[artinfo] Rejtett paraméterek

Seres Szilvia szseres@c3.hu
Thu, 14 Jun 2001 10:03:35 +0200


REJTETT PARAMÉTEREK
Erdély Miklós négy filmje
2001. június 14. 19.00, C3 Auditórium

Erdély Miklós, a 20. századi művészet egyik legjelentősebb alkotója
tizenöt évvel ezelőtt távozott közülünk. A hagyaték feldolgozása során, a
nagyszámú filmes doboz, muszterek, filmmaradékok, kivágott vagy épp
filmhulladékokból gyűjtött szalagok, 16mm-es hang és képfelvételek között
az elmúlt év során megtaláltuk Erdély három korai, elveszettnek hitt
filmjének reményeink szerint rekonstruálható, kétszalagos változatát,
valamint a Herakleitosz töredék
című, készülése idején több alkalommal vetített, Erdély Álommásolatok című
1977-es BBS-ben készült filmje utolsó részének verziójaként is
értelmezhető ugyancsak kétszalagos munkáját. Az 1960-as, 70-es évek
fordulóján készített montázsfilmek nagyrészt a televízió
hulladékkosaraiban talált, Erdély  által "tévészemétnek" nevezett
filmkivágások újrafeldolgozásából,  esetenként hozzáforgatott jelenetekből
állnak (a Herakleitosz töredék  kivételével), döntő elemük a hanganyag,
azok a hangjátékok, melyek Erdély  verseskötetében is közreadott írásainak
hangfelvételei, Erdély Miklós,  Altorjai Sándor, Szenes Zsuzsa, Kiss
Endre, Veress Gizella, Rajczi Margit és mások közreműködésével.

A C3 Alapítvány Auditóriumában e művek bemutatására kerül sor, Erdély
Miklósra emlékezve.


A filmek adatai:

Rejtett paraméterek, 1968, 16 mm, fekete-fehér, 22 perc
Szöveg: Erdély Miklós: Rejtett paraméterek. in: E. M.: Kollapszus orv.
Magyar Műhely, Párizs, 1974. 68-74., Reprint: Magyar Műhely, Párizs,
Bécs, Budapest, 1991.

A hasonló című hangjáték alapján készült film.

Antiszempont, 1970-71, 16 mm, fekete-fehér, hangos, 14 perc
Szöveg: Erdély Miklós: Antiszempont. in: E. M.: Kollapszus orv. Magyar
Műhely, Párizs, 1974. 78-82. Reprint: Magyar Műhely, Párizs, Bécs,
Budapest,
1991.

Szintén a hasonló című hangjátékkal összefüggő munka, mely Erdély
munkásságának felsorolásakor általában 1971-es dátummal szerepel.
A fennmaradt kéziratos feljegyzések szerint a szöveget követő
film-szerkezet több részből állt, Möbius-filmszalagot, hurokfilme(ke)t és
szüneteket is tartalmazott,
főként talált filmsnittekből állt. A verset Kiss Endre szavalta, egyik
részét (Nagytestű...) visszafelé mondva. Valószínű, hogy Erdély e bemutató
után még dolgozott a filmen.


Új kávézó nyílt a Szamuely utcában, 1972, 16 mm, fekete-fehér, 11 perc
Szöveg: Erdély Miklós: Új kávézó nyílt a Szamuely utcában. in: E. M.:
Kollapszus orv. Magyar Műhely, Párizs, 1974. 75-77. Reprint: Magyar
Műhely, Párizs, Bécs, Budapest, 1991.

Az előző két filmhez hasonlóan a Kollapszus orv. kötetben publikált
hangjáték-szöveg a film kiindulópontja.

Herakleitosz-töredék, 1976-77(?), 16 mm, fekete-fehér, hangos, 35 perc

  Az ébrenlévőknek egy még pedig közös világuk van. Szunnyadás közben
  azonban mindenki a magáé felé fordul. (Herakleitosz)


  Sokat tapasztalt az ember./Sok égit már megnevezett,/Mióta beszélgetés
  lettünk/És hallani tudjuk egymást. (Hölderlin)


Az Álommásolatok című, 1977-ben a Balázs Béla Stúdióban készült, négy
részből álló film utolsó részének korábbi, önállóan is vetített változata.


http://www.c3.hu/collection/erdely_miklos/index.html