[artinfo] oktober 15 - Julien Blaine performance

Artpool artpool@artpool.hu
Mon, 14 Oct 2002 15:06:08 +0100


--------------C1877EF4081BB0937C9189AC
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

              2002 - A KÉTSÉG ÉVE - AZ
   ARTPOOLBAN              KÉTSÉG KLUB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

         2002. október 15-én, kedden, 17 órakor -
            Artpool P60
              (Budapest VI., Paulay Ede u. 60.)

        PASSAGE ÉCLAIR / VILLÁM-MENET

        Julien Blaine (Franciaország)
         két rövid performansza

        LA PYTHIE (15 min.) suivi de
      COMMENT SORTIR LA PHRASE DE SA LANGUE
   COMMENT SORTIR LA PHRASE DE SA GANGUE (10. min.)

        A JÓSNÔ (15 perc), melyet a
     HOGYAN VEGYÜK KI A MONDATOT A NYELVÜNKBÔL,
  HOGYAN VEGYÜK KI A MONDATOT A HÉJÁBÓL (10 perc) követ
           ----------------
 Utána a performer és a közönség átmegy a MAMÜ Galériába,
hogy 18 órától meghallgassa és megnézze Adina Bar-on, Myriam
   Laplante, Mo-Lin, Seiji Shimoda és mások elôadását.

--
Artpool Art Research Center
http://www.artpool.hu
Budapest VI., Liszt Ferenc ter 10.
tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
Postal address: 1277 Budapest 23, Pf. 52


--------------C1877EF4081BB0937C9189AC
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center><font face="Arial,Helvetica"><font color="#73738C"><font size=-1>--------------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#73738C"><font size=-1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
2002 - A K&Eacute;TS&Eacute;G &Eacute;VE - AZ ARTPOOLBAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
K&Eacute;TS&Eacute;G KLUB --------------------------------------------------------------------------------------------------------</font></font></font>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Arial,Helvetica">
2002. okt&oacute;ber 15-&eacute;n, kedden, 17 &oacute;rakor - Artpool P60</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
(Budapest VI., Paulay Ede u. 60.)</font>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font size=+1>PASSAGE &Eacute;CLAIR
/ VILL&Aacute;M-MENET</font></font></b>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font size=+1>Julien Blaine (Franciaorsz&aacute;g)</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>k&eacute;t&nbsp; r&ouml;vid
performansza</font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>LA PYTHIE (15 min.) suivi
de</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>COMMENT SORTIR LA PHRASE
DE SA LANGUE</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>COMMENT SORTIR LA PHRASE
DE SA GANGUE (10. min.)</font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica">A J&Oacute;SN&Ocirc; (15 perc), melyet
a</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">HOGYAN VEGY&Uuml;K KI A MONDATOT A NYELV&Uuml;NKB&Ocirc;L,</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">HOGYAN VEGY&Uuml;K KI A MONDATOT A H&Eacute;J&Aacute;B&Oacute;L
(10 perc) k&ouml;vet</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">----------------</font>
<br><font face="Arial,Helvetica">Ut&aacute;na a performer &eacute;s a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g
&aacute;tmegy a MAM&Uuml; Gal&eacute;ri&aacute;ba, hogy 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l
meghallgassa &eacute;s megn&eacute;zze Adina Bar-on, Myriam Laplante, Mo-Lin,
Seiji Shimoda &eacute;s m&aacute;sok el&ocirc;ad&aacute;s&aacute;t.</font></center>

<p><br>
<br>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>--</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Artpool Art Research Center</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1><A HREF="http://www.artpool.hu">http://www.artpool.hu</A></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Budapest VI., Liszt Ferenc
ter 10.</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>tel.: +36-1-2680114, fax:
+36-1-3210833</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Postal address: 1277 Budapest
23, Pf. 52</font></font>
<br>&nbsp;</html>

--------------C1877EF4081BB0937C9189AC--