
d325bc4f2c8c123452cccc70001d49af9ef52fdb63c1d697f3c16da66ad7b046e516e1234=
4590038dca19b201ea3201f503a57d03756d1deda4b6f2aee8a5431
bafa82306be57d4ff617492f1db4ff0015b436a49dab7367bdc73dc8651d303a7bfb0f0f0=
51c2372fad3b76dff0043b6b3aaadec8c3f8d7fb51683f137e1edff
0087ec74ad46d6e6e1e26596e366c1b5c31ce189ed5e65f00be27d87c25f1b4dad6a36b71=
7903d9bdb08edb6eecb3210792063e535d87c56fd956e3e17f82af3
c42fe228f515b778d4dbada18cb6e70bd779e99f4ae07e0dfc2d93e2f78b24d123d4574c6=
4b57b9f39a2f333b59463191fdef5ed5f55463835859aa6ff0077ad
f7ff00873cb9babed5392f78fa57fe1b87c2bff402d5ff0028bff8ba727edc1e142ea1b43=
d602e792044481ff7dd72bff0c2975ff43843ff0082f3ff00c72a4b
6fd8564132f9fe2e568bb88ec486fd5cff009f4eb5e4f2653fccff001ff23ab9b15dbf23e=
a3f0f6bf63e29d12cb56d366171637918961900c654fa8ec7d8f23a
1ad1ac5f06f852cbc0de18d3b42d3da56b3b18fca8da660cedc924b1000c9249e00ab7aee=
b965e1ad1ef354d4675b6b2b48ccb2cae70001fd7b01dcd7cdc9273
6a1b5f43d14ddaf225d4b53b4d1ac67bdbfb98acece052f2cf3b84441ea49e05781f8bff0=
06d2f0a68b3cb6fa2e9f79af48848f3b22081be8c72dff8ed7cedf1
9be37eb7f18f5e36f119adf43494ad96991e72fce15e4009dd21e3d40e83a927bbf875fb1=
9eb9e22b38afbc4b7c3c3f13fcc2cd6312dc15ff6b9010fb7247700
d7d1d3cbf0f8682a98d96afa7fc36acf3e588a9525cb451b2ffb755f163b7c236e17b037a=
c4ffe815d0f863f6e1d16f2558f5ef0fdde9a0b05f3ace55b851ee4
10a401ed935753f620f0880376b7ac9e0670f10e7fef8ae37e20fec5377a6e9f2ddf84f54=
7d5258c67ec17815247e9f75c6173d7a81f5ab5fd9555f2256f3d44
feb51d77fb8fa9fc2de2ed1bc6da4a6a7a1ea306a564e71e640d9dad8076b0eaad8209560=
08c8c8ad8afcdbf85bf13f5bf82fe2f3770472988398aff004a998c
6b30191b5863e56524e0e320e7b120fe89786fc4167e2bd034fd634f93ccb2bd8567898f5=
c30ce0fa11d08ec41af2b1d81960e49a778bd99d342baaabccf30f1
b7ed49e0ef0378c7fe11eba17b75344e12eee6da2062b6627907241623827683d78c9c81e=
85e21f1e681e14d0e2d5f56d56dacac260a62964907ef7232027f78
e39e33c73d2bf3e3e39ffc960f177fd8465fe7599a8eb5e23f8a1ae69f66ef73aa5d055b4=
b1b34e4468385440380001c9f6c93debd9fec8a538426a5656bb393
eb724e49abf63ea0f147edc1a2d8ced1685a05d6a8a0e3cfba985ba9f7000627f1c5738bf=
b74df861bbc256e47a0bd61ff00b253fc17fb10dc5cd9c73f8a35cf
b1ccc726cf4f40e547bc8dc67e8a47b9aeb5bf620f08153b75ad68363825e223ff0045d64=
de534fddb5fcf52bfdaa5aedf7167c0dfb66785bc45731daebb6571
e1c9e438133379f6e0e7032e00619f75c0e726bd9354f1d68ba5dac53b5ec770b2a09225b=
661217523208c7183d8e715f127c69fd9caebe18cab3699a90d6ac8
a991e329b26817d58670c3af239f6ae7be1178f9fc3fac41a5df4ea9a55dc8a86599c85b6=
627effb2f3f37e7db9f2f30c2c6b61675f286a538ef1dff00e0dfc9
ee4ac4d483e4a8b53ed997e31d906fdde9f3b2fab3053fd699ff000b92dbfe81b2ff00dfc=
1fe1505bfc1b0d0a99b522b263911c791f864d4bff0a6a0ff00a0a4
9ff7e47f8d7e737cf5eb65ff00929d5fbe1dff000b92dbfe81b2ff00dfc1fe157acbe2de9=
170e1678ae2d73fc6ca1947e473fa56737c1a87071aa383db308ff1
acad57e11ea169134969731deed19d9b7631fa7247eb52eae774bde946ebe4ff002d42f59=
6b63d56c750b6d4edc4f693a5c4478df1b6467d2ac57cfba2eb77de
13d54c916e8dd1b64d03f01b079561f9fd2bdd345d5e0d774c82f6dc9f2e51d1baa91c107=
e86bd9cb7338e3d38c972cd6ebf546b4ea29e9d4bd451457b66c145
14500145145001451450015f0c7eda1ff25760ff00b0643ffa1c95f73d7c31fb687fc95d8=
3fec190ff00e87257b993ff00bd7c99c58bfe11f43fec9bff002437
43ff00ae971ffa39ebd82bc7ff0064dff921ba1ffd74b8ff00d1cf5ec15e7e33fde6a7abf=
cce8a3fc38fa2239ffd449fee9fe55f97fe09ff0091df41ff00b084
1ffa316bf5027ff5127fba7f957e5ff827fe477d07fec2107fe8c5af7326f82b7cbf53871=
9f143faec7ea18e94b483a52d7cb9e99e3bfb5a7fc90fd67febadbf
fe8e5af9f3f62dff0092b775ff0060b9bff46475f41fed69ff00243f59ff00aeb6ff00fa3=
96be7cfd8b7fe4addd7fd82e6ff00d191d7d4613fe45957e7f923cc
abfef313ee5a28a2be5cf4c2be61fdb73c6b3d8687a2f866ddf6c77eed73758eea846c5fa=
1624ffc0057d3d5f127edb93bb7c50d2a22dfbb4d263655f4265973
fc87e55ebe55053c546fd2ece4c549c693b17ff638f85767e25d4eff00c55aadb47756da7=
4820b48a540e867c6e67208eaa0ae3ddb3d40afb32bc4bf63e8523f
83168cab8325e4ecc7d4eec7f202bdb6b3ccaacaae2677e8ecbe4561e2a34d5ba8514515e=
61d27c65fb6bf826df48f15691e23b58c46daac4d15cede8648f680
df52ac07fc03f3f45fd8a7c4936a7f0f752d2666dcba6de7eeb9fba920dd8ffbe839fc6b8=
bfdb8fc4d6f71aa786f4189c35c5b472ddcea3f84395541f5f91ce3
e9eb5d3fec3da4cb6fe0cf106a2ea563babd589323aec4c923fefbc7e15f5356f2caa2e7b=
f4fbffc8f323a629f29f377c74ff92c1e2eff00b08cbfcebea3fd92
3e12db7863c21178aaf6249357d593742ec3982dfb019eed8dc4fa6d1eb9f973e39ffc960=
f177fd8465fe75fa09f0ea14b7f87fe1a8a350889a6db05503000f2
96b5ccaaca184a708fdab5fee270d14eac9be8745451487a57c89ea9f3f78b3506d57c477=
f3b124194aae7b28e07e82be5ff008e5e065f87bf116fb4c8f02078
e2b98c0edbd0161f40db80f602be9693fe432dff005dff00f66ad1f8f9fb34cff163c4369=
ade97aa4561782116f3c774098d941254aed190464e739cf1d31cf8
bc19898d2c5e22ad59594b7fbdb3c89d37562dadcef7e0378925f167c22f0cea370e649cd=
b791239eacd1b18c93ee7667f1aefab96f86de08b7f867e05d33c3f
0dc1b88eca36df7127cbbdd98bbb63b0dcc703b0ee7ad3affe24683612347f6b370ea707c=
842c3f3e87f035ece3313428d494a52518b6ed7d0f4e2f962b9dea7
4f45719ff0b6343f4b9ffbf63fc68ff85b1a1fa5cffdfb1fe35e77f6960ffe7eafbc3da43=
b98bf17b458634b5d4e34092bbf932b0fe2e32a4fbf0467e9e94ef8
39a8314d42c49f90159947b9e1bf92d54f1e78e74df11e88b6b69e70944aaffbc4c0c007d=
fde93e0effc856fff00eb88ff00d0abe5d54a4f398cf0ed352dede8
ee735d7b5bc4f57a28a2bee8ed0a28a2800a28a2800a28a2800af863f6d0ff0092bb07fd8=
321ff00d0e4afb9ebe18fdb43fe4aec1ff60c87ff004392bdcc9ffd
ebe4ce2c5ff08fa1ff0064dff921ba1ffd74b8ff00d1cf5ec15e3ffb26ff00c90dd0ff00e=
ba5c7fe8e7af60af3f19fef353d5fe67451fe1c7d111cff00ea24ff
0074ff002afcbff04ffc8efa0ffd8420ff00d18b5fa813ff00a893fdd3fcabf2ff00c13ff=
23be83ff61083ff00462d7b9937c15be5fa9c38cf8a1fd763f50c74
a5a41d296be5cf4cf1dfdad3fe487eb3ff005d6dff00f472d7cf9fb16ffc95bbaffb05cdf=
f00a323afa0ff006b4ff921facffd75b7ff00d1cb5f3e7ec5bff256
eebfec1737fe8c8ebea309ff0022cabf3fc91e655ff7989f72d14515f2e7a615f10fedb5f=
f00255b4dff00b03c5ffa3a6afb7abe21fdb6bfe4ab69bff6078bff
00474d5ede4ffef4bd19c58bfe11e85fb357c62f06f82fe15d9699ad6bd6f617cb3cced0c=
8ac4805ce0f00d7a9ff00c3477c37ff00a1aad3fef893ff0089af8b
fc13fb3f78cfe20e8116b3a2d8c1716123322bbdca21ca9c1182735bdff0c8ff00127fe81=
56dff0081b1ff008d7a75f07829d594a756cdbd55d1cf0ad5945250
d0fac24fda47e1b451b39f155b10a093b63909fc005c9ae1bc7dfb65785347d3264f0c2cd=
af6a6e8442ef0bc56e8dd8beedac40ce700738c65739af08ff8647f
893ff40bb6ff00c0d8ff00c6ba0f0dfec55e30d42ee03abdfe9da55996fdeec91a6982ff0=
0b2a06d3f8b0fe959470996d37cd2ab7f9afd3529d5c44b451b1e51
6767e25f8d7e3e20799a9eb7a9cc1a598afca8381b9b03e54518ed8000afd10f87be0bb4f=
87be0ed3340b2e62b48b6b39eb239e5d8fd589359df0cfe12f87be1
4e946d345b62279428b8bd98ee9a723382c7a01c9c01815d9d79d8fc72c5354e9ab416dfd=
7e47450a1ecaf296ecfcd9f8e7ff2587c5dff0061197f9d7e83f803
fe445f0eff00d83adfff0045ad7e7c7c73ff0092c3e2effb08cbfcebf41fc01ff222f877f=
ec1d6ff00fa2d6bbf35ff0077a3e9fa230c2ff1266fd21e94b487a5
7cc1e91f3a49ff002196ff00aeff00fb357d0d7575158dacb713388e2894bb31ec00af9e6=
4ff0090cb7fd77ffd9abd33e2f6aad6fa55a58a123ed2e5df1dd571
c7e641fc2be0729c42c250c4d67d2df7eb638694b95499c6f8bbc7177e2799a252d6f600f=
c9003f7bddbd4fb741fad4ba47c33d6755896568d2ce36e41b82431
ff0080819fcf15a5f0a3c3c97fa84ba94c37476df2c6a7a1723afe03f98af5badb0396bcc=
97d6f1926efb2feba7922a14fda7bd33c93fe14f6a7ff003f969f9b
7f851ff0a7b53ff9fcb4ff00c7bfc2bd6e8af5ff00b0b05fcafef66bec20787f893e1fde7=
8674e179717104a85c46163ce7273ea3dab67e0effc856fff00eb88
ff00d0aba1f8b640f0bc793d6e531f93573df077fe42b7ff00f5c47fe855e1ac353c266f4=
e9525a7fc0661caa355247abd14515f7a7705145140051451400514
5140057c31fb687fc95d83fec190ff00e87257dcf5f0c7eda1ff0025760ffb0643ff00a1c=
95ee64ffef5f267162ff847d0ff00b26ffc90dd0ffeba5c7fe8e7af
60af1ffd937fe486e87ff5d2e3ff00473d7b0579f8cff79a9eaff33a28ff000e3e888e7ff=
5127fba7f957e5ff827fe477d07fec2107fe8c5afd409ff00d449fe
e9fe55f97fe09ff91df41ffb0841ff00a316bdcc9be0adf2fd4e1c67c50febb1fa863a52d=
20e94b5f2e7a67937ed4f6325f7c0ef108894b345e44a40fee89932
7f0193f857ccdfb1eea71587c6482291c21bcb29a04c9eadc3e3f2435f70f88f43b7f1368=
1a8e9176bbadafade4b79077daca4123df9afce1f15786bc43f053e
201b591decb54d3e559ed6f221859173f24899e0a9c74e7a153d08afa7cb1c6be1ea616f6=
6ff005479b894e152357a1fa5f45780fc2efdaefc33e28b382d7c4d
22f87f580a03c8ea4dacaddcab7253a670f8c64004d7ac45f13bc1f3c6b247e2ad15d1ba3=
2ea1160ff00e3d5e155c2d6a32e59c59db1ab09aba674d5f187edc3
a5490f8ef41d4483e55c69de403d8b472313fa482beb1b5f1ff862fae62b7b7f116953cf2=
b048e28af6366763c00006c927d2b89fda33e1649f14be1fcb058c6
b26b360df69b204e379c61a3cffb43d78c85aeac054fab62632a9a27a7de675e3ed29b513=
96fd8c35d8350f8573e9eac05c69f7d22ba77dae032b7d0e587fc04
d7bed7e6d7c2ff0089fae7c15f174b776d093cfd9eff004db9ca09155b9523f85c10406c6=
5493c10483f6a7847f694f0078b6cd651aec3a44f8f9edb546103a1
fa93b4fe04d7566582ab1ad2ab0578cb5d0cb0f5a2e0a2dd9a3d468ae6d3e25784644575f=
1468ccac3208bf8b91ff7d52ffc2c7f09ff00d0cfa3ff00e07c5ffc
5578beca7fcafee3b39a3dce8e8acfd27c41a5ebf1c8fa66a369a8a4670ed693aca14fa1d=
a4e2b42a1a69d995b9f9b3f1cff00e4b0f8bbfec232ff003afd07f0
07fc88be1dff00b075bffe8b5afcf8f8e7ff002587c5dff61197f9d7e83f803fe445f0eff=
d83adff00f45ad7d366bfeef47d3f4479b85fe24cdfa43d29690f4a
f983d23e7493fe432dff005dff00f66aeebe3244c2e74c930761475cfbe47f8d70b27fc86=
1bfebbffecd5ecfe3ef0f1f1068122c4bbaea0fdec400e5881cafe2
3f5c57e7181a12c461315086fa3fb9b679f05cd1924637c1e995b44bd881f9d6e3711ec54=
01fc8d77d5e09e12f13cde14d50cdb0bc2e364d177233d47b8af68d
1fc47a76bb0ac967751c848c98c9c3afd57ad7d1e4b8da5570f1a0dda51d2dfe474519a71=
e5ea69d14d2eaa325801ee6b9df1178f34cd0607c4c977743858216
04e7dcf6af76ad7a7422e7565646eda8abb39bf8c5a920b7b1d3c105cb19d867a00081f9e=
4fe5543e0effc856fff00eb88ff00d0ab89d5b55b8d6afe5bcba7df
3487271d00ec07b0aedbe0effc856fff00eb88ff00d0abe06862beb99b46b2d9bd3d12385=
4b9eaa67abd14515fa29de14514500145145001451450015f29fed5
ff0005fc53e2ff0019e9faee83a7bead6f25a2dac91c18df0b2b3104827a10dc11e8738e3=
3f565656b5ae4ba3b47b349bfd451812cf66b1b04c7a86707f206bb
3095e786aaa705af998d582a91e591c9fc05f05ea1f0ff00e1668da36aaab1ea1109249a2=
560c232f2336dc824120103238af41ac46f14c73e8d67a9e9d6379a
bdb5d00c82d5555d4119cb2c8ca47a10790782052785fc57178a56f8c5657764d6739b691=
6e95465c004852acc0e3201c1e0e47506b2a9cf5252ab25bbd4b8da
29451b4ebbd197d462be15f0b7eccbe39d3fe2869f6d3e98534eb4d41246d4cb2f92d123e=
ede3049f980e17ae48071ce3ed8f136a4da46877976b15ccbe5c649
366a8d2a0c7df01c8538eb839e9d0d645df8fadac66d3ac60b2d4758d46f2cc5e450dac29=
b9a3e0166666544e48ea40e78aebc2622b61e32f6693e6fd3fe1cc6
ad38546b9ba1d552d736fe3bb01a5c376905dcd7135c35a269e9166e0ccb9dd1edce01015=
8924edc0ce7041335978caca7d3750bbbb8e7d29b4e19bcb7bc0be6
403686c9d8583020f054907903904570fb397637e646f5711f153e10e83f16f454b2d5e37=
8a7858bdbdf5be04d0b77c120e54e0654f0703a100822f1c5e5ff00
8bb44d38695a8e956f74b3c84dec2804eaa808c15662a727eeb6d6f6c56bea7e318f46bd3=
15f69b7f6f67e6245fda3e5abc19620293b58b0192064a803b9039a
d62aad29a941d9ee4b719269ec7c6de30fd8e7c6fa0cf2b6906d7c43680fc8d0c821948ff=
691ce01f60cd5c53fecfbf11636da7c27a8647a2823f435f7b6a93d
f59f8e74511ea53fd82f239924b02917940a2e4386d9bf3cff007b1ed5463f8afa7bc0b74=
74bd592c6598db5bdd9b6052e260c5446a031604b0c06650a7230d5
ee53cd715cabdd52febfe01c52c2d2beed1f0f69ff00b3afc45bebe82dc7866f2dfcc70be=
6cf8444cf7639e00afd0bd22d65b1d26cada797ce9e18523797fbec
14027f1354f45f1247ad7db2316975677b6642cd6574aa245c8ca9043156047465623208c=
e41019e13d686b96575362ed1e3ba92278af5115e220fdcf9320819
e0e49f535e7e33175716973a4b97b799bd1a51a5f0bdcf32f8c7fb32685f13a69754b27fe=
c7d7d87cd708098e7c2e143af6c607239c0efc63e65d7ff00653f88
ba2ddc91c3a3a6a9003f2dc59dc21561feeb10c3f115f72f897c5f6be199b4fb796daeef2=
eafdda3b6b7b38b7bbb2aee23a80bc0272481c75a4b2f19594fa6ea
177771cfa5369c33796f7817cc806d0d93b0b06041e0a920f207208ad30f9862b0f0496b1=
e97feae4d4a14aa3bbd19f9fdff000a03e227fd0a7a8ffdf03fc68f
f8501f113fe853d47fef81fe35f7f691e318f52d423b3b8d32ff00499a74692dbede88a27=
55c6e2bb598a91b87cafb5ba9c601aceb1f89f63a822dcc7a6ea6ba
4f9c6ddb54921548124dfe5e082dbc8ddc6e0a5463922bbffb5f13fc8bfaf9987d529ff33=
3c2ff00649f849e2ef05f8ab56d5f5cb29b48b16b4fb32dbce70d3b
97560c141e8a14f27fbfc679c7d4d5cadef8c6f2d7c5a9a4ae857f3db984bfda2358b693b=
946e04c83e51b8e78cd6978a2f6eed34a956cad6f2e2e26568d24b2
58d9e162a70f87750707b578b89ab3c4d5f693b26ceca718d38f2ae87c7df19bf676f1aeb=
1f16354bbd2b4a6bfb0d56e4cf15d23aaa47b8f21f27e5c1cfd463b
f03ec7f0de98fa278774bd3a471249696b140cebd18aa05247e55ceadcc777f0e661a1ea5=
a869afa7c0d109a4456ba8de10415904c8c092579241c83907906ba
5d06e64bdd0f4fb899b7cd2dbc6eed8c658a824f15a6271352bd38c276b474f3f98a9d38c=
24daea5fa28a2bcd3a0f9e35cb77d375fbd888dad14ed8fcf83fcab
df74bbe8f53d3adaee220a4d18718f71d2b81f8a5e1296e99757b48cc8c0049e35196f66f=
7f4e3fc6b9bf0678f66f0c0fb34d19b8b166dc541f9d0faaf6fc2be
170b5564f8da94abe9096cff002fcecce28bf6536a5b33b4f19fc388f5c90de58325bdd9c=
9746fbb29eb9cf635e697de15d5f4d6c4fa7cebfed2a6e1f98c8af6
ad3fc63a36a68ad16a102b119f2e5708df91abbfdb3a7ffcff005b7fdfd5ff001af4b1395=
e0b1afdad39f2b7d9ab3f91a4a9c27aa67cfc34dbe91b8b5b86627f
e79b126b6b47f87bad6aec0fd98da45de4b9ca7e9d4fe55ecdfdb1a7ff00cfedb7fdfd5ff=
1a5fed9b0ff009feb6ffbfabfe35cb4f21c34657a956ebe4bfcc954
23d59c3eadf0c92d3c2ef069ea2eb50deb234ae006703aaafa0e738cf6a7fc30f0bea1a34=
d79757b09b712288d11bef1e724fd2bb5fed9b0ff009feb6ffbfabf
e35620b98ae937c32a4ab9c6e46047e95ebc32dc247110ad4b4715a24f4ff33554e3cc9a2=
4a28a2bdb360a28a2800a28a2800a28a2800af3ef182ab788a71aca
7881f4df223fb00d09eed54c997f3039b621837dce64c2608c1ceeaf41a2b484f91dc992b=
9e676379aaf85be16e9169069da841a8ce7ece71035d4b64accc5a4
7037162abd393b98ae4e0935d7f83a4b15d1a2b4d3ed6f2d2ded479616f6da485d8f52c77=
805892492ddc939e6b768aa9d4e74f4dddc4a3633fc4104975a0ea5
0c4a5e592da44451d492a4015cf78774cbab6d7f4d965b79238e3d123819d978120604a9f=
7aec68a953718b88dabbb9c9f8b233a56ada26ae9673dc5a5acd30b
a1650196450f19024d8a0b3f2a010a09f981c6012316f34fbef11e91e2dd42d2c6e516f44=
26cedee63304d388941fb8f829b8e5407da78c9c0e6bd1a8ab8d5e5
4b4d57f9dc4e373845d6dbc4de33d064b3d33548ed6d16e3ed173796325b246c50055fde0=
52d9e7950578ebc8ae4fc47a7cda959dd417767e26bcf13b5de7cb8
25bb5b1f2c4ff2b0dac2dca08c03b4e5cf705b35ecf455c6bf235cab6f325c2fbb39ed66c=
6e27f14f87ae23899e183ed02571d1374600cfd6b02d745be1e06d0
ad4dac82e61d4ade5922230ca8b741893ec179af40a2b3555a4976ff0083fe6538a673da6=
d9cf178db5cb978996de5b4b448e423e562a66dc01f6dc3f314be11
b19ec4eb5e7c4d179ba94d2a6efe243b7047b5741454b9b77f97e034ac713e39d5d744f15=
7856e64b6bab98835cab8b381a6741e57ded8a0b30ce061413cf4ac
fbcd3efbc47a478b750b4b1b945bd109b3b7b98cc134e22507ee3e0a6e39501f69e327039=
aee6eb4982f351b2bd93779f67bfcbc1e3e61839abb5a2aaa29596a
bfcee4b8ddbbff005a1c5dbea27c59e2ad26e6d2c6feded74e8e733cb7f672db0deca1551=
448aa5cf53950578ebc8ad1f03e9b25b7842ced2f6dca38dfbe2957
fe9a311907f0ae8e8a894eeb952d3fe1ff00cc6a3add9ccebd792e8be23b2d41ac6eaeec9=
ad65b777b388ccf1b96465ca2e5b0406e4038239c64566f8ddccda8
69ef7ebad7fc23ed6eecdfd8c2e56613ee4d9e60b7c4d8da5b000db9ceee76d7714538d4e=
569db6071b9e7be0dd22e22f03f886dd2c6fed8dccf76d6d0ea323c
93ba30f90b33b33127fda391d0e318aec7c3b0c96da069b14a863963b68d5918720851906=
b468a53a8e77b8e31e50a28a2b2284650ca410083c106b80f137c2a
82fa47b8d29d6d253c981ffd59fa63eefebf857a0515c789c251c5c392b46ff9a22515256=
6782de78175db1621f4d99f1de102407fef9cd403c25adb00469777
83ff004c8d7d03457cf3e1ca17d26edf230fabc7b9f3f7fc223adffd02eeff00efd1a3fe1=
11d6ffe81777ff7e8d7d03452ff0057287fcfc7f807d5d773e7eff8
4475bffa05ddff00dfa35dff00c2cf0fea5a4c97d3de42f6d148aaa2390105883d71ed93f=
9d7a1515d784c929612b46b466db45468a8bbdc28a28afa33a028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28=
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28=
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a2
8a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28=
a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a=
0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0=
028a28a00ffd9}
}}{\sp{\sn pibName}{\sv =
\'43\'3a\'5c\'4d\'5c\'49\'6d\'67\'5c\'4c\'6f\'67\'6f\'46\'61\'6e\'6e\'69\=
'31\'2e\'6a\'70\'67}}{\sp{\sn pibFlags}{\sv 2}}{\sp{\sn fLine}{\sv =
0}}}{\shprslt\par
\nowidctlpar\widctlpar\pvpara\posnegx-410\posnegy-122\absh1887\absw3024\d=
xfrtext141\dfrmtxtx141\dfrmtxty0\adjustright =
{\pict\picscalex134\picscaley134\piccropl0\piccropr0\piccropt0\piccropb0
\picw3988\pich2489\picwgoal2261\pichgoal1411\wmetafile8\bliptag332095916\=
blipupi200{\*\blipuid 13cb61acbc13ca4afabff10c74109141}
010009000003a469010000008269010000000400000003010800050000000b02000000000=
50000000c02c4003a01040000000701040082690100430f2000cc00
0000c4003a0100000000c4003a0100000000280000003a010000c40000000100180000000=
000c0d20200c21e0000c21e00000000000000000000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffd
fffffdfffffffffffffffffffffefffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fffefffffffffffffefdfffefdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffefffffefffffffffffffffdfffffdfffffdfffffd
fffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdff
fffdfffffdfffffbfffffbfffffbfffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
dfffffdfffffffffffffefffffefffffffffdfffffbfffffdfffffd
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffdfffffbf=
ffffafffefafffefafffefafffefbfffefdfffefffffefffffcffff
fefffffcfdfffefffffefffffefffffefffffefdfffefbfffefbfffefdfffefffffefdfff=
efffffefffffffffffffffffffdfffffdffffffffffffffffffffff
fdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffff=
dfffffdfffffffefffefafffffbfffffdfffdfffcfbfffbfbfffefb
fdfdfffefffffffffffffefffffefffefffffefffffffefffffcfdfffefffffffffefffff=
efffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffefffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffefffffffffffffffffffffffefffffefffffefffffeff
fffefffffefffdfffffdfffffdfffffffefffffefffffefffffffffffffffffffffffffff=
dfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffefffff=
ffffbfffff8fffff8fffef8fffefbfffefffffefffffefffffeffff
fefffffefffffefffffefdfffefbfffefbfffefdfffefdfffefdfffefffffefffffefffff=
efffffefffffefffffefdfffefdfffefdfffefbfffefbfffffbffff
fbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffff=
bfffffbfffffdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefd
fffefffffefffffefffffefffffefffffefffffcfffffefffffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffbfffffbfffffafffffbffff
fffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffefffffffffffffffdfffffdfffffd
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffffffffffefffffefffff=
ffffdfffffbfffffdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffefffffefffffffffffffffffffffdfffffbfffefafffefafffefbfffefdfff=
efffffefffffefffffcfffffefffffcfffffefffffefffffefffffe
fffffefdfffefbfffefbfffefdfffefffffefdfffefffffefffffffffffffffffffdfffff=
dfffffffffffffffffffffffdfffffbfffffdfffffdffffffffffff
fffffffffffffffffffefffffefffffefffffffffdfffffdfffffffefffffdfffffcfffff=
efff9fff9f9fff8fbfffefdfffffffefffffffffffffcfffffcfffd
fffffefffffffefdfffcfdfffefffffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffff=
ffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffff=
dfffffdfffffffefffffefffffefffffefffdfffffdfffffdfffffd
fffffffefffffefffffffffffffffffffffdfffffdfffffbfffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffefffffefffffffffbfffffafffff8fffefafffefdfff=
efffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefdfffefdfffe
fdfffffdfffefffffffffffefffffffffffefffffffffffefffffffffffefffffffffffef=
dfffffdfffffdfffffbfffffdfffffbfffffdfffffbfffffdfffffb
fffffdfffffbfffffdfffffbfffffdfffffbfffffdfffffdfffffdfffffdfffefdfffffdf=
ffefdfffffdfffefdfffffdfffefffffffffffefffffefffffeffff
fefffffcfffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffefdfffef=
dfffefbfffefafffffbfffffdffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffefffff=
ffffffffffdfffffdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffbfffffdfffffdfffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffefffffdff
fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffefffefffffffef=
ffefffffefffffffffffffffffffffdfffffbfffffbfffffdffffff
fffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffdf=
ffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffefffffeffffff
fffffffffdfffffdfffffffdfffffdfffffdfffffefffbfffbfbfff9fdfffcfdfffffffef=
ffffffffffffcfffffcfffefffffefffdfffefdfffcfdfffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffffefffffefffffefffff=
efffdfffffbfffffdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdfffffdfffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffff=
bfffffdfffffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffeffff
fefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffff=
efffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffe
fffffefffffefffffefffffefffffffffffefffffffffffefffffffffffefffffffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefdfffefffffefdfffefbfffffbfffffdfffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdff
fffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffbfffffdfffffdffff
fdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff=
bfffffdfffffffdfffffdfffffefffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffffffffffffdf=
ffffdfffffdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffff=
ffffffffffefffffefffffffffffffffdfffffdfffffefdfffefdff
fdfcfffffefffdfffbfdfff9fdfffcfcfdfbfffefffffffffffffcfffffcfffefffdfefff=
bfffefbfffcfffffefffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffd
fffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffdfffffdfffffdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdfffffdfffffdfffffffefffffefffffefffdfffffdfffffbfffffdfffffdfffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffff8fffff8fffffbfffffffffffffefffffefffffeffff
fefffffffffffffffdfffffbfffffafffffafffffafffffdfffffffefffffefffffefffff=
efffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffe
fffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffef=
ffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeff
fffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffdfffffdfffffbfffffdfffffdfffff=
dfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffefffffeffff
fefffffefffffefffffefdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffff=
ffdfffffdfffffbfffffbfffffdfffffdffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdfffffdfffffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffffdfffff=
dfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffdfffffbfffffbfffffdfffffffefffffefffffefffff=
efffffefffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdff
fffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffffffffdfffffbfffffbfffffdfffffffffffffffffffefffffffffffffffdfffff=
dfffffdfffffdfffffdfffffdfefffffffffbfcf3f9faf0fffffcff
fefdfffefffffffffffffcfffffcfdfefffbfefffbfffefbfffcfffffefffffefffffefff=
ffefffffefdfffefbfffefbfffefbfffffbfffffbfffffbfffffdff
fffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdffffffffffffffff
fffffffdfffffdfffffbfffffdfffffdfffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff=
dfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff4fffff4fffffafffffff=
ffffffefffffefffffefffffefffffffffdfffffafffff8fffff8ff
fffafffffafffffdfffffffefffffdfffffdfffffefffffefffdfefffdfefffbfefffbfef=
ffbfefffbfefffdfefffdfefffdfefffffefffffefffffefffffeff
fffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefff=
ffefffffefffffefffffefffffdfffffdfffffdfffffdfffffeffff
fefffffefffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffefffffefffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
efffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeffffffffffff
fffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffbfffffbfffffbfffff=
dfffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffffffeff
fffefffffefffffefffffefffffefffffffdfffffdfffffbfffffafffffafffffafffffbf=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffdff
fffbfffffdfffffdfffffffffffffffffffefffffffffffefffdfffffdfffffbfffffbfff=
ffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffdfffffdffffffffff
fdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffffffffdfffffbfffffbfffffd
fffffffffffffefffffefffffffffffffffdfffffdfffffdfffffcfefefdfffffdfffffcf=
cfce4e2dae2e0d6fffdf9fffffefffefffffefffffffcfffffcfdfe
fffbfefffbfffefdfffcfffffefffffefffffefffffefffffefffffefbfffefafffefbfff=
ffbfffffafffffafffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdffff
fdfffffdfffffdfffffdfffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffbfffffdffffff
fffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffff6fffff4fffffbfffffffffffffefffffefffffefffffefffffff=
ffbfffff8fffff8fffffafffffbfffffdfffffffffffffefffffeff
fffdfffffefffdfefffbfffffafffffafffff8fffff8fffffafffffbfffffbfefffdfffff=
dfefffffefffffefffdfffffffefffdfffffffefffdfffffffefffd
fffffffefffdfffffffefffdfffffffefffdfffffffefffffffffffefffffefffffdfffff=
efffffdfffffefffffdfffffefffffefffdfffffdfffffdfffffdfe
fffffefffffdfffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffefffffefffffcfffffcf=
ffffcfffffcfffffefffffefffffefffffefdfffefffffefffffeff
fffefffffefffffefffffefdfffefbfffffbfffffdfffffffffffffffffffffffffffffdf=
ffffdfffefdfffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeffff
fefdfffefdfffefbfffefafffffafffffafffffdfffffffffefffefefffffefffffefffff=
efffffefffffefffffefdfffefdfffefffffefffffefffffefffffe
fffffffffffefffffffdfffefdfffffbfffffbfffffafffffafffffafffffbfffffbfffff=
dfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffefffffeffffffffff
fffffffefffffffffffffffdfffffffffffffffffffffefffffefffffefffffefffffefff=
ffefdfffefbfffefafffefdfffefffffefffffefffefffffffffdff
fffdfffffdfffffffffffefffdfefefefdfffffaf8f8d3cec5d3cdc2fff9f4fffefefffef=
ffffffefffffcfffffcfffefffbfefffdfffefffffcfffffcfffffc
fffffcfffffcfffffcfffffcfbfffcfbfffcfdfffefdfffefafffffafffffdfffffffefff=
ffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffeff
fffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefff=
ffefdfffefdfffefffffefffffefffffffffffffffefffffeffffff
fffffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffafffefafffe
fdfffffffffffffefffffefffffefffffefffdfffffafffffafffffafffffdfffffffffff=
ffefffffefffffefffffefffffdfffffefffffefffdfffffbfffffa
fffffafffffafffffbfffffbfffffdfffffffffffffefffffffffffffffffffefffffffff=
ffefffffffffffefffffffffffefffffffffffefffffffffffeffff
fffffffefffffffffffefdfffffdfffefffffffffffefffefffffffefffffffffffefdfff=
ffbfffffbfffffdfffffffefffffefffffdfffffdffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffefffffefffffefffffcfffffcfffffcfffffcfffefefffefefffffefff=
ffefffffefffffefffffefffefefffefefffefefffffefdfffefbff
fffdfffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffefffffefffffefffffefffff=
efffffefffffefffffefffffefffffefdfffefbfffefbfffffaffff
fafffffffffffffefefffefefffefefffefefffefefffefefffefefffffefffffefdfffef=
ffffefffffefffffefffffcfffffefffffcfffffefffffcfffffeff
fffefffffefdfffefdfffefffffefffffefffffefffffefffffefffffffdfffffdfffffff=
ffffffefffffefffffffffffffffffefffffefffdfffffdfffffffe
fffffefffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefbfffefafffefdfffefffff=
efffffefffefffffffffdfffffbfffffffffffffffffffffefefefe
fffefffdf8f9d3cac1d5c9bffffbf7fffffcfffdfffffefefffefcfffffcfffefffdfffff=
ffffefffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfdfffcfb
fffcfffffefffffefbfffffbfffffffefffffefffffdfffffefffffffffffffffffffffff=
ffffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeffff
fefffffefffefefffefefffffefffffcfffffefffffefffffefffffefffffefffffefffff=
ffffffffffefffffefffffffffffffffffefffdffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffdfffefffffefffffffffffffffffffffffffffefffd
fffffdfffffbfffffbfffffdfffffffffffffffefffefffffffefffffefffffefffffefbf=
ffefafffef6fffef4fffef3fffef3fffef3fffef4fffef6fffef8ff
fefafffefbfffefbfffefafffcfafffcfafffcfafffcfafffcfafffcfafffcfafffcfafff=
cfafffcfafffcfafffcfafffcfafffcfafffcf8fffcf4fffcf3fffc
f6fffcf8fffcf8fffcf8fffcf8fffcf6fffcf6fffcf4fffcf6fffef8fffefdfffffffffff=
ffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffff=
ffffffffffffffffffffefffffefffffefffffefffffbfffffcfef7
f4fffffcfffcf9fff8f6fffaf8fffefcfef9f6fffffcfbfcf8fffffbfffaf7fffbf9fffdf=
efff7f7fffffefdfefcf9fcfafdfffefffffefffefefffffffdffff
fdfffffafcfcfffffefdfefcfffffcfffefafffefbfffffcfffefbfffffcfdfbfafffffef=
cfffdfdfffefcfffdfafffdf9fefcfffffefffdfefff5f6fffdfeff
f8f8fffcf9fffffcfffcfafffcf9fffffcfdfcf8fffffcfffdfafff9f7fffffbfff8f6fff=
dfafffcfafffefbfffefcfffaf8fffffcfffbf8fffdfafffaf7ffff
fcfffbf9fffdfbfffefcfffffefdfffff5f7f7fffffffffdfffffafcfffefffffffffffdf=
dfffcfcfdfffefdfffefffaf9fffefefffcfbfffffefffefafffffc
fffffcfffbf8fdfefcfbfffef8fffcfbfefcfffffefffdfdfffafbfffffff4f9f8fbfffff=
ffffffffdfdfffffefffefefffefffffffed3c3bcdecdc4fff2efff
fefcfffafcfffefefffdf9fffbf9fffefffbfafcfffffefffdf9fffcfafffefcfffbf6fff=
ffbfffffbfffef9fcfef8fdfffbfffffcfef9f6fdfffefafffefffe
fffffdfffffcfefffefffffffffffdfcfffbfafffffefffcfbfef9f8fffffefffffefffff=
bfffffcfffffbfffffcfff8f5fffffcfff4f2fffefcfffffcfaf6f1
fffffcfffffcfffffbfffffcfffffefffffefffcfbfffffefffafbfffefffffdfdfffffff=
ffefffbfdfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefdfffefefff=
ffffdfffffcfefefcfefffffefffffffffffefefffffffffefdfffe
fdfffffcfffffefbfffaf5fffaf2fffaf0fffaeffffbedfffbeafffbe7fffae5fffadffff=
4e2fff7e7fffae8fffbe9fffaeafff9ecfffaedfffbeafff7e8fff7
e8fff7e8fff7e8fff7e8fff7e8fff7e8fff7e8fff7e8fff7e8fff7e8fff7e8fff7e8fff7e=
8fff7e6fff7e2fff7e1fff7e4fff7e6fff7e8fff7e8fff7e8fff7e6
fff7e8fff9e3fff4ecfffbf1fffcf2fdfafdfffefffffefffefffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffff=
efffbfafffefbf8f1eeb2a9a6887c7a938785bcadabe9d4d3e8d4d3
fffffcfffcf8e8e7e3a9a6a2b3a7a5b5a6a4b4a2a3b8aaabaaa2a2e3e1e0fdfffef7faf8f=
ffffefffffffefdfffcfefffdfffffbfdfdfffffefffffefffcf8ea
e5e2e3dcd9fffbf8fffaf7e5dedbddd9d8fbf9f8fffffefbfefcfdfffef9fcfafbfffefaf=
8f7fff9fafff1f3b1a1a2918585887f7cbdb1affff7f5fffefcfbf8
f4fffffcfff3f1fdf1edb6aaa68b7c79988784c0adaaead5d3e9d6d3fffefbfffefbfffff=
bf6ece5b8ada99387818e7f7cc0b0aae9d4d2e6d5d2fffefdfdffff
fbfdfdffffffeee0e2ecdee0fffbfcfffffee5d9d9e4dadafafbf9fdfffefffdfcf9f0edd=
8d0d0fffefbfffffcfffdf9f7eeebd0c7c4fbf9f8fafdfbfafffefd
fffefffefeede1e1e3dbdcfffffffbfffffafffffdfdfdfffefffffffefffefffefbfdfef=
9f8d9c7c0c2ada5c2b1ae8b7e7c8a7e7ebeb0b1fff7f4fffffbfbf6
f7fffffffff3f1fff0edb7a8a68578768e8883b4aea9fff1eefffffbfffffbfafaf4dfd6d=
3e1d8d5fdfefcfcfffdfffefffffdfffffefffffffffdfbfbfffffe
fffffefffbfbfffefec5bbbbafa7a7ada5a5d6d1cefefbf7fffefafffffcf4ebe8b1a5a39=
889878c7d7ab5aaa6e6ddd9dfd9d4fefaf5fffffcfefdf9fefaf9ee
eae9e0dcdbfffbfafffdfefffefffefcfcfdfdfdfffefffbfdfefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffefdfffffffdfffffbfffffbfffffdfffffffffffffef=
ffffffefffffefefdf9fdfffcfafffbf5fffaeffffbe6fff9e1fff8
d3fdecc5f1e0bae7d6addfcda3d7c59cd3c0a5dcc9a7decbace0ceafe1cfb0e0ceafdfcdb=
1decdb2dfceafe0ccade0ccade0ccade0ccade0ccade0ccade0ccad
e0ccade0ccade0ccade0ccade0ccade0ccade0ccade0ccabe0cca8e1cca8e1cca9e1ccabe=
0ccade0ccafe0ccade0ccade0ccaee1cdb1e1cfc1eadbd8f8edefff
fbf8fffcfbfcf8fefcfbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeff
fffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffcfffffcfffbf8847d7aeae1ddfffffbf=
ffbf7dccbc8987f7ddac3c1fffffbfffffbfcfcf6999691d4c7c5f5
e1e0fde8e7f1dfdef3ebebfcfaf9f6f9f7fdfffefffffefffefefefdfffcfefffdfffffbf=
dfdfffffefffffefef9f6d4cdcacfc6c2fffdf9fff9f7d0c7c4cac5
c2fefbf7fffffefefffdfffffefcfdfbfdfffefffcfbfffcfe957d7ff1dfdefff7f5fffcf=
9d8cccaa69592fff9f6fffffbfffffafffefb93827fe8dcd8fffef7
fff4eee2d2cc8d7a75cfbcb7fffcf7fffef8fff6f0999087ece2dbfff6eefffff9e0cec79=
17b76dcc9c6fffefdfdfdfdfdfffefffffed5c5c6d5c5c6fffaf9ff
fffed0c2c3d0c4c2fdfefafdfffcfffffcf1e6e2b2a9a6fffcf9fffffcfffefbefe3e1b2a=
6a4fffffbfcfffbfafffefcfffdfffdfdd6c8c9cec3c5fffbfcfaff
fffafffffefcfcfffefffffffefffafbfffdfffffeffd5c2bb988179e9d6d3fffdfbfffbf=
bd9cccaa69690fff9f6fffefffffdfefffefb95827debdcd9fffefc
fffbf8d9d0cdac9b98fff1eefffff9fffff7d4c8c4d7cbc7fffefafefffdfffefffffafbf=
ffefffffefefffefefffbfafff8f8fffefea59999cabebef0e7e4f1
eae7fffdfafffffcfffffbf9f3ee8e837ff2e3e0fff8f5fffcf9dccdca90847ec7bdb6fff=
ff9fdf9f4fffffbfffffccbc6c3cbc6c5fdf8f7fffefffffefffffd
fffffefffffefffcfefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffdfefffd
fdfffffbfffffbfffffdfffffefefefffefffffbfcfff7f7fffffefdfffcf2fff9ebfff7e=
2fff7cefbeaa3dec997dbc292d6bd8ed5bb8ed7bd8fd9bf8ddabf89
d8bd85d4b986d5ba8ad7bc8ad7bc8bd5bb8ad4ba8cd5bb8cd6bc89d6bb87d6bb87d6bb87d=
6bb87d6bb87d6bb87d6bb87d6bb87d6bb87d6bb87d6bb87d6bb87d6
bb87d6bb87d6bb87d6bb85d6bb87d6bb89d6bb8bd5bb8cd6ba8cd6ba8cd6ba8cd6ba8cd5b=
b92d6bd9ed9c4b5e5d3e0fff5effffbf7fff8fffffcfffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffeff
fffefffdf9fcf7f4dbd4d1c9c0bdfffffbfffaf6fffefbfffbf8d3b5b4e3cac8fff9f5faf=
7f2fffffbedeae59f9290fffdfcfff6f6fffdfcfffefefdfbfafdff
fefdfffefffffefffffffffefffbfcfffdfffffdfdfdfffefefffffefffcf9cec5c2d2c7c=
3fffffbfffaf8d1c5c3d0c9c6fffffcfffffefefffdfffffefafbf9
fdfffefffffee6d0d2cdb2b5fff5f4fffefcfffffcfffefbc7b6b3e2d3d0fffcf7fffaf5e=
5d2cfcdbab7fffdf9fffef7fffffbfffff9c8b8b2dcccc6fffdf7ff
fff9ded5ccc1bab1fffff7fffff7fffff8fffef7ceb6b0d5c2bdfffdfdfcfcfcfdfffefff=
ffed6c1c3d7c2c4fffbfbfffdfad5c6c4d1c4c2fffffcfcfef8fffe
faf5e9e5ada29efffdf8fdfaf6fffffcf1e2e0b5a8a6fffffcfdfffcf7fefbfcfffdfffbf=
bd5c5c6d1c4c6fffcfdf8fefdfafffffffffffffefffffbfafffeff
fffefffef8f9e0cac4ccb2abfffefbfffaf8fffefefffdfbc7b7b1e2d4cefffbfafff8f8e=
5d2cdcebbb4fff6f3fff9f6fffefbfffaf7ccb9b6e7d6d3fdfaf2ff
fff9d7c6c3d3c4c1fffefafdfefafffefefffdfefffefffffffffffffefffffefffcfcf0e=
6e6bbafaffffefefffbf9fff9f6fffdfafef9f6fffcf7dcd6d1cdc2
befffefbfff8f6fffef9fffaf5c5b7b1d8ccc6fffff9fffffbfffbf6fffcf9cac5c2cbc6c=
5fffbfafffefffffcfdfffefffffefffdfffffbfdfeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffdfffefbfffefbfffffbfffffbfffffbfdfdfffdfdff
fefefffffefffffcf5fbf6ebfcf3e8fff9cffbeaa9e0cd94d5bf8ddabe85d9bc83d9bb83d=
9bb82dabc82dabc7ed8ba7dd7b97edbbc7fdcbd81dbbd80dabc82da
bc81d9bb82dabc83dbbd80dabc7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7edbb=
c7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7ddbbc7ddbbc
80dabc82dbba82dbba82dbba82dbba82dbba81d9bb85d9bc89d1ba9cd7c2c7f0e1ecfff9f=
4fff7fffffcfffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffefffff=
efffffffffffffffffffefffffefffffcfffdfad6d0cbc6bdb9fffb
f7fffefbfffff9fffdf8dfc0bddec3bffffff9fffff9fbfff9fffffbd0c4c0c0aba9fffbf=
bfffbfafdf5f5fffffefbfffef8fdfbfffffefdfbfbfffefffafbff
fefdfffffffffffefefffffefffefbd1c6c2d6c7c4fffdfafffaf7d3c7c3d5ccc9fffefbf=
ffdfcfffdfcfffffefcfaf9f8fdfbfffffed9c3c5e1c6c9fffefcff
fffcfffcf7fffdf8d6c7c4d3c4c1fffcf4fffff9e2ccc7d4bfbdfffffbfbfdf7fffffcfcf=
6f1d2c7c3cfc3bffffff8fffcf5d3cdc6c5c2bafffff8fffff8fffa
f0fffff7dec7bfd8c6bffffdfafffffefdfefcfffcfcddc8c7dec6c6fffdfafffdfadbc7c=
6d3c4c1fffffafcfef8fffcf8f9e9e3b6aaa4fffff9fffef9fffffb
f2e1debbaaa7fef9f6fffffcf8fef9fffffcfffcfdd8c6c7d6c8cafffefff8fdfcf9fffef=
ffefffffefffffcfdfffefffcfefffdf8f9dfccc5dec7bffffff9ff
fdf9fffbf8fffdf8d6c9c1d3c5bffffaf9fffefee0cdc6d6c0bafffffbfffdfcfffffcfff=
af7dac7c4d4c1befffff9fffcf4d9c5c0d5c2bdfffffbfefffbffff
fefffefdfffffff8fdfcfefffdfaf8f7fffffeebe1e1ccc0c0fffbfbfffefcfffffcfffff=
bfffffbfffffacfcbc6c6bcb5fffff9fffdf8fffbf6fffef9d1bfb8
d1c3bdfffff9fffcf5fffff9fffbf7cec7c4d1c9c9fffcfcfffdfefffafbfffefffffefff=
9fbfcfdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffbfffefbfffefbfffffdf=
ffffcfefefefefefffffffdfffff9fffdf4fffcecfffbdbfff1a9dd
cb8fcfb98bd5bb84d6b982d8ba81dab983dcbb84ddbc81dcbb81dcbb81dcbb80dbba7fdab=
97fdab97fdab97ed9b87ed9b87ed9b87ed9b87fdab97cdab87cdab8
7cdab87cdab87cdab87cdab87cdab87cdab87cdab87cdab87cdab87cdab87cdab87cdab87=
cdab87bdab877daba77daba79dab87bdab87bdab87bdbb779dbb777
dbb878d9b980dabc84d2ba98d8c2b8e3d4ebfff8f8fff9fdfefafffffefffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffffefffffefffff=
cfffcf9fff8f4a39894f5e6e3fffefbfffcf7fff7f2ebccc9d9beba
fffef7fffff9fdfffbf7f7f1fffbf7b5a29fe8d0d0fffcfbfffefefdfffef0f7f4fafffef=
dfffefffffffdfffffbfcfffefdfffffffffffefffffefbfffdfad2
c6c2d3c2bffffdfafffefbd2c6c2d0c7c4fffcf9fffefdfffffefdf9f8fffffefbfffefbf=
9f8d3bec0ddc5c7fff7f5fffbf8fffffbfcf8f3d8ccc8d2c6c2ffff
f9fffbf4d5bfbae2cbc9fbf8f4fdfffcfffffefffcf9d0c4c2d7cbc7fffbf7fffff9fff9f=
29c9991ebe5defffff7fffff8fff9f1dac0b9dec8c2fffbf8fffffe
fdfefcfffbfbdec6c6ddc3c3fffcfafffefadac5c3d4c3c0fdfdf7fffff9fffef8f4e1dcb=
9aba5fffff8fffffbfffcf8f6e3e0baa7a4fffcf9fcfdf9fbfffcff
fffcfffdfed7c2c4d2c1c4fffefffbfffffafffefffdfefffdfffffefffffefffbfefffcf=
afad7c3beddc6befffaf4fffdf8fffffcfcf8f3d8cdc5d2c7bfffff
fcfffaf7d5bfb9e2cdc5fff6f4fffffefefffdfffffcd5c2bfdbc8c5fffff9fffcf5dac6c=
1dbc7c2fffffbfcfffafffefbfffefdf9fefdfafffffdfffefffffe
fef9f8f3ebebd2c6c6fffefefffffcfffcf9fefbf6fcfcf6fffffbfaf6f19d958efceee8f=
ffef9fffaf6fffbf5dcc9c2d7c7c1fffff9fffff9fffdf6fffffbcf
c6c2d0c6c6fffafafffefffffefffffefffdfcfef9fbfcfbfffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffdfffefbfffefdfffffffffffffffffdfffffbfffff6fffeeffff=
eddfdf2b7e4d49bd6c294dac388d9be7fd7b981dfbd7cdab87ddbb9
7ddbb97cdab87cd7b67cd7b67dd8b77fdab980dbba80dbba7fdab97fdab97fdab97ddbb97=
ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97d
dbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97cdbb97adbbb78dbbb7adbb97cd=
bb97cdcb87adcb876ddb876dcb976dbbb7edcbd86d7be98d7c3bae5
d6edfffbfdfffcfffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeff
fffefffffefffffffffffffffffffefffffefffefafffffcfffcf8ede2deae9f9c9584818=
f7c7796807b987976e1c6c2fffbf4fffff9fbfffbfffffbfffffbff
edeaae9696fff1f0fffffcf7fbf6f8fffef6fffcfafdfbfffffffbfdfefdfefffefdfffff=
ffffffefffffefbfffcfad2c6c2d5c5bffffcf6fffefbd5c6c3d0c4
c2fffdfafffffefffffefffdfcfffffef7fcfafffefde3cfced6bebefffdfbfffffcfcfef=
8fffffbd4c8c4cec2befffff9fffdf6ddc7c2d9c2c0fffefefffffe
fffcfdfffbfbdbcbccd2c0bffff6f5fffefbfff8f4fbf1eaa3979195888097847d987e78a=
5827ee0c3bffffcf8fffffcfffefafffefbdcc2c2ddc1c1fffffbff
fcf8d9c4c2dbc8c3fefff6fffff9fffff9f3e1dab7a7a0fffcf6fffffbfffdf9fbe6e4bba=
6a4fffffcfffefafbfffcfefdf9fffcfdd7c2c4d0c0c1fffcfcfbff
fffbfffffffdfefffdfffffdfffefdfffaffffffffffdcc9c4d9c6bffffdf6fffffbfcfdf=
9fffffbd4cac0cec3bbfffffcfffdf8ddc8c0dbc4bcfffefbfffffe
fcfffdfffdf9d8c7c4d1bebbfffff7fffff9d9c3bddac7c0fffef6fafef8fffffcfffffcf=
3faf7f8fffef8fdfbfffffefffdfceee6e6d3c7c5fffbf9fffffcfe
f9f6fffffbfffffbfcfef8fffffbf6eee7a0928c937f7a9a817d99817b8d7771e1cfc8fff=
7f0fff9f3fffff9fffaf6d2c9c5cfc5c5fffafafffefffffefffffe
fffffefffdfffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffffefefffffffbfffff3fffee7fef9d5faf2b0e5d794d6c384d2bb7bd2b67ddabb7=
ddebc77d9b57cdeba7cdeba7edeba7dddb97ddbb87edcb981ddba82
debb80dcb97fdbb87ddbb87ddbb87ddbb87cdcb87cdcb87cdcb87ddbb97ddbb97ddbb97dd=
bb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddbb97ddb
b97ddbb97ddbb97ddbb97ddabb7fd9bb7fdab97fdab97fdab97ddbb97adbb978dcb979dcb=
c7ddabb87d5bd93d0bcccf0e2f0fff8fffffbfffefefffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffffeff
fffefffffcfffbf8fffffbfffffbfffcf8fff5f2fffcf9fffbf6dfc3c2dbc5c0fffffbfff=
ffbf8fff8fafcf6fffffbfffaf7e5ceccb9a6a3fffffcfffffbfbff
fef9fffdfdfffefdfffffbfdfefbfffffdfffffdfdfdfffefdfffffcfffefbd8c7c4d6cac=
4fff8f2fffbf8d7c6c3d3c7c3fffcfafffdfafffffcfffffceae7e3
e0e1dffffefad6c4c3dac5c4fffbf9fffdf9fffff9fffffbd4c9c5d4c8c4fffff8fffdf6e=
0ccc7d9c4c2fffbf8fffffefffefefff8f9d9c5c4dac6c5fffdfcff
fcfafffefcfffcf8fffcf8fff9f3fffbf6fff8f2e2c4bfddc4c0fffffcfefffdfdfefcfff=
efedac2c4ddc3c3fffefcfff9f5d8c2bde1cdc8fffef6fcf9f1ffff
f8fee8e2bba8a1fffef6fffbf4fffff9fae7e4b7a6a3fffbf8fdfefafbfffcfffffbfff9f=
7dec9c8d9c7c6fffaf7fbfefcfbfffffffefffffefffffbfdfffeff
fdfefffef9fadac7c4d9c3bdfffff9fffef9fffff9fffff9d2ccc1d1cbc0fffffafffdf8e=
0cdc5d9c6bffffbf8fffffefffffefefbf7dac9c6d9c8c5fffaf3ff
fef7dac6c1dbc8c3fffdf5fffffafffffbfffffce0e4dfdce1dffdfffefdfbfafffffeece=
5e2d0c7c3fffdf9fffef9fffffbfffffbfdfffbfdfffcfafcf6ffff
fafffff9fff6f0fffcf7fff9f3dec8c2d3c3bdfffef7fffffbfffffbfffcf7cfc6c3d2c9c=
6fffafafffefefffcfdfffdfdfdfffffbfffff9fdfefdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffefefffefefdfffff6fffee8fef9d5
faf099d2c38dd4c085d6bd7dd9bc78ddbd74dcb977dbb87cdeba79dbb77cdab87dd8b782d=
9b886d9b98bd9ba8ad8b989d6ba8bd8bc89d9bc89d9bc87d9bc8ada
bd8adabd8bd8bc8bd8bc8bd8bd8bd8bd8bd8bd8bd8bd8bd8bd8bd8bd8dd7bd8bd8bd8bd8b=
d8bd8bd8bd8bd8bd8bd89d8bd89d9bc89d8bd89d8bd8bd8bd8dd7bd
90d7bd90d7bd90d7bd8dd7bd89d8bd85d9bd85d9bd8ad6be98d7c3a0cfbfeafffbf8fffcf=
ffdfcfffdfffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffcfffffdfffff=
dfffffefffffefffffffefffffefffffcfcfdf9fffffcfffffcfffa
f7fffffcfffefcfff6f3d1bcbbdac9c6fff9f6fffffcfcfbf7fffffcfffefbfffcfafffaf=
8bfa9a4dac9c6fffffbfffefafefffdfdfdfdfdfffff8fdfef8ffff
f9fffefbfefcfffffbfffffbfff8f3d9c6c1cac4bffffffbfffdf9d2bfbcb29f9cfff9f4f=
ffff9fffcf6fffefac7bebacec5c2fffffbf4e5e2ae9f9cfffbf7ff
fffbfffdf9fffdf9d0c4c0c8bcb8fffefafffffbebdcd9b3a4a1fffcf5fffff9fffaf5fff=
df8d5bfbad5c2bdfffaf6fffffcfffefafffffcfffdfafffefcfffd
f7fffcf5cebfb6d4cac3fdfbfbfcfefffdfffffffdfed2c1c4d9c7c8fffdfbfffaf6d7c1b=
cceb8b3fff7effffff8fffbf5ead0cab69f97fffbf2fffff5fffff4
eddfd9bcb1adfcfbf7fbfffef9fffafffffbfffbf8d7c3bedacac4fffefafffffcfdfffef=
ffefefffefffefdfffffefffffdfefff6f7e0c9c7b69b97fff6f1ff
fff8fffff6fffff6c9c7bcc1bfb4fffff7fffff9e9ded6b3a59ffffefafff9f6fffffcfff=
df9ccbdbad5c6c3fffefafffbf7d8c9c6aa9b98fff9f5fffffbffff
fbfffffbc2bcb7d2cbc8fffefdfffdfdfffffcf3eae6d1c7c0fffdf4fffff9fcfdf4fdfff=
bf7fdf8fafffefbfffefffffcfdfaf5fffff8fffff8fffbf6d5c1bc
d0c7c3f9fbf5fafffcfafffcfffffbcac5c2d0c7c4fffcf9fffdfafffffcfdfffefafffef=
afffffafefffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefffffffffffff8f=
afaf6fffeecfffbcdefe4b9f0dd88d6be7ed8ba7fdab97bddb96fdd
b96bdcb778dcb980debc80d9b886dabd8ed9bd91d3ba9ad2bba7dac6b2e3cfb6e6d4b2e6d=
