[artinfo] Kamilla nap, december 28 - Artpool P60

Artpool artpool@artpool.hu
Thu, 19 Dec 2002 14:32:03 +0100


--------------115CF2DE52591EFB08202BE0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1; x-mac-type="54455854"; x-mac-creator="4D4F5353"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

 ------------------------------------------------------------

  2002. december 28., szombat 18 órától - Kamilla nap
      az utolsó KÉTSÉG KLUB - Artpool P60
       (Budapest VI, Paulay Ede u. 60.)

  "KINYÚLNI A SEMMIBE ÉS ÁTHÚZNI MAGAD" - Erdély Miklós

            A KINYÚLÁS,
             A SEMMI ÉS
             AZ ÁTHÚZÁS

   A KÉTSÉG ÉV INTERNETES FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÓJA
   (elôadás és párbeszéd a világháló interkulturális
           lehetôségeirôl)

    "Minden jelenséget számtalan nézôpont övez.
    Ahhoz, hogy igazságosak legyünk a jelenséghez,
 nézôpontról nézôpontra kell ugrándoznunk." (Vilém Flusser)

       A Kamilla nap történetét lásd a
     http://www.artpool.hu/ketseg/kamilla.html
              címen

 ------------------------------------------------------------

        Artpool Müvészetkutató Központ
          http://www.artpool.hu
       Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.
     tel.: +36-1-2680114, fax: +36-1-3210833
       Postacim: 1277 Budapest 23, Pf. 52

--------------115CF2DE52591EFB08202BE0
Content-Type: text/html; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
<html>

<center>
<hr WIDTH="100%">
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#4618C6">2002. december
28., szombat 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l - Kamilla nap</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#4618C6"><font size=-1>az
utols&oacute; K&Eacute;TS&Eacute;G KLUB - Artpool P60</font></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#4618C6"><font size=-1>(Budapest
VI, Paulay Ede u. 60.)</font></font></font></b>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#73738C"><font size=-1>"KINY&Uacute;LNI
A SEMMIBE &Eacute;S &Aacute;TH&Uacute;ZNI MAGAD" - Erd&eacute;ly Mikl&oacute;s</font></font></font>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#73738C"><font size=+3>A
KINY&Uacute;L&Aacute;S,</font></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#73738C"><font size=+3>A
SEMMI &Eacute;S</font></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#73738C"><font size=+3>AZ
&Aacute;TH&Uacute;Z&Aacute;S</font></font></font></b>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#4618C6">A K&Eacute;TS&Eacute;G
&Eacute;V INTERNETES FELDOLGOZ&Aacute;S&Aacute;NAK BEMUTAT&Oacute;JA</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>(el&ocirc;ad&aacute;s &eacute;s
p&aacute;rbesz&eacute;d a vil&aacute;gh&aacute;l&oacute; interkultur&aacute;lis
lehet&ocirc;s&eacute;geir&ocirc;l)</font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#73738C"><font size=-1>"Minden
jelens&eacute;get sz&aacute;mtalan n&eacute;z&ocirc;pont &ouml;vez.</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#73738C"><font size=-1>Ahhoz,
hogy igazs&aacute;gosak legy&uuml;nk a jelens&eacute;ghez,</font></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font color="#73738C"><font size=-1>n&eacute;z&ocirc;pontr&oacute;l
n&eacute;z&ocirc;pontra kell ugr&aacute;ndoznunk." (Vil&eacute;m Flusser)</font></font></font>
<p><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>A <b>Kamilla nap</b> t&ouml;rt&eacute;net&eacute;t
l&aacute;sd a</font></font>
<br><tt><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu/ketseg/kamilla.html">http://www.artpool.hu/ketseg/kamilla.html</a></font></tt>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>c&iacute;men</font></font>
<p>
<hr WIDTH="100%">
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Artpool M&uuml;v&eacute;szetkutat&oacute;
K&ouml;zpont</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1><a href="http://www.artpool.hu">http://www.artpool.hu</a></font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Budapest VI., Liszt Ferenc
t&eacute;r 10.</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>tel.: +36-1-2680114, fax:
+36-1-3210833</font></font>
<br><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Postacim: 1277 Budapest
23, Pf. 52</font></font></center>

<p><br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br></html>

--------------115CF2DE52591EFB08202BE0--