[artinfo] R. a tulnepesedesrol almodik - meghivo

Roza El-Hassan rhassan@c3.hu
Fri, 20 Sep 2002 14:54:13 +0200


El-Hassan R=F3za =E9s Sik Toma k=F6z=F6s ki=E1ll=EDt=E1sa a Liget gal=E9ri=
=E1ban


El-Hassan R=F3za:
R. a t=FAln=E9pesed=E9sr=F5l =E1lmodik - budapesti verzi=F3
=E9s
S=EDk Toma, t=E1rsadalmi nem-m=FBv=E9sz:
az emberi jogokr=F3l

- k=E9t napos ki=E1ll=EDt=E1s =E9s videovet=EDt=E9s a Liget Gal=E9ri=E1ban
2002 szeptember 23-=E1n h=E9tf=F6n, 18 =F3r=E1t=F3l 20 =F3r=E1ig
es 2002 szeptemer 24-=E9n kedden, 14-18 =F3r=E1ig

c=EDm: 1146, azaz XIV.ker. Ajt=F3si D=FCrer sor 5.
mindenkit szeretettel v=E1r:
R=F3za =E9s Toma