4b0e7d4afe6d5b0e6d5b4e6d4b8e5d4bde4d4bde4d4bce5d6bae5d6
bae5d6bae5d6bae5d6bae5d6bce5d6bae5d6bae5d6b9e6d6b9e6d6b7e6d6b5e6d6b3e7d5b=
3e7d6b3e7d5b5e7d5b9e6d5bce5d6c0e4d6c0e4d8bce4d8b7e5d8b5
e6d8b2e5d7bae8dbcff1e6e5fcf4f6fffefffffffffdfffffdfffffefffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffefffffefffffffefffffefdfff=
cfcfffbfffffcfefdf9f2edeaefe6e3eadddbdacbc9907e7dfffaf8
fffefbfefdf9fffffeeae2e2f1e2e0fae5e3fbe2e0f0dad594847ef1e6e2fffcf9fffffef=
ffefffbfdfef9fdfefafffffbfffffafef9fffcf7fffff9fde4e0c9
b5b0cecbc6f8f8f2fffffbdac7c4998482c3afaaf1ded9fffcf6e8dcd8a49995fff9f5fff=
7f3fffffbbaafabb6aba7eadfdbfffaf6e8ddd9a29793fffffbfff9
f5fffffbfffdf9b9aeaabdb3acf5e8e0fffdf6e2cac49a847ed1c1bbfffffbfdfaf5fffff=
efdfbfaf2eaeaefe2e0f6e7e4d0c2bc938a80f5efe8fffffffafcfd
fbfdfdfffdfed2c4c5d6c6c7fffdfbfffffbdfc9c4957f7adfd2cafffcf4edd7d1b19791b=
79f99d9c8bffffff5ede4da8b7f79f3e8e4fffffefcfffdfbfffefc
fbf7f2e4deccb9b4d2c2bcfff5eefffffcfdfffef8f7f9fffefffbfffff9fbfbfffffefff=
efcd3bebc997d7cd2b7b3f6ded8fffaf3e8dfd69c9a90fffff8fdfb
f3fffff9fffef9b7aeaabaaeaaf3e7e3fffffbede1dd9e928efff6f2fff8f4fffffbccc0b=
c978b87b8aca8e9ddd9fffffbe6dad6aa9e9afdf0eefffefefffcfc
ebdfddd2c8c1c6bdb4f1e8deeae5dcfffff7fdfefafbfffefbfffffafffefdfefceeebe6e=
fe9e2f0e6dfd6c3be948380f5f0edf7fbf6fafffef8fdfbfffdf9d1
c8c5d5c9c5fffdf9fffef9fffffcfdfffef8fdfbfafefffbfdfefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff6f4f4fafffeedfffed8fcf0aadbcb91d2bc83dbb=
d7ddebc80dcb978d8b46fdcb675dfbb80dbba85d2b68ed7bda2e3ca
b8f0dbcbf8e5ddfeefeafff7edfffbedfffbeafffce8fffce6fffce8fffcecfffceffffbf=
4fffcf4fffcf1fffceffffceffffceffffcf1fffcf1fffcf1fffcf1
fffceffffeeffffcedfffeecfffcecfffceafffce8fffce8fffbe8fffbecfffbf1fffcf4f=
ffcf4fffef3fffeedfffeeafffee9fffbeafffaf2fffbfafffcffff
fffffefffffcfffffdfffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdffff
fffefffffffffffffffffffffffffefdfffefbfefcfffffefcfbf7dddad6b4adaaab9f9db=
eafadcbbcbafff6f4fffcf9f8f6f5fffffedfdfdfaba6a5bbaeacba
a9a6b9a4a2bba8a5b5a9a5ddd7d2fffffcfffffefffefffffefffffefffffffffefcfcfff=
ffcfffffbe7dbd7bea5a3bea7a5dbd6d3fffffcfffefcebd9d8e3cf
ced4c3c0ae9f9c938783b7aca8f4ebe8fff6f3fffffcfff7f4fffffcd4cbc8aba29f938a8=
7b3aaa7eee5e2fffcf9fffdfafffffcfffaf7fffffbcec5c1aca29b
90807ac6b2adc3afaad3c3bdfffffbfffdf8fffffee9e5e4b1a7a7b7a9aab6a7a5cebfbcf=
ffcf5fffdf6fffffcfefbf7fffffcfffffcd7c6c3d8c5c2fffcf5ff
fff9eedbd4d8c5bebcb3aa8c837abeaea7f7e5defffbf4c9bcb4a69991b4a6a0f7e6e3fff=
6f4fffdfefffffff7f7f7e6e1e0b6a7a5b7a4a1e9d8d5fffffbfcfb
f7fdfffefffefffbffffedfaf8f4fffefdfffcfffaf7ebdcd9ebd6d4dbc2c0b49e999c898=
4b8aaa4eee5e1fffdf8fffefafffffcfefbf7fffffcd4c9c5aea09a
897b75c0b2acf9ebe5fffdf7fffff9fffdf7eee0dadaccc6d8cac4b4a6a08a7c76c0b2acf=
6e8e2fffffbfffafaeae0e0bbafadaca09a9f948cb6aba3b0a69fde
d8d1fffefafffffefdfbfbfbf6f7e8e0e0b7aeabb3a7a3b5a7a1d1c5c1f4ebe8fffffcfff=
ffcfffefdfffefefff9f8d8c3c2d9c4c3fffaf9fffdfafffffbfdff
fefdfffefffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f8f8fefefe
fffffef8fffedcfff59ed4c395d6c187d4b97ed6b879d7b581dbb886e0bd80dfbd80d8ba8=
ed5bb9fd8c3c4f0dfd5f9e9e6fff5effff9f6fffbfafffbfdfffcfc
fffbfdfffefbfffefafffefafffefafffefbfffcfdfffefbfffefafffdf9fffdf9fffdf9f=
ffdf9fffdf9fffdfafffdfafffdfafffefafffdf9fffef9fffdf9ff
fdf9fffdf7fffdf7fffdf3fffbf5fffbfafffbfefffdfffefefcfefef9fffdf5fffdf4fff=
cf5fffbf9fffafffffcfffffffffdfffffefffffefffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffafffffafffffafffffbfffffbfffffdfffffdfffefd
fffefdfffefdfffefffffefffffcfffefbfffefcfffefcfff8f6fffffcfffffcfffffef9f=
cfaf7f9f9fffefffff7f7fffcfafffefcfff3effffffbfffef9feff
fdfafbf9fffefffdfafcfffefffef9fbfffbfcfffffefffaf7fffffbfffdfbfffaf8fffcf=
9fffffcfffefcfffefcfffefcfffefcfffefcfff7f4fffffcfffaf7
fffffcfffffcfffffcfffffcfcf7f4fffcf9f9f4f1fffffcfffffcfffdfafffffcfdf8f5f=
ffffcfffdfafffefbfffef9fffaf7fffbf5d3c3bdd3c5bffffcf7ff
fffbfffffefcf8f7fffbfbfffbfbfffdfefffbf9fef3effffffbfffcf7fffef9fffffbfff=
cf8d7c7c1d7c7c1fffaf3fffef7fffff9fffef8fdfaf2fffff9ffff
f9fffdf6fffffbfff6f2fffffbfff9f6fffbfafffdfefffbfefffefffffdfffffefffffcf=
dfffbfafffcfafffcf9fffffefdfffff7f6f8fbfffff6fffef5fffb
f6fcf7fffffcfffaf7fffefcfffbf9fffefcfff3f1fffefcfffefefffdfcfffefffaf8f8f=
ffefffffdfcfffbf8fffffbfffcf8fff7f3fffffbfff6f2fffcf8ff
fefafffffbfffffbfffaf6fff9f5fff8f4fffcf8fffcf8fffffcfffdfdfffefefff6f3eee=
3dfd7cbc5fffbf5fffef7fffffbfffcfcfffffefffdfefffefffffe
fefdf0eefffefbfff8f5fffdfafffdfafcf9f5fffdfafffefefffafbfffcfcdfc5c5dcc4c=
4fffdfcfffffcfffffcfffffefffffffffbfdfffdffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffafcfcfdfffefcfffdecfef7b3e6d88ed6c085d6bb86
dcbe82ddbc7ed9b882d7b789d7b888d3b793d4beb5e7d5d9fdefecfffaf3fffbf6fffcf8f=
ffcf9fefcfdfefcfffdfcfffcfdfffefffffefffffefffffeffffff
fffffffefffffefffffefffffefffffefffffefdfffefffffefffffefffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffefffffefffffefffffffffffffefffffe
fffffefffefffffefffffefffdfffffafffef8fffcf9fffbfefffbfffffcfffefffffdfff=
dfcfffdfefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff8fffff6fffef8fffefaf=
ffefbfffffbfffffbfffffbfffff7fcfbfcfffdfffffefffffefffc
fbfffcfcfffefefffefefffcfbfbfcfafafffefbfffffdfffffffffffffefffffefefffaf=
7fffffcfcfcf6fdfffbfbfffefdfffefffefffffdfffffbfdfffdff
fffefffffbfafffffefff8f5fffbfafeefedf6f3effffffcfffafafffefefffdfdfefaf9f=
ffffefffffefffffefffcfbfffefdfffffefffbfafdf9f8fffefdff
fffefffffefffffefbf7f6fffffefffffefffffefffefdfffffefffefdfffffefffdfbfff=
9f5d7c9c3d4cac3fffbf6fffffbfffffefffffefffcfdfff9fbfffd
fffffefefffefefff8f5fffffbfffffafffef9f5efead7c8c5d9cdc9fffcf7fffffbfffff=
bfffffbfcfdf9fdfffcf8f6f5fefcfbfffffffffffefffffcfffbf8
fffdfefff6f8fffdfffffefffbf8fafffbfcfff9fbfdeff0fff6f6fffefefffffffdfffff=
ffefffffefffdfefafffffbfdfff9fffffcfffffcfffffefdfefcfa
fdfbfffffffffffff7f6f8fffefffffefffffefffffcfffffefffefcfbfbfcf8fffffcfff=
ffcfffffbfffffcfbfaf6fffffcfefdf9fdfefafffffbfffffcffff
fcfffffcfffffcfffffefffefefffffefffefbede7e2d2c9c5fffaf6fffffbfffaf7fffef=
efffefffff9fcfff7f9fff8f8fffdfbfffdfac8b9b6fffbf8fffffe
fffffefffffefffefefff3f4fffbfadac2c2d6c2c1fffaf8fffffefcfdfbfbfdfdfffffff=
ffcfffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffefafffef0fcf6c8e=
8dd91d6c183ddc07cd9ba7bdab87bdab885debd8ddabe93d4bba8db
c7c8efe0e6fff7f1fffcf7fffdfafffef8fffff8fffff8fffff8fffffafffffbfffffefdf=
ffffdfffffdfffffdfefffefefefefefcfefefcfefefcfefefcfefe
fcfefefafffefcfefefcfefefcfefffcfefffcfefffefdfffffdfffffdfffffcfffffcfff=
ffbfffffcfffffefdfffdfdfffcfefffcfffffcfffefefef7fffef3
fffdf4fffcf8fffcfdfffcfffffcfffefffffefffffcfffefdfffffefffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffafffef8fffefafffefbfffefdfffffdfffffdfffffbfffffbfff=
ffbfffffdfffefffffefffffefffffefffcfcfffafafffffefdfffe
f9fefdf4faf9fbfffffffefffffdfefffcfdfffffefffffcfdfffcf6fdf8f9fffdfbfffef=
bf8fafffefffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffefffcfcb8
afacd3d2cefffffcfffffefffdfcfffffefdfffef8fdfbfafffdfffffefffffefffefdfbf=
9f8fffffefffffefffffefffdfcfbf9f8fffffefffffef8f6f5fffe
fdfffffefdfbfafffffffffffffffffffffafafffffce3d8d4d1c9c2fffdf8fffffbfffdf=
cfefcfbfffefffffdfffffdfffffefffffdfefffefdfffefdfffffc
d8d5d1918c89887f7cc9c0bdfffffcfefbf7fffffefffffefbfffffafffffbfffffbfffff=
1f6f9fbfffffffffefffffcfffcfbfffefffdfafcfaf9fbfffeffff
fffffffeffbfb4b6d3cbcbfffffefffffff5f4f6fffdfffffefffffcf9fffffbfffef9fff=
ffcfbfffef7fdfcf8fffff8fffff4f9fafbfffffdfefff6f5f9fffc
fffffdfffff9fefffefffffffffdfffff8fafaf8fafafdfffff5f7f7fdfffffafcfcfdfff=
ffcfefefdfffff9fbfbfcfefefbfdfdfdfffffafafafffffffdfbfa
fffffbfffffcfffaf7fffffcfffcf9fffffefffbfcfffdfefffdfffffdfffffdfffffefef=
ff7f5b9acaacbc3c3fffdfcfffcfbfffdfcfffefeebdfdd8c7d7b8d
7e7cdbcfcdfff9f6fffffefdfefcfbfdfdfffffffffefffffefffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfefcf4fffaecfffbacdcca82d6ba72d7b778dcb97bddb978d8b=
47fd6b594d8bfb7e8d4dffbeef4fffcf6fffef2faf9fdfffffdffff
fbfffff8fffff7fffff7fffff7fffff9fefffdfffffffefffffefffffffffffffffdfffff=
bfffffbfffefffffffffffefffffffdfffefdfffffbfffffbfffffa
fffffbfffffbfffffffefffffdfffffdfffffdfffffcfffffdfffffefffffefffffdfffff=
dfffffefffdfffff8fffff6fffef3fff9f7fef9fdfefafffffbfffe
fffffefffdfefffbfefffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffefffffc
fffffefffffefffffffffffffffffffdfffffbfffffbfffff8fdfbfafdfbfffffcfffffcf=
ffffcfffffcfdfcf8f7faf8fbfffffafffffafefffbfdfefbf8faff
fefffffffefffffcf1f8f3f8fffcf7fefbfdfffefffefffef9fbfefefefdfffffbfffffbf=
ffffbfffff4f7f5fffefdfffffefdfffcf7fbf6f9faf6fffffcfcff
fdfafffef8fffff7fffefbfdfdfffffff8f8f8fffffffffffffdfdfdfafafafffffffffff=
ff9f9f9fffffffffffffbfbfbfffffffcfcfcfffffffffefff7f6f8
fffefffffffefffbf6fffffbfffef9fefef8fffffefcfdfbfffefffffcfefcf9fbfffefff=
ffcfefffefffdfffffdfffffdfffff9f8fafffdfffffafdfffeffff
fdfffffcfefefdfffafffff2fafaf5fafdfafffffafefffafffff3faf7fbfffcfdfffefdf=
dfdfafcfcfdfffffdfffff9f9f9fdf8f9fdf9f8fffffefffdfcfdfd
fdfffffffffefffffcfdfffffcfffffcfffdf9fdfefcfbfffffafffff8fdfef2f7fafbfef=
ff7f8fcfffefffffefff9fbfcfdfffff8fcfdfdfffffefbfdfffeff
fffefffffefffffefffffefffffefffffbfdfffefffffafcfffefffffefffffbfdfcf7f9f=
ffefffffefffffffefffffcfffffcfcfbf7fffffcfffffefffffefe
fefefffffffbfafcfefdfffffefffffefefffbfafffffceee7e48f8585f9f1f2fffffefff=
efdfffffcfafcf6fcfcf6fffffcf6f5f1fffffefffffffdfffffbfd
fefffefffdfafcfdfafcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffdf2fffb
bfeadb9adec777d5b67ce5c076dab67cdcb881e1bd81d5b8a2dbc6d4f5e7fbfffcfffefff=
afcfdfbfffffdfffffffefffdfefffbfefffafdfffbfefffdffffff
fefffffffffffffffffefffffffffdfffffbfffef8fffefafffcfffffefffffcfffffefff=
ffcfffffefbfffefafffef8fffff6fffff8fffff8fffffafffffbff
fffdfffffffefffdfffff8fffff8fffffdfffffffefffffefffffefffdfffffdfffefdfff=
cfffffcfffffcfffffcfffefffcfefff5fefff5fefffbffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffefffffefffffcfffffefffffefffefffffeffffffffff
fffffcfefefdfffffdfffefffffcfffffcfffffbfffdf8fffffafffffbfffffbfcfffdfbf=
ffffafefffcfefffffefffefbfdfcfcfcfdfffef8fffef6fffaf9ff
fdfdfffefffdfefffefffdfffffafffff5fdfdf6fefef5fdfcfafffff8fdfbfefffdfefff=
bfffffbfffffbfffefafefffbfcfffdf9fffefafffffdffffffffff
fffffffffffffefefefefefefffffffafafafefefefffffffffffffcfcfcfffffffcfcfcf=
ffffffdfcfefffefffefdfffefbfdfffffefffffcfffffafffffbfe
fffbfafdfbfbfffff6fafbfafefffdfefffdfffff9fbfcfbfffff8fbfffbfefffdfefffaf=
9fdfffefffffafdfffcfffffefffffefffffefffcfbfdfdfcfefffe
fffffefffbf7fcfffefffcfffbfbfffbfefffbfffffcfffffcfffefdfbf9f8fffffefffff=
efffefdfffffef9faf8fffffffffffffcfcfcfffffffffcfbfffefd
fffffffffffff7fbfcfafffff7fafefdfefffffdfffffefffffefffffbfcfffffffcfdfbf=
bfffefbfefcfffefffffcfdfffefffffafbfffefffff9fafffbfcff
fefffffcfdfffefffff9fafffefffffefffffefffffefffffcfcfffffcfdfaf5fffffbfff=
ffcfffffefafbf9fdfffffcfefefdfffffafefffdfffffcfefffdff
fffcfcfcfffffefffffee1d6d8fef3f5fffefdfffdf9fffffbfdfff9fafff8fbfffbfbfff=
cfbfffef7f9f9fdfffffcfefffffefffefdfffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffefbfffce7fff5a8e3cf80d4b87bdfbc6fd8b37addb77c
dab77cd7b693ddc3c1eeddf0fffafffffefff8fcfdf9fefbfefffdfefffffefffffefffff=
efffffefffffdfffffdfffffdfefffffffffffefdfffefafffef6ff
fcf1fffcedfffbeffffbf5fffaf7fffaf5fffaf3fffaf0fffaeefffaecfffbecfffbeffff=
eeffffef3fffef6fffefafffffbfffffffffffbfffff6fffff6ffff
fbfffffffefffffefffffffffdfffefdfffcfefffbfffffbfffffcfffffcfffffefdfffff=
6fffff6fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffcfffffefff=
ffefffefffffefffffefffffefffdfbfbfffffffffdfcfffbf8ffff
fbfffdf6fffef6fffff7fffff8fffffafffffefefefefafcfdfdfffffffcfffffdfffffff=
ffdfffefafffef8fffefafffefffffefffefffffefffdfffffaffff
f7fffff6fffff6fffff8fffffafffefffffcfffffafffef7fffff9fff9f2fffffbfffffcf=
efaf9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffdfffffefffff=
ffefffffcfffffcfffffcfffffcfbfffef6fcfbf8fffff6fffff8ff
fffafffffbfffff9fdfefbfefffafbfffefafffffdfffffefffffbfdfffafbfffdfefffef=
cfffffbfffcfafffbf9fffcfafffcfbfffcfbfffdfafffff9fffff7
fffdf4fffdf4fffff8fffff9fffff8fffffbfffef9fefffbfdfffefdfffefcfffdfdfffef=
5f8f6fffffffffefffffefffcfbfdfdfffffbfefff6f9fdfdffffff
fdfffffefffffefefffdfdfffcfafffffbfffff9fffff8fffdf4fffef7fffdf9fffdf9fff=
df9fffdf9fffdf9fffdf9fffdf9fffdf9fffdf9fffdf9fffdf9fffd
f9fffdf9fffdf9fffdf7fffaf2fffff8fffef7fffffbfffefbfefcfbfffffffdfffffbfff=
ffafffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffffffffffdfffffafa
fffefcfffcf8fffff7fffff8f9faf0fffff9fbfffafafdfbfdfffffdfffffdfcfefdfcfef=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffef6fffcc8ebdd92d8c17cd=
9ba78dab67de2bc7ad9b482dcb981d1b4b8f6e0e2fff5f9fffbfffd
fffffafefffcfffbfefffbfcfffffefffffcfefffefffffefffff9f9fffefefffdfafefff=
bf9fffbf2fffae9fff7dcfdefd0f7e8c4efe0bdecdcb9ebd9b7ebd9
b7ebd9b8ecdab7ebdab9eddcc3f2e2cbf8e8d8fef2e0fff5ebfffaf3fffcfafffcfffffcf=
ffffbfffffcfafcfcfdfffffffdfefffefffffcfdfdfbfbfbfffef7
fffbf5fff8f8fff9fdfffbfffffbfffefdfffefefdfffffbfffffdfffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffcfffffefffffefffefffffefffffefffffefffffef=
ffffefdfffffcfffcf8feeee8d6c1b9d2b9afdcc6bbfffbf4fffff9
fffffcfffffefffffffdfffffcfbfffffdfffffefffffffffbfffffafffefbfffefffffef=
ffefffffefffffffefbfffef9fefff8fffff8fffffafffffbfffeff
fffcfffff9fffcf6e0c9c1d7c2bad7c1bbe8d5d0fffefbfffcf9fffefffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffdfffffdfffffefffffffffffffefffffcfffffcfdfffefbfff=
ff7fffef4fefef6fffff6fffff3f9f8fdfffefcfdfbfffefefffffe
fffefefff9f7fffaf7fffcf7ffefebf7ddd7e0c9c1dec5bbdabfb5d7bab1d4b7aed6b7aed=
7b6add5b6adcfb6acd1bdb2d0bcb1d2bcb0d7bcb2d4b9afead3cbff
fff8fffff9fffffbfbfffafbfffefbfefcfdfffefbfefcfdfffefffcfefaf6fbfffefff9f=
afef9fbfcfffefffffffffffcfcfff8f6fffdfafffef9fff8f2ffea
e2f1ddd2e8d5c8e5d2c5d1bbafd3bbafd3bbafd3bbafd3bbafd3bbafd3bbafd3bbafd3bba=
fd3bbafd3bbafd3bbafd3bbafd3bbafd3bbafd3bbafd8beb2ccb3a9
d2bcb6ffefe9fffbf9fffefefffcfdfefdfffdfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffff=
bfffffffffffffbfbfffefcfffaf7f2dfd8d0bdb5cabaaeede1d7ff
fef5fffffbfffffefefefefcfbfdfffefffffefffffffffefefefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffafffeedfffab8e3d487d5bd7cdabb7cdcb87fdeb97ad9b486dcba96dac=
1cefbeaf1fffcfffffefffdfffffcfffffefffdfefffdffffffffff
fffffffffffefffcfbfffffbfffffcf8fffbe8fef2d8f6e9c1ebdaacdecc9ed7c296d4be9=
3d4be91d7c08bd7bf88d7bc88d7bc8bd8bd8bd7bf8cd6be8fd5be95
d6c097d2bea2d6c4b7e2d3d0f3e5e7fff4f1fff9f4fff9f8fff9fffffefffffefffefffff=
efefdfbfafafffee9fef6d6f4e9c8ebddc8e9dad6eee2effff5faff
fcfefffdfefbfdfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffefdfffe
fdfffffdfffffffefffffefffffefffffefffffefffff8f5fffefbfff6f09b7e77a27e74a=
67c70a57d71a2837ae2ccc6fffffbfef9f6fbfbfbfdfffffffeffff
fbfffffefffffffffdfffffdfffffdfffffffffffffefffffefffffffefffffefdfffffdf=
ffffdfefffdfffffffffefffefafff6efa17a72a57e75a17d73a580
78987670fbddd8fffdfbfffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdfffffdff
fffefffffffffdfffefdfffefffffefdfffefbfffff4f9faf8fffff6fffffafffffdfffef=
ffffcfffdf9fffaf4fffef7fff9f1fbe0d6d5bab0b7978cab8476a7
7e6fa48070a47e6ca77c69a87a68a77c69ab7d6bb17f6db27f6fa6796bab7f72a67a6da67=
b6cae7e72a4776ab38b7fdabdb4fff8f1fffffbfbfcf8fbfffefbfe
fcfdfffefbfffcf9fefcfffefffffefffffefffdfcfefffffffffffefff9f4fffff9fffaf=
1ead4c9c0a499a8887ba58072a98071ab8071ab7f6ea87d6aa87d6a
a87d6aa87d6aa87d6aa87d6aa87d6aa87d6aa87d6aa87d6aa87d6aa87d6aa87d6aa87d6aa=
87d6aa87d6aaa7d6fa3796da37e769b7d78fff9f7fffdfefff8faff
fefffffffffffffffffffffffffefdfffffdfffffdfffffffffefffffceee2dee8d0caa37=
f77a47970a87e72a17d73ceb3a9fff4eefffffcfffbfcfdfafcfffe
fffffefffffdfdfffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6fffedefef3a4dbc8
83d4b97ddbb981deb97edbb67cdbb68adabbb1e6d2e6fff5fafffefffdfffffefffffefff=
dfefffafcfdfffffffffefdfcfdfbfbfffcf6fffbeffff9dffff2c2
efde99d4bf90d6bf88d7bc84d8bc83d8bc81d8bc81d8bc81d9bb81d9bb7fd7b980d8ba80d=
abc81dbbe7fd9bc80d7bb82d7bb88d9be8ad7bc8cd4bd94d5bfa2dd
c8b6eed9ceffede4fff8fdfffbfffefbfffbfbfffffcf8fffcecfffbb1e0d09ad7c393d8c=
390d6bfa1d9c6c6f0dfedfffbfafffefef9fbfffdffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffbfffefafffefbfffffbfffffbfffffdfffffffeffff
fefffffefefffefcfffcf7b2958ead867da47468ad7669b07c6f9e756cc1a49dfffcf6fff=
ffbfdfffff9fdfef9fbfcfffefffffefffffeffffffffffffffffff
fffffffffffefffffefffffffefffffefffffffefdfffffdfffffefffffefdfffcf6e1bab=
2b27f75a57466ab7c6ea5786bac7f74a17770ffefeafffefcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffefffffdfffffdfffffffffdfffffbfffefbfffefffffeff
fffffcfefffbfffffafffff7fdfcfefffdfffffafff5effffff7fffff4e0c3b5a986789d7=
969a58171aa7f6eaa7866a97662aa7b65aa7b65b27c65b47c63b37d
66b27c63b67a64b67965b77b6bb77e6fb07867ae7665b87c6cb37869aa766aa88178eddad=
3fffffbfcfdf9fdfffefdfffefcfffdfbfffef8fdfbfbfffffdfeff
f7f4f6fffffefffcf9fffbf5ffeee6c8b2a7b5988aa887789e7768a27766ab7a6aaf7b6ab=
07867b07865b37d66b37d64b57c66b37d64b57c66b37d64b57c66b3
7d64b57c66b37d64b57c66b37d64b57c66b37d64b57c66b37d66b57d6aac7868a5776ca57=
e76b69995fffaf9fffdfefffefffffefffffffefffffefffffeffff
fffffffffffffffffffefffffaf7eae2997a71a97b70b3766cb4766bac786ca77e75e5cbc=
5fffdfbfffefffffdfffffefffffefefefcfcfffffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffff4fffecef9ec95d6c184d5ba7ed9b883ddb97fd9b57fddba8a
d7bbc8f2e1f2fffbfffffffffdfffefdfffbfffffdfffffdfdfdfffffefefdf9fafffbf3f=
ffbe4fff5c8f4e3aae5d190d8c186dbbf7fddbe78ddbd77dcbc76db
bb77daba79daba7ad8b981dcbb7fdab97cdab87edcba7edcbd7ddbbc7edcbd7fddbe7ad7b=
880dabc87ddbf88dabd89d6bb8cd7bb94ddc3a8e0cbeafff4fbfffb
fdfffbf6fff9e5fdf3c7f0e195d4c089dac17bd6bc7cd8bb85d3bb9ddac6d1f5e9f1fffcf=
efefefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffbfffffafffffafffffaf=
ffffafffffbfffffdfffffffffffffdfdfff6f2f5ddd7a28277a376
69b37c6db77967b47868af7d719c776ff7e1dbfffcf5fdfffef7fffef4f9fafdfffffffef=
ffffefffffefffffffffffffffffffffffefffffffffffffefffffe
fffefffffdfffffefffffefffffffbfffaf3a4776cb2786cb67e6dab7662b07c6baf7e6ea=
c7f72eecdc4fffefcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffbf=
ffefbfffffbfffffffffffffefffefbfdfffdfffffffffffffeffff
fbfffef6fffef7e6c6bb9e7c6ca37b68a97b69ad7e69ab7c67ab7963b67a64bb7f69b07d6=
3b17e64b97d65bb7e64b67d64b47b61b77961b87860bb7966b87866
b87b67b97a66bb7764bc7a68b67b6ca2756ad1bab2fffefafffefdfdfffffffffffffdfdf=
dfffefafffdf3fbfafafffffffffefffdf9fff5efd1b0a7d0a89ca9
7c6eaa7969ab7967af7b6ab3806cb37e6ab07865b37966b77e69b47c63b47d62b57c63b47=
d62b57c63b47d62b57c63b47d62b57c63b47d62b57c63b47d62b57c
63b47d62b57c63b57c63b57661b57a67b27d70a2776e9d7d78fde8e6fff6f7fffffefffff=
efffffefffffefffffcfffffefffefffffefffffffefff9f2c2b1a8
a17b6fb17a6dbe796abf786abe8173a7776bc8a8a2fff9f6fffefefffefffffefffffdfdf=
efefefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffebff3e28fd7c086d8bb82d=
9b881dbb780dab683debd8dd6bcdbfceef7fffdfefdfffffdfffffe
fffbfdfdfffffefffffcfffffbfffffbf6fffbe0fcefb7e4d397d7c187d5bd7dd9bc75dab=
a72dcb871dbb771d9b676dab77adbb980debc83debd84dbba83dab9
80d9b881dab97dd8b77cd7b67ad8b67ed9b882ddbc81dab980d7b680d5b583d5b887d7b88=
ad7bb92d6bda0d4c2c9f2e3e1fff6e6fff9e3fff9b1e3d18dd3bc7e
d5b976dbbb77dfbe7bd7ba86d2bab8ecdbe6fffbf4fffefafffefdfffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffffffffffff=
efffbf5fae3dba68477a37466b47a67bc7b66b87663b17a6da57b6f
fff0e9fffff9f5fbf6f6fffef8fffff7fbfcfffefffffdfffffefffffefffffffffdfffff=
dfffffdfffffffefdfffffefffefffffdfffffefffffffffffff9ff
f9f0ae7e72b87c6cb17863af7962b37e69a67460ab7d6cf1cec4fffffbfffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffffefffffefafffefafffffbfffffffefffffefffffdf=
ffffdfffffefffffaf7fffaf4fbe1daa68278a4786bab806db07e6a
b27b66b27964af7a65b67d67bd7a65b9765fb27a61b17b62b87a62b87a62b57c63b57c66b=
97d67bd7e69bb7c68b27660b67c66bc806ab97661bb7764ba7d6faa
7c71cab3abfffcf8fffffefefdfffffefffffcfefffdfdfdfffefbfffefcfdf9fff5f1ffe=
de7c39e96ab7e71ae7768b77d6abc816db57a66b17862b37a64b57c
67b47b66b37864b37864b57b65b57c63b57c63b57c63b57c63b57c63b57c63b57c63b57c6=
3b57c63b57c63b57c63b57c63b57c63b57c63b77b63bf7c65b87964
ab7564ab7f7295756ffff6f1fffffcfffffefffffefffffcfffffcfffffcfffffefffffef=
ffdfffffefefffff9bda79ba97d70b97e6eb97362c17c69b17565aa
7b6dc0a198fffbf6fffefefffefffffefffffffffbfffef8fdfbfdfffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffeffffeb6eddc8cdac285d9bc83dab87fd9b681dbb885debd95d9c2e8fff=
9fafffefcfefffffefffffefffefcfcfffffcfdfffbfbfffbf4fffb
e6fff5bbe7d692d1bd85d3bb7fd9bc79dcbc74dab774dcb978debb7ddebc7edeba7ddbb87=
bd6b579d4b383dab984dbba83dcbb85debd84ddbc80dbba7fdab981
dcbb7dd8b77fdab983dcbb85debd87debd87dcbc86dbbb87d9bc86d4bc91d9c2abe3d0c9f=
ce8d8fff8a5dec98bd5bb83ddbf75ddba72dcb87adbbb86d7beb6ed
dae3fffaf2fffcfbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeff
fffefffffefffdfefffbfefffbfffffffffffffffcfffff9f1ddd298796aa77c69b9826dc=
18169b87762b77c6da77a6dfce1d7fffdf4f5fdf6f3fffef6fffffa
fffffffefffffdfffffefffffefffffffffdfffffafffffbfffffffefdfffffefffffffcf=
