[artinfo] Megkettőző rendszerek – Konferencia Drozdik Orshi: A fénykép és a szerelmes vers 1975–1995 című kiállításhoz kapcsolódóan

Ádám Jeneses adam.jeneses at maimano.hu
Tue Sep 20 09:58:57 CEST 2022


Tisztelt Címzettek!

Ajánlom szíves figyelmükbe az alábbi konferenciát.

Megkettőző rendszerek – konferencia Drozdik Orshi: A fénykép és a szerelmes
vers 1975–1995 című kiállításhoz kapcsolódóan
<https://www.maimano.hu/programok/megkettozo-rendszerek-konferencia-drozdik-orshi-a-fenykep-es-a-szerelmes-vers-1975-1995-cimu-kiallitashoz-kapcsolodoan-2022-09-30-10-00-17-00>

A fotóhasználat hangsúlyos szerepet töltött be a hetvenes évek első felében
a neoavantgárd generáció – többnyire konceptuális indíttatású –
művészetében Magyarországon. Az olyan, médiumra vonatkozó,
„önreferenciális”, ugyanakkor a médiumhatárokat átlépő kérdések felvetése,
amelyek a (technikai) kép státusát érintették, a hetvenes évek derekára
több, a határterületek és az interdiszciplinaritás iránt érdeklődő művész
számára váltak érvényessé és nyertek folytatást az évtized második felében
is.

1976-ban a hatvani Hatvany Lajos Múzeumban megrendezett Expozíció –
Fotó/Művészet című csoportos kiállítás pedig már a tendencia összegzését
tűzte ki célul. E művészeti diskurzus összekapcsolódott a Magyarországon is
egyre terjedő elméleti irányzatokkal, a (poszt)strukturalizmussal és a
szemiotikával. A médium működésmódjával, a technikai kép referenciális
jellegzetességeivel foglalkozó művészeti gyakorlatok megerősítést nyertek a
tudományos diskurzus által, és összefonódtak a konceptuális művészet magyar
változatával. Ráadásul a vizsgálandó viszony nem csupán a képzőművészet és
fotó (valóság és műalkotás), hanem a propaganda/kommunikáció és fotó
viszonya is volt, amely beleilleszkedett az alkotás intermediális
szemléletébe.

Boros Lili

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a programra az adam.jeneses at maimano.hu e-mail címen lehet, a
tárgy rovatba kérjük beírni: *Megkettőző rendszerek konferencia*

10:00 Köszöntőt mond Baki Péter, a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
igazgatója valamint  Boros Lili művészettörténész A fénykép és szerelmes
vers 1975–1995 című  kiállítás kurátora

1. szekció: Jelentésképzési stratégiák Drozdik Orshi művészetében
(szekcióvezető: Boros Lili)

10:05-10:45 Plenáris előadás: Kérchy Anna: *„Pillantok és sóhajtok. Én egy
fotó vagyok” A női tekintet szubverzív lehetőségei Drozdik Orshi
művészetében és nemzetközi kontextusban*

10:45-11:00 Diszkusszió

11:00-11:20 Timár Katalin: *A széttöredezettség és az ismétlődés politikája
Drozdik Orshi fotóhasználatában*

11:20-11:40 Tarczali Andrea: *Eltérítési gyakorlat – A képi narratíva
felülírása Drozdik Orshi művészetében*

11:40-12:00 Széplaky Gerda: *„Újrajátszott én” Drozdik Orshi hetvenes
évekbeli művészetéről*

12:00-12:30 Diszkusszió

12:30-13:20 Ebédszünet

2. szekció: Médiumhatárok lebontása (szekcióvezető: Jeneses Ádám)

13:20-13:40 Peternák Miklós:
*A nevető tehén esete a mackósajttal (korai magyar videó)*
13:40-14:00 Pál Gyöngyi – Pecsics Mária: *A szekvenciális fotográfia és a
fotóképregény kapcsolata*

14:00-14:20 Barkóczi Flóra: *Folytonos állásfoglalás. Az Expozíció –
fotó/művészet (1976) című kiállítás relevanciája és tanulságai*

14:20-14:50 Diszkusszió

14:50-15:10 Kávészünet

3. szekció: Kontextusok: művészi fotóhasználat a hetvenes-nyolcvanas években

(szekcióvezető: Széplaky Gerda)

15:10-15:30 Forián-Szabó Noémi: *Ketrec és tűsarkú. Drozdik Orshi művészete
az 1970-es években*

15:30-15:50 Üveges Krisztina: *Két égbolt között: Lengyel András
konceptuális fotóhasználata*

15:50-16:10 Doboviczki T. Attila:* Tendenciák, alkotói gyakorlatok a Pécsi
Műhely fotómunkáiban*

16:10-16:30 Zsoldos Emese:
*„Ami a fejemben van, az hogyan és miképpen fényképezhető le?” Kerekes
Gábor hetvenes évekbeli fotó-műtárgy alakzatairól*
16:30-17:00 Diszkusszió

17:00 A konferencia lezárása


—————
Üdvözlettel,
Jeneses Ádám
Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
*programszervező*
1065 Budapest, Nagymező utca 20.
E-mail: adam.jeneses at maimano.hu
Mobile: +36 30 505 0455


More information about the Artinfo mailing list