[artinfo] májusi listák

Városi Színház Városi Színház
Mon, 29 Apr 2002 14:47:59 +0200


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_008A_01C1EF8C.DB60D220
Content-Type: text/plain;
	charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

 Kedves Bar=E1taink!
=20
M=E1jusban is v=E1runk mindenkit a V=E1rosi Sz=EDnh=E1z el=F5ad=E1saira!
Jeles Andr=E1s Sz=EDnh=E1z a sz=EDnh=E1zban ( Play Moln=E1r) c=EDm=FB =
el=F5ad=E1s=E1t m=E1r csak
m=E1jusban lehet megtekinteni! Az utols=F3 el=F5ad=E1s m=E1jus 30-=E1n =
lesz l=E1that=F3!
tov=E1bbi programok:

2002. m=E1jus 3, 4, 24, 25. 19h              =20

ARTIFICE

=20

Angol nyelv=FB sz=EDndarab k=E9t felvon=E1sban a

 The Modern Theater t=E1rsulat el=F5ad=E1sban.

T=F6rt=E9net a budapesti m=FBkereskedelem saj=E1tos vil=E1g=E1r=F3l. A =
d=EDllerek a nemzetk=F6zi     m=FBt=E1rgy piac k=F6rforg=E1s=E1ba az =
elektronikus mozg=F3k=E9p, a videotelefon eszk=F6z=E9vel kapcsolodnak =
be. A technik=E1n kereszt=FCl k=FCl=F6nb=F6z=F5 nemzetis=E9g=FB emberek =
ker=FClnek kapcsolatba egy elveszett Csontv=E1ry festm=E9ny =
felkutat=E1s=E1nak =FCr=FCgy=E9n.

=20
2002. m=E1jus 17-=E9n p=E9nteken, 19.30-kor      =20

                            CSALOG G=C1BOR =
zongoraestje

=20
M=FBsor
BACH: A f=FAga m=FBv=E9szete - Contrapunctus 1-5

=20

                           CSAP=D3 GYULA: =
Egyenes labirintus

                   (magyarorsz=E1gi bemutat=F3)

JOHN CAGE: Spontaneous Earth

           A Valentine out of Season

BACH: A f=FAga m=FBv=E9szete - Contrapunctus 11, 9, 14 (befejezetlen)  =
 =20

=20

=20

=20

2002. m=E1jus 18, 20, 30. 19h

SZ=CDNH=C1Z A SZ=CDNH=C1ZBAN (Play Moln=E1r)

=20

   Esend=F5s=E9g=FCket rejteget=F5, hi=FA =E9s g=F5g=F6s =
fogyat=E9kosoknak nevezi a hivat=E1sos sz=EDn=E9szeket Jeles Andr=E1s. =
V=E1rosi sz=EDnh=E1zbeli rendez=E9s=E9hez, a Sz=EDnh=E1z a =
sz=EDnh=E1zban (Play Moln=E1r) c=EDm=FB produkci=F3hoz "val=F3di =
veszteseket" h=EDvott, mondv=E1n, =F5k m=E1r nem akarj=E1k leplezni =
sorsuk tragikum=E1t. Sz=EDn=E9szet=FCk val=F3s=E1gos helyzet=FCkr=F5l =
tan=FAskodik. A Moln=E1r Ferenc A test=F5r c=EDm=FB =
v=EDgj=E1t=E9k=E1b=F3l k=E9sz=FClt el=F5ad=E1st a h=E9t v=E9g=E9n =
mutatt=E1k be a K=E1lv=E1ria t=E9ri te=E1trumban./p>=20
  =20

=20

   Az opera=E9nekesek nem els=F5sorban =E9nekesk=E9nt, hanem ink=E1bb =
tolm=E1csk=E9nt szerepelnek Jeles Andr=E1s rendez=E9s=E9ben. A =
Sz=EDnh=E1z a sz=EDnh=E1zban (Play Moln=E1r) c=EDm=FB produkci=F3ban =
ugyanis dupl=E1n hallgathatja meg a n=E9z=F5 a Moln=E1r Ferenc-darab =
t=F6bb epiz=F3dj=E1t: el=F5sz=F6r a siket szerepl=F5k mondj=E1k el a =
sz=F6veget, majd ezt "ford=EDtj=E1k le" az =E9nekesek. Arra a =
k=E9rd=E9sre, hogy mi=E9rt nem hivat=E1sos sz=EDn=E9szekkel rendezte meg =
A test=F5rt, azt v=E1laszolta: =E9vek =F3ta semmi =E9rdekeset nem =
tal=E1l a profik alak=EDt=E1saiban.