efffdfffffdfffff9fff9fff9ecac7f71b27763b68067af7d61b384
69ae7f69a47966edcdc0fffffbfdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffefefffffe
fdfffefafffefafffffbfffffffefffffdfffffbfffff5f8fffcfefffefcfff1eb9e7b71a=
47468b27e6eac7867ae7965b57a67b87b67b37a65b27763bc7865bf
7d6ab37c67af7d67b67b68b47966ac7965ab7766b07867b17966b37e69ab7962ad7c62b38=
066b67a62b37761b07867a3796ce0cbc3fffef9fffffffffefffffd
fffffbfffffdfffffefffffdfafff4eed6beb8a47f77ad7d71af7667b97b69b57661b5796=
1b37c61b17b62b17b62b27963b47965b77a66b97b69b77967b57a67
b57a67b57a67b57a67b57a67b57a67b57a67b57a67b57a67b57a67b57a67b57a67b57a67b=
57a67b77b65bd7b62bb7e64af7c68a57c6d9d8278fef0eafffbf8fc
fffbfbfffcfbfffcfdfffcfffffcfffffefffffefffefffffefefffff8c3a59aab7c6ea56=
d5ac38470b67a64ac7a66a47e6cbfa79bfffff9fffbfbfffeffffff
fffcfefef8fffef5fefbfdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffeade9d787dac1
81d7b983ddba7cdab77fdbb886dabda0e0caeafffcf8fffff7fefffdfefffffdfffffcfcf=
ffffbf7fff8ecfffbcef4e8b7e8d89ad9c589d4be87dbc27dd9bc7b
d8b982dbba83dab983d9b783d9b783dab982dbba80debc81e0be7ed9b87dd8b77cd7b67ed=
9b87fdab97cdab87cdab87ddbb97bd9b77edcba7fddba7ddbb879d7
b479d5b27cd8b57ddcba7ddfc175d2b58cd6beb0f1d8cefff2a8e6ce87d4b87fdab975ddb=
a6fd7b47edbbc8fd9bfbbebd9ecfffafcfffbfffffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffefffffefffffefffffefffffefffdfefffdfffffd
fffffefdf9fffff9f6e2d7a18071ab7d6bad7760b87a62bc7e66b17663b38476fae1d7fff=
ff9fbfffcf2fdfaf8fffff9fffefffefffffefffffdfffffeffffff
fffbfffffbfffffbfffffefffdfffffefdfffffafefffbfffffbfffef8fff8fff9ecaa7f6=
eb17862b57f66af7d61ab7c61a87c64aa806de8cbbdfffffbfdffff
fdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffff=
dfffffffffefffffcfffffcfffffefbfffff8fffff8fffffffeffff
fdfffffcfffffdfefff5f2ffe7e199796eab8174ab7465b67b6bb67c69b67b68b67866b67=
866b37b68b47c69b67a6ab07867a77968a77b6aad7c6eac7d6fa87c
6fa57b6ea87b6ea97c6ea37b69a5806ca67f69a67d67ac7f6aac7e6da97d70a38378f7e7e=
1fffefbfcfefffbfefffcfbfffffcfffffdfffffdfbfdebe4fae1d7
9e7a70a7776bae7566bb7d6bb67762bb7f67b47c63b17e64ae7c65ad7b64ae7c66b27d69b=
07a69ad7667af7a6dae7a6daf7a6dae7a6daf7a6dae7a6daf7a6dae
7a6daf7a6dae7a6daf7a6dae7a6daf7a6dae7a6daf7a6daf7b6bb07b67ad7b67a77e6f9a7=
a6dd3c0b9fffffbfffefafdfffcfafffefafffcfbfffcfdfffcffff
fefffffffffefffffefefff9f2c7a49aad7c6eb87e6bb17761b47b65ad7e68a17d6bbea89=
cfffef8fffafafffefffffffff9fbfbf8fffef8fffefdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffeffffeaae6d486dabe7cd4b683dfbc7ddcb77fdbb885d7baa8
e6d0e7fff9f8fffff9fefffffefffffafcfffdfdfbfffbebfff7dbfff7aae5d191d6c187d=
5bd81d8bc7dd9bc78d5b684ddbc86d9b98cd8b98ed6b890d5ba90d4
bb8fd6bc8fd5be8fd5be9be2c896ddc391d8be90d7bd91d8be91d8be8fd7c08fd9bf8fd9b=
f8ad7bc84d6b983d7ba83dcbb83debd7fddbb78dcb96fdab974ddbc
84dbbf84d1b593d7be9be0c588d6b782dbba79e0bb71dab581debf8cd5bbbae4d3f1fffbf=
ffffefffdfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffefffffefffdfffffdfffffffffefffff8f6e0d5a27d6fae7a
6ab57a66b57b65b47c63b37a65ab7f6efae4defffdfdfffffffdfffffbfffefbfffefbfff=
ffffefffffefffffefffffffffdfffffdfffffffffffffefdfffffe
fefdfffdfefffdfffffdfffefffffcfff5ecaa7f6cb67c66b37a65b37d66ad7b64ab7c66a=
87d6ce9cbc0fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffbfffffbfffefffff=
efff1fafef2fdfff8fefffffefffffbfcfffdf9fff2e69d7e6fa981
6eaa7b66ae7560b97c68bd7e6ab87965b0735fb57b68ac7867ab7c6ea87b6ea67e729c796=
fa5877cb3948bba9b92b69990b3968db3968db69990b2998fb39a90
b3988eb5988fba9f95ad938cc0aaa5fff9f6fff9fafffefff7fffff4fffff4fffdfdfffef=
ffaf8fffef8fce2d69f7d6dac7e6db07867b47664bb7c68b07660b3
7d66b1806aab7c67a67866a77968a87b6da77e6fa47f71a48174a8847ab6928ac19c94be9=
a92bb968ebd9991c09b93bc9890be9991bd9991be9991bd9991be99
91bd9991be9991bb9a91ba9d96ac928cb29e99d9c9c3fef2f0fffffcfffffefdfffefdfff=
ffbfffffdfffffdfffffffffffffefffffefffffefefffcf6c6a89d
ad796cb57969b47b65b27c65b17c67a77c6bc0a89cfffbf5fffefefffefffffdfffffffff=
afffdfbfffefdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeeefffbaee6d387d9bc81dab97cd=
ab77ddcb780dcb985d8b8a6e4ceeafffbfbfffefffbfdfffdfffff9
fbfffffeedfffbd9fff6a4e2cc8cd6bc87dbbf7fdcbd76d7b57adbb981dcbb85daba8ad8b=
98fd6bb94d4bea1d8c5bae6d9d6f8eeeafffbf0fffdeafff9eafffa
eafffaeafffae8fff8e6fef6e2fcf6ddfcf3cef2e6b8e3d6a3d7c697d4c08dd5be84d5ba7=
ed8ba7adebb6dd8b771ddb97cddbd80d9b883d5b88bd9ba8adabb81
d8b677deb973dcb77ddbbc8cd6bcc1e8d9f2fffbfbfffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffefdfffbfffffcfffdfffffdfff5fdfff3fffff8fefffffafbfffdf=
bfff4eba48374a07b67a97a64b7836cb97f69b87b67ad705cb57c67
bb8672ae7c6aa67b6ca27c70ddbdb2f1d6ccfff1e9fff6effffbf6fffef8fffbf6fffbf4f=
ffcf5fffef7fff8f2fffef8fffef9fff7f2fffbf8fffcfafff5f5ff
fefefffdfffffdfff8fffff2fffef4fffef6faf5fffcf7fbdcd3a88577a57a67b7826eb27=
561bd7b68bc7d69b57e69aa7b66a57b68a17a6bab8377c49d94e6c3
b9ffe1d6ffefe4fff1e6fff1eafff9f4fffef9fffcf7fffaf5fffcf7fffcf7fffaf5fffbf=
6fffbf6fffbf6fffbf6fffbf6fffbf6fffbf6fffbf8fffefcfffbfb
fffcfcfffefefffffefffdfcfcfafafbfbfbfdfffffdfffffdfffffdfffffffefffffefff=
ffefffffffefffcf6c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa
7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefefef0fffbaee7d289d9ba81dab97cdab77ddcb782dcb985d8b8a6e4cee7fff=
8fbfffefffbfcfffdfffffefef5fbf6e3fffbaee9d593dac085d9bc
7ddbb975d9b677ddba7edfbd7fd6b587d3b48dd0b5a8e1ccc5f7e5dbfff7eafffef4fffff=
dfcfefdf8fafefefefdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffafefff6
fefef4ffffeafffbdcfbf2c8f4e7ace7d394dac387d6bb80dabc79debe76debb76dab77bd=
9b783dcbb84d9b985d6b583dab879ddb973dcb77bdcbc8cd6bcc1e8
d9f2fffbfafffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdfffcfefffb
fffcfdfffdfff8fefff3fefffdfffffffafafff8f4bd998faa8374a97e6baa7862b27964b=
0735fb47a67b58371a67b68a37b699e7b6df6d6c9fffcf2fffbf3ff
fff8fffff9fffff9fffffbfffffbfffefafffff8fffff9fffff9fffffbfffcf8fffefbfff=
bf8fffaf8fffffcfffefefffbfbfffcfffffefffaffffeff7f6faff
fcfffffbffe2ddb28980a6796bb07d69ad6f5dbe7c69c07e6bae705eb17f6da37b69a07d6=
fc7aa9cf9dcd3fff9f2fffcf6fffbf4fffef7fffff9fffffafffffb
fffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffef9fffffafffffafffffafffffafffffafffffaf=
ffffafffefbfffbfbfffefefffefefffcfcfffbfcfffeffffffffff
fffffdfffffdfffffdfffffdfffffffefffffefffffefffffffefffcf6c4a89dad796db57=
969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffd
fffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbaee7d287daba
81dab97cdab77fdcb782dcb985d7baa6e4cee8fff9fbfffefffefffffcfefffffef5fffbd=
4fff092d2bc8ad5b983dab97bdab873d9b67ce0bd7edbbc84d1b59d
dbc3bff0dcd7fcece6fff9ecfffcf1fffef5fffefdfffffffefffcfefefdfffffdfffffdf=
ffffdfffffdfffffdfffffbfffff8fffff4fffeedfffce4fffbd1fe
eeb6edda9cdac485ceb481d9bb7fddbe7cd9ba7bd8b983ddbf81dab980d6b484dbb97bddb=
975dcb77ddbbc8cd6bcc1e8d9f2fffbfafffffdffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6=
cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffbfffefcfffdfffcfdfffefffafffff0f8f8fffeffff
faf7d9b7b1a77d71a47867a47560b57d6ab97e6bb67866b37d6c9e7768a28374e7ccbefff=
8ecfffaf2fffff8fffdf6fffffbfffffcfffffcfffefdfffffcffff
fcfffffcfffffcfffffbfffffcfff9f6fffefcfffefcfffffcfffefbfffffefffefffffdf=
efffcfdfcfefefdfffefffcf7fff7efc39f99a06f65af7968b37864
c1826ebf7d6ab07262ac7566b186779d7b6effece2fff8f0fffef9fffefbfffefcfffffcf=
ffffcfcfffbfdfffefdfffefcfffdfdfffefdfffefdfffefdfffefd
fffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefffffefffffefffefefffefefff=
cfbfffdfefffffffffffffafafafdfffffdfffffdfffffdfffffffe
fffffefffffefffffffefffcf6c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89=
cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
efefef0fffbaee7d287d9bc81dab97cdab77fdbb882dcb985d7baa6
e4ceecfffbfafffbfffffefffefdf9fdf8edfffbb3e5d38cd2bb85d7ba7fd8b77bdcba7bd=
cbc7cdabb82d6ba9cdcc6c7f5e2e6fff6f1fff9f4fffbf5fffbf4fd
faf7fdfcfafefffdfffffdfffffdfffffdfffffcfefefcfefffcfefffcfefffdfffffbfdf=
df7fdfcf1fffbeffffce8fffbe1fff7c6f2e1a7dfca87d0b683d7ba
86dcbe81dbbd7cd9ba7ddabb84dbba83dab87dddb979dbb77ddbbc8cd6bcbfe8d9f0fffbf=
afffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffe
fefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a=
97c6ee9cac1fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffafffffbfffffffefffff=
efffbfffff9fbfbfffffcf7e1db9c736ab28173ae7c6ab27d69b075
62b67866b87b6da877699b7d72f5e2dafff9f0fffff8fffff9fffffbfffffbfefffdf8fdf=
cfafffefbfffffbfffffbfffffbfffefdfffefdfffefdfefcfffffe
fffffefffdfcfffffefffffefefefefcfafafffefffffefffdf9f8fffffcfffff9e9cfc8a=
b7d75b17a6db97e6bb77863b67763b27462b47d6eac7f7299796eff
f6eefffcf6fffffcfffefefffcfdfbf9f9fafcfdfafffff7fffffafffef9fefdf9fefdfbf=
ffffbfffffafffefafffefbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbff
fffbfffffbfffffffffffffcfbfffdfcfffefffffefffffffffefefefffffffdfffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffefffffffefffcf6c4a89d
ad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffff=
cfefefbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbaee6d389d9bc7fdab97cd=
ab77fdbb884dbba87d7baa6e4ceebfffafafffbfffffefcfffdf1ff
f9d6f9eb95d3bd8ad9be83dcbb79d8b680dfbd7ddabb81d2b79bdfc8c3f3e1e8fff7f4fff=
9fcfffbfefffbfffffefffffffdfffffcfefef8fafafffffffffffe
fdfffffdfffffffefffffefffffefffffefffffefffffffffdfffef8fffaf4fffcf1fffbe=
bfff9daffefa4dcc78dd1b888d7bc85dcc077d8b878d9b985debd80
d9b87edcb97bdbb77edbbc8ad7bcbde8d9eefffbfafffffffefffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffff8fefdfbfffffffefffffafcfffffffffffcfffdf7cfb2a9ac7f7=
2ad7968aa7561b7806bbe8370ad7161b67f72a77a6fffede7fffff9
fffaf6fffffafffffcfdfbfafcfefefbfffffafffffafffffafffffafffffbfffffafffef=
dfffffdfffffdfffffdfffffffefefcfaf9fdfffefbfffefdfffffd
fffffffefefffffefffdfafff7f1fffcf4c5a298b37f73b37767b0735fba7e68b47965b37=
d6cac7f72c3a096ffeee8fffffbfffffefffffffffdfffefdfffdfe
fffbfefff8fffff3fafdfbfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffefffffefffffffe
fffefffffffffffffffdfdfdfcfefefdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffff=
ffefffffffefffcf6c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa
7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefefef0fffbaee6d389d8bd7fd9bb7cdab881dab985daba87d6bba8e3cee8fff=
7fbfffcfdfefcf8fffcecfffbb0ddcc8dd3bc83dbbd7ddcba79dbb7
81debf81d5b992d6bfc2f4e2e8fffbf2fffafffffefffffefffefdfffcfdfffcfdfffffff=
ffffffffffefffffefffffefdfffffdfffffdfffffffefffffeffff
fefffffdfffffefffffefffffdfcfcfdfbfafffbf8fffcf0fff8d1f6e6a1d9c28bd1ba87d=
bbf79d9bb73d8b881dcbb81dab980dcb97cdab77edbbc8ad7bcbce9
d9ecfffbfafffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffafefffdffff
fffefffffbfcfffffefffffbfff1e9ad8a7db38272ad7562b7806baf7661af7464b78073a=
7766cffe0d8fffefbfbf2effffefefffffefcf7f8fffefffdfffffd
fefffbfefffbfefffbfefffcfefffdfcfefdfcfefffdfffefdfffafcfdfdfffffdfffffdf=
ffffbfffff3f9f8f7fcfbf9fefdfcfcfcfffefdfffffbfffff8f4d7
ce9e7468b07768bb7d6bb97f69b7816aaa7864a4796898786bfffef6fffffbfffcfbfffef=
ffdfffffdfefffcfdfffcfbfffbfcfffcfdfffdfefffffefffffeff
fffefffffefffffdfffffefffffefffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfff=
ffdfffffdfffffffffffdfdfdfbfbfdfdfdfffffffdfffffcfefefc
fefefdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffefffcf6c4a89dad796db57=
969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffd
fffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbaee6d389d8bd
7fd9bb7cdab881dab985daba87d6bba8e3cfebfff9fbfffcfbfefcf4fffcd8fcee98d3be8=
ad9be7cdbb976ddb878dcb882dabc8ed5bbb2e4d2e2fff5f4fffcfa
fcfcfffdfffffdfffffefffffefffffffffffdfefffefdfffffefffefdfefffdfcfefefcf=
efefcfefffdfffffffefffffefffffefffffdfffffdfffffefffffe
fffffffefffffef8fff9effff9c7efdd9ed9c589d5bd7bdbbd73dbba7bd9b782dbba82dcb=
980dab780dabc8ad7bcbaead8ebfffafafffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6=
cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffbfffff8fafbfffefffffefffffffcfffaf3fee4d89f
7869a77460bc836dad745eb7806bad7766ac7c70dfb8affffdf7fffefcfffffefffafbfff=
efffffdfffffefff8f7fbfdfefffdfefffffefffefdfffffefffffe
fffffefffffefffffefffffefffdfefffafcfdfdfffffbfffff9fffefafffff8fefdfdfff=
ffffffefffefafffef6c4a197ae7f71b87d6db57662b37963b07b66
aa7f6c9d7c6dfbe5dafffcf6fefaf9fdfffffbfffffbfefffdfffffffefffffefffffefff=
ffefffffefffffefffffefffffefffffcfefffdfffffefffffeffff
fcfefffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffefefefffffffffffffff=
ffffdfffffdfffffdfffffcfefefdfffffdfffffdfffffdffffffff
fffffffffffffffffffcfffcf6c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89=
cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
efefef0fffbaee5d489d8bd7dd9bc7bd9ba81dab987d9bc87d6bba8
e3cfedfffbfafffbf9fefcedfffab7e6d692d8c180d8ba78dcb976dfba7adbb986d6b99dd=
9c1cef3e3f1fffbfafffefffefffffdfffffcfffffcfffefdffffff
fffffffefffefefffffcfffffefffffefdfffffdfffffbfffffbfffffdfffffffefffffef=
ffffdfffffdfffffdfffffcfdfffbfcfffdfefffffef8fffbeafff7
b9e8d88bd0bb7cd9be77debf79d7b880dbba84dbb982d9b782dbba8ad7bcb8ead8e9fffaf=
afffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffe
fefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a=
97c6ee9cac1fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfefffffefffffefffff=
afbfffffcfffff8d7baaca77d6aaf7a65b37b62b17b62ad7b65ac7b
6ba67e72ffe8e1fffcf6fffefefffefffffefffffffffffefffffefffffefffffefffffef=
ffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeff
fffefffdfffffdfffffbfffffafffffafffffbfffffffffcfffff9ffeae2a88276aa7969b=
67c69b77b65b37864b17e6aa77e6fbca095fffcf5fffdfafdfffff8
fdfefafffffbfffffdfffffffffffffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfff=
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffcf6c4a89d
ad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffff=
cfefefbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbb0e6d589d8bd7dd9bc7bd=
9ba81dab986d8bb87d6bba8e3cfedfffbfbfffcfafffce9fff8a6de
cb8cdbc079d7b57adeba78dcb87fdab990d7bcaee1cde8fff7f6fffcfefdfffffdfffffdf=
ffffefffdfefffdfffffffffffffffefffffefffffcfffffefffffe
fdfffffdfffffbfffffafffffbfffffbfffffffefffffefffffefffffefffffdfffffefff=
ffefffffffffbfffaf4fffbddfff59bd9c77fd8be73d7b97edcbd7c
d7b684dbb982d9b782dbba8ad7bbb8ead8e9fffafafffefffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefdfffffefffffefffffcfbfffffbfffef5be9d8eaa7c6ab17b6=
4b57d64b27f65ac7b65ab7e70ba978dfff5eefffffbfffffeffffff
fffffffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffffffffefffffefff=
ffffefffefffffefffffdfffffefffffefffffefffdfffffafffffa
fffffafffefffffcfffdf7efd4caa67c6fac7a68b37c67b57b65b57a66ae7a699e7769ead=
1c7fffefafffffef7fbfcfafffffafffffbfffffdfffefffffcffff
fcfffffcfffffcfffffcfffffefdfffffffffffdfffffffffffdfffffffffffdfffffffff=
ffdfffffffffffdfffffffffffdfffffffffffdfffffdfffffdffff
fdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffcfffdf5c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa
7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefefef0fffbb0e7d489d8bd7ddabb7bd9ba81dab984d8bb85d6bba6e3cfeefff=
afafffbf8fffcdffdf29ad9c584d9bd78d7b579ddb97cdcb885d8b8
98d6bebce9d6edfffbf8fffefcfefffffdfffffdfffdfdfffdfefffdfffffffefffffffef=
ffffefffffcfffffefffffefffffffbfffffbfffffafffffafffffa
fffffdfffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffffffffffefafffce9fffbb9e=
ddc84d6bf7adabc82e0c17ed9b884dbb982dab684dbba8ad7bbb6ea
d8e9fffafafffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdff
fffdfffffefdfffffbfffcf0a27f71ae7e6cb07a63b57d64b18066a87963aa7f70d1b5aaf=
ffef7fdfffcfdfffefdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffd
fffffdfffffdfffffffffffffffefffffefffffefffffefffffffffefffffefffffefffff=
efffffffffffffffbfffffafffffafffefffffbfffbf5d4b7aea478
6baf7b6ab07b66b47b65bb7c68b07867a77f73fffaf3fffdfbfffffff8fcfdfafffffbfff=
ffdfffefdfffcfdfffbfdfffbfdfffbfffffbfffffcfdfffefbfffe
fdfffefbfffefdfffefbfffefdfffefbfffefdfffefbfffefdfffefbfffefdfffefbfffef=
dfffefdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffd
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffcfffdf5c4a89dad796db57=
969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffd
fffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbb2e6d489d8bd
7ddabb79daba81dab984d8bb83d7bba6e3cfeefffafdfffcf7fffbd6f6eb90d5c07dd9bc7=
7d9b57dddb984dbb98cd6b89dd7bfcef5e5edfffbf6fffefafefffd
fefffdfdfffdfdfffffefffffefffffefffffffefdfffefdfffcfffffefffffefffffffbf=
ffffbfffffafffff8fffffafffffbfffffdfffffdfffffffefffffe
fffffefffdfffffffefffffefffefffdf1fffcd4fff28ed6c27fd8be82dec17bd9b784dbb=
982dab684dbba8ad7bbb6ead8e7fffafafffeffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6=
cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffefffffdfffffefefffffefffff9fff4e99d786ab0
7e6cb27963b47c63b27e67a77863a57b6ee5cac0fffef9f9fffdfbfffffbfffffbfffffbf=
ffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffdfffefdfffefdff
fefdfffefffffefffffefffefffffefffffefffffffffffffffffffffdfffffbfffffafff=
dfffffcfffcf7c1a097a9796db47e6daf7b64b27c65ba7b67b27768
c49b92fffef8fffcfcfdfffffbfefffafefffdfffffffffefffffbfdfff9fbfff9fbfffbf=
bfffcfdfffcfdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefd
fffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefdfffffdfffffdfffffdf=
ffffdfffffdfffffdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffffcfffdf5c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89=
cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
efefef0fffbb2e6d48bd8bd7cdabb79daba81dab984d8bb83d7bba4
e3cfeffffbfdfffcf8fffcd1f1e68cd4be7cd9bc7adcb87edcb985daba8dd4b99ed6c1daf=
fefeffffbf6fffef9fefffdfefffdfefffffefffffdfffffeffffff
fffdfffffbfffefbfffcfffffefffffefffffffdfffffbfffffafffffafffffafffffbfff=
ffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffbfffffdfffffffefffffdfd
f8fffee4fff9a0e0cd83d6bd80dabd7bd9b782dcb982dab684dbba8ad7bbb6ead8e7fffaf=
afffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffe
fefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a=
97c6ee9cac1fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdfffffffffff=
ffefffff8fbe9dea78072ad7968b67d67b47c63b37f68aa7b66a87c
6ff2d5ccfffcf7f8fffefafffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfff=
efbfffefbfffefbfffefbfffefbfffefdfffefdfffefffffffffeff
fffffffffffffffffffffffffffffffbfffff8fdfbfffffcfffdf8b28d85ad796db57d6ca=
e7a63b37d66b97967b2796adeb7aefff8f1fffefdfbfffffbfefffc
fefffffffffffffefffffbfffffbfbfffbfafffcfafffefbfffffffffefffffefffffefff=
ffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeffff
fefffffefffffefffffefffefffffefffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffefffffefffffefffffcfffdf5c4a89d
ad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffff=
cfefefbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbb2e6d48bd8bd7cdabb77d=
bb87fdab983d9bb82d7bba3e4cfecfffafdfffcf8fffccfefe48bd4
be7cd9bc7fddba7edab785dcbb8bd6ba9dd5c0dffff4f0fffafafffefdfffffdfffffdfef=
ffffefffffdfffffefffffffffffffffafffefbfffeffffffffffff
fffffffdfffffbfffffbfffffbfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffdfffffdfffff=
bfffffdfffffffefffffefffdfffeeafff9bbf2e38ad5bf81d8bc7f
ddbb82dcb982dab684dbba8cd7bbb8ead8e9fffafafffefffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffefffef7f3e1d6ac8577ab7564b77c6=
8b37963b37c67ad7b69aa7c71fadad4fffcf7f8fffefbfffffdffff
fdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffefdfffefdfffefdfffefdfffefbfffef=
dfffefdfffefffffffffffffdfffefdfffefffffffffffffffffffd
fffffafdfbfffffcfff7f3aa8079af776cb47868af7b64b27e67b57a67b07c6ce6c6bbfff=
bf5fffffefafffff8fbfffffefffffefffffffefffffcfffffcfdff
fefbfffffbfffffbfffffffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffff=
efffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffffffefffffeff
fffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffef=
ffffefffffcfffdf5c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa
7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefefef2fffbb4e6d48bd8bc7cdbb977dbb87fdab981d9bb80d7bba3e4cfebfff=
9fcfffbfafffcceeee38ad5bf7bd8bb80dcb97dd9b67edbbc86d7bc
9cd4bfe0fff3f6fffbfdfefafffffefffffffffefffdfffffffefffffefffffffffffffff=
bfffefbfffefffffffffefffffffffffffffdfffffdfffffdffffff
fffffffffffffffffffefffffffffffffffdfffffdfffffdfffffffefffffefffffeffeff=
df7d1fff28ed6c082d7bb7fddbb80dcb980dab684dbba8cd7bbb8ea
d8e9fffafafffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdfffffeff
fbfffffffffefffef9f2dfd7ab8175ad7766b57a66b57963b47b66af7968ae7b71ffded8f=
ffef9fafffdfffffffffefffffefffffefffffefffffeffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffefffffefbfffefdf=
ffefffffefffffefffffffdfffffcfffdfffffcfff1eda77b74b378
6eb57767b27c65af7d66b07b66aa7e6de1c9bdfffff8fbfffef4fefefbfefffffefffffef=
ffffefefffffcfffffefffffffdfefffdfcfffdfdfffdfffffdffff
fdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffff=
dfffffdfffffffefffffefffffefffffefffffefffffeffffffffff
fffffffffffffffffffffefffffefffffefffffefdfffefffffcfffdf5c4a89dad796db57=
