[artinfo] TOVÁBBÍTOTT MEGHÍVÓ_AZ EGYIDEJŰSÉG RELATIVITÁSA_ETYEKI MŰHELY_2022.09.08.-18:00

MAMŰ Társaság mamusociety at gmail.com
Sun Sep 4 10:58:01 CEST 2022


*AZ EGYIDEJŰSÉG RELATIVITÁSA / THE RELATIVITY OF SIMULTANEITY*

Tematikus válogatás a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ
gyűjteményéből / Thematic Selection from the Collection of the Cultural and
Art Center of LazareaMEGNYITÓ / OPENING: 2022. szeptember 08. 18.00 / 08 September 2022, 6 pm

MEGNYITJA / OPENING BY: *ERŐSS István* képzőművész, a Magyar Képzőművészeti
Egyetem rektora / artist, Rector of The Hungarian University of Fine Arts

//

HELYSZÍN / VENUE: 2091 Etyek, Magyar utca 65.

//

ESEMÉNY / EVENT LINK:

https://www.facebook.com/events/2146751015530442

//

KURÁTOR / CURATOR: FERENCZ Zoltán, ZAKARIÁS István

Az egyidejűség relativitása

A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ korai gyűjteményének
festészeti vonalát a nagybányai örökség szellemisége határozta meg. A
tendencia okaként, amellett, hogy a Nagybányai Művésztelep egykori alkotói
is megfordultak Gyergyószárhegyen, a szárhegyi környezet adottságát szokták
feltüntetni: „…a szárhegyi környezet pedig megadta az alapot, amelyből
nemcsak ők, de a Nagybánya szellemiségéhez közel álló szín- és formavilága
táplálkozhatott. (…)” A tájképet, mint műfajt magától értetődő módon
választották kifejezési formaként.” A Gyergyószárhegyen alkotók számára a
természet iránti vonzalom állandósult, csak az alkotási folyamat bővült új
műfajokkal, új kifejezési formákkal, ahogy az megfigyelhető a kortárs
alkotószemlélet jegyében a Túlsó P’ Art művészcsoport, majd később a KORKÉP
alkotótábor résztvevőinél. „A KORKÉP névre keresztelt alkotótábort műfaji
kötöttségek nélküli, kifejezési eszközeinek tekintetében korszerű
alkotómunka jellemezte, és bizonyos értelemben éppoly szoros kapcsolatot
ápolt a helyi közösséggel, a szárhegyi környezettel, mint elődei.
”Ugyanakkor a hivatkozott hely szelleme, az örökérvényű természet iránti
vonzalom ma is ugyanúgy meghatározó referencia pont maradt a legutóbbi
alkotótáborok résztvevő művészei számára. A fentiek értelmében a
gyergyószárhegyi gyűjteményből válogatott kiállítás anyaga, az egyidejűség
relativitásában rejlő paradoxon alapján egyenrangúan és egyszerre merít a
retrospektív és kortárs mű-azonosságok alapján.

//

The Relativity of Simultaneity

The style of paintings in the early collection of the Lăzarea Cultural and
Art Centre was inspired by the spirit of the Nagybánya heritage. Apart from
the fact that artists of the Nagybánya Colony had also worked in Lăzarea,
most commentators point to the fact that the environment was a natural
source of inspiration for this trend: "...close to the spirit of Nagybánya,
the surroundings of the village provided the basis for the colours and
forms of the artists working here (…) Landscape as a genre was the obvious
choice of expression." For the artists in Lăzarea, the fascination with
nature remained constant, while the creative process was expanded with new
genres and new forms of expression, as can be observed in the contemporary
approach of the Túlsó P'Art group and later of the participants of the
KORKÉP art camp. "The camp, named KORKÉP, was characterised by modern
creative work without genre constraints, and in a sense it was just as
closely connected to the local community and the environment of Lăzarea as
its predecessors." At the same time, the spirit of the place, the
fascination with nature that is eternal, remains a reference point for the
artists who have recently participated in the camps. According to the
above, the material of the exhibition selected from the Lăzarea collection
draws equally and simultaneously on the retrospective and contemporary
identities of the works, based on the paradox of the relativity of
simultaneity.

//

MEGTEKINTHETŐ / ON VIEW: 2022. szeptember 30-ig, kedd-péntek 10-17 óra
között, vagy előzetes egyeztetés alapján / until 30 September 2022,
Tuesday-Friday 10 am to 5 pm, or by prior arrangament: +3620 622 8 123 /
muhely.etyek at gmail.com

//

A meghívón Balla József és Koroknai Zsolt munkája látható. / On the cover:
József Balla's and Zsolt Koroknai's artwork

//

Támogatók és Partnerek / Supported by and Partners:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Kulturális Alap

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság

Hargita Megye Tanácsa

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ-- 
-- 
MAMŰ Társaság / MAMŰ Society
1071 Budapest, Damjanich u. 39.
mamusociety at gmail.com
+36-30-998-47-17
www.mamu.hu


More information about the Artinfo mailing list