   Varaczkay Gabriella, N=E9pszabads=E1g 2002. 04. 08.
  =20

=20

=20

Sz=EDn=E9sz: Madaras J=F3zsef, Kir=E1ly Zolt=E1n M=E1ty=E1s, Ruttkai =
Iv=E1n

Sz=EDn=E9szn=F5: Mony=F3k Ildik=F3, Varga Gy=F6rgyi, Nemes Jeles =
Veronika

=C9nekes:              Patay P=E9ter

=C9nekesn=F5:            Lukin Zsuzsa

Narr=E1tor:            Bojka

Kritikus: Hevesi Andr=E1s, S=E1f=E1r Kov=E1cs Zsolt

Csel=E9dl=E1ny: Varga Gy=F6rgyi, Gruiz Anik=F3

S=FAg=F3:               Krasznahorkai =C1gnes

Billenty=FBs hangszer:     Varga Judit

Anim=E1ci=F3:                  Szalay Mikl=F3s

valamint             Tuul Calman

=20

=C1rnyj=E1t=E9kosok:

Czene Csaba, Krasznahorkai =C1gnes, Kulcs=E1r Tamara, M=E1zl=F3 T=EDmea,

S=E1f=E1r Kov=E1cs Zsolt, Szalontay T=FCnde, Perovics Zolt=E1n, V=E1radi =
G=E1bor

 Rendez=F5:             Jeles Andr=E1s
Rendez=F5asszisztens:        Madar=E1sz B=E1lint

A rendez=F5 munkat=E1rsa:   Lippai Krisztina             =
                                     =
          Zene:                  Kondor =
=C1d=E1m

                                     =
    L=E1tv=E1ny:       Perovics Zolt=E1n=20

Design:       Czene Csaba  =20

Anim=E1ci=F3:      Turcs=E1ny Vill=F5                =
             =20

=20
=20

2002. m=E1jus 26-=E1n vas=E1rnap d=E9lel=F5tt 11 =F3rakor =20

                          KURT=C1G =
GY=D6RGY:Jelek, J=E1t=E9kok, =DCzenetek

=20

Csalog G=E1bor (zongora)
valamint

Haleh Abghari (=E9nek), Asztalos Al=EDz (zongora), Ber=E9nyi Petra =
(cimbalom, br=E1csa), Borb=E9ly L=E1szl=F3 (zongora), =C9der Zsolt =
(heged=FB), Ha Neul-Bit, K=E1li G=E1bor (zongora), Kleny=E1n Csaba =
(klarin=E9t), =DAjh=E1zy Gy=F6ngyi (gordonka) koncertje

=20


------=_NextPart_000_008A_01C1EF8C.DB60D220
Content-Type: text/html;
	charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=3D"text/html; charset=3Diso-8859-2" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META content=3D"MSHTML 5.00.2614.3500" name=3DGENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>&nbsp;<FONT color=3D#808000=20
face=3D"Comic Sans MS"><STRONG>Kedves =
Bar=E1taink!</STRONG></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=3D2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT color=3D#808000 face=3D"Comic Sans MS" =
size=3D2><STRONG>M=E1jusban is v=E1runk=20
mindenkit a V=E1rosi Sz=EDnh=E1z el=F5ad=E1saira!</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT color=3D#808000 face=3D"Comic Sans MS" size=3D2><STRONG>Jeles =
Andr=E1s=20
Sz=EDnh=E1z a sz=EDnh=E1zban ( Play Moln=E1r) c=EDm=FB =
el=F5ad=E1s=E1t&nbsp;m=E1r=20
csak</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2><FONT color=3D#808000=20
face=3D"Comic Sans MS"><STRONG>m=E1jusban lehet megtekinteni! Az =
utols=F3 el=F5ad=E1s=20
m=E1jus 30-=E1n lesz l=E1that=F3!</STRONG></FONT></DIV>
<P align=3Dcenter class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-ALIGN: center"><FONT=20
color=3D#808000><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: =
14pt"><STRONG>tov=E1bbi=20
programok:</STRONG><?xml:namespace prefix =3D o ns =3D=20
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" =
/><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoBodyText style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><FONT =
color=3D#800000><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">2002.=20
m=E1jus 3, 4, 24, 25. 19h</SPAN></B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: =
yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoBodyText style=3D"MARGIN-LEFT: 243pt; TEXT-ALIGN: =
justify"><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">ARTIFICE</SPAN></B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoBodyText style=3D"TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: =
243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">&nbsp;</SPAN></P>
<P class=3DMsoBodyText style=3D"TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: =
243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt"></SPAN><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">Angol=20
nyelv=FB sz=EDndarab k=E9t felvon=E1sban a<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoBodyText style=3D"TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: =
243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><B>The Modern Theater</B> =
t=E1rsulat=20
el=F5ad=E1sban.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoBodyText style=3D"MARGIN-LEFT: 243pt; TEXT-ALIGN: =
justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">T=F6rt=E9net=20
a budapesti m=FBkereskedelem saj=E1tos vil=E1g=E1r=F3l. A d=EDllerek a =
nemzetk=F6zi<SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: =
yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN>m=FBt=E1rgy piac k=F6rforg=E1s=E1ba az elektronikus mozg=F3k=E9p, =
a videotelefon=20
eszk=F6z=E9vel kapcsolodnak be. A technik=E1n kereszt=FCl =
k=FCl=F6nb=F6z=F5 nemzetis=E9g=FB emberek=20
ker=FClnek kapcsolatba egy elveszett Csontv=E1ry festm=E9ny =
felkutat=E1s=E1nak=20
=FCr=FCgy=E9n.<o:p></o:p></SPAN></P>
<H4><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 36.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P class=3DMsoNormal><FONT color=3D#800000><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 12.0pt">2002.=20
m=E1jus 17-=E9n p=E9nteken, 19.30-kor</SPAN></B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><B><SPAN =