969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffd
fffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffefefef2fffbb4e7d38bd8bc
7cdbb975dcb77ddbb981d9bb80d7bba1e4cfeefffafafef9fafffccdede28cd7c17ad7ba8=
2dcb97dd9b676dbbb81dac099d4c0e0fef1fbfffbfffdfafffefeff
fdfefffffffdfffffbfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff=
ffffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffe
fffffffffffffffffffffefdfffffefffffefff5fefbdafff694d5c083d7bb7cdab880dcb=
980dab684dbba8dd7bbbaead8e9fffafafffeffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6=
cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffdfcfefdfffffcfefefefffdfffffbf6e3dba6796eb3
7b6ab67b67b77b65b67b67af7968b07d73ffe1dbfffffbfafffdfffffffffefffffefffff=
efffffefffffefffffefffffffffffeffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefdfffefbfffefdfffefffffefffffffffffffffffffcfff=
dfffffcfff0eaa97d76b87e72b67868b27c65ad7b64ad7a66a77e6f
e0cabefffff7fbfffef1f9f9fbfffffefbfdfffefffffefefffffcfffffefffffffffefff=
ffdfffffdfffdfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffefbfffffb
fffefbfffefbfffefbfffefbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffdfffffffefffffefffff=
dfffffdfffffefffffefffffffffffffffffffefffffefffffefdff
fefdfffefffffefffffcfffdf5c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89=
cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
efefef2fffbb4e7d38bd8bc7ddbb977dbb77cdbb97fdab980d7bba4
e3cff1fffbfcfdf9fafffccceee38fd8c27ad7ba81ddba7cdab773dabb80dbc198d5c1dcf=
deffbfffbfffdfafffefefffdfdfffffffbfffffafffffbffffffff
fffffffffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffffefffffefffffefffffefffff=
efffffefffffefffffefffefffffefffffffffffffffffefffffdff
fffefffafffeddfff598d5c187d8bd7dd8b780dcb97edbb682dbba8dd7bbbce9d8ecfffaf=
bfffefffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffe
fefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a=
97c6ee9cac1fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffcfefffffffffff=
ffbfffff8f3e1d6ab7e71b27a69b57c67b27963b67b67af7968aa7c
71ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fdfffffdfffffffffffffefffffefffffffffdfffefffffbfff6eea47e72b0796cb67b68b=
47b65b07c65ab7868a57b6ee4c9bffffff8fffffbfafffdfdffffff
fffffffffffffffefffffcfffffcfffffcfffffefffefffffefffffffffdfffffdfffefdf=
ffefbfffefbfffcfbfffefbfffcf9fffafbfffcfbfffcf9fefcf9fe
fcfbfffefbfffefafffff4fcfcfafffffffefffbf4fbfffcfffffdfffdf9fefffefffffef=
ffffffefffffefdfffcfbfffefbfffefffffffffffcfffdf5c4a89d
ad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffff=
cfefefbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbb2e6d48bd8bc83dab97cd=
ab87adcb87cdbb982d7bba8e3cef4fff7fffffbf6fffcd9fdf18bd3
bd7cd8bb7ddebc79ddba75d8b884dbc196d3bfd4fbecf0fff7fffffcfffffefffdfefffef=
ffbfffffafffffafffffffffffffffefffefefffefefffefffffeff
fffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefff=
ffefffffffffffcfdfffffffffffef3fffbe1fff6a2dbc686d3b781
dab980dcb97edbb67edcba8ad7bbbfe9d8f2fffafdfffffffefffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d6=
6b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefdfffffffffffffefffffefffffeffff
fffffdfffefffff9fff6eea27f72ae7a6ab67b68b47b65b27c65af7968b38377eecac0fff=
bf0fffdf5fffffbfffbf9fff6f4fffbf7fffbf7fffcf5fffcf5fffd
f4fffcf4fffbf5fffaf7fffcf8fffbf9fffcf8fffcf8fffdf6fffdf6fffdf6fffdf6fffcf=
5fffff9fffef7fffffbfffffcfefbf7fffffcfffffefafffff6fbfc
fdfefffffdfffffafff8f4fafffdfffffefffffffffffffefdfffefdfffcfbfffefdfffef=
ffefffffffcfffcf6c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa
7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefefef0fffbb0e7d48bd8bc84d8bb7ed9b87adcb87adbb983d7baaae3cef7fff=
8fffffbf6fffcdafef291d2bd85dabe78d9b775dbb87adbbb82d7bb
95d6c0bbe8d7ecfffbf5fff9fdfffefffffffffefffdfffffdfffffdfffffffffffffffef=
ffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfefffffffdfffef2f=
ffae2fff7a5ddc889d4b882dbba80dcb97cdbb67bdcba88d8bbbfe9
d8f2fffafffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefe
fffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcf=
ffffafbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefdfffffff=
ffffffefffffefffffefffffffffdfffefffff9fff6eea27f72ae7a
6ab67b68b47b65b57b65b67965b47868c89789cda396c39f95c7a69dcaa49fcba39ecca29=
bcaa39bc7a49ac5a59ac5a59ac7a49acaa39bcaa39bcba49cc9a49c
cba49ccda39ccda49bcfa49bcfa39ccda39cd7b0a8d4b0a8edcdc7ffe5defff9f3fffff8f=
ffaf4fffffbfffefaf9faf8fdfffffdfffffffdfffffdfffffdfffa
f9fbfbfffffafffefbfffefdfffefffffefffffefffefffffffcfffcf6c4a89dad796db57=
969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffd
fffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbb0e7d48bd8bc
84d8bb7ed9b87cdcb87ddbb983d7baaae3cef3fff8fffffbf6fffce0fff59ed8c68ddbc37=
8d5b678dcb97bdcbc80d7bb8ed6bfa3dbc8e0fff8ecfffaf6fffefd
fffffffefffffefffffefffffefffffffffdfffffafffffafffffbfffffbfffffbfffffbf=
ffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbff
fffbfffffbfffffdfffffffefffffffffdfffef4fffce4fffba8dfcc89d6bb82dbba7edcb=
97bdbb67bdcba88d8bbbde9d8f0fffafdfffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6=
cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b4
7969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefdfffffffffffffefffffefffffefffffffffdfff=
efffff9fff6eea27f72ae7a6ab67b68b47b65b57c63bb7c67b67965
b6816dad7d6ba7786aab7c6ead776cb0786db0796cae796cab7a6aa97b6aa77b6aa97a6ca=
d796cae796cad796cad796cae796cae796cb0796ab0796ab0796cae
796cac786bb48276ab7d72aa7f769f786fa9857deccbc2fffef7fffff9fffffbfefdf9faf=
dfbfffffffffdfffdfafcfdfffff8fffff6fffffafffffffffeffff
fefffefefffefffffffcfffcf6c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89=
cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
efefef0fffbb0e7d48bd8bc83d9bb7ed9b87ddbb87fdab985d7baaa
e3cef2fff8fffffbf8fffcebfffab8e7d790d6bf7fd7b97cddbb78dcb97edcbd85d6bb99d=
ac4c3f3e1e6fff9f3fffbfbfefcfffefffffdfffffefffffefffdff
fffbfffff8fffff8fffffafffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfff=
ffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffdfffffffefffffdfe
fffffef3fffbe4fffba9e0cd8ad7bc80dbba7edcb979dbb779ddba86d8bbbce9d8eefffaf=
bfffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffe
fefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a=
97c6ee9cac1fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffff=
ffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d
70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fdfffffffffffffefffffefffffefffffffffdfffefffff9fff6eea27f72ae7a6ab67b68b=
47b65b47c63b07b60ad7b5fac7d62aa7c64af7e68b07d69b27865b6
7b68b67b67b57c66af7d66ae7e66ac7d67ae7c68b17c68b37b68b37c67b17c67b17c67af7=
d67ae7d67ae7d67ac7d68ac7d68ac7d68a1715fac7b6bab776aa874
67ae786db37d72c89a8ff8d9d0fffaf3fffff9fefbf6fffffcfffffefcfefef8fcfdf6fff=
ff6fffffafffffffffffffefffffefffffefffffffcfffcf6c4a89d
ad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffff=
cfefefbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbafe7d489d9bc83d9bb7ed=
9b87fdbb881dab987d7baa8e3ceeefffafdfffcf9fffdf1fffcd4f8
ec97cfbc87d8bd7cddbb74dcb977ddba7ed8ba90dac0a4dcc7defff2f6fffbfefffbfffff=
efffefffdfffffbfffffafffffbfffffffefffffefffffefffdffff
fdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffff=
dfffffffefffffdfffffdfefefffdf2fffae4fffba9e0cd88d7bc7d
dbb97dddb979dbb777ddba84d8bbbaead8ecfffafafffefffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d6=
6b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefdfffffffffffffefffffefffffeffff
fffffdfffefffff9fff6eea27f72ae7a6ab67b68b47b65b27c63b48266af8064a97d60a87=
b60ae7c65b17b64b67a64bd7f67b97b63b57c62b27d62ae7e62ae7c
65b07c65b47b66b57a66b57b65b47c63b27c63b07d63b07d63ae7d63ae7c65ad7d65b17f6=
9b2806aab7662b77f6cb97e6eaf7363b8796bb0796ca67c70d5b9ae
fffaeffffff8fffff9fafbf7fbfffef8fefdf8fffff8fffffbfffffffefffffdfffffefff=
ffefffffffcfffdf5c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa
7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefefeeefffbafe7d487d9bc81d9bb7ed9b881dbb884d9b987d7baa8e3ceecfff=
bfafffcfbfefcf8fffce8fff7a8d5c48ed7bd7ed8ba77deb975dcb7
7ddcba84d6b993d1b9c1eedbeffff9fafffbfffffcfffffefffffffdfffffbfffffdfffff=
ffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeffff
fefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffdfffffdfefefffdf2f=
ffae6fffba9e0cd87d6bb7ddabb7ddcba77dbb777ddba83d9bbbaea
d8ecfffaf8fffefdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefe
fffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcf=
ffffafbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefdfffffff=
ffffffefffffefffffefffffffffdfffefffff9fff6eea27f72ae7a
6ab67b68b47b65b47c63ae785fb07d63ae7d63af7d66b57f68b67c66b87964ba7a62b87a6=
2b47b61b17c61ad7d61ad7b64b17a65b67866b87866b67a64b47a64
b47a64b47a64b47a64b47a64b47a64b47a64b67a64b07660b87b67b27763b27763b67b67b=
27763b57d6aac7b6da1776abb988be2c8bcfffff7fffff9fbfffcfa
fffefbfffffdfffffffefffffefffffefffffffffffefffffffcfffdf5c4a89dad796db57=
969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffd
fffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffefefeeefffbafe7d487d9bc
81d9bb7ed9b883dab886d9b989d6baa8e3ceeafffbf8fffcfdfefcfdfffef3fffbc9ecde9=
5d5bf82d6b97edcb97cdcb87ddbb982d6b98bd4ba9fdac5d5fcecea
fff6fafffcfffffefffefffffefffffdfffffefffffdfffffefffffefffdfffffdfffffdf=
ffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdff
fffdfffffdfffffffefffffefffffdfefffffef3fffbe6fffba8dfcc89d5bd7fd9bb7edcb=
a79dbb779ddba84d8bcbce9d8eefffaf8fffefdffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6=
cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b4
7969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefdfffffffffffffefffffefffffefffffffffdfff=
efffff9fff6eea27f72ae7a6ab67b68b47b65b47c63b27963b67f6a
b17c67ad7a66ae7965b17966b77c69b57a66b57b65b27c65ad7d65ab7d65ad7b67b07a69b=
5786ab7786ab57a6ab57b68b57b68b57b68b67b68b67b68b87a68b8
7b67b67965ba7d69b87b67b77a66b57b65b67c66b67d67b27964b27a69b37e71aa796ba68=
173f2dfd2fffcf2fffff9fdfffcfffffffffefffffdfffffefffdff
fffdfffffffffffffffcfffdf5c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89=
cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
efefeeefffbade8d487d9bc81d9bb7ed9b883dab886d9b989d6baa8
e3cee8fffbf7fffdfffffffffffff9fffae9fff79dd4c18cd6bc81d8b783dfbc7dd6b588d=
fbe87d9bc8ad3b9b4efdad5fff0ecfffbf8fffcfffffefffdfffffe
fffffefffdfffffbfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffefffffffe
fdfffef2fffbe4fffba7decb89d5bd82dabc7edcba7bdbb77bdcbc86d7bcbce9d8eefffaf=
afffefdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffe
fefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a=
97c6ee9cac1fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffff=
ffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d
70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fdfffffffffffffefffffefffffefffffffffdfffefffff9fff6eea27f72ae7a6ab67b68b=
47b65b57b65ba7c6aae7163ba8374ac786ba77668ae7d6fae7a6dac
7b6dac7b6ba87c6ba57d6ba37d6ba57b6eaa796fb17771b17771ae796fac796fad7b6fab7=
96dab776ab07b6eb37c6fae7768b07867b67b6bb27865b87e6bb077
62b67d68b77e69b57a66b87768bd7e70af7465ad7c6ca08172d9c9b9fffff7fffff7fffef=
efffdfffffdfffffdfff9fdfefbfffffffffffffffcfffdf5c4a89d
ad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffff=
cfefefbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeeefffbade8d487d9bc81d9bb7ed=
9b883dab886d9b987d7baa6e4cee8fffbf8fffefffefefffefffffd
fcf3fffbccf7e892d3bd86dabd7fd8b783dab988ddbd81d5b880d4b889dac18fd7c1ccffe=
ee2fff5f8fffbfffffcfffefdfffffff8fffff6fffffafffefefffd
fefefefefffdfefefefefffdfefefefefffdfffffffffffefffffffffffefffffffffffef=
ffffffdfffefdfffef8fdfbf8fffeeefffbe1fffba6decb86d3b884
dcbe82dbba7cdab77ddbbc88d7bcbde9d8f0fffafafffefffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d6=
6b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefdfffffffffffffefffffefffffeffff
fffffdfffefffff9fff6eea27f72ae7a6ab67b68b47b65b57a66ba7b6db3766cd5a096d9a=
ba3d2aba2ceaaa2caa69ec9a89fc9a99ec5a99ec4aa9ec4aa9ec5a8
9fcba7a1d0a5a2d2a5a2cfa9a5c8a5a1c9a7a1cfaba5d2aea6d0aca4c09c92ad877ba97f7=
2ab8071a97c6ead7c6cb07e6ca77460af7a66b57b68b87566ba7566
ba796ab37d6cab806fa38574bba89bfffff7fffffbfffbfdfffdfffffdfffbfdfefdfffff=
dfffffffffcfffdf5c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa
7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefefeeefffbade8d487d9bc81d9bb7ed9b883dab884d9b987d7baa6e4cee9fff=
afafffefffefffffdfffffdfef8fffce0fff5afe6d389d3b985dbbd
85d9bc7ed4b685ddbf82dec175d2b585dcc288d2baafe6d3dafdeff1fffbf6fffcf2fef8e=
dfefaf0fffdf6fffef8fffcf8fffcf8fffcf8fffcf8fffcf8fffcf8
fffcf8fffcf8fffcf8fffcf8fffcf8fffcf8fffcf8fffcf8fffcf3fffbf0fff9effffce8f=
ffbddfff9a8e3cf88d5ba83dab982dbba80dab77edbbc8ad7bcbfe9
d8f2fffafbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefe
fffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcf=
ffffafbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefdfffffff=
ffffffefffffefffffefffffffffdfffefffff9fff6eea27f72ae7a
6ab67b68b47b65b47b66b1776baf7b74ecc5bdfff1eafff9f4fffbf5fffdf9fffffbfffef=
7fffef7fffff6fffef7fffef7fffcf9fffbf9fffbfafffefcfffaf8
fff9f7fff9f6fffaf6fffefafffef7fff7effffff6fff5eaf7e0d1e1c2b3a98575a87d6ea=
77968ae7768bf7b6ebf7a6bba7c6aaa7561a67460a47966ae8a7af4
d8cdfffaf3fffefcfffcfdfffefffffdfffffffffafffefffffcfffdf5c4a89dad796db57=
969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffd
fffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffefefeeefffbade8d487d9bc
81d9bb7ed9b881dbb883dab985d7baa6e4ceebfffafbfffefffefffffdfffffdfefbfffee=
dfffcd0fbec95d5bf8fdec381d5b980d7bb7ad7ba79d9bb82e2c477
d4b786ddc18ad8c095d9c2abe3d0caf7e7e1fff9e8fffce9fff8eafff9eafff9eafff9eaf=
ff9eafff9eafff9eafff9eafff9eafff9eafff9eafff9eafff9eaff
f9eafff9eafff9e8fff9e7fffae4fff9e4fffbdafff4d1fff3a5e6d08ad9be80d9b884dbb=
a80dab780dabc8cd6bcc1e8d8f2fffafbfffeffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6=
cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b4
7969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefdfffffffffffffefffffefffffefffffffffdfff=
efffff9fff6eea27f72ae7a6ab67b68b47b65b27b66b17a6dac7d75
eecec8fffef9fffffcfdfefcfcfffdfdfffffffffefffffefffffcfffffcfffffcfffffef=
ffefefffefefffcfdfffffffffffffdfffff9fbfbf8fdfbfdfffcff
fffcfffef9fffff9fffff7fffaeefff7ebfee3d59f7f72a97f72ae7468b67769ad7562b78=
26db47e67b27d68a87866ab8678f7e1d6fffffbfffafafffdfffffe
fffffffffbfffffdfefafffdf5c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89=
cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
efefeeefffbade8d487d8bd83d9bb7ed9b87fdbb881dab983d7baa6
e4ceedfffbfffffefffdfffffdfffffdfffcfefef4fffce7fff8cdfaea96d3bf8bd5bd87d=
bc27ddabd79dbbd75d6b67fe0c078d5b67fd9bc83dabe84d5bc8acf
ba97d2beaedbcbbbe4d5afdfcdaddfcdaddfcdaddfcdaddfcdaddfcdaddfcdaddfcdaee0c=
eaee0ceaee0ceaee0ceaee0ceaee0ceaee0ceaee0ceafdfcdafdfcd
b2e2d0aadecca9e7d191dac082d6b97cd7b682dcb980dab780dabc8dd6bcc1e8d8f2fffaf=
bfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffe
fefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a=
97c6ee9cac1fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffff=
ffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d
70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fdfffffffffffffefffffefffffefffffffffdfffefffff9fff6eea27f72ae7a6ab67b68b=
47b65b27b66ad7669a6776fe7cac3fffcf6fffefaf9fffefafffffb
fffffffefffffefffffffffffffefdfffefdfffffffffffffffffefdfffefdfffffefffff=
efffffefffffffffffefffef9fafffffefffcf9fffffbfffff9fffd
f6fff8effffcf3907e73a67c70b38070ad7b67b07c65b47b62b57b65b57c67ac7e6dcbafa=
4fffaf3fffefbfffdfefffefffffdfdfbfffffdfefafffdf5c4a89d
ad796db57969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffff=
cfefefbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeeefffbade8d487d8bd83d9bb7ed=
9b87ddbb87ddbb982d8baa6e4ceeffffbfffffefffbfefffefffffe
fffafcfcfafffef5fffbf0fffadafcf19fd9c786d4bd83dec47adabc7edcbd7bd8b985ddb=
f81dbbd7cdabb7edcbd85dcc08bdabf8fd3ba8cceb58cd6bc88d7bc
88d7bc88d7bc88d7bc88d7bc88d7bc88d7bc87d6bb87d6bb87d6bb87d6bb87d6bb87d6bb8=
7d6bb89d6bb8ed4bd91d2bc94d4be90d2b991dac08adabd82dcbe80
debc80dcb980dab780dabc8dd6bcc1e8d8f2fffafafffefffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d6=
6b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefdfffffffffffffefffffefffffeffff
fffffdfffefffff9fff6eea27f72ae7a6ab67b68b47b65b47b66b37a6bab7e71e9ccc3fff=
bf5fdfefaf8fffffafffff7fafefffdfffffdfffffdffffffffffff
fffbfffefbfffffdfffffffffffefcfcfdfbfbfefbfdfffcfefffefffffefffffefffffdf=
ffefcfcfffffefdfbfafffffcfffffcfffffbfffcf3b89c91a07768
ab7d6bab7962b97e64b87b61b97d67a87662a58274ead5cdfffefafffffefffffffafafaf=
dfffefffffcfffdf5c4a89dad796db57969b47b65b27c65b57c67aa
7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffdfffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefefef0fffbafe6d589d8bd84d8bb7ed9b87cdcb87cdbb980d8baa6e4cef3fff=
cfffefffffafdfffdfffdfffffbfdfdfffffffefffdfafffdf1fffc
dbfff5a5dccb88d0ba8bdcc383d7ba7ed7b67cd7b67ad8b578d9b778dcb979dab87cdab88=
6dbbb89debe80dabc7ddcba7edbbc7ddcba7edbbc7ddcba7edbbc7d
dcba7edbbc7ddcba7edbbc7ddcba7edbbc7ddcba7edbbc80dabc85dbbd87d9bc8bd8bd88d=
5b984d6b97fd8b77bdab876d8b480dcb97edab780dbba8cd6bcbfe9
d8f0fffaf8fffefdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefe
fffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcf=
ffffafbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefdfffffff=
ffffffefffffefffffefffffffffdfffefffff9fff6eea27f72ae7a
6ab67b68b47b65b47b65b17968aa7b6de5cbbffffdf3fdfffcf8fffffbfffffffefffffcf=
ffffcfffffcfffffefffffffefdfffcfafffefbfffefffffefffefd
fffffefffffffcfefef9fefdf8fdfef6fbfcfbfffff9fdfefffefffffffffcf7f8fffcfdf=
ffafafffffbfffaefc7aa9ba47a67b5816abe8167b7785cb47b61b3
816b9e7566bda097fff1eefffffefdfffffafffefffffefffffcfffdf5c4a89dad796db57=
969b47b65b27c65b57c67aa7c6bc0a89cfffcf5fffefefffefffffd
fffffffffcfefefbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbafe6d589d8bd
84d8bb7ed9b87adcb87adbb97ed8baa6e4cef2fffafffefffffcfefffefffbfffff9fefdf=
ffefffffffefdfffef3fcf9f1fff9eefffac4e8d89ccfbb94d9be86
dbbb7dddb979deb87adeba7cdeba7cdcb879d9b579d9b57cdab77ddbb97ddbb87fdab97dd=
bb87fdab97ddbb87fdab97ddbb880dbba7edcb980dbba7edcb980db
ba7edcb980dbba7edcba7bdab87bdab880dabc83dcbb7fdab97eddbb7ce0bd7adeba7edcb=
97edab780dbba8cd7bbbfe9d8eefffaf6fffefbfffffdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6=
cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b4
7969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefdfffffffffffffefffffefffffefffdfffffdfff=
efffffbfff6eea47e72ae7a6ab67b68b47b65b27c65b37b68ab7d6c
e3ccbdfffff4fdfffcf8fefdfcfbfdfffdfffffdfffffdfffffefffffffefffffefdfffcf=
bfffefbfffefffffefffdfcfffefdfdfffef9fefdfafffffafffff8
fffff9fefffbfffffdfffffbf8fafffefffffdfffffcfefffffcfffff9fff3e6a68375aa7=
864b37a61be8167b2775db27c65ac7e6d9d7b6ef6e3dcfffffafcfd
fbfdfffffffffffffcf9fffcf6c4a79ead796db57969b27c65b27c63b37c67aa7c6bc3a79=
cfffbf5fffefefffefffffdfffffffffefffdfffffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
efefef0fffbafe7d48bd8bd84d8bb7cdab87adcb87adbb980d7bba6
e3cfeefff8fffffefffcfefefdfffdfffffafcfcfffffefffffefefefefffffffffffefdf=
ffcf8fffbd9f3e5aad9c38fd2b788dbbb7bd9b679d7b47bdbb77ddd
b97cdcb878dcb978dcb97ddbb97fdbb87fdab97fdbb87fdab97fdbb87fdab97fdbb87ed9b=
87edab77ed9b87edab77ed9b87edab77ed9b87cdab87adbb979daba
7cdabb7ddcba78d7b578d9b776ddb874dbb67bddb97cdab77edcba8cd6bcc1e8d8f2fffaf=
8fffefbfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffe
fefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a=
97c6ee9cac1fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffff=
ffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d
70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdfffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffefffffafff3eda67d74b0796cb27764b=
37d64ae7b61b27964ad7f6dddcabbfffff8fffffefdfcfefffcffff
fdfffffefffffffefbfffcfbfffcfdfffefffffefffefffffefffffffffffffffffffffff=
ffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdffffffffffffffffffff
fffffffffffefffffffefffffefffaf3e8cec7a3796caf7a66b67a64b87860bb7f69ad7b6=
7a67f70bea59bfffef6fffffcfffbfcfffefffffefffffbf6c6a79e
ad796db57a6ab07c65ae7d63ae7c66a77c69c8a59bfffef9fffefefefdfffffffffffffef=
ffffcfffefafffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbb0e8d38bd8bc81dab97bd=
ab87cdbb97ddbb982d7bba4e3cfeafffbf8fffafafffdfffffeffff
fefbfcf8fbfffcfbfffcfffffefffefffffdfdfffffefdfefcf9fffaf2fff7d1f0e1a2d8c=
18fd6bb82d6b97edcba7ddbbc79daba77d9bb7adcbe7ddabb7fdab9
7fd9bb7fdab97fd9bb7fdab97fd9bb7fdab97fd9bb7fdab97fd9bb7fdab97fd9bb7fdab97=
fd9bb7fd9bb81d8bc83ddc07cd9bc7bdcbc79dab877dbb878dfba72
dbb677deb977dbb87ddabd8dd5bec6e7d9f7fffafbfffefdfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d6=
6b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffffffffffffffdfffffb
fffffcfffdfffffcfff3edab8077af786bb57a67b07d63af7c62b37a64ab7d6bdcccbcfff=
ff6fffffefffdfffffcfffffdfffffefffdfffcf8fffcf8fffbfdff
fefffffffffdfffffdfffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffbfdfdfffefd
fff5f0a68379ae7b6bb67b67c3826db3745fae7964a67b6aa88d7ffff1e8fffffbfffcfcf=
ffefffffbfcfffbf8c8a79ead796db57b68b07c65ae7d63ad7d65a7
7c69c7a399fffbf7fffbfbfafcfdfcfefefffefdfffffbfffffbfffffefffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefefef0fffbb0e8d389d9bc7fdab97bdab87cdbb97fd9bb85d6bba6e3cfe4fff=
5f6fffbfbfffcfffdf9fffffcfffef9fdfff9fdfffbfffefefcf4f5
fffffffdfffffffdfdfffffffcfbf7f8fffbe7fff8bff2de99dac489d3b98bd7bf8bd9c18=
9d7c086d4bd8bd8bd8bd8bd8dd7bd8bd8bd8dd7bd8bd8bd8dd7bd8b
d8bd8dd7bd8bd8bd8dd7bd8bd8bd8dd7bd8bd8bd8dd7bd8dd7bd8bd3bc8ed6bf86d4bc86d=
abe85dbbd7ed9b87eddbb79ddb979ddba77daba7ddabd8dd5bec6e7
d9f7fffafbfffcfdfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefe
fffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcf=
ffffafbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdf=
ffffffffffffffffdfffffdfffffafdfbfffffbfff3eda98077b079
6cb77c69b17b62b27c63b47b66a97b6ae0cdbefefcf2fdfffefffefffffcfffffdfffffef=
ffdfffcfafffcfafffbfdfffefffffffffefffffdfffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffcfefffffffefffff9d8b9b0a87769ba7f6cb77864b6
7a64b07964a77b6a9b796cf4dfd7fffffbfffffefffefffffdfcfffcf6c6a79ead796db57=
b68b27c65b07d63ad7d65a77c69c9a59bfffdf8fffdfcfbfffffbff
fffefefefffefbfffffcfffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbafe9d189d9ba
7fdab97bdab87ddabb81d9bb87d6bba8e3cfeafff9fafffbfffdf9fffcfafffcfafffbf6f=
ffaf2fffff9fffefbfffffef5fbfaf6fefdfbfffffffffffffefffd
fffef1fffae9fff8e0fff8dbfff4d2f9e9c5ecddbee5d6bce5d6b5e2d1b3e4d0b5e3d0b3e=
4d0b5e3d0b3e4d0b5e3d0b3e4d0b5e3d0b3e4d0b5e3d0b3e4d0b5e3
d0b3e4d0b5e3d0b5e2d1b7e3d2b8e5d4b1e3d1b1e9d4aae9cf93dbbd84d9b97ed9b87edcb=
a7bd9ba7ddabd8cd6bec3e7d9f3fffaf8fffcfbfffefdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6=
cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b4
7969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffdfffefbfef=
cfffffbfff2eca47b72b17a6db67b67b27c63b27c63b67b67a97b6a
e3d0c3fefcf2fdfffefbfffffffcfffffdfffffefffffffefbfffcfbfffcfdfffefffffff=
ffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffffefefffbf7ffe=
ee4a6796bb97f6cac6f5bbe826cb17966ac7c6aa27b6de6cbc1fffe
f8fffffbfffffffffffefffcf6c4a89dad796db67a6ab47b65b27c63ae7c66a97b69caa69=
cfffdf8fffdfcfafffffafffffdfffffffdfcfffefdffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
efefef0fffbafe9d187daba7fdab97bdab87fd9bb83d8bc89d5bdaa
e2cfeafff7fefffafffffbffeae8f8d9d6d1afa9bfa49ac0aba3f7e9e3fef9f6f7fcfaf8f=
ffff9fefff6f8f9fffcfefffefefbfffef6fffcf1fffcf1fffbf2ff
f9f3fff8f5fffbf4fffbeefffaebfff8ecfff8ebfff8ecfff8ebfff8ecfff8ebfff8ecfff=
8ebfff8ecfff8ebfff8ecfff8ebfff8ecfff8ecfff8ecfffaecfff8
eafff7e6fff8d7ffefade7ce91dbbf86dbbb84dbba7ed9b87ddabd88d6bebde9d8eefff8f=
6fffcfbfffcfdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffe
fefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a=
97c6ee9cac1fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffff=
ffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d
70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdfffffdfffffffffffffffffffffffffffefffffefffffbfff4eca17b6fb07c6cb37864b=
67e65b37b62b67b68ad7c6ee3cdc1fffef5fbfffefafffffefdffff
fefffffefffffffefffffcfdfffcfffffefffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffcfefffffffffffffafffaf2b3877ab17968b67b67b57b65b27a6=
7ac7867ad8073d3b2a9fffbf3fffffbfbfefcfffffefffcf6c4a89d
ad796db87a6ab57b65b47c63b07b66a97b6ac8a49afffbf6fdfbfaf7fffff8fffffbfffff=
ffdfefffdfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbafe9d187daba7fdab97bd=
ab881d9bb86d7bc89d5bdaae2cfeffff9fffdf8fffefbffefeba379
74a6776fa97d70a17b6fa0837cfff5f0fffffbf1f4f2fbfffffdfffffffdfffff8fdfefdf=
ff9fbfbf7fcfbfdfffefffffefffffefffffefafbf9fbfffef8fffe
fafffef8fffefafffef8fffefafffef8fffefafffef8fffefafffef8fffefafffef8fffef=
afffefafffefbfffcfbfffcfbfffbf6fff9e7fff4afe0ca8dd2b781
d3b685daba80d9b87bdbbd84d7beb8ead8ebfff8f6fffcfdfffcfffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d6=
6b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffbfffffdffffffffffffffffffffffff
fffefffffefffffafff6eea88578af7c6cb17863b67d63b47b62b77967af7b6fddc3b7fff=
ff7fbfffcf7fffefdfffffffefffffefffffefffffffefffffcffff
fefdfffefbfffffbfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffdfefffdffff
fffefafffff6c1978aae7867ba816cb17862b77e69ab7564b37f73c8a198fffcf4fffffbf=
bfffefdfefafffef5c3a99dad796cb87a6ab77b65b57b65b27b66ab
7a6ac6a298fffef7fefffdf5fffff8fffffafdfffffefffffefffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefefef0fffbafe9d187daba7ddbb97bdab881d9bb86d7bc89d5bdaae2cfeffff=
9fdfaf2edd9d4a6827cab7a72b0786db87f70ac7868a6796eb0938c
fffff8fffffbf7f9f9fdfffffffbfffffcfffffcfffffefffffefffffffffffcfdfffafbf=
ffdfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffcfbf=
ffbedfff8b2e0cd8fd6bc88dabd85daba7ed9b879dbbd83d7beb4eb
d8e9fff8f8fffbfffffcfffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefe
fffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcf=
ffffafbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffbf=
ffffffffffffffffffffffffffefffffefffffafffbf2b8988bac7b
6bb37a65b47b61b87c64b77969ae786dceb2a7fffff6fdfffcf7fffefbfffffffefffffef=
ffffefffffffefffffefffffefdfffefafffffafffffdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffefffdfefffdfffff8fcf7fffff8caa296b27b6cae7964b3
7d66b77e69af7764b47a6ecba097fffdf5fdfffbfbfffcfdfefafffef5c3a99dad796cb87=
a6ab97a66b77b65b47b66ad7a6abb9589fff9f3fffffef6fffff7fe
fffafdfffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0fffbb0e8d187dbb9
7ddbb979dab881d9bb86d7bc89d5bda8e3cfebfff7fffff9f3ded69c756dae7a6eb37668b=
77864b87866b77d71a47970fff2eafffff9f9faf8fdfffffffefffb
f9fffcfcfffafdfffcfdfffdfffffffefffffefffbfffff9fefffdfffffffefffffefffff=
efffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffe
fffffefffffefffffefffcfefffffefffffffef5fcf7e8fff7aadfcb89d6bb80dabc82dbb=
a7cdab877dbbd81d8beb4ebd8e9fff8fbfffbfffffcfffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6=
cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b4
7969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffbfffffffffffffffffffefffffefffdfef=
cfffffbfffdf6c3a89aa97b6ab47d68b27960b97d65b97869ad776c
c5a59afffdf3fefffaf9fffdfafffffbfdfefffefffffdfffffefffffffefffffefbfffef=
afffffafffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffbfcfffbfdfefdfffefff=
cf3cfa99db48070ad7863b17d66b27b66b47a67b2766ad2a49cfffb
f3f7fef7fbfffcfefffafffff4c3a99dab7a6cb87a6ab97a66b77b65b57a67ae7a6aa77f7=
3ffeee6fffffcf8fffff7fffffafdfffffefffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
efefef0fffbb2e8d18bd9ba7cdbb979daba81d9bb84d8bc85d6bda4
e3cfe9fff7fcfbf1e6d0c5a77f73ab7669bd7f6dbc7964be7b66b7786aab7b6ffff4e8fff=
ef5fffffcfafffff8fbfffbfefffbfefffafffffbfefffdfffffdff
fffbfffff8fffff8fffffdfffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffef=
ffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffbfcfffdffff
fffffff5fff9e6fff9a9e2cd83d7bb7ddbbc7edcba7bdab877dbbd81d8beb4ebd8ebfff8f=
dfffbfffffcfffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffe
fefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a=
97c6ee9cac1fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffff=
ffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d
70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffafffffffffffffefffffefffffefffcfdfbfffffbfffbf3cdb5a9b08576ac7a64b=
27960b87c64ba7c6cac7568a48174fff5edfffff8fbfffcfafffefd
fffffffefffffdfffffefffffefffdfffffbfffffafffefafffefdfffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffdfcfffafcfdfdfffefffdf4cda89ab37f6eab7661b37f68b27b6=
6b27a67b1776bca9f96fffff8f8fff8fbfffcfefffafffef4c3a99b
ab7a6cb67a6ab77a66b77b65b57a67b07a69ac8073f8ddd3fffff8fbfffef7fcfbf7fbfcf=
ffefffaf7f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffcbaebd793ddc17cd9ba75d=
8b882dcbe7fd6ba86dac190d4bde0fff1fffff7ddc7bba37c6eac7a
68b37a65bb7b63b97961b57b68ad8072ffeedffffff7fafffbf4fffcf6fefefafffffafff=
ffafffffbfefffdfffffffefffffffffafffffafffffffefffffeff
fffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefff=
ffefffffefffdfefffafdfffdfffff0fefae1fff99cdbc77cd3b778
dbbb7ddbb97cdab876d8ba87dac1b4e6d4ebfff7fefffafffffcfffffefffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d6=
6b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffefffffffffafffffafffffffffffffefffffeffff
fefffffffffffefafffef7ddc9bea48070ab7965b27963b87c66b57767ae776aa67c70f4d=
9cffffff7fafaf4fdfffef8fafafffefffffdfffffefffffffffdff
fffafffffafffefbfffefdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffeff
fffffcfffbf1bd9688b37d6cb07b66b07c65b37c67b17b6ab57d72d1a89ffffff7fdfffbf=
bfffefffffcfffef4c3a99bab7a6cb67a6ab57a66b57a66b57a66b2
7a69a7786adcbcb1fffdf5fffff9fffffffbfafcfffefffffefffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff4fffcc2ecda96d9be7ed8ba76d9b97edbbc7dd7b981dbbe8ed7bde0ffe=
ffbfeefd7c0b1a67f70ab7c67b07a63b77c62b77b63b17966ad8475
fffdedfffff7f9fffaf6fffef8fffff9fefffbfefffbfffffdfffffffffffffefffffffff=
bfffffbfffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeffff
fefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffdfffffefff9fbfcf3f=
ffed6fef293d4bf7cd6b97bdebe7cdab87fdab97dd9bc88d6bec0ed
dcf0fffafffffbfffefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefe
fffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcf=
ffffafbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffafffff8f=
ffffdfffffffffffffdfffffefffffffffffefdfffffaf6e5dc9b79
6caa7c6bb27a67b57a66bb7d6db37a6bab7b6fcfaca2fff9f0fffff9fffffcfffffefffef=
ffffdfffffdfffffefffdfffffafffffbfffefdfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffcfefffefffffbf6fffaefa57c6db7826eae7762b3
7d66b07b66ad7968af7d71dbb7affffcf5fdfffcf9fefdfffffcfffef4c4aa9aab7a6cb57=
a6ab27a67b27b66b57a66b47a67b17d6dbe968afffbf3fffdf6ffff
fefffffffcf9fbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6fffcd1f5e59ad6be
80d7bb78dabc7cdabb7bd8b97bd9ba8fdabed0f4deffffefc0a696a87d6cac7d68ae7d63b=
37c61b57d64b27c6bb88e81fffff4fffff5f9fff9fafffefdfffffe
fefefffefffffffffffffffffffefffefefffffefffffffdfffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefffffafffffdfffffffff3fffccdf6e78ecfb988e0c27bdab880d9b=
886dbbb84d9bd8cd2bbd0f7e8f3fffafefffdfffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6=
cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b4
7969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffffffafffff8fffffdfffffffffffffdfffffdfffbfaf=
cfffffefffffafff8f0a5877ca77a6cb27c6bb47966b27462b27767
a87366a87e71fff3e7fffbf1fffff9fffffcfffefffffdfffffefffffefffbfffffbfffff=
dfffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfdfffafafffff9efd=
6ccae8173ae7663b27964b47e67ad7b65aa7969a3796debcec7fffc
f5fffffcfbfdfefffffefffdf4c8a99aab7a6cb37b6ab07b67b07b66b47b66b47a67b2796=
aaa7a6ee1c4bbfffef7fffaf6fffffefffefefffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffff8fffee2fef1a4d9c584d7be79dbbd7cdabb7cdabb7ad9b78e
dabbb8dcc4ffffeda68575a87767ac7d67b08068af7d61b07c65b27e71cda69dfffef2fff=
ff7fffffbfdfffefffefefffefffffefffffffefffffefffffefffe
fefffffefffffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffdfffffcff
fafdfbeffffbbbebd98ed5bb85ddbf7bd9b781d8b789dbbe89d8bd91d1bbe0fef1f7fffbf=
cfefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffe
fefcfffdfdfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a=
97c6ee9cac1fffdfbfefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffff=
ffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d
70ffe3dcfffffafbfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fafffef8fffefdfffffffffffffdfffffdfff9fbfcfbfffffffffcfffdf6cfb4aaa07669a=
e7a6ab47a67b67b68b57a67ba7f6faa796bdab8abfffff4fffdf4ff
fffbfffefffffefffffdfffdfffffafffffbfffffffffefffffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbfcfffffcfffdf6d0b2a7ab7a6ab77e69af755fb67d67ad7c6=
6a87d6ca38073ffe8e0fffefafffffefdfefffffefffffcf4caa99a
ab7a6cb17b6aad7b67ad7c66b27c65b57a66b37565b57e719e786cffeee7fffff9fffefbf=
ffdfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffafffeeffff9b2dfcf85d6bd7ad=
abc7cdabb7eddbb7adab68dd9b9b3d3badfd8c4a17869ac7665ae7b
67b07e67ae7d63ad7c66a5776cedc9c3fff9f2fffffbfffffefffffffffbfcfffefffffff=
efffffefffffefffffefffffefffefffffefffbfffffbfffffbffff
fbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffff=
bfffffffffffffefffffefdf0fcf6e4fff9a4ddc88fdcc076d1b080
e0bc82d9b88adabd8cd6bca0d8c5e9fff7fafffbfcfefefdfffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17b64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffef=
ffefffffffffffefdfffffefefcfffdfdfffdfffffffffefffffeff
f4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffdfffffcfefefffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d6=
6b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcfffffafbfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefafffef8fffefdfffffffffffffcffff
fdfffdfffff7fcfbfdfffefffbf6ffe6dfac8478ab776ab57a6ab47965b47965b97b69ae7=
8679f786af3d9cdfffef4fffffbfffefffffefffffefffbfefffaff
fffbfffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffb
ffece4a48174b38070b27763bb7f69b17862ad7c66a57f6db79b90fff7f0fffffcfffffff=
ffefffffdfefffcf4cba89aa97a6caf7b6aa97c67ab7c66b07c65b5
7a66bd7b69b5786aac7f72be9d94fffef8fffaf6fffffef9f9f9fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffef3fffbc3eadb88d6bf79d9bb7bd9ba7fddba7bdbb68cd8b6b3d0b=
6a89b85b07f6fb77969b27a67ae7964ae7c65a97c67a27b73ffe6e5
fffdfbfffffefefcfcfffffffffdfefffefffffffefffffefffffcfffffefffffffffffff=
dfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffb
fffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffbfffffffffffffdfcfdfffcecfffbc2f=
1e191d7c083dbbd78d9b77adcb881dab988d8bb8fd6bcb8ead8f1ff
f9fffffefafefffbfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffffdfffefffefffffffffffefdfffffefefcfffdf=
dfffdfffffffffefffffefff4edaa7f6cb67c66b47965b57c67af7a
65ab7c67a97c6ee9cac1fffdfbfefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffcfefe
fffffffffffbfffff8f3e1d6ab7e71b47969b37d66b07a61b67b67af7968a97d70ffe3dcf=
ffffafbfffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffef8fffef8f=
ffefdfffffffffffffcfffffdfffdfefff4f9fafbfffffffdf8fffe
f6d9b2a9ad796db37b6ab27964bb806cb87965b27865b48779b29587fff9f0fffff9fffff=
efffefffdfefffafffff8fffffbfffffffffefffffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefff9f6c9ada6a47a6daa7665b87d69bb7c67b4
7a64ab7c67a37f6ddfc9bdfffef6fffffcfffefffdfbfffffcfffffcf4cba89aa97a6cae7=
b6ba77c67a97d66b07c65b77a66b77261bb7a6bac7b6da48076cfb5
affffefbfffbfafdfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffef7fffbd7f9ee
90dbc67ad9be7bdab87cdab77cdcb78ed8b49fb69a93816ab57d6cc0796bb87a68af7863b=
17d66a87d6abea09bfff8f9fffffffbfffff6fafbfffefffffdffff
fdfefffffefffffefdfffefdfffefffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff9fcfaf2fffbd7fff195d6c184d9bd78dcb978e2bd70dab380dcb=
986d6b792d6bdd1feedf4fffafffffefafefffafffffdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b37a64ab7f6ef7e4dffff=
dfefffefffffffffffffefdfffcfbfffffbfffffffefffffffffbff
fefafffefbfffffffefffffefdfffffffefdfffdfdfffffefffffffffffefefff4edaa7e6=
db57c66b47965b67b67b17a65ad7b67a97c6eebcac1fffefafefefe
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffff=
ffffffffefffdfefffcfefffffffffffffbfffff8f3e1d6aa7e71b2
7a69b37d66b27963b67b67af7968a97c71ffe3dcfffffafdfffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefafffef8fffefdfffffffefffffdfffffdfffefdf=
ffafefffbfffffffffcfffbf4ffe4dba87d74aa796bb5806cac715d
bc7d69b87a68ab7967a17a6b9b8377e4d8cefffff9fffffcfffffffafffffafffffbfffff=
ffefffffefffffffffdfffffdfffffdffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffef5fce8dda17e71aa7=
c6bb47a67b77864bb7c67b67d68ab7d6b9f8071fff0e4fffff9ffff
fcfffefffdfbfffffefffffcf4caa99aa97a6cae7b6bab7b69ab7c66b07b66b57a66bd7b6=
8bb7a6bac7566a87b6ea27e76e3cbc5fffdf6fffdf9fffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffff=
dfffffbfffefaffffeafffe9fdece86dac283d9bb81d7b58bdbb69d
d5b28b9375a68770ae705ec17968ba7a68b47a67b07b67a57c6de1cccafffdfef9fdfef8f=
ffff9fefffdfefffffefffffcfffffffffffffefdfffffdffffffff
fffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffef=
ffffefffffefffffefffffffffffffffffffffbfffef3fffbddfff2
a0d7c48ed8be7bd8b977dfbc6bd8b278e1bc80dcb988d4b59ad5c0e3fff9f8fffafffefff=
cfdfffafdfffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b47b65b47965ab7e70f7e5defffefdfffffffdfffffffffefffffefdfef=
ff7fafef9fefdf8fffef0fef8f3fffcf8fffff7fafeffffffffffff
fffefffffefffffcfffffdfffffcfdfff4efab7e70b37b68b47965b87c66b37a65b17c68a=
e7d6dedcac0fffff9fefcfbfffffffffffffffdfffffefffffeffff
fffffdfffffbfffefafffdfbfffefbfffffdfffffdfffffcfbfffffdfffbf9fffdfffffff=
ffefffaf3f4e0d5aa8375b07e6cb37c67b27862b87d6ab0796aa67c
70fbdfd8fffffbfcfffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffefefffffffffdfdfffefefffffffffffffffffefbfefc
f7fdfcfafffffdfffffbfafcfffbfffffdfffffefff9fbfcfbfffff8fcf7fffffbfffcf6c=
5ada79f7c72ac7b6bb37966b87a68b67866af7562b17f6da6806ed3
baaafffff4fbf7ecfffff9fbfffef5f9fafffefffffcfffffcfffffffffbfffef9fefcfaf=
ffdfdfffffcfefefcfbfdfefdfffffefffffefffffdfefffcfdffff
fefffffefffefefffef8eeddcaa4856ea87e67b27b66bb7966be7a67b67664b47c6ba77e6=
fd0b6a8fffff6fffff9fffffcf9fbfbfffefffffcfbfffff1c4aa99
a67b6aaf7b6bb2796ab27a69b07b67b07b66b17a65b07663ba7e6eb57c6daa796ba37d71e=
6cec2fff7effffdf9fdfffefffffffdfdfdfffcfefffefffffeffff
fdfffcfbfdfffefffdfffffdfffffbfffefbfffefafffefafffef9fefff0ffffccf7ee98d=
6c48cd3b993d6b793c5a3839877988367af7f67ba7865bf7b68b277
64b07a69b57e6fa47b72fffaf8fffefffdfffffbfffffcfefffefdfffffefffffefffffef=
ffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffdfffffdffff
fffefffffefffffcfffffbfffffcfffffcfffff8fdfffdfffffefffffefffffffffdfffff=
dfffef0fff9dffff69dd7bf90d3b88adabd80dbba75d9b577e0bb75
d9b588ddbd8ed1b6cff9e8edfffbf8fbf9fffefffffefffbfcfffffefffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b47b65b47966ab7e71
f5e5defefffbfdfffffdfffffffffefffffffefdfffdfefffdfffef5fcf5f1fff4f6fffbf=
7fbfcfffefffffefdfefffbfdfffffffefffffcfffffefffffcf9ff
f3ecaa7e71af7c68b37a64b67d64b37a65af7c68ae7d6dedcbbefffff9fffdfcfffefffff=
efffffefffffefffdfcfefffffff7faf8f7fbf6fafef9fdfffcf6f9
f7fdfffefcfcfcfffefffffcfffffcfffdfffffffffcfffff8fae2d6a47d6ea97765b57c6=
7b57b65b57a67af7869a57b6fffe4dafffff9fdfffbfffffefffffe
fffffffffffefffffffffffefffffffffffefdfbfbfffdfcfffffffefcfbfffffffffffef=
9f7f7fffffefffffefefffdfbfffefbfffff7fcfbfdfcfefffdffff
fdfffffdfffdfcfefbfffffbfffef7f8f4fffffbfff3efbaa099a97d70ac7665b67b6bb67=
b68b97c68b17863aa7864a67e6bbda392fffaeafffff5faf8f0ffff
fefffefffffcfffefafffdfcfefdfffffdfffffcfefefbfffffdfffffdfffffffefffffef=
ffffefffffdfefffefefffefefffefcfff3f1fdeae2a0846ca47e60
b28167b47a64bb7863be7a67b47868ac7b6d9e7c6ffff5e8fffff8fdfef5fdfffcfcfefef=
dfcfefffffcfffff1c3ab99a67b6ab17a6bb77969b77969b27a67ae
7c66b7856fb07964ba7c6aaf6f5dbc8070a978689b7a6addcabdfffff9faf7f3fefaf9fff=
efffffefffffcfefffefffffefffffefffffefffcfefefafcfcf8fd
fcf9fefcfafffdfafffefbfdfef8ffffe7fdf8c5e6d8aed5c0a4c5aa9aa98a8d8365a07b5=
fb57d64bb7a65b97a66b37e6aa87c6b9f7d6de6d3c6fffefbfbffff
fcfefefcfefefffffffffffffffffffffdfdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffbfffffbfffffffefffffefffffefffffefffffdffff
fdfffffefffdfffffafffef2fdfbf3fffdf1fffee6fdf5d3f7e9a7e0cb8fd9bd88d8b981d=
8b781e1bd7adcb876d8b485debd8cd3b8abdfc8e4fff2f6fffbfcfd
fbfffefffdfcfffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c65b37966aa7e71f5e5defffffbfffffffdfffffffffeff
fffffcf9fbfffefffffbf8fffff9fffff5fffef3fffefcfffffcfffff8fefff8fdfffcfff=
ffcfffefdfffffcfffcf5fff4e9a57f6dac7d68af7b64b37d64af7a
65ac7d68aa7e6debcbbefffdf7fffffefffefefffffffffefffefdfffcfcfcfffffefffff=
bfdfdf7fffff9fffef6fffff9fdfaf5fffffafffffbfffefdfffffc
fffff9fefcf2fffff4faddcfab7f6eb37b68b27862b67c66b47965b27e6daa8172ffe5d7f=
ffff2f9fff4fffffafffffbfffefdfffffbfffefdfffffbfffefdff
fffbfffefdfffffcfffdfcfffffcfffdfcfefbf7fffffefffffbfffffcfefbf7fffffcfbf=
ffef7fcfbfdfffffffefffffdfffffdfffffefff7f9f9fdfffefdfe
fafffffbfffffbf2dbd3a77d70ad7968b27c6bb37966af7460b47965ba7f6bb07b67ad7f6=
da68272e6cbbdfffdf1fffaf3fffff9fcfffdfbfffffefbfdfffeff
fffefffdfcfefcfefffdfffffcfefffefdfffffefefffefffffcfcfffefcfffdfcfff4f2c=
cb5b3997c73a47b65b48369ac735dbd816bb97967b47868b07b6ea4
7a6dceb4a8fffff5fefbf3fffffbfdfffcfdfffffffefffffffcfffef2c4aa9aa77a6cb37=
b6ab97967b97a66b47b66b07b66a4725cb47d68b67763bb7966ba7a
68b27d69a9806a9a7e6dc2afa7f0e4e0fffefcfffdfafffafafffefffffefffffffffffef=
ffffefffffefffefdfffffefffffffffffffffffffffffffefffffb
fffff8fbf8eac4baa891806b8c7359a7846aa77c61b9866caf755fb77e69a97e69957d699=
79f88e7fae7f2fdf3f7fefbfbfffefbfffefdfffefdfffefefffdfb
