<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:st1 = 
"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"><HEAD>
<META content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18876">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY background=cid:DB6C6B53C87041D9BE975F801F08AEC3@balintacer 
bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial">
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial">
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV></DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial"><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV style="FONT: 10pt arial" align=center>
<DIV align=center><FONT face==AvantGarde><FONT size=6>Tisztelettel várjuk a 
<STRONG><FONT 
face="Agency FB">FUGA</FONT></STRONG>&nbsp;rendezvényeire</FONT></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT face==AvantGarde><FONT size=6><FONT color=#008080>We 
cordially&nbsp;welcome you to the <FONT 
face="Agency FB"><STRONG>FUGA</STRONG></FONT><FONT face==AvantGarde>'s 
programs</FONT></FONT></FONT></FONT></DIV></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT><BR></DIV>
<DIV align=center><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT size=2 face=Arial><IMG border=0 hspace=0 alt="" 
align=baseline 
src="cid:063219028A65415DBCBD543EE86AB9AB@balintacer"></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left><FONT size=2 face=Arial><FONT size=3><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; text-shadow: auto" 
lang=EN-US><SPAN><SPAN><SPAN>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><STRONG>2010 02 04 csütörtök </STRONG>•<STRONG> 
Thursday<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; text-shadow: auto" 
lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><STRONG><SPAN 
style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>építészet FUGA architecture<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><SPAN 
style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>18.00<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN><STRONG>galéria fórum • gallery forum</STRONG></SPAN><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US> 
</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><SPAN 
style="mso-tab-count: 2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>Budapesti hidak </SPAN></I><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>•</SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US> Bridges 
of Budapest</SPAN></I><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN>A kiállítás két részből áll. A nagy falon láthatóak a 
Duna-hidak különböző korokból származó tervrajzai, fotói. A bejárati falon - 
ízelítőül a mintegy 300 budapesti hídból - néhány, köztük az ághidak /<I 
style="mso-bidi-font-style: normal">K</I> híd, Gubacsi híd, Kvassay híd/, és 
például a Milleniumi híd, a Ferdinánd híd vagy az Agancs utcai híd. A kiállítás 
másik része az elmúlt években felmerült, zömmel gyalogos híd ötleteket mutatja 
be, a Margitszigeti hídtól - a feledésbe merült Expo hídon keresztül - a Kopaszi 
gátra vezető gyaloghíd ötletéig. Ez a kiállítás elsősorban a híd városszerkezeti 
és kulturális szerepéről szól. <I style="mso-bidi-font-style: normal">Néha […] 
elképzelem, hogy a hidak nincsenek is: az emberek a levegőben kelnek át egyik 
partról a másikra, lüktető áramlásban, enyhe ívben a Duna fölött, aktatáskájukat 
lóbálva, gyerekkocsit tolva, telefonálgatva, gyalogosan, avagy láthatatlan 
járművek láthatatlan ülésein. Képzeletemben nincs alattuk híd, az is lehet, hogy 
átlátszó, erős üvegből van s így észrevehetetlen az emberi szemnek. Így gondolok 
tehát néha a budapesti hidakra: emlékezetem olyankor kiretusálja őket, csak az 
embereket és a sorsokat vélem magam előtt látni, amint átívelnek a folyam 
fölött</I> /részlet <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Szőcs</STRONG></SPAN> Géza megnyitó 
beszédéből/. • </SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US>The 
exhibition has two parts. The larger wall displays blueprints and photographs 
from different eras of the bridges over the <st1:place 
w:st="on">Danube</st1:place>. The entrance wall - as a sample of Budapest's over 
300 bridges - shows the tributary bridges /<I 
style="mso-bidi-font-style: normal">K</I> bridge, Gubacsi bridge, Kvassay 
bridge/ and, for example the Millenium bridge, the Ferdinánd bridge, and the 
Agancs street bridge. The second part of the exhibition shows the pedestrian 
bridge ideas that appeared in the last couple of years, from the <st1:place 
w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Margaret</st1:PlaceName> <st1:PlaceName 
w:st="on">Island</st1:PlaceName></st1:place> bridge - through the now forgotten 
Expo bridge - to the pedestrian bridge leading to the Kopaszi dam. This 
exhibition is primarily about the urban structural and cultural roles of 
bridges. <I style="mso-bidi-font-style: normal">Sometimes […] I imagine that the 
bridges don’t exist: people walk on air from one bank of the river to the other, 
in a pulsing stream, a slightly arched curve over the <st1:place 
w:st="on">Danube</st1:place>, swinging their briefcases, pushing prams, talking 
on their phones, on foot, or sitting in invisible seats of invisible vehicles. 