style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN></B></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 12.0pt"><B><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes"></SPAN></B></SPAN><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 50.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; CSALOG G=C1BOR </SPAN></B><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 40.0pt">zongoraestje<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<H6 align=3Dleft=20
style=3D"MARGIN: 0cm 3.6pt 0pt 243pt; TEXT-ALIGN: left; tab-stops: =
243.0pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 26.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></H6>
<H6 align=3Dleft=20
style=3D"MARGIN: 0cm 3.6pt 0pt 243pt; TEXT-ALIGN: left; tab-stops: =
243.0pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 26.0pt">M=FBsor<o:p></o:p></SPAN></H6>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN: 0cm 3.6pt 0pt 243pt; tab-stops: 243.0pt"><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt">BACH</SPAN></B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt">:=20
</SPAN><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt">A=20
f=FAga m=FBv=E9szete &#8211; Contrapunctus 1-5<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN: 0cm 3.6pt 0pt 243pt; tab-stops: 243.0pt"><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-RIGHT: 3.6pt; tab-stops: =
243.0pt"><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp=
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&=
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN>CSAP=D3 GYULA</SPAN></B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt">:=20
Egyenes labirintus<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN: 0cm 3.6pt 0pt 243pt; tab-stops: =
243.0pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: =
yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n=
bsp;=20
</SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN><SPAN style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>(magyarorsz=E1gi=20
bemutat=F3)<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN: 0cm 3.6pt 0pt 243pt; tab-stops: 243.0pt"><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt">JOHN=20
CAGE</SPAN></B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt">:=20
Spontaneous Earth<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN: 0cm 3.6pt 0pt 243pt; TEXT-INDENT: 35.4pt; tab-stops: =
243.0pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: =
yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN>A Valentine out of Season<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN: 0cm 3.6pt 0pt 243pt; tab-stops: 243.0pt"><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt">BACH:</SPAN></B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt">=20
A f=FAga m=FBv=E9szete &#8211; Contrapunctu<SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: 3">s&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt">11,=20
9, 14 (befejezetlen)<o:p></o:p></SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN: 0cm 3.6pt 0pt 247.8pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 17.0pt"><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 12.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=3DMsoNormal>&nbsp;<o:p></o:p></P>
<P class=3DMsoNormal><FONT color=3D#800000><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 12.0pt">2002.=20
m=E1jus 18, 20, 30. 19h<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-LEFT: 243pt"><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 12.0pt">SZ=CDNH=C1Z=20
A SZ=CDNH=C1ZBAN (Play Moln=E1r)</SPAN></B><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 40.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-LEFT: 247.8pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<TABLE border=3D0 cellPadding=3D0 cellSpacing=3D0=20
style=3D"mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm">
 <TBODY>
 <TR>
  <TD=20
  style=3D"PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; =
PADDING-TOP: 0cm">
   <P class=3DMsoNormal=20
   style=3D"MARGIN-LEFT: 243pt; TEXT-ALIGN: justify; =
mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN=20
   class=3Dlead1><SPAN=20
   style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 8.0pt">Esend=F5s=E9g=FCket=20
   rejteget=F5, hi=FA =E9s g=F5g=F6s fogyat=E9kosoknak nevezi a =
hivat=E1sos sz=EDn=E9szeket=20
   <B>Jeles Andr=E1s</B>. V=E1rosi sz=EDnh=E1zbeli rendez=E9s=E9hez, =
a <B>Sz=EDnh=E1z a=20
   sz=EDnh=E1zban (Play Moln=E1r)</B> c=EDm=FB produkci=F3hoz =
&#8222;val=F3di veszteseket&#8221;=20
   h=EDvott, mondv=E1n, =F5k m=E1r nem akarj=E1k leplezni sorsuk =
tragikum=E1t.=20
   Sz=EDn=E9szet=FCk val=F3s=E1gos helyzet=FCkr=F5l tan=FAskodik. A =
Moln=E1r Ferenc A test=F5r=20
   c=EDm=FB v=EDgj=E1t=E9k=E1b=F3l k=E9sz=FClt el=F5ad=E1st a h=E9t =
v=E9g=E9n mutatt=E1k be a K=E1lv=E1ria t=E9ri=20
   te=E1trumban./p&gt; =
<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P style=3D"MARGIN: 0cm 0cm 0pt 243pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"DISPLAY: none; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-hide: all">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<TABLE border=3D0 cellPadding=3D0 cellSpacing=3D0=20
style=3D"mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm">
 <TBODY>
 <TR>
  <TD=20
  style=3D"PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; =
PADDING-TOP: 0cm">
   <P style=3D"MARGIN-LEFT: 243pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
   style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 8.0pt">Az=20
   opera=E9nekesek nem els=F5sorban =E9nekesk=E9nt, hanem ink=E1bb =
tolm=E1csk=E9nt=20
   szerepelnek <I>Jeles Andr=E1s</I> rendez=E9s=E9ben. A Sz=EDnh=E1z =
a sz=EDnh=E1zban (Play=20
   Moln=E1r) c=EDm=FB produkci=F3ban ugyanis dupl=E1n hallgathatja =
meg a n=E9z=F5 a Moln=E1r=20
   Ferenc-darab t=F6bb epiz=F3dj=E1t: el=F5sz=F6r a siket szerepl=F5k =
mondj=E1k el a=20
   sz=F6veget, majd ezt &#8222;ford=EDtj=E1k le&#8221; az =E9nekesek. =
Arra a k=E9rd=E9sre, hogy mi=E9rt=20
   nem hivat=E1sos sz=EDn=E9szekkel rendezte meg A test=F5rt, azt =
v=E1laszolta: =E9vek=20
   =F3ta semmi =E9rdekeset nem tal=E1l a profik=20
alak=EDt=E1saiban.<o:p></o:p></SPAN></P>
   <P style=3D"MARGIN-LEFT: 243pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
   style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 8.0pt">Varaczkay=20
   Gabriella, N=E9pszabads=E1g 2002. 04. 08.</SPAN><SPAN=20
   style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: =
8.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-LEFT: 247.8pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-LEFT: 247.8pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">Sz=EDn=E9sz:=20
Madaras J=F3zsef, Kir=E1ly Zolt=E1n M=E1ty=E1s,<SPAN =
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;=20
</SPAN>Ruttkai Iv=E1n</SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-LEFT: 247.8pt"><FONT face=3D"Comic =
Sans MS"><FONT=20
size=3D1>Sz=EDn=E9szn=F5: Mony=F3k Ildik=F3, Varga Gy=F6rgyi, Nemes<SPAN =