fcfafffffefffffefffffefffffefffffefdfffefdfffefdfffefbfffcfbfffcfefffbfff=
ffcfffffefffffefffffefcfffdf3faf7effefaebfffae4fffcddff
f9cbfceeb0e6d595d4c08dd4ba83d5b882ddbc7bdcba71d7b479ddba7ed9b88cd7bba3d9c=
2d1f5e4f3fff9fbfffcfffffefffdfffafbfffdfefffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c65af7a66a87f70f5e5defff=
ffbfffffefffffffffffefffffffffefffffafbfffefbfff9f1f6e6
d6eddacbf8dcd5f1d7d1eddbd0e7dbcfe7dcd4e7dcd4e8dad4eddbd4f4d9cff4d3c4a97e6=
bae7c66b17b62b37d64ad7b64a97c67a77f6de7cbc0fffcf8fffffe
fefefefffffffdfffffdfdfdfffefdfffffcfffff8fffcf4f1e0d7fceadff7e5daf5e3d8f=
fede5f6e3dbf7e2dafae7dff8eadef7e7daffe5d7eec7b8b07e6cb2
7964b77d67b67d64b27862af7863ac7c6aeccabaf5e5d5f3eadcf5e6ddf5e6ddf5e5def5e=
6ddf5e5def5e6ddf5e5def5e6ddf6e6dff6e7def7e7e0eadbd2f2e2
dbfbece3f5e5defffaf3fffcf6fffcf8fffdf8fdfffcfbfffefbfffffefefefffefffffef=
ffffefffafcfcf9fbfbfffffefffffcfcf3f0fffff8ffefe2a57c6d
a67867b2806eb27a67bc816db27561b27763b07865a97967a2796abfa091ebd5c9fff3eaf=
ffff7fffff9fff8f6fffdfefffdfefffbfbfffcfcfffffcfffffcff
fffbfffdf9fffdf7fff7f0fff9f1eacec7c5a49ba07b73a27669ad7864b57b65b47862b47=
965b87d6daa7568a67c6fa5857afff8edfffaf1fffffafdfffcfdff
fefefefefffefffffcf9fffdf4c6a99ba97a6cb57a6abd7966bd7a65b57b65b27c65b7856=
fac7762ba7c6abe7c69b77864b97f69a97961a57e689e7d6e987c71
c6aba1ffebe3fffff8fffdf7fffbf5fffbf7fffcf8fffdfafffefbfffefbfffefcfffefcf=
ffbf9fff7f4fffaf2fffff4f8e2d6ccafa0a6806ead806bb1806aac
7a63af7e64ac795fb7816aa2735d997f6786896fa3ccada8dbc0c5e6d7d6efe5e3fbf1e9f=
ff7e9fff7ecfff8eefffaeffffbf0fffaeefffaf0fffaeefffaeeff
faeefffaeefffaecfffaedfff9ecfff8edfff7edfff7effff9eefffae9fff7e4fff5e6fff=
bddfff5caf9e9b5ecd9a4e1cd99dcc790d8c189d6bb88dcc07ed8ba
79dcbc77dfbe6dd5b47fddbe8ad7bc9cd6becef2e2f1fff9fafffbfdfefafffffefefefef=
dfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b07c65ad7b65a67f70f5e5defffffbfffffefffffffffffefffffefffef=
ffffefefff9f3d3b3a69f7e6ba57f6da77a6fb08277ac7c70a87b6d
a97c71a77c73a37972a57c73aa7c71ac786bb37b68b57b65b57c63b67e65ad7b64a97c67a=
57f6de6ccc0fffcf8fffffffdfffffbfffffdfffffffdfdfffffcff
fdf7ffe4ddceaaa0deb1a6a77569ab796db78377a37066b38175b48074aa7b6da37c6da37=
c6da97e6db28270aa725fb77e69b27963b27a61bd8169b87c66b275
61be8675b28473a67e6ca77f6da77f6ca77f6da77f6ca77f6da77f6ca77f6da77f6ca67e6=
ca67e6ba27a68ad8572aa8270b18976cea694c3a191fffaf3fffff9
fffdf8f7f8f4fbfffcfafffefdfffffefefefffffffbf9f9fffffffefefefbfcfafffffef=
ffcfbfffffbfffdf2dec4b69a7b6ca57c6dac7c6aa46f5bbb806cb6
7b67b9806bb5806bac7a66ac7e6ca97e6da87f70c89e91e8c0b4fcd8ceffe0d8ffe2d9fcd=
fd6fbe3d7fde7dbfce9dcfdeadbf9e5d4f4dccad7b7a4c19c88a77c
67b1806ab27b66ba7e68c2816cb97661c28270b57a6aa67265a97f72c3a59afff4ecfffff=
8fffcf7fffffcf6f9f7fcfffdfefefefffdfefffffcfffcf5c6a89d
a97a6cb67a6abe7965be7a63b77b63b27c63c18f79ad7a66b87d6db77967b37460b77b63b=
a8368b17f63b17d66b2806aa77a65aa816bbd9a86cfaf9ce3c9b8ff
e9d9ffebdcffecddffebdfffebdfffeae0ffe7deffe1d8ffdcd2e9c6b8c8a192a77f6da87=
d6aa77863ae7c66ae7861b27963b67a64b27963b28069a4866d8584
68aacaab93d3b08cd7b78ed0b798d7c3a4e1cda7e4d0a6e3cfa7e2cea9e4d0aae5d1abe3d=
0a9e4d0abe3d0a9e4d0a9e4d0a9e4d0a9e4d0a9e4d0aae5d0a9e5cd
a8e4cca6e4cca5e6cda3e4ce9ee2cb9ae0c98ad2bb8cd6bc8ed8be8cd6bc8ad4ba8ad5b98=
cd7bb87d9bc7ad7b87ee1c171dab971d9ba7dddbf88dbc297d2bec8
edddeffff9fbfffbfcfdf9fffffefffffffdfdfdfffefffefbfdfffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b07c65ad7b65a67f70
f7e6ddfffefbfffffefffffffdfffefdfffefffefffff8f6c19f99a4786baa7b66b2806ab=
57c6dac6f61bb7a6bb87768b5786ab3796daf776cb17a6db47b6cb4
7868b97a66b97b63b97b63b77e65af7a65a97c67a67e6ce8ccc1fffcf8fffffffbfffffaf=
ffff9fefdfffefdfffffbffece6a27e76a6756bb1776bbd7c6eb776
67c18071b27365b57767b97967b27462b37e6ab2806cad7968b47c69b57a67b87d69b77e6=
8b27a61b98067b67860ba7762b77562b17764b07865b27b66b07c65
b27c65b07c65b27c65b07c65b27c65b07c65b57f68b37f68b8826bab7760b17b64b27e67a=
9735cb0806e9e7b71e2ccc6fffff9fffffbfafffbeef8f2fafffdfd
fffffffffffffbfcfffffffffffff9faf8fffffefffffefffcf9fffff8fffff5f8e2d69c7=
d6eab7e70af7b6aba806db07561b37963ad745eb7836cae7964ab76
62b47c69b17666ba8271ac786bae7e72ac7f72a77e6fa58171a48370a38370a485709d7d6=
6a27d67a57b64b5856db37d64ba7f65b8785fbf7c63bb7662b97562
ae7262b27d70a97f729a7c71fff6eefffff9fffef9fffffcfdfffefdfffffffffffffefef=
ffefffffffcfffbf6c6a79ea9796db67b68be7a63be7b62b77c62b0
7d63d9aa95ae806faf7b6eaf786bb67b68b97d67b1785eb88063ba7e61b5785eb87f65b88=
269ac7c64a87e67a9826c9d7b64a2816da3826fa2816ea37f6fa57e
6faa7f70a97c6fa87a69af816fa97a64a97862b3816bb27e67b37d66b77a66bb7c68bc7a6=
7b37c67a17f688a836aa7c3a5a1dab989d9b685dfbc86dcbe87dcc0
87dbbf85d9bd84d8bc84d8bc84d5ba82d3b885d6bb85d6bb85d6bb85d6bb85d6bb85d6bb8=
3d7bb83d7bb86d8bb85d8b883d7ba82d9b881d9bb7fd9bb7bd8b979
d7b87edbbc7edcba7fd9bb80d9b883d8b886d9b988d8b982d9b878d9b975ddbc74dbbc78d=
7bc82d5bc97d8c3bbe4d5effffbf9fffbfffffefcfdfbffffffffff
fffefcfcfffefffffcfdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b07c65ad7b65a6806ef8e5ddfffefbfffffefffffffbfffefb
fffefcfafafff5f4a37e76ac7b6bbd846ead7159be7f6bbe7c6abb7966b97764b67866b57=
a67b27767b37868b67b68b77864bb7a65bc7962bd7a63bb7d65b37a
65ad7b69a97d6cecccc1fffcfafffefffafefffafffff8fefdfdfffefffdf9e9d6cea27f7=
5aa7b6db47969b87866b87965b27561b97e6ab67b67b97d67b77b65
b07c65ad7b65b07865b27764b57765b77a66b37a64b17b64b77f66b77e65bd7e69b87b67b=
37a65b47d68b37c67b37c67b57c67b37c67b57c67b37c67b57c67b3
7c67af7661ae7762b17863b67f6ab47b66b07964ba816cab7967a37c73ccb2acfffef6faf=
bf2fafffbf6fffcfafffefafdfbfffffffffefffcfafaffffffffff
fffafafafdfdfdfffffef4f8f2fffff8fffbf2ffe5dcaa8074b37e71b07464bc7c6ab97c6=
8b87e68ad7760b7816ab57f68af7962bd836db07561b17869b17a6d
ae796ca97868a97b6aa47968a27766a47a67a87f69b0836eaf7e68ab7760ad745ebb7f67b=
e7e66b9765fc3816eb87c6caa7568a67c6f9e8075f6e1d9fffff9ff
fcf9fffffef8fafaf7f9f9fdfffffefefefefefefffffefffdfafffbf6c6a6a0a9796db57=
b68bd7b62bb7c60b47d62ab7d65d3ab99ffe5d9d0a59ca97a72b07c
6fad7864b68067b0775db87a62bd7d65b87a62b27862b47e67af7d67aa7b66ac816ca57a6=
7a67b68a67b68a77968aa7969ac7b6baf7b6ead7d6ba47b62a77f63
af8267ab7a60ac765fb37662c17b6abe7769b97667ad7f6e8f816e8ba1889fdbbc84d6b37=
dd7b47bd9b77ad9b77ad8b979d7b878d6b77bd8b97edbbc7fdcbd7d
dabb7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7edbbc7edcba7edcba7edcb97edcba7ed=
cb97ddcba7ddcba7ddcba7bdcba7ddcba7cdcb87bdab87ddbb880dc
b980dcb981dbb87cdab87de0c074d6b882dbc18bd7bf9cd6c4bfe7dbe8fdf5fafffefafcf=
cfffffffafffefbfffffdfffffffdfdfffefffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b07d63ad7b65a8806efae5ddfff=
efbfffffefffffffafffefafffeffffffeedfdca58078aa7767b37b
62bf8268b67560bb7966bc7b66b87964b67b67b77e69b27a67b47a67b67b67b67965ba796=
4ba7964bb7a65b97c68b17966ac7a68ab7c6eeecbc1fffbfafffeff
fafcfdfafffff7fffefdfffefffaf3d6c5bc9c7c6fa97c6eab7360bd806cb57963b47b65b=
17d66ae7a63b47b62b77e65ad7962ab7963b8806db77c69b77765b7
7967b47d68b37f68b17b64b37a64b67a64b77c68b07964b27d68b37966b47965b47966b47=
965b47966b47965b47966b47965b67b68b67b67b67b68b47965b57a
67b67b67b37865ae7a6aa67d74b89c95fffff8fffff9f9fffaf5fffaf7fffdfbfffefffff=
ffffefffffefefefefefdfffffdfffffcfcfcfdfffffbfffefcfffb
fffaf6fffff8fff2e9cfa297af7b6fb2796ab47a67b37a65b37d66ae7861b07a63b37d64a=
f775eb57c66b37868b4796ab07867b07a69b37d6caf7b6aac7a68af
7d6baf7c68ab7864af7a66b67f6ab87f6ab27763b47862b87d69af7766a77668a97f72a38=
378fff7effffaf4fffffcfefffdfdfffffdfffffdfffffffefffdfd
fdfffffffcfffdfffffcfffbf8c4a7a0a67a6db17c68b77b63b57c62ad7e63a67d67c6a59=
6fffdf6fff9f6deb9b5a87d74a97c6eaa7b66b37f68b67b67b57864
b77a66b87d69b57c67b07865af7a66b07b67ae7b67af7c68b27c6bb07a69af7968af7968b=
07a69ad7a66ad8065a47a5daf8064b27f65ba816cb77765bf796cb8
766bb37d72987b6cabb19ea8d0b78cd4b681dab97edcbd7cddbd78d9b77cddbb7ddebc7cd=
dbb79dab879dab87cdbb97adbb97cdbb97adbb97cdbb97adbb97cdb
b97adbb97cdbb97cdbb97bdab87cdcb87ddbb97cdab77cdab87bdbb77bdab87cdcb87cdbb=
97cdcb87edcba7ddbb87bd9b77ad8b57ed9b87edcba7bd7ba83d7be
8ed6bf99d1becdf1e5effffcfafffefbfbfbfefdfffdfffffafffff6fbfcfdfffffffffff=
ffbfbfffefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c63af7a65aa7f6efae5ddfffdfbfffffefffffffafffefafffefbfdf=
dfcf0eca38279a87a69ac7861b67e65b37963b77c68b37a64b17b64
b17a65af7a65ad7a66af7a66b17966b37966b57a66b17662b77c69af7766b07c6cab7c6ea=
67a6dffdfd6fffdfcfffbfdfdfffffafffff3fbfafbfffefdfaf2e0
d1c89d8072a2796ab07c6bb27b66b27c65b17f68a97b63ac7e66b47e67b17b64ac7b65ae7=
c68b07a69b47969b97b6bb37865ab7662b2806ab37e69ac7560b87d
69b47a67ab7864ae7b67b47868b67866b67868b67866b67868b67866b67868b67866b7796=
9b77967b67868b57765b77969ba7c6ab97b6bb0796ca67a73ceb1ac
fff4eefffff9f9fffaf6fffbf6fffcfbfffefffffffffefffffffffffffffdfffffbfffff=
dfffffdfffffdfffffdfffffffdfcfffefbfffff9fff9f1e0bfb6a5
7d71ab7c6ea97765ae7965b47d68b37c67b27c65b07c65af7b64b57c67b67b68b57a67b47=
966b47966b57a67b67b68b87d6ab57b68b07663b07865b37e6ab07b
67ad7a66af7b6aab7a6aa57c6d9b796c9d8377fffef3fffff8fffdf8fffffefdfffffdfff=
ffffefffffefffffefffffffffdfffffbfffefffffcfffaf7cab0aa
a17b6fa97b69b17d66af7e64a17861a1816ec6ada3fffefbfff6f8fffcfef3d6d29b7a71a=
68173a47968ac7a68b07a69b37b6ab57a6ab47969b57a67b47966b4
7966b97b69b97c68b67b68b57a66b37a65b37a65b27b66b17d66b48167ac795fb7836cae7=
762b87c6cba7b6db2756bad7f74b59b8ff0efe1daefe0a3d0bd95d5
bf88d6be7cd7bd78dabc7ddbbc7ddcba7ddcba7ddcba7ddcba7cdbb97ddbb97cdbb97ddbb=
97cdbb97ddbb97cdbb97ddbb97cdbb97ddbb97fdab983dab984d9b9
83d9bb83dab983d9bb81dab981d9bb81dab97fd9bb7fdab97fd9bb7fdab97ed8ba7ed9b88=
0d8ba83d7ba89d3b998d8c2baead8e2fff3f4fffcfafffdfcfcfcff
fefffbfffffafffffafffffafffffdfffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c63b17a65ab7f6e
fce5ddfffefbfffffefffffffafffef8fffefdfffffcf3f0bfa49aa88172a17760b2846cb=
07e6aa67460ad7b67ad7b67ab7c67ab7c67a97b69a97b69ab7b69ad
7b69ae7c6ab27f6fae7b6ba97a6ca97d709f796da07d73fff3ecfffcfdfffbfdfffefffbf=
ffff6fcfbfdfffefffffbfeefe69c8075a0796ba87a69aa7665aa78
64ab7c67a47964aa7d68ac7965b07b67aa7c6aa97b6aad7a6aae7768b27768b67b6bb27f6=
baf7c68af7a65b27a67b77c69b47969a97666b17e6eae7a6ab07a69
b0796ab07a69b0796ab07a69b0796ab07a69b27b6cb27c6bb27b6cb27c6bb0796aaf7968a=
f7869ab7a6ca57d78ffece8fffff9fafaf4f9fffaf3fff9f9fffdfd
fffefffffffffefffffffffffffffdfffffbfffffdfffffdfffffdfefffdfefffdfffffbf=
bfbfffefafffffbfffbf3fce8ddbea193b28b7da77b6aaa7866ac78
67b17c68b07d69af7a65b17a65b37a65b57a66b67b67b77a66b87965b77765b47664ba7c6=
ab87d6ab17968ad7968ad7d6ba57968a27766a37f6f9a7f71fce9dc
fffff7fffcf3fffffbfefffbf7f9f9fdfffffffefffffefffffdfffffefffffffffdfffff=
bfffefffffefffefce9d3cda08075a57e6f9d745eac836da5847199
7f71fff2ecfff4f4fffcfffef2f8fffcfdfff7f5d4b9afcbab9eab8174aa7b6daa796bae7=
a6ab2796ab27767b67866bc7c6ab87965b87965b97a66b67a64b47a
64b17b64b07c65b17d66af7863b67f6aaf7a66ab7766af7a6dab786ea97f78e0c4bdfffef=
5f8fff8e6fef2d9fdefbfecdc98d2c08bd6c183d7bf80d5b981d7b9
82d8ba82d8ba83d9bb81d9bb82d8ba80d8ba82d8ba80d8ba82d8ba80d8ba82d8ba80d8ba8=
2d8ba83d7ba87d6bb89d6bb87d6bb87d6bb85d6bb83d7bb83d7bb83
d7bb81d5b984d8bc89dabf8bdabf8cd9be8ed8be90d9bf98d9c3c0f5e1d0f7e7e4fef1f6f=
ffbfffffefffffffefdfffdfffffafffffafffffbfffffdffffffff
fffffffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c63b17a65ab7f6efce5ddfffefbfffffefffffffbfffffa
fffffafefffffffefff5eed6bbada686739a7965a27e6ea98274a67c6fa87d6ea67d6ea67=
d6ea47d6ea27e6ea47d6ea47d6ea57e70a17c6e9a776a9e7e73997d
72937a70ffefe7fffff9fffefefffcfdfffefffbfffff8fdfcfbfefcfffffbfffff8fffcf=
2a27f72a67a6db7887aa47567af8274aa7f70ab7e70af7b6fb27e72
a77b6ea3796cad8073b07f71a87464b57f6eaf7c68ab7963ae7663b87e6bb07365bd8175a=
e7a6ea87b6ea47d6ea27e6ca27e6ea27e6ca27e6ea27e6ca27e6ea2
7e6ca17d6da17d6ba37f6fa4806ea17d6d9f7b69a48070a78677fcded9fee9e7fffffbfff=
ffcf7fef9f8fffcfbfffefdfefcfffffffffffffffffffdfffffbff
fffbfffffdfffffdfffffcfdfff9fcfffafffff8fffff7fffefafffefdfffbfffff8fffdf=
3e7d3c8c2a499ac8478a6766aac776ab47a6eb57c6dae7c66ae7c65
b07c65b57c66b77d67b97d67b87b67b67965b57a67af7764a87463ac7e6dab83719d7969b=
08f7fddc3b5fffff5fdf7ecfffff7fffcf7fffffcfdfffefdfffffd
fffffffefffffdfffffefffffefffffffffdfffffbfffffdfffefffffcfffff9fff9ee9c8=
173a789789577669b8475f2e1d8f9f0edfffefffffdfffefcfffffd
fffffefefff4f1fee9e1e0c2b7c6a193a98274a5786aad7c6cb27c6bb37966b57765b87b6=
7b87b67b97d67b67c66b27c65ae7d63ad7e63ad7d65ba8271ab7165
b17d70ab7e71a27b72dec3b9fff6effffff8f6fdf6f5fffbf4fffcf3fffcebfff8dbf8efc=
8f3e69ad1c094d8c18fd8be8dd7bd8dd7bd8dd7bd8bd8bd8ed8be8d
dabf8dd7bd8bd8bd8dd7bd8bd8bd8dd7bd8bd8bd8dd7bd8dd7bf8ed6c08ed6c08dd6c08bd=
6c089d7bf87d8bf87d8bf89d7bf8edac28fd7c091d2bd95d0bc9fd3
c2b2e1d1c8f3e4ddfff2ebfff8f4fffbfbfffbfffffcfffdfcfffffffbfffff8fdfefafff=
ffbfefffffefffffefffffefffffffffafffef8fffefdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffd
fffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c65b37a65ab7f6efae5ddfff=
efbfffffefffffffbfffffbfffffbfffffcfafafffefbfff7ecfbe9
d8f6e2d1f6dbd1f3d7d0f8ddd3f8ddd3f8ded2f6ded2f6ded2f6dfd0f6ded2f6ded2f5ddd=
1f0dacff8e1d9dec8c2f5e3dcfffff8fff8f2fffcf8fffffeffffff
fefdfffcfefffbfffffcfefefffdf9fffdf9fffdf6fffef7ffe9def8d8cdfeded3fbdbd0f=
2d3cafbdad1fed8d3ffddd7f6d9d0f4d7cefddbcee8beb1b28171ac
7867ad7b65b17c67af7764b77f6eb57e71f7c4baffd8cff9dad1f6ded2f2dfd2f2dfd2f2d=
fd2f2dfd2f2dfd2f2dfd2f2dfd2f2dfd2f0ddd0f0ddd0f2dfd2f1de
d1f0ddd0f7e4d7ffede2fffdfbfff9f7fffffcfefffbfbfffefbfffef9faf8fffffefffef=
ffffffffdfffffbfffffbfffffbfffffffefffffefffdfefff9fcff
f8fdfff9fefff6fefef9fffef9fffdfafef9fffffbfffff8fffcf5fff4edfddcd3e3b9b2c=
4968fad7f74ac8472a7826ea77c6ba77b6aaa7c6bae7d6db17e6eae
7d6da97a6cad8073ad8579c19f92eaccc1ffece0fff8edfffff7fffff7fafbf2fffffbfdf=
ffcf7faf8fdfffffdfffffbfafcfffefffffefffffefffffeffffff
fffdfffffdfffffffffffffbfafffffbfffef7fffcf4f4ded3f0dcd1fff5ecfffffbfffaf=
bfffefff5f8fdf9fcfffdfefffffdfffffefefffefafffff8fff8f0
ffe6dce6c8bdc4a096ac8276a77a6db18072ad7c6ead7c6cad7c6cab7d6ba87e6ba67e6ba=
6816da7816fa77d71a67b72dbb1aaffe0d7fff6f0fffbf5fffffbfc
fffbfafffefafffef5faf8f3f8f6f7fefbf5fffdf1fffee7fff8d5feefccfceac3f5e3bce=
edcb5e9d7b2e6d4b1e5d3b1e5d3b2e6d4b2e6d4b2e6d4b2e6d4b2e6
d4b2e6d4b2e6d4b0e7d4b0e6d5afe6d7ade6d7ade7d5abe7d5abe7d5abe7d5ade7d5b7edd=
cc2f3e3d0fbeedcfff6e5fffbeafffcedfffcf3fffcf8fef9fffffc
fffffcfffdfcfffbfcfffffffafffff8fdfefbfffffdfffffffdfffffdfffffefffffffff=
8fffef6fffefbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdf=
ffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b079
6ab57a67b47b65b27c65b37a65ab7e70f7e5defffffbfffffefdfffffdfffffdfffffcfdf=
ffffefffffffcfffff9fffff5fffff6fffbf8fffefcfffef9fffff9
fffff7fffff6fffff6fffff5fffff6fffff6fffff8fffcf8fffffbfffffcfff6f3fffffcf=
ffffbfffffcfffefdfffffefefefefbfdfdfbfffffbfffffdfffffe
fffdfffffafffdf5fffff9fffbf2fffef7fffff9fffbf6fffffbfff9f6fffef9fffff7fff=
ff6fffff5fddecfb08473aa7561b37d66b9806ab07964ae7a69a77b
6effe1d6fffff8fffff8fffef9fffdfafffdfafffdfafffdfafffdfafffdfafffdfafffff=
cfffdfafffcf9fffefbfffdfafffaf7fffefbfffffcfff3f5fffdff
fdfbfbf9fcfafbfffffbfdfdfffdfdfffefffffefffffffffdfffffafffffafffffbfffff=
ffffffffefffcfefffcfefffffefffffefffffbfdfffefffffeffff
fffefffefdfffefafffffcfffffbfffdf9fff9f3fff8f3fff7f0f8e5def6e0daf0dad4efd=
7d1f1d7d1f4d7d2f4d7d2f3d6d1f5dad6ffeae6fff8f6fffbf8fffb
f9fffffcfffefefffffefffffcfdfffcf6faf5fcfffdfbfefcfffffffbfbfbfffffffffff=
ffffffffffffffffffffffefffffefffffefffffffffffefffffaf9
fffffbfffdf9fffff9fffcf6fffefafffefefffefffafcfdfbfefffafffff9fdfefcfbfdf=
efaf9fffffefffefffffefffffdfdfffdfbfffbfafff6f4ffeae6fa
e0daf2d5d0f2d5d0f2d5d0f1d7d0f0d9d1f0dbd3f2dfd7f3e2d9f9eee6fffff7fffef9fff=
2effffffbfffffcfffcfbfffffefffefffffefffffefefdfffffbff
fffafffdfbf9f8fffffcf9fffaf4fff9f1fff8f0fff7f0fff8f2fffaf1fffbf1fffbf0fff=
af0fffaf0fffaf0fffaf2fffaf2fffaf2fffaeefffae7fffbe3fffb
e5fffbe7fffbe9fffbebfffaecfffaeefffaf1fffbf3fffbf3fffbf3fffbf4fffef3fffdf=
2fffdf8fefdfffdfcfffefefffffefffffefffffffbfffffafffffa
fffefdfffffffffffffefffffefffffefffffffffafffff8fffffdfffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefffffefffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffff=
efffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b47b65b27c65b37a65ab7e70
f5e5defffffbfdfffffdfffffffffffffefffffefffffefffbf6f7fffefafffff9fffffbf=
ffcfffffcfffdfffff8fffffafffefafffcfbfffbfdfffbfffffbff
fffbfffffefffefdfffafbfffdfefffffffffdfcfffffefbfcfafefcfbfffffefffffffbf=
dfdfcfefffbfffffbfffffbfffff8fdfbfbfffef8fcf7fdfffcfdff
fef3f5f5fdfffff1f5f6fbfffffafffff8fffefafff6fffff5f7deceac826fb07b66ae765=
db27960b17863b17f6da77f73fde6defffff9fafffcfffffffffeff
fffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffdfffffefffffefffffefffffdfff=
ffcfefffefffffefffaf7f9f8fafbfbfffffbfffffefefefffeffff
fbfcfffefffffffffbfffffafffffafffffdfffffffefffffefffefcfcfffefefffefffff=
efffffcfffffcfffffefffef9fafffffffefefefdfffffdfffffeff
fdfffffefffffcfffffefffefefffdfffffdfffffdfdfffefefffefcfffdfbfffcfafffef=
efff7f7fffbfbfffefffffefef7f6f8fafcfdfdfffffcfefefdffff
fcfefefffffffffffffffffffffffff9f9f9fdfffffdfffffdfffffdfffffffefffffefff=
ffefffffefffdfafcfffffffefcfcfffefdfffffefffffefffdfeff
fdfefffffffffffff5faf9fafffefbfffffdfffffffffef9f9f9fbfdfefdfefffffefffff=
cfefffefffffffefffefefffdfdfffefbfffcfafffdfafffbfbfffb
fbfffdfdfffefefffffefffffcfffffcfffbfafffffefdfbfafffffffffffffffcfdfffdf=
efffefffffefffcfcfcf9fbfbfffffffffefefffcfcfffffefffffe
fffffefffffefffffefffffefdfefcfafdfbfffffefdfffefffffefffffefffffefffffef=
ffffefdfffef6fffef4fffef6fffef8fffefafffefbfffcfdfffcff
fffcfffffcfffffcfefffdfffffefdfffffbfffffbfffffffefffffefffffefefffffefff=
ffefdfffffafffefafffefdfffffffffffffefffffefffffeffffff
fffffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffffdfffffffefffffefffffefffdfffffffffefffff8f8ded7a47c70b0796ab57a67b=
47b65b27c65b37966aa7e71f3e6defcfffbfdfffffdffffffffffff
fefffdf9fffffdfffffefffdfffff8fffafbfffffffcfffffbfffffcfffffdfffffefffff=
ffffffffefffffefffffefffffefdf8fafffefffdfafcfffefff9f8
fafdfffff6f8f8fdfffefcfffdfdfffefdfffffcfefefafcfdfbfcfffdfefffbfffffbfff=
ffafffef7fcfbf6f8f8fffefffffdfffffdfffffbfff7f6fff5f9fe
f6fffffbfffcfffff6f5e1d0a67f69ad7b64ba8167ba7f65b67a64af7968a6796efbe1daf=
ffffafbfffefdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfcfcfdfdfdfffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffdfefffafffff7f=
cfdf5f6fafffefffffbfefffdfffffefffffffffafffff8fffffaff
fffdfffffffefffffdfffffdfffffdfdfffbfcfcfcfcfbfdfdfbfffffbfffffbfffffdfff=
ffdfcfefffdfffffefffffefffffefffdfffff8fafbfffcfefffcfe
fffefffffffffffffffffffefffffefffffefefffbfffffcfffffcfbfefcfdfffefdfffff=
dfffffbfdfdfdfffffffefffefbfdfefcfcfffefffdf8f9fcfaf9fd
fffefbfffefbfffefbfffffbfffffffefffffefffffdfffffdfffffefffdfffff9fafefdf=
efff9f8fcfffdfffffefffffdfffffbfcfffffefdfffcfbfffafdff
fcfdfffcfdfefafffffefbfdfdfdfffffdfffffdfffffbfdfdfafdfbfafdfbfbfffafdfff=
efdfffefffffefefefefffdfdfffdfdfffcfefffdfffef9faffffff
f8fdfcf8fffff6fffff8fffff5f9fafdfffffffffffdfbfbfffffffffffffffffefdfefcf=
dfffefdfffefffdfdfffefefffffffffffffffffffdfffffdfffffa
fffefdfffffbfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefefefefefefefffe
fffffefffffefffffefffffdfffffdfefbfdfdf9fefdf9fffdfafffdfefffdfffffefffff=
efffffefffffefdfffefdfffffffffffffefffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffefffffefffffefdfffffffffffffefffffefffdfffffd
fffffffffefffff8f8dfd5a47d6fae7a6ab57a66b47b65b27c63b37a65aa7f70f3e6defef=
ffdfdfffffffffffffffffffffffffdfffbf9fffffefffdfffff7ff
fdf9fffefdfcfffffbfffffbfffffcfffffdfffffdfffffdfffffefffffefffffefffffef=
ffdf8fafffefffffefffdfffffdfffffffffffcfcfcfdfffefbfefc
fbfdfdfdfffffffefffffefffdfefffcfefffafcfdfbfffffdfffffdfffffffefffffcfff=
ff9fffffcfffdfcfffafdfffafffffdfffefffff6f5e2d3a57f6dad
7b64b1785eba7d63bd7d65b37966a97d70ffe5defffffcfbfdfdfffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfd
fdfffffffffffffffefffbfcfffafdfff5fafdfbfffffdfefffefbfdfffdfffffafdfffef=
ffffffffbfffffafffffafffffdfffffffefffffefffffefefffbfb
fffffefffffefafffff6fefdf7fffffafffffdfffffefdfffffdfffffefffefdfffdfffff=
bfefffafefffdfefffffefffdfffffdfffffdfffffafffefafffdfa
fffdf8fdfbfbfffcfbfffef8fdfbfdfffefbfefcf7faf8fdfffffffefffbfafcfffcfefff=
efffffafbfffefffffffefbfefcfbfffefbfffefbfffffbfffffffe
fffffefffffdfffffefffffeffeff3f4fbfefffbfefffcfdfffffefffdf9fefffefffffef=
ffffffefcfdf9fbfffafdfffcfcfffbfefffbfffffefdfffffcfefe
fafcfcfbfffffbfffefbfffefafffefafffef8fffcf9fffdfbfffffbfffffdfffffdfffff=
ffefffffefffffefffffefffafffff3fdfdf4fffff3fdfdfafffffa
fefff7fcfbfdfffffffffffffefefffefdfffffef9fefcfafffffffffffffefffffefffef=
dfffcfefffcfefffdfffffbfffffdfffffbfffffdfffffdfffffdff
fffdfffffdfffffffefffffefffffefffffefffffefffffffefffffefffffefffffefffff=
efffffefffffffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffeff
fbfffff9fffefbfffefdfffefffffefffffefffffefffffefdfffefbfffefbfffffffffff=
ffefffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffefdfffcfdfffefd
fffefffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffefdfffcfdfffcfbfffefdfffffff=
ffffffefffffefffbfffffdfffffffffcfffef8fadfd5a47d6fad7b
69b27c65b47c63b47d62b17b64aa7f6ef7e4dffffdfefffefffffefffffffefdfffefdfff=
ffdfefffffdfffffefffdfffefbfffefffefffffefffffffffffffe
fffefffffefffffdfffffefffbfffffdfffffffdfffffefffffefffffffffcfefefcfefef=
ffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff
fffffffffffdfffffffffffffffffffefffffefffffefffffefffdfffffdfffffffffffff=
ffefffcf8f6e1d9a67c70b07a69b67d64b87b61be7c63b47b66a87e
71fde3dcfffdfdfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffdffff
fdfffffdfffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffffffff=
ffffffffffffffefffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffd
fffffffffffffffffffefffffffffffefffffffffdfffffdfffffffefffffffffffffffff=
ffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffefdfffffdffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
fdfffffdfffffffefffffefffffefffffffffffffffffffffffffefffffefffffefffffef=
ffffefffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffd
fffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffbf=
ffffbfffffbfffffdfffffdfffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff=
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffffffff=
ffefdfffefdfffcfdfffcfdfffefffffffffffffffefffffeffffff
fffffffffffffefdfffcfdfffcfdfffefffffffffefffffefffffefffbfffffdfffffffff=
cfffef8fadfd5a27d6fab7b69b07c65b27c63b27d62b17b62aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffefdfffcf=
ffffffffffefcfffbfffffcfffffefffefffffefffbfffffafffffb
fffffffefffffefffffcfbfcfdfbfafffdfbfffefffefffffcfdfffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffbfffefbfffefffffffffffefffcf9f6e0dba67b72ae7a6ab57c6=
6b67b61bc7c63b47b65a47f71fbe4dcfffcfefffefffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffefffffffffffffefdfffefdfffcfdfffefdfffefffff=
ffffffffffefffffefffffffffffffffffffefffffefffffeffffff
fffefffffdfffffdfffffdfffdfefffdfffffffffefffefafaded7a27c70ab7a6ab07b66b=
07c65b27c63b17b64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffefdfffcfffffffffffffcfffdfffffefffefffff=
dfffffefffbfefff9fefffafefffffdfdfffefffffffefdfffefaff
fffafffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffafffefafffe
fffffffffffefffcf9f4e1daa27c70ad7b69b37d64b47c5fba7d63b07c65a18071f7e4dcf=
ffcfefffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeff
fffffffffffffdfffefdfffcfdfffefdfffefffffffffffffffefffffefffffffffffffff=
dfffefffffefffffffffefffffdfffffdfffffcfffffdfffdfefffd
fffffffefffffdfbfaddd8a27b72ab7a6cb07b67b27c65b27c65b17b64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fefdfffcfffffffffffffdfffffffffffffdfffffdfffffefffbfefffafffffbfffffffef=
ffffffefffffefdfffef9fffef5fdfcf9fdfefcfeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffff8fffefafffefdfffffffffefffcf9f4e1daa27c70ad
7b69b17e64b37d5fb87d63ae7c65a18071f6e5dcfffdfdfffefffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffefffffefffffffffffffffffffefffffefffffeff
fffefffffffffefffffefffffefffffffffdfffffdfffefdfffefffffffffefffffdfffff=
dfffffcfffffdfffbfefffdfffffffefffffdfbfbddd8a47b72ad79
6cb47969b57a66b47b65b37a64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffefdfffcfffffffffffffdfffffffeff
fffdfffffcfffffefffdfefffbfffffffefffffefffffefefffbfafcfdf9fafffef8fffff=
afffffbfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffafffffafffffffffffff=
ffefffcf8f6e1d9a47d6fad7b67b17e64b37d5fb67d63ae7c65a180
71f7e4dcfffdfdfffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffff=
ffffffffefffffefffffefffffffffefffffefffffefffffefffdff
fffdfffefdfffcfdfffcfdfffffffefffffefffffefffffdfffdfefffbfefffdfffffffff=
efffdfafbddd8a87a72b0796cb57969b77967b77a66b37a64aa7f6e
f8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffefdfffcf=
ffffffffffffdfffffffefffffcfffffcfffffdfffffeffffffffff
fffefffcfafffefcfffffbfffffbfffffcf9fefcfafcfcfafcfcfffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffbfffffbfffffffefffffefefffcf8f8e1d9a67c6fae7b67b37d6=
4b37c61b87d63ae7c66a18071f9e4dcfffdfdfffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffffdfffffffffffffffefffffefffffefffffffffffffdfff=
ffdfefffdfefffdfffffffffffffffefffffcfffffcfbfffefbffff
fdfffffffffffdfffffbfffffafffffbfffefffffcfffef8fdddd7a97b70b2786cb97869b=
b7967b97a66b47a64aa7f6ef8e4dffffdfefffdfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffefdfffcfffffffffffffdfffffffefffffdfffff=
efffffefffffefffffcfcfffbf7fffbf6fffbf4fffaf3fffcf4ffff
f8fffffbfffffcfffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffeff
fffefffffefefffcf6fae1d7a87c6fb07b67b37d64b37c61b87c64b07b67a27f71fbe3ddf=
ffcfdfffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdffff
fffffefffffefffffefffffefffffffffefffdfefffdfefffdfefffffefffffffffffffcf=
ffffbfffffbfdfffbfbfffcfffffcfffffcfffffcfdfffcfafffcfd
fffbfffff9fffff6fddfd4a87c6fb0796ab77969b97a66b77b65b37a64aa7f6ef8e4dffff=
dfefffdfffffefffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffeffffff
fefdfffcfffffffffffffdfffffefdfffefdfffffefffffffefffefbfffaf7fff7f0e2c8c=
1d2b5acc5a89fcfb6acead7cffff5eefffff9fffefbfffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffefffffefffffdfffffefefffcf6fae0d9a67c6fae
7a69af7d66af7c62b57c67ad7b69a17f72f9e3ddfffcfdfffdfffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffeffff
fefffbfcfffdfefffffefffffffffffcfbfffcf7fffff9fffdf4fffff7fefff7fffff7fff=
ff7fffff7fffff7fcfff7fefff7fffff6fffff1f7decea4806eaa7a
68b07e68b27e67b07a63b07a63ab806ff6e2ddfffcfdfffdfffefdfffcfdf9fbfffcfbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffefdfffcfffffffffffffefefeffffff
f9f9f9fffffefffffcfffef8ffeae29d8176a582759b7466a67f71a47f719c796fccafa6f=
ff3ebfff9f3fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfefffffdfffffdfffff=
efefffefafff6ee9e7b6ea97d6ca97e69a57b64ad7d6ba97e6f9b7f
74fffbf4fffefefffcfdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffffffffff=
ffffffffffffffffffefffdfffffdfefffdfefffaf9fbfffeffffff
fcfffff9fff1e8fbebdff2e2d6f2e2d5f5e1d6f5e1d6f5e1d6f2e2d6eee2d6eee3d5f7e8d=
8f6dfcfe6c6b3aa806dac7b65af7b64af7c62b17e64b17b64ad8271
fae6e1fffdfefffdfffffefffefffbfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffefdfffcf=
ffffffffffffffffffffffefffffefefbf7fff9f2fffdf59a7e73a1
7c6ea17667b28171ae7c6aaa7969a77a6ca17b6fb09188fffff8fffffcfffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdfffffcfefffdfffffbf9f9fffefdfffffbfffff8fde0d7a38273a07f6=
fa0806da682729f7d70fffdf2fffff9fbf6f5ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffefffdfffffdfef=
ff4f6f7fffffffffcfbfffffbfeebe4bea59bd2b2a5a87c6fad7c6e
b07a6fb07a6faf7b6fab7b6fa67c6fa47d6ea57c6da87c6bb68271ae7461b87b67bc7d68b=
67a62b87f66b27963aa7f6ef9e5e0fffdfefffcfffffefffffffcfa
fffbfbfffffbfffffffdfffffefffffffefdfffcfffffffffffffffffefdfefcfafdfbfff=
ffbfffff8e6d0c5a17e70a47867ab7965b47d68b37864b47a67b079
6aab7c6ea38073f7e0d8fffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffafffff6fbfc
fdfffffdfffefdfffcfaf6f1fffff8ebd7ccc8b7aac5b2a5cdb5a9f6e2d7fffcf3fffffbf=
afdfbf9fefdfdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdffff
fffffffffffffffffffffffffdfffffdfffff9fcfffdfffffefcfcfffffcfff9f2b89d939=
f7d70a67b6cb17a6bb87a6abc796abe796abc786bb8796bb17b6aae
7c6ab17f6dab7864b67c69b97c68bb7c67ba7b66b1785fb47c63b37d66a77c6bf7e3defff=
efffffbfffefdfffffffcf8fef9fbfffffbfffffffdfffffeffffff
fefdfffcfffffffffffffdfdfdfdfffef8fdfbfffffbfffef6d5bdb1a27b6caf7f6db47d6=
8b67c66b67560bc7d69bc8070ab7868a37e70e4cec3fffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffdfffffafffff8fffffbfffff4f9f8f9fffdfdfffcfffaf6ff
fff9fffef5fffff8fffdf6fffaf4fffffbf6fcf7fafffefafffffdfffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffb
fffffafefffdfffffffbfafffdf9f9e2da9b786ea67d6eaa7a68ae7b67b47a67b77967b97=
967b77967b47a67ae7b67ab7c67af826da87963ab7963af7a65ad77
60ad7b64ab7d65ae8068b5816aa87d6cf6e2ddfffefffffdfffdfcfefffffcf8fef9fbfff=
ffbfffffffdfffffefffffffefdfffcfffffffffffffffffff9fbfb
fbfffefdfcf8fff7efd6bcb0a17869b07d69b37a64b87c64bc7962bc7b66b57765af7c6ca=
17c6ee8d4c9fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff7fdfcfafffff9fefdfbf=
ffff6fefdfafffefffffefef9f6fffffcfffefafffdfafffffcf7fa
f8f7fefbf8fffff8fefdfdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffdfffffbfffffbfffff9fbfbfffffcfff6f0e8cd
c3ab8476a77666b27f6bae7c66b07c65b47b66b57a66b77a66b47b66b07b66ad7c66ab7a6=
4ab7a64b17c67b67f6ab47e67b17f68ab7d65a77961af7b64a87d6c
f6e2ddfffefffffdfffefdfffffffcfbfffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffefdfffcf=
ffffffffffffffefff7f9fafbfffffffffcfffff9dbc1b5b18677a8
7561b17862b87c64bd7a63ba7964b17361b784749a7969e9d7ccfffffcfffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffdfbfefcfdfdfdfdfffff8fffff0f5f6fffefffffefffcfcf=
cfbfbfbfffefffffdfefcfefefafffffafffffbfffffdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffbfffffafffff7fdf=
cfdfffefffdf8fffdf6fadcd1a87d6eb17b6aad745fae7e66ae7f64
b37d66b67c66b87c66b87c66b57c66b37d66b57c67b77c68bb7c68ba7865bb7966b77a66b=
77e69b27b66af7962b28776ffece7fffefffffcfffffefffffffcfb
fffcfbfffffbfffffffdfffffefffffffefdfffcfffffffffefffcfbfffdfefff6fcfbfef=
ffbfffdf7ffe7dda27669ae7a69af7962bd846bba7a62b87964bb81
6ea07261a58b7bfdefe3fffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffefff8f3f4fdfffffdfefffffdfffffdfffffefffffefffffbfffff8fefdfafcfdfffff=
efefef7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffdfffffbfffffbfffffbfffffbfcfafffffcfffff9fff0e9a37f75a=
6796cae7d6da97b69a97c67ad7b67b07b67b27a67b27a67b07a69b0
7a69ae7867b67b6bb87a6ab47666b97b6bb27666b47c6bad7b69ac806fb9998cfffdfafff=
efffffdfffffefffffffefbfffafbfffffdfffffffefffffeffffff
fefdfffefffffffffffffffdfffaf9fbfbfffffefffdfffffbfff9f2c8a89daa8073a97d6=
ca87866b17d6cad7968a8796ba38072fff7eafffef4fffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffdfcfffefefffdfefffefffffefffaf9fdfffdffff
fdfffefdfffffdfffffcfffffdfffffefffcfbfdfffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffd
fffff9fbfbfffffffffffefffefefffdfbfffdfa987f7d997b76a17c74a77d71a77d71a97=
c71a97c71a97c71a97b73a97b73a97b73a97a72a87971a87971a879
71a97a72a97b73a27d7597817bfff8f4fffffefffefefffffffcfcfcfffffffffffefdfff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffafb
fffffefffffefffcf8fffffbfff7f1e3d0c9b79d979f827b95756f9e7e78c0a49de4d1caf=
5ece3fffffafffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffffdf8f9fffafbfffb
fcfffdfffdf0f2f8e6e7f5dcd8f9dcd7f9dcd7f9dcd7f9dcd7f9dcd7f9dcd7f9dcd7f9dcd=
7f9dcd7f8dbd6f8dbd6f9dcd7f9dcd7faddd8f3dfdafff8f8ffffff
f7f7f7fffffffffffffffffffffffffafafafffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffefffdfcfffffefffffef9faf8fffffefffffcfd
f4f1fff6f4f7e3e2f3deddf4e0dffeefecfffefafffffbfffffcfffffefffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfdf=
dfffdfdfffefffffefffffefffff6f8fffdfffffbfbfffef9fffef7
fffef7fffef7fffef7fffef7fffef7fffef7fffef7fffef7fffdf6fffdf6fffdf6fffef7f=
ffff8fffffafffffef7f7f7fefefefffffffbfbfbfffffffffffffd
fdfdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffcfdfffffefdf=
ffefcfffdfcfffdfffffefffffefffefefff7f8fff9f8fffcfafffe
fcfffffcfdfcf8fdfefafffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffcfcfcfffffffffffffffefffffdfefffefff=
ff9fafffaf9fffffcfbfffcfdfffcfbfffcfdfffcfbfffcfdfffcfb
fffcfdfffcfbfffcfdfffcfbfffcfdfffcfbfffcfdfffcfdfffcfdfefcfdfdfdfffffffcf=
cfcfdfdfdfffffffcfcfcffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefcfffdfbfffefbfffefafffdfbfcfafffdfcfffef=
efffdfdfffefcfffefcfffffcfffffcfdfffcfdfffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffd
fffffdfffffffffffdfdfdfdfbfbfffefffffefffff9fafffefffffffefdfffefffffefdf=
ffefffffefdfffefffffefdfffefefffdfcfffdfefffdfcfffdfeff
fdfcfffdfffffefffffefffffffffffffdfdfdfcfcfcfffffffffffffafafafffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fefdf6fcfbfafffffafffffcfefefffffffffffefffefefffefefffefefffffefdfefcf=
9fefcf9fefcfdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdffffffffffffffffffff
fffffdfefffefffffafbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f8f8fdfdfd
fffffffffffffffffff9f9f9fffffffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffdfdfdfdfffffbfffff8fefdf8fefdf9fffefbffffff
fffffffcfbfffffefffcfbfffffefffffefbfefcfafffef9fffdfdfffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfff=
ffcfefefdfffffffffffdfdfdfcfafafffffffffffffffefffffeff
fffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefff=
ffefffffefffffffffffffffffffffbfbfbfcfcfcfffffffffffffa
fafafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfcfcfdfffffbfffffaf=
ffffafffff8fefdf9fefdfcfefefffffffffefffffcfdfffffffdff
fff8fdfcf8fffff7fffefdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffcfefefcfefefdfffffdfffffefefefffffff=
afafafffffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeffff
fefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffefdfffbfbfbfcfcfcfffffffdf=
dfdfffffffdfdfdfdfdfdffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffcfcfcfafcfcfbfffffbfffffbfffffbfffffdfffffcfcf=
cfffffffffdfdfffffffdfffff9fefdf8fffff9fffefdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffd
fffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdf=
ffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdff
fffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdfffffdfffffdfffffdfffffffefffffefffffefffffefffffefffdfffffbfffff=
bfffffbfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdff
fffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff
fefffffefffffefffffefffffefffffefffdfffffdfffffdfffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffffffffffffefffffe
fffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffef=
ffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffe
fffffefffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffff=
dfffffffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeff
fffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe
fffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefff=
ffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfff=
ffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdfffffdffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffdfffefdfffefffffefffffefffffefffffeffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeff
fffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefff=
ffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffefdfffefdfffefff=
ffefffffefffffefffffefffffefffffffdfffffdfffffdffffffff
fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffdffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
ffffffffffffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeffff
fefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffefdfffefdfffefffffefffffefffffefffffefffffefdfff=
ffdfffffdfffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff=
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000400000007010100030000000000}\=
par}}}{\field\fldedit{\*\fldinst {\f25\fs22\cf9 }{\f25\fs22\cf9 =
HYPERLINK}{\f25\fs22\cf9=20
 mailto:info@litera.hu }{\f25\fs22\cf9 {\*\datafield=20
00d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b02000000170000000f00000069006e0066006f0=
040006c00690074006500720061002e00680075000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004b=
a90b2c0000006d00610069006c0074006f003a0069006e0066006f0040006c00690074006=
500720061002e00680075000000}}
}{\fldrslt {\cs16\f25\fs22\ul\cf9 litera@litera.hu}}}{\f25\fs22\cf9=20
\par }{\f25\fs22 Tel.: 460-7015, 460-7000/132
\par }\pard \nowidctlpar\widctlpar\brdrb\brdrs\brdrw15\brsp20 =
\adjustright {\f25\fs22 Fax: 363-3873
\par=20
\par }\pard \qj\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {\b\f25\fs22=20
\par Kedves Bar\'e1tunk!
\par }{\f25\fs22=20
\par }{\f25\fs22=20
\par \'d6r\'f6mmel \'e9rtes\'edtj\'fck, hogy okt\'f3berben elindul a =
}{\b\i\f25\fs22 litera}{\f25\fs22 , a legnagyobb \'e9s leg\'e1tfog\'f3bb =
kort\'e1rs irodalmi port\'e1l. A }{\field\flddirty{\*\fldinst =
{\f25\fs22\cf9 }{\f25\fs22\cf9 HYPERLINK}{
\f25\fs22\cf9 http://www.litera.hu }{\f25\fs22\cf9 {\*\datafield=20
00d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b02000000170000000e0000007700770077002e0=
06c00690074006500720061002e00680075000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b=
2c00000068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0069007400650072006=
1002e00680075002f000000}}}{\fldrslt=20
{\cs16\f25\fs22\ul\cf9 www.litera.hu}}}{\f25\fs22 c\'edmen tizenk\'e9t =
rovatban az ir}{\f25\fs22 odalmi \'e9let \'e9s az ig\'e9nyes =
k\'f6nyv}{\f25\fs22 kiad\'f3k minden \'fajdons\'e1g\'e1r\'f3l h\'edrt =
adunk, saj\'e1t sz\'e9pirodalmi foly\'f3iratot ind
\'edtunk, interj\'fakat, kritik\'e1kat k\'f6zl\'fcnk, rendszeresen =
friss\'edtett szolg\'e1ltat\'f3 rovatot tartunk fenn \'e9s =
k\'fcl\'f6nf\'e9le p\'e1ly\'e1zatokat \'edrunk ki. Linkekkel =
d\'fas\'edtott napt\'e1rrovatunkb}{\f25\fs22 \'f3l lehet majd t\'e1j
\'e9koz\'f3dni a leg}{\f222\fs22 frissebb \'e9s legizgalmasabb irodalmi =
esem\'e9nyekr\'f5l. Emellet}{\f222\fs22 t egy teljes k\'f6r\'fb irodalmi =
adat}{\f25\fs22 b\'e1zist is l\'e9trehozunk.
\par=20
\par }{\f222\fs22 Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a sz\'ednvonalas =
programk\'edn\'e1lattal rendelkez\'f5 kultur\'e1lis int\'e9zm\'e9nyek =
mindegyik\'e9vel folyamatos kapcsolatb}{\f25\fs22 an \'e1lljunk, \'e9s =
k\'f6zvetlen\'fcl is t\'e1j\'e9koztassuk egym\'e1
st a leg\'fajabb irodalmi}{\f222\fs22 h\'edrekr\'f5l, =
esem\'e9nyekr\'f5l}{\f25\fs22 (irodalmi felolvas\'e1sok, =
k\'f6nyvbemutat\'f3k, besz\'e9lget\'e9sek, vitaestek, szakmai =
rendezv\'e9nyek, t\'e1borok, tanulm\'e1nyi napok stb.)}{\f25\fs22 , =
illetve a
zokr\'f3l a }{\f222\fs22 t\'e1rsm\'fbv\'e9szeti =
rendezv\'e9nyekr\'f5l}{\f25\fs22 , amelyek valamilyen m\'f3don =
kapcsol\'f3dnak a kort\'e1rs irodalomhoz (kort\'e1rs }{\f222\fs22 =
\'edr\'f3 dr\'e1m\'e1j\'e1nak el\'f5ad\'e1sa, dalsz\'f6vege, =
filmforgat\'f3k
\'f6nyve, irodalmi m\'fb alapj\'e1n k\'e9sz\'fclt zenem\'fb, =
k\'e9pz\'f5m\'fbv\'e9}{\f25\fs22 szeti alkot\'e1s stb.). }{\f25\fs22 =
R}{\f25\fs22 endszeresen k\'e9r\'fcnk}{\f25\fs22 }{\f222\fs22 teh\'e1t =
\'d6n\'f6kt\'f5l}{\f25\fs22 a}{\f25\fs22 }
{\field\flddirty{\*\fldinst {\f25\fs22 }{\f25\fs22 HYPERLINK}{\f25\fs22 =
 mailto:nagygabi@litera.hu }{\f25\fs22 {\*\datafield=20
00d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000017000000130000006e0061006700790=
0670061006200690040006c00690074006500720061002e00680075000000e0c9ea79f9ba=
ce118c8200aa004ba90b340000006d00610069006c0074006f003a006e006100670079006=
70061006200690040006c00690074006500
720061002e00680075000000}}}{\fldrslt {\cs16\f25\fs22\ul\cf2 =
nagygabi@litera.hu}}}{\f25\fs22 e-mailc\'edmre (m\'e1solat:}{\f25\fs22 =
}{\field\flddirty{\*\fldinst {\f25\fs22 }{\f25\fs22 =
HYPERLINK}{\f25\fs22 mailto:info@litera.hu }{\f25\fs22=20
{\*\datafield=20
00d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b02000000170000000f00000069006e0066006f0=
040006c00690074006500720061002e00680075000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004b=
a90b2c0000006d00610069006c0074006f003a0069006e0066006f0040006c00690074006=
500720061002e00680075000000}}
}{\fldrslt {\cs16\f25\fs22\ul\cf2 info@litera.hu}}}{\f25\fs22 ) =
}{\f25\fs22 h\'edrlevelet, programaj\'e1nl\'f3}{\f25\fs22 kat, =
megh\'edv\'f3kat (amennyiben van: r\'e9szletes le\'edr\'e1st, =
t\'e1j\'e9koztat\'f3t, besz\'e1mol\'f3t), }{\f25\fs22=20
hiszen a nagy lelkesed\'e9ssel \'fatj\'e1ra indul\'f3 }{\i\f25\fs22 =
litera }{\f222\fs22 \'d6n\'f6kkel egy\'fcttm\'fbk\'f6d\'e9sben =
}{\f25\fs22 a legsz\'ednvonalasabb internetes irodalmi f\'f3rumk\'e9nt =
k\'edv\'e1nja szolg\'e1lni a kort\'e1rs irodalmat=20
\'e9s a nagyk\'f6z\'f6ns\'e9get.
\par K\'e9rj\'fck \'d6n\'f6ket, amennyiben programjukban fontos =
irodalmi, illetve irodalmi }{\f222\fs22 \'e9rintetts\'e9g\'fb}{\f25\fs22 =
 esem\'e9ny szerepel, minden h\'f3nap 10-\'e9ig juttass\'e1k el =
hozz\'e1nk anyagaikat, hogy naprak\'e9sz programaj\'e1nl
\'f3nkban, illetve h\'edreink k\'f6z\'f6tt szerepeltethess\'fck azt. =
}{\f25\fs22 Inform\'e1ci\'f3: Nagy Gabriella: 06-30-435-7306.}{\f25\fs22 =

\par }\pard \nowidctlpar\widctlpar\adjustright {\f25\fs22=20
\par }\pard \qj\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {\f25\fs22=20
\par K\'f6sz\'f6nettel \'e9s bar\'e1ti \'fcdv\'f6zlettel:
\par }{\f25\fs22 A}{\f25\fs22 }{\b\i\f25\fs22 litera}{\f222\fs22 =
szerkeszt\'f5s\'e9ge
\par }\pard\plain \s17\qr\nowidctlpar\widctlpar\adjustright =
\f15\lang1038\cgrid {\f222\fs22 Keresztury Tibor f\'f5szerkeszt\'f5
\par }{\f25\fs22 S}{\f222\fs22 zerkeszt\'f5s\'e9g: Kir\'e1l}{\f25\fs22 y =
P\'e9ter, Nagy Gabriella, Sz\'e9kely Judit, Vajda G\'e1bor
\par }{\f25\fs22 A}{\f222\fs22 lap\'edt\'f3k: Csejdy Andr\'e1s, Seb\'f5k =
Marcell}{\f25\fs22=20
\par }{\f25\fs22=20
\par }\pard \s17\qr\nowidctlpar\widctlpar\adjustright {\f25\fs22 =
Budapest, 2002-09-26
\par }}=

--Boundary_(ID_iDBOMEhGU8yoFbZ+qrt2LA)--