In my imagination there is no bridge under them, or maybe there is, made of 
transparent, strong glass so that it is undetectable to the human eye. This is 
how I think about the bridges of Budapest: my memory edits them out, and all I 
see is the people and their fate in front of me as they cross over the river 
/</I>excerpt from Géza <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Szőcs</STRONG></SPAN>'s opening words/. 
<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US>A fórumbeszélgetésre meghívott vendégek </SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>•</SPAN><SPAN> guests invited to the forum discussion: <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Bojár</STRONG></SPAN> Iván András 
művészettörténész, városarculati tanácsnok •</SPAN><SPAN> art historian, city 
image consultant - Octogon, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Erő</STRONG></SPAN> Zoltán építész 
•</SPAN><SPAN> architect - Palatium, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Kovács</STRONG></SPAN> Dániel 
szerkesztő •</SPAN><SPAN> editor - hg.hu, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Nagy</STRONG></SPAN> Béla Dr. építész 
•</SPAN><SPAN> architect - Mű-Hely, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Újvári</STRONG></SPAN> Péter 
hídfenntartási csoportvezető •</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US> bridge 
maintenance group leader - FKFV.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN>A beszélgetés moderátora <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Sipos</STRONG></SPAN> Júlia. 
•</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US> The discussion is moderated by Júlia <STRONG><SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps">Sipos</SPAN></STRONG></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><STRONG><SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><SPAN style="FONT-VARIANT: small-caps"></SPAN><o:p><STRONG><IMG 
border=0 hspace=0 alt="" align=baseline 
src="cid:16070A2F9B6D4AFEAC3962EB6BE56609@balintacer"></STRONG><FONT size=2 
face=Arial>&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline 
src="cid:1B63A94BE5B64A1EBDF492FD3A417908@balintacer">&nbsp;<IMG border=0 
hspace=0 alt="" align=baseline 
src="cid:D072B68D8522471F9E26B92E8AA60327@balintacer">&nbsp;<IMG border=0 
hspace=0 alt="" align=baseline 
src="cid:80EC7EDC2CCF447AA54D68E151F40E71@balintacer">&nbsp;<IMG border=0 
hspace=0 alt="" align=baseline 
src="cid:4720422438DF47CAA4D74415DFE6EE2F@balintacer"></FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><STRONG>2010 02 05 péntek • 
Friday<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><STRONG><SPAN 
style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>FUGA jazz<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p><STRONG>&nbsp;</STRONG></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><SPAN 
style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>19.30</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Tahoma" 
lang=EN-US> <SPAN 
style="mso-tab-count: 1"><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</STRONG></SPAN><I><SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>László</STRONG></SPAN> Attila – <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Oláh</STRONG></SPAN> Kálmán 
Quartet</I><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><STRONG>László</STRONG> Attila gitár </SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>•</SPAN><SPAN> guitar, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Oláh</STRONG></SPAN> Kálmán zongora 
•</SPAN><SPAN> piano, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Lattmann</STRONG></SPAN> Béla bőgő • 
</SPAN><SPAN>bass, <SPAN style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Lakatos 
Pecek</STRONG></SPAN> András dob •</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Tahoma" 
lang=EN-US> drums<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN>A <st1:PersonName w:st="on" 
ProductID="László attila –"><SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>László</STRONG></SPAN> Attila 
–</st1:PersonName> <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Oláh</STRONG></SPAN> Kálmán Quartet a 
két szólista, zeneszerző húszéves zenei együttműködésének legújabb állomása. 