style=3D"mso-tab-count: 1">&nbsp;</SPAN>Jeles Veronika<SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt"></SPAN></FONT></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-LEFT: 247.8pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">=C9nekes:<SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN>Patay P=E9ter<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-INDENT: 243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">=C9nekesn=F5:<SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN>Lukin Zsuzsa<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-INDENT: 243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">Narr=E1tor:<SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN>Bojka<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-INDENT: 243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">Kritikus:=20
Hevesi Andr=E1s, S=E1f=E1r Kov=E1cs Zsolt<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-INDENT: 243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">Csel=E9dl=E1ny:=20
Varga Gy=F6rgyi, Gruiz Anik=F3<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-INDENT: 243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">S=FAg=F3:=20
<SPAN style=3D"mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN>Krasznahorkai =C1gnes<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-RIGHT: 19.55pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: =
243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">Billenty=FBs=20
hangszer:&nbsp;<SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varga=20
Judit</SPAN></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-RIGHT: 19.55pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: =
243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">Anim=E1ci=F3:<SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp=
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN>Szalay Mikl=F3s<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-LEFT: 75.6pt; TEXT-INDENT: =
167.4pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">valamint<SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp=
;=20
</SPAN>Tuul Calman<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoHeader style=3D"TEXT-INDENT: 243pt; tab-stops: =
35.4pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"TEXT-INDENT: 243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">=C1rnyj=E1t=E9kosok:<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-LEFT: 243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">Czene=20
Csaba, Krasznahorkai =C1gnes, Kulcs=E1r Tamara, M=E1zl=F3 =
T=EDmea,<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-LEFT: 243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">S=E1f=E1r=20
Kov=E1cs Zsolt, Szalontay T=FCnde, Perovics Zolt=E1n, V=E1radi=20
G=E1bor<o:p></o:p></SPAN></P>
<H1=20
style=3D"MARGIN-RIGHT: 19.55pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: =
243pt"><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">&nbsp;</SPAN></B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">Rendez=F5:<SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp=
;=20
</SPAN>Jeles Andr=E1s<o:p></o:p></SPAN></H1>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-RIGHT: 19.55pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: =
243pt"><FONT=20
size=3D2><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 11.0pt">Rendez=F5asszisztens:<SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Madar=E1sz =
B=E1lint<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-RIGHT: 19.55pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: =
243pt"><FONT=20
size=3D2><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 9pt; =
mso-bidi-font-size: 12.0pt">A=20
rendez=F5 munkat=E1rsa:<SPAN style=3D"mso-tab-count: =
1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN>Lippai Krisztina<SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp=
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=
=20
</SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp=
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: =
yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Zene:<SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp=
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Kondor=20
=C1d=E1m<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=3DMsoBodyTextIndent3><FONT=20
face=3D"Comic Sans =
MS">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb=
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp=
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&=
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n=
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L=E1tv=E1ny:<SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;=20
</SPAN>Perovics Zolt=E1n </FONT></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-RIGHT: 19.55pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: =
243pt">Design:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp=
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Czene=20
Csaba<SPAN style=3D"mso-tab-count: =
6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal=20
style=3D"MARGIN-RIGHT: 19.55pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: =
243pt"><SPAN=20
style=3D"mso-tab-count: =
6">Anim=E1ci=F3:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb=
sp;&nbsp;Turcs=E1ny=20
Vill=F5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&=
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n=
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb=
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
</SPAN><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: =
12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<H4><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 36.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></H4>
<P class=3DMsoNormal><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 12.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=3DMsoNormal><FONT color=3D#800000><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 12.0pt">2002.=20
m=E1jus 26-=E1n vas=E1rnap d=E9lel=F5tt 11 =
=F3rakor</SPAN></B></FONT><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 36.0pt"><FONT=20
color=3D#800000><SPAN style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;=20
</SPAN></FONT></SPAN></B></P>
<P class=3DMsoNormal><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 36.0pt"><FONT=20
color=3D#800000><SPAN style=3D"mso-spacerun: =
yes"></SPAN></FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; =
&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
KURT=C1G GY=D6RGY:</SPAN></B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 36.0pt">Jelek,=20
J=E1t=E9kok, =DCzenetek<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=3DMsoNormal><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 14.0pt">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P>
<H2 align=3Dleft style=3D"MARGIN-LEFT: 243pt; TEXT-ALIGN: left"><B><SPAN =