Saját, finom hangvételű nyolcados zenéjük nagy részét a két zeneszerző írja, de 
programjukban jazz standard-ek is szerepelnek. Kompozícióikban eredeti dallam- 
és harmóniavilág hallható, mellyel koncertjeiken igen vonzó légkört teremtenek. 
Az együttes tagjai közül többen régóta együtt muzsikálnak, koncertjeik mégis 
mindig frissek, újszerű zenei elemeket tartalmaznak. Az zenekar vezetői a ’80-as 
években alakult, és hét éven át működő Things együttes, majd utána a tizenöt 
éven keresztül működő <st1:PersonName w:st="on" 
ProductID="L£szl� Attila Band">László Attila Band</st1:PersonName> tagjaiként is 
összeszokott muzsikusokká váltak. <A 
href="http://www.myspace.com/attilalaszlo">www.myspace.com/attilalaszlo</A>, <A 
href="http://www.kalmanolah.com/">www.kalmanolah.com</A><SPAN 
style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>• The Attila <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>László</STRONG></SPAN> <I 
style="mso-bidi-font-style: normal">– </I>Kálmán <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Oláh</STRONG></SPAN> Quartet is the 
newest form of the two soloist-composers' twenty year long collaboration. Their 
soft-toned octet music is mostly written by the two composers, but jazz 
standards also appear in their program. Their compositions create an inviting 
atmosphere for their concerts through their original melodies and harmonies. 
Many of the band's members have played together for decades, yet their concerts 
are always fresh, with new musical elements. The band formed in the 80s, known 
for the first seven years as the Things, then for the next fifteen the 
László&nbsp; Attila Band. In these years the members of the band became a 
cohesive unit of musicians.&nbsp;&nbsp;<FONT 
face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><FONT face="Times New Roman"></FONT></SPAN>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><o:p><IMG 
border=0 hspace=0 alt="" align=baseline 
src="cid:27A86B4798244C96A639E0DCE40C20E2@balintacer"></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><STRONG>2010 02 06 szombat • 
Saturday<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><STRONG><SPAN 
style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>család FUGA family<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p><STRONG>&nbsp;</STRONG></o:p></SPAN></P>
<P 
style="TEXT-INDENT: -226.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 113.1pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><SPAN 
style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>15.00<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN><STRONG>Magad uram kézműves műhely • Do it yourself craft 
workhop</STRONG></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>Papírbáb a meséhez </SPAN></I><SPAN>•<I 
style="mso-bidi-font-style: normal"> Paper puppets for the story</I> – <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Hajas</STRONG></SPAN> 
Kriszta<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><SPAN 
style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>16.00 <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN><STRONG>Bohóc színház • Clown Theater</STRONG></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>Piroska és a Farkas</SPAN></I><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US> 
</SPAN></I><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>•</SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US> Little 
Red Riding Hood<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>A <I style="mso-bidi-font-style: normal">Teatrino Kisszínpad</I> 
bábos-bohócos zenés előadása. A jól ismert mese gondolkodásra és jó mulatásra 
késztető, ízig-vérig mai, eredeti bájjal és szellemmel gazdag feldolgozása. • 
Puppet-and-clown musical performance by the <I 
style="mso-bidi-font-style: normal">Teatrino Theater</I>. Through provoking and 
fun inducing, to the core contemporary adaptation of the well known story true 
to its original charm and spirit. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US>Játsszák </SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>•</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US> Cast: 
<SPAN style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Gelencsér</STRONG></SPAN> Tünde, 
<SPAN style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Nagy</STRONG></SPAN> Eszter, 
<SPAN style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Reitter</STRONG></SPAN> 
Zsolt<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>Az előadást óvodásoknak, kisiskolásoknak ajánljuk. Bájosan 
csalafinta, csiklandósan izgulós élményt kínálunk, amelyben a játéknak, a 
világteremtő fantáziának, képzeletnek igazsága, szeretete és mindenekelőtt 
önfeledt gyermek-nyelve van. • We recommend the performance to kindergartners 
and grade schoolers. A charmingly witty, exciting experience, where games, 
world-creating fantasies, and imagination ring true, through the language of 
children.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US></SPAN>&nbsp;</P><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US></SPAN>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline 
src="cid:E47195BDFBD64C1C97F97E41CE1DECE2@balintacer"></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p><FONT size=2 face=Arial></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P>
<P 
style="TEXT-INDENT: -113.25pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><SPAN 
style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>17.00<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN><STRONG>Magad uram kézműves műhely • Do it yourself craft 
workshop</STRONG></SPAN></P>
<P 
style="TEXT-INDENT: -113.25pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><STRONG><o:p></o:p></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><STRONG>2010 02 07 vasárnap • 
Saturday<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><STRONG><SPAN 
style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>komolyzene FUGA music<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p><STRONG>&nbsp;</STRONG></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><SPAN><SPAN 
style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN>18.00 <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</SPAN><STRONG>tér/zene sorozat • space/music series</STRONG></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></P>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm; mso-layout-grid-align: none" 
class=MsoNormal><SPAN><STRONG>Kurtág</STRONG> György: <I 
style="mso-bidi-font-style: normal">Jelek, játékok, üzenetek </I></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>•</SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Helvetica" 
lang=EN-US> Signs, Games, Messages</SPAN></I></P>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm; mso-layout-grid-align: none" 
class=MsoNormal><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Helvetica" 
lang=EN-US></SPAN></I>&nbsp;</P><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Helvetica" 
lang=EN-US></SPAN></I>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm; mso-layout-grid-align: none" 
class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Helvetica" 
lang=EN-US><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline 
src="cid:1A032AE1751248038C31B923C996BBB3@balintacer"></o:p></SPAN></P>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm; mso-layout-grid-align: none" 
class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Helvetica" 
lang=EN-US><o:p><FONT size=2 face=Arial></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" 
class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Helvetica" 
lang=EN-US>Közreműködik </SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>•</SPAN><SPAN> Contributors: <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Csalog</STRONG></SPAN> Gábor és 
Kurtág-együttese •</SPAN><SPAN> Gábor <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Csalog</STRONG></SPAN> and his 
Kurtág-ensemble /<SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Fejérvári</STRONG></SPAN> Zoltán, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Kis</STRONG></SPAN> Péter, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Németh</STRONG></SPAN> András, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Palojtay</STRONG></SPAN> János, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Szűcs</STRONG></SPAN> Péter, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Tornyai</STRONG></SPAN> Péter zongora • 
piano, <SPAN style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Pintér</STRONG></SPAN> 
Dávid hegedű • violin, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Tornyai</STRONG></SPAN> Péter brácsa • 
viola, <SPAN style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Stankowsky</STRONG></SPAN> 
Endre, <SPAN style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Zétényi</STRONG></SPAN> 
Tamás cselló • chello, <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Szűcs</STRONG></SPAN> Péter klarinét • 
clarinet, <SPAN style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Ginzery</STRONG></SPAN> 
Enikő cimbalom •</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Helvetica" 
lang=EN-US> dulcimer/<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" class=MsoNormal><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US>Mint 
tudjuk, <SPAN style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Kurtág</STRONG></SPAN> 
György egész életében operát akart írni. Művei bizonyos értelemben ennek a még 
meg nem írt operának dadogásával, töredékességével gesztikulálnak: hiába a 
formák kristálytiszta véglegessége, azt mindig csak hiteles drámai folyamat 
vívhatja ki. Ennek a hol szertartásos, hol gyászos, hol játékos 
gesztikulációnak, bármilyen hangszeren is történik, talán egyfajta virtuális 
színpad az ideális közege. Ilyen helyet próbálunk megteremteni a 
</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Agency FB'; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><STRONG>FUGA</STRONG></SPAN><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US>-ban 
együttesemmel</SPAN></I><SPAN>. <SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Csalog</STRONG></SPAN> Gábor • 
</SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US>As we 
know, György Kurtág wanted to write an opera his whole life. His works, to a 
certain extent, showcase elements of this unwritten opera: no matter how crystal 
clear the final works are, they are incomplete without an authentic dramatic 
process. These sometimes ceremonial, sometimes mournful, other times playful 
works, no matter what instrument they use, could perhaps be best performed on a 
virtual stage. This is the kind of venue we are trying to create in 
</SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Agency FB'; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><STRONG>FUGA</STRONG></SPAN><I 
style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US> with my 
ensemble. /</SPAN></I><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US>Gábor 
<SPAN><STRONG><SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"><STRONG>Csalog</STRONG></SPAN></STRONG>/</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT><FONT size=2 
face=Arial><FONT size=3><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; text-shadow: auto" 
lang=EN-US><SPAN><SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-language: EN-US" 
lang=EN-US><STRONG><SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"></SPAN></STRONG></SPAN></P></DIV>
<P 
style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 114pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" 
class=MsoNormal align=left><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-fareast-language: EN-US" 
lang=EN-US><SPAN 
style="FONT-VARIANT: small-caps"></SPAN><o:p><STRONG></STRONG><FONT size=2 
face=Arial>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P 
style="TEXT-INDENT: -106.2pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 106.2pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal align=left></SPAN></FONT></FONT><FONT size=4 
face==AvantGarde><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US><FONT size=3><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US><FONT size=2 face=Arial><FONT face==AvantGarde><FONT size=3><FONT 
size=2 face=Arial></FONT></FONT></P><FONT size=2 face=Arial>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 54.0pt 108.0pt" class=MsoNormal><FONT 
size=4><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Agency FB'; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US>
<P 
style="TEXT-INDENT: -113.25pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 113.25pt; tab-stops: 2.0cm 4.0cm" 
class=MsoNormal><FONT size=3><SPAN></SPAN></FONT><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US" 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 54.0pt 108.0pt" 
class=MsoNormal></SPAN></B></FONT><SPAN 
style="FONT-FAMILY: =AvantGarde; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Arial" 
lang=EN-US></P></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT><FONT size=5 
face==AvantGarde></FONT></FONT><FONT size=2 face=Arial></FONT><STRONG><FONT 
size=3></FONT>
<HR>
</STRONG>
<P></P>
<P></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 54.0pt 108.0pt" class=MsoNormal 
align=center><FONT size=6 
face="Agency FB"><STRONG>FUGA</STRONG></FONT></FONT></P>
<DIV align=center><FONT size=5 face==AvantGarde><STRONG>Budapesti Építészeti 
Központ</STRONG>/<STRONG><FONT color=#008080>Budapest Center of 
Architecture</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT size=5 face==AvantGarde>1052 Budapest, Petőfi Sándor 
utca 5. </FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT size=5 face==AvantGarde>+ 361 266 08 37, +3630 934 73 
89<BR><A href="mailto:galeria@nagybalint.hu"><FONT 
color=#000000>galeria@nagybalint.hu</FONT></A></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT size=5 face==AvantGarde></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT size=5 face==AvantGarde>sajtó kapcsolat/<FONT 
color=#008080>media contact</FONT> + 3670 636 71 32</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT size=5 face==AvantGarde>A <STRONG><FONT 
face="Agency FB">FUGA</FONT></STRONG> látogatható hétfőtől vasárnapig 11-22 
óráig<BR><FONT color=#008080>The <STRONG><FONT 
face="Agency FB">FUGA</FONT></STRONG> is open to public from 11 am to 10 pm, 
Monday to Sunday.</FONT></FONT></DIV><FONT size=5 face==AvantGarde>
<DIV align=center>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center>
<HR>
</DIV></FONT>
<DIV><FONT size=2 face=Arial></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT size=5 face==AvantGarde>
<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal 
align=justify><FONT color=#008080 size=3 face==AvantGarde>&nbsp;</FONT><A 
href="mailto:galeria@nagybalint.hu%20?subject=leiratkozas"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'HAvant Garde Gothic'"><FONT size=3><FONT color=#000000 
face==AvantGarde><FONT color=#008080>to unsubscribe</FONT> • leiratkozás az 
értesítésről</FONT></FONT></SPAN></A><o:p></o:p></P></FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT size=4 face==AvantGarde><FONT 
size=5></FONT></DIV></FONT></BODY></HTML>