style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 20.0pt">Csalog=20
G=E1bor </SPAN></B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 20.0pt">(zongora)<B><o:p></o:p></B></SPAN></H2>
<P class=3DMsoNormal style=3D"MARGIN-LEFT: 243pt"><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 16.0pt">valamint<o:p></o:p></SPAN></P>
<P align=3Dleft class=3DMsoBodyText=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 243pt; TEXT-ALIGN: left"><B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 16.0pt">Haleh=20
Abghari </SPAN></B><SPAN=20
style=3D"FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'; FONT-SIZE: 10pt; =
mso-bidi-font-size: 16.0pt">(=E9nek),<B>=20
Asztalos Al=EDz </B>(zongora),<B> Ber=E9nyi Petra </B>(cimbalom, =
br=E1csa),<B> Borb=E9ly=20
L=E1szl=F3 </B>(zongora),<B> =C9der Zsolt </B>(heged=FB)<B>, Ha =
Neul-Bit, K=E1li G=E1bor=20
</B>(zongora),<B> Kleny=E1n Csaba </B>(klarin=E9t), <B>=DAjh=E1zy =
Gy=F6ngyi </B>(gordonka)=20
koncertje<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =
class=3DMsoNormal>&nbsp;<o:p></o:p></P></FONT></FONT></DIV></BODY></HTML>=


------=_NextPart_000_008A_01C1EF8C.DB